Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #8 • 1 feb • Mer klarspråk, rubriker • UX Writing • vt 24 • Nackademin

Träff #8 • 1 feb • Mer klarspråk, rubriker • UX Writing • vt 24 • Nackademin

Jonas Söderström

February 01, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Mer om krångligt språk
  Rubriker
  Trä
  ff
  #8 • Torsdag 1 februari
  Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin

  View full-size slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  Idag tisdag 26 september
  Lite repetition
  Lite mer klarspråk
  Tidsresa
  Rubriker

  View full-size slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Lewis Chessmen

  View full-size slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Lite repetition

  View full-size slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  Enkelt språk
  får dig att verka
  mer intelligent.
  Att komma ihåg:

  View full-size slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  Enkelt språk
  gör läsaren mer
  intelligent.
  Att komma ihåg:

  View full-size slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  Gör:
  • Skriv det viktigaste först
  • Dela upp i stycken, avsnitt
  • Rak meningsbyggnad
  • Skriv ut förkortningar
  • Ersätt eller förklara facktermer

  View full-size slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  Undvik
  • Facktermer som inte förklaras
  • Förkortningar
  • Svårbegripliga ord
  • Meningsbyggnad med bisatser,
  ovanlig ordföljd
  • Ålderdomliga uttryck

  View full-size slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  • Situation
  • Konsekvenser
  • Konsensus
  • Modell
  • Implementera
  • Revidera
  • Tolerera
  • Korrelation
  • Relatera (till)
  • Indikera
  Läge
  Följder
  Samsyn, enighet
  Mönster, mall
  Införa, skapa, göra
  Ändra, rätta
  Tåla
  Samband
  Anknyta (till), knyta an
  Visa, tyda (på)
  Läsarna
  bedömde
  dessa
  skribenter
  som mer
  intelligenta!

  View full-size slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  Omständigheterna blir
  oerhört komplicerade,
  måste kommittén
  konstatera: accelererande
  stats
  fi
  nansiella besvär,
  olyckliga politiska
  manövrer samt naiva
  ekonomiska
  kompromisser riskerar
  nationens välstånd.
  Läget varder mycket svårt,
  tvingas nämnden slå fast:
  stigande trångmål för
  landets rikedomar, illa
  valda drag i styresmål
  och godtrogna uppgörelser
  i spörsmål om penning-
  skötsel hotar rikets
  blomstring.
  Henrik Williams. ”Vikingasvenska”
  Ur ”Svenskan i tusen år.
  Glimtar ur svenska språkets utveckling”
  (red. Lena Moberg och Margareta Westman)

  View full-size slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Passiva satser utan agent
  vid problem eller obehag
  Vattenruschbanan är avstängd
  tills påpekanden efter besiktning
  är åtgärdade.
  Inget ”vi beklagar” eller ”… tills vi lagat den!”

  View full-size slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  1. Onödig abstraktion
  Vidare har vi lagt ner stor omsorg kring
  datorbaserad resultatåterkoppling.
  Det innebär i korthet att vi på ett pedagogiskt
  rätt sätt presenterar data i avancerade former,
  ex som tidsserieanalyser och korrelationer.
  Vidare har vi lagt ner stor omsorg på att
  presentera avancerade data, som tidsserieanalyser
  och korrelationer, på ett pedagogiskt sätt.
  Se upp med:
  • Det innebär att …
  • Med detta menas …
  • Detta betyder …

  View full-size slide

 13. Jonas Söderström • 2022
  Onödig abstraktion:
  Trend, utveckling …
  Volvo konstaterar att den svaga trenden när det gäller
  efterfrågan på lastbilar består från tredje kvartalet.
  Volvo konstaterar att efterfrågan på lastbilar är svag
  även under detta kvartal [det
  fj
  ärde kvartalet].
  Volvo konstaterar att efterfrågan på lastbilar fortsätter
  att försvagas (?) även under detta kvartal [det
  fj
  ärde kvartalet].

  View full-size slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Onödig abstraktion:
  Trend + ökning/minskning
  Trenden med en accelererande befolkningsminskning
  kommer att fortsätta.
  Befolkningen kommer att minska ännu snabbare.
  Att antalet anmälningar om X ökar
  är en trend sedan länge.
  Anmälningar om X har ökat sedan länge.

  View full-size slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk!

  View full-size slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  • liknar
  • ”är en form av”
  • ”i / till sin karaktär”
  konkret
  ”abstrakt”

  View full-size slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  Huvudvärken liknar vanligen en mildare form
  av den primära huvudvärken i sin karaktär.
  Huvudvärken liknar vanligen den primära
  huvudvärken men är mildare.
  Huvudvärken liknar den primära huvudvärken
  men är vanligen mildare.
  👍

  View full-size slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  Mer krångel

  View full-size slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  ”Ska det vara lätt –
  eller ska det vara rätt?”
  Juristen:

  View full-size slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  I slutet på 1970-talet skrevs den amerikanska
  federala lagstiftningen kring kommunikations-
  radio om med ett radikalt enklare språk.
  Tjugo år senare kontrollerade juristen
  Joseph Kimble hur det gått.
  På tjugo år hade inte en enda tvist
  uppstått kring reglerna.
  ”So much for the fear that
  plain language will create litigation.
  If anything, it probably decreases litigation”.
  Lifting the Fog of Legalese
  (Carolina Academic Press, 2006)

  View full-size slide

 21. Jonas Söderström • 2022
  Juridiskt språk
  I enlighet med Miljöbalken 26 kap §§ 5–9, Förordningen om miljöfarlig
  verksamhet §§ 32–33 (punkt 1 och 2), samt Lagen om viten § 5 (punkt
  3) har Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat att XYZ Fastighets AB
  senast en månad efter att företaget tagit del av detta beslut ska låta
  utföra bullermätning.

  View full-size slide

 22. Jonas Söderström • 2022
  Ni måste undersöka bullret på Fredsgatan.
  Annars kostar det er 25.000 kronor i månaden.
  Senaste en månad efter att ni tagit del av detta beslut måste ni
  1) låta en SWEDAC-ackrediterad akustiker mäta buller i lägenheten 502
  på Fredsgatan 9 och skriftligt redovisa resultatet av undersökningen.
  2) Om bullermätningen visar att Socialstyrelsens normer överskrids,
  ska ni skriftligen ge förslag på åtgärder för att minska bullret. Även detta
  måste göras senast en månad efter att ni tagit del av detta beslut.
  3) För varje påbörjad månad som punkterna 1 eller 2 inte är uppfyllda,
  kommer ni att få betala ett vite på 25 000 kronor.
  Den juridiska grunden för detta är Miljöbalken 26 kap §§ etc etc,
  Förordningen om miljöfarlig verksamhet §§ etc (punkt 1 och 2),
  samt Lagen om viten §§§ (punkt 3).

  View full-size slide

 23. Jonas Söderström • 2022
  Enligt paragraf 33 i Förordningen om miljöfarlig
  verksamhet och hälsoskydd (1998:899) ska en bostad
  ”ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt,
  buller, radon, luftföroreningar och andra liknande
  störningar”.
  En bostad ska ”ge betryggande skydd mot värme, kyla,
  drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra
  liknande störningar”. Så säger paragraf 33 i Förordningen
  om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

  View full-size slide

 24. Jonas Söderström • 2022
  Förbundet har enligt 11 kapitlet, 3 paragrafen i stadgar
  möjlighet att utesluta en medlem, under förutsättning
  att denne inte betalat medlemsavgiften. Undantag är
  om …
  Betalar du inte medlemsavgiften blir du utesluten.
  Undantag är om ...
  (Sist i texten:)
  Bestämmelserna om uteslutning
  fi
  nns i stadgarnas
  kapitel 11, paragraf 3.

  View full-size slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  Enkelt språk
  minskar risken
  att misstolka.
  Att komma ihåg:

  View full-size slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  Se upp med öka–minska, tillåt–förbjud

  View full-size slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  Plus eller minus?
  Upp eller ner?
  Vi måste höja ribban när det gäller kravet
  på sänkta utsläpp i mark och luft.
  Sepofan kan öka din viktminskning med upp till 50 %!
  Om du går ner två kilo på egen hand,
  hjälper Sepofan dig att gå ner ett till.

  View full-size slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  36
  Öppna för att stänga

  View full-size slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  Tydlighet: Pitt för eller mot?
  Homoäktenskap!
  Hollywoodstjärnan Brad Pitt donerar
  600.000 i kampen mot ett lagförslag
  som ska hindra homoäktenskap.
  Homoäktenskap – ja!
  Homosexuella ska ha rätt att gifta sig.
  Det anser Brad Pitt och donerar
  600.000 kr.

  View full-size slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  Dubbla negationer
  • Ingen ung kvinna kan föreställa sig att det inte för henne
  ska bli fråga om annat än tillfällig arbetslöshet.
  • Till mig har NN sagt, att han inte tror att det inte kommer
  att
  fi
  nnas knark i Globen, och jag har ingen anledning
  att tro något annat, säger PP.
  • Jag är inte längre säker på att det inte
  fi
  nns något som
  modersinstinkt hos människor.

  View full-size slide

 31. Jonas Söderström • 2023
  Dubbla negationer (2)
  • Webbplatsen har inte ett språk som är svårt att
  förstå för personer som inte är så insatta i ämnet
  • Webbplatsen har ett språk som är lätt att förstå
  för personer som inte är så insatta i ämnet

  View full-size slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  Underdriftens
  dubbla negationer
  • Det är inte särskilt klokt att inte använda nya
  och billiga mediciner som inte är sämre än äldre.
  • Det är dumt att inte använda nya, billiga mediciner
  som är lika bra som de äldre och dyrare.

  View full-size slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  Paus till 20.05!

  View full-size slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  Jag tänker skicka tillbaka
  er i tiden … till gymnasiet

  View full-size slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  FN-konferens:
  Utveckling och utbildning

  View full-size slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  FN-konferens:
  Utveckling och utbildning
  • Torsdag nästa vecka
  • Hela kollegiet på FN-konferensen
  ”Brilliant Minds”
  • Örenäs slott
  • Diskutera utveckling och utbildning
  • Barack Obama
  • Amal Clooney
  • Lotta Edholm
  • Greta Thunberg

  View full-size slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  Uppgift:
  Skriv rubriken till elevtidningen
  eller ”elevwebben”
  eller:
  Vad skulle du twittra?
  (280 tecken tillåtet)

  View full-size slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  Lärarna träffar
  Obama och Thunberg
  👎

  View full-size slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  Ingen skola
  på torsdag!
  👍

  View full-size slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  Original:
  Nora Ephrons
  collegeprofessor
  i journalistik
  ur ”Made to stick”

  View full-size slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  Bild: David Shankbone, Wikipedia, CC BY 3.0

  View full-size slide

 42. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  Chip & Dan Heath:
  Made to Stick:
  Why Some Ideas Survive
  and Others Die
  Rekommenderad läsning:

  View full-size slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  ”Succes” enligt Heath2
  •Simple
  •Unexpected
  •Concrete
  •Credible
  •Emotional
  •Stories

  View full-size slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  heathbrothers.com
  MADE to STICK
  SUCCESs Model
  www.MADE to STICK.com
  PRINCIPLE 1
  SIMPLE
  PRINCIPLE 2
  UNEXPECTED
  PRINCIPLE 3
  CONCRETE
  PRINCIPLE 4
  CREDIBLE
  PRINCIPLE 5
  EMOTIONAL
  PRINCIPLE 6
  STORIES
  © 2008 by Chip and Dan Heath. All rights reserved. Do not replicate without written permission.
  S U C C E S s
  A sticky idea is understood, it’s remembered, and it changes something. Sticky ideas of all kinds—ranging from the “kidney thieves” urban
  legend to JFK’s “Man on the Moon” speech—have six traits in common. If you make use of these traits in your communication, you’ll make
  your ideas stickier. (You don’t need all 6 to have a sticky idea, but it’s fair to say the more, the better!)
  Simplicity isn’t about
  dumbing down, it’s
  about prioritizing.
  (Southwest will be
  THE low-fare airline.)
  What’s the core of
  your message? Can
  you communicate it
  with an analogy or
  high-concept pitch?
  To get attention,
  violate a schema. (The
  Nordie who ironed a
  shirt…) To hold
  attention, use
  curiosity gaps. (What
  are Saturn’s rings
  made of?) Before your
  message can stick,
  your audience has to
  want it.
  To be concrete, use
  sensory language.
  (Think Aesop’s
  fables.) Paint a mental
  picture. (“A man on
  the moon…”)
  Remember the Velcro
  theory of memory—try
  to hook into multiple
  types of memory.
  Ideas can get
  credibility from
  outside (authorities
  or anti-authorities)
  or from within, using
  human-scale statistics
  or vivid details. Let
  people “try before
  they buy.” (Where’s
  the Beef?)
  People care about
  people, not numbers.
  (Remember Rokia.)
  Don’t forget the
  WIIFY (What’s In It
  For You). But identity
  appeals can often
  trump self-interest.
  (“Don’t Mess With
  Texas” spoke to
  Bubba’s identity.)
  Stories drive action
  through simulation
  (what to do) and
  inspiration (the
  motivation to do it).
  Think Jared. Spring-
  board stories (See
  Denning’s World Bank
  tale) help people see
  how an existing
  problem might
  change.

  View full-size slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  Det finns alltid en mottagare!
  Vem är ”någon”?

  View full-size slide

 47. Jonas Söderström • 2023
  Det finns alltid ett syfte:
  Vad ska hända
  när mottagaren
  läst din text?

  View full-size slide

 48. Jonas Söderström • 2023
  Bra rubrik?
  🤔

  View full-size slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  Kort?

  View full-size slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  Information

  View full-size slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  En dålig rubrik är ofta
  en etikett
  Covid-19
  ”Syltburksetikett”

  View full-size slide

 52. Jonas Söderström • 2023
  En dålig rubrik är ofta
  en överskrift
  Ändrade
  arbetstidsregler

  View full-size slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  Vad rör det mig?
  Nya regler ökar din övertid
  Tredubbelt betalt
  på helgkvällar
  Nedryckare
  (medryckare)

  View full-size slide

 54. Jonas Söderström • 2023
  Lyft fram nytta för
  användaren redan i rubriken
  Nya regler ökar din övertid
  Tredubbelt betalt
  på helgkvällar
  ”Nyttigt för
  mig att veta”

  View full-size slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  Korta rubriker
  blir ofta kryptiska

  View full-size slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  Korta rubriker blir ofta kryptiska
  😯
  Nej tack!

  View full-size slide

 57. Jonas Söderström • 2023
  Korta rubriker blir ofta kryptiska
  😳

  View full-size slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  Korta rubriker blir ofta kryptiska
  🤯

  View full-size slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  Rubriker gav
  navigation

  View full-size slide

 60. Jonas Söderström • 2023
  Men här…?

  View full-size slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  Locka?

  View full-size slide

 62. Jonas Söderström • 2023
  Lockande?
  Du kan inte ana vad som hände sen

  View full-size slide

 63. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 64. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 65. Jonas Söderström • 2023
  En bra rubrik
  är den som hjälper läsaren
  att välja bort texter…
  … som hen inte behöver läsa.

  View full-size slide

 66. Jonas Söderström • 2023
  Rubriken bör ha
  • Nyckelord för område eller ämne
  • Verb!
  • Konkret huvudpunkt som vi tror
  är direkt relevant för vår målgrupp
  • Vad kan påverka läsaren?
  (What’s in it for me?)
  • Fakta, beslut, utveckling
  • Känslomässigt engagemang
  • Aktiverande tilltal: ”Vi”, ”du” …

  View full-size slide

 67. Jonas Söderström • 2023
  ”Vad ger det mig?”
  (”What’s in it for me?”)
  Så framför allt …

  View full-size slide

 68. Jonas Söderström • 2023
  Dödligheten minskar
  Vi lever alla längre

  View full-size slide

 69. Jonas Söderström • 2023
  FoF
  • Stabil upplaga ≈
  20.000
  • > 90 % förnyade sina
  prenumerationer
  Illustrerad Vetenskap
  • Från noll till 100.000 ex!

  View full-size slide

 70. Jonas Söderström • 2023
  Romarrikets unika
  vägnät
  Så byggde romarna
  sina vägar
  Illustrerad Vetenskap
  Forskning och Framsteg

  View full-size slide

 71. Jonas Söderström • 2023
  Så …
  Här …
  Därför …
  Illustrerad Vetenskap

  View full-size slide

 72. Jonas Söderström • 2023
  Jo, en rubrik kan vara lång:
  fyra eller fem rader
  på mobilskärmen

  View full-size slide

 73. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 74. Jonas Söderström • 2023
  … men den ska vara
  effektiv, inte pratig
  eller långrandig.

  View full-size slide

 75. Jonas Söderström • 2023
  Lägg viktiga ord
  i främre delen av meningen!
  (Frontloading)

  View full-size slide

 76. Jonas Söderström • 2023
  I mejl är ämnesraden
  en rubrik

  View full-size slide

 77. Jonas Söderström • 2023
  Men vad ger det mig???

  View full-size slide

 78. Jonas Söderström • 2023

  View full-size slide

 79. Jonas Söderström • 2023
  Haiti, Myanmar, världens val…

  View full-size slide

 80. Jonas Söderström • 2023
  Gör gärna rubriker
  långa, om det
  behövs …men:

  View full-size slide

 81. Jonas Söderström • 2023
  … skriv korta
  inledningar!
  Näst-nästa trä
  ff
  !

  View full-size slide

 82. Jonas Söderström • 2024
  Tisdag
  Februari
  13
  Ton,
  avs

  ndar-
  personor,
  framing.
  Genomgång
  uppgift 1
  Mitt i kursen
  – reflektion
  och del-
  summering.
  Torsdag
  Februari
  15
  Tisdag
  Februari
  6
  Vecka 6 Vecka 7
  Inifr

  n-
  perspektiv.
  Inleda text –
  ingresser.
  Torsdag
  Februari
  8

  View full-size slide