Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vi kan bättre – Användarcentrerad design för bättre digital arbetsmiljö

Vi kan bättre – Användarcentrerad design för bättre digital arbetsmiljö

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

March 24, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Business

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Vi kan bättre Jonas Söderström Vetenskapsrådet

  • 23 mars 2022 Användarcentrerad design för bättre digital arbetsmiljö
 2. Jonas Söderström • 2022 Spellista BlindHen

 3. Jonas Söderström • 2022 Vad är digital arbetsmiljö?

 4. Jonas Söderström • 2022 Alla förhållanden i arbetet där man

  interagerar med eller styrs av digitala system Digital arbetsmiljö:
 5. Jonas Söderström • 2022 God digital arbetsmiljö God användbarhet: enkelt,

  intuitivt, konsekvent, lätt att hitta rätt, svårt att göra fel, bra utbildning och införande Fungerande teknik: stabilt, inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons Nytta för arbetet: flexibilitet, enklare administration, fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till människor & uppgift Teknisk kvalitet: stabilitet, kapacitet
 6. Jonas Söderström • 2022 Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere,

  printern krånglar, långsamt nätverk, långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: orimligt många klick, svårt att hitta, lätt att göra fel, svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på flexibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till människor & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk kvalitet: stabilitet, kapacitet
 7. Jonas Söderström • 2022 ”Teknik- strul” Vems ansvar? it-avdelning, utveckling,

  upphandling, leverantörer, HR (införande och utbildning), it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger Dålig använd- barhet Negativ inverkan på arbetet
 8. Jonas Söderström • 2022 Problemen: Fyra pusselbitar

 9. Jonas Söderström • 2022 Problemen: Fyra pusselbitar Kontroll- förlust Kognitiv

  last (krav) Emotionell belastning Etisk stress
 10. Jonas Söderström • 2022 Emotionell belastning Etisk stress Kontroll- förlust

  Kognitiv last (krav)
 11. Jonas Söderström • 2022 Krav – Kontroll

 12. Jonas Söderström • 2022 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Stress
 13. Jonas Söderström • 2022 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Nya typer av styrning och kontrollförlust Stress
 14. Jonas Söderström • 2022 Vänta på respons från systemet: ”mikrostress”

  Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år)
 15. Jonas Söderström • 2022 Skyddsombudet Silvana Vretovska Kommunalarbetaren 20 dec

  2018
 16. Jonas Söderström • 2022 Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta

  på respons från systemet: ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar
 17. Jonas Söderström • 2022

 18. Jonas Söderström • 2022 Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta

  på respons från systemet: ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar Detalj- styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 19. Jonas Söderström • 2022

 20. Jonas Söderström • 2022 Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta

  på respons från systemet: ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar Får inte påverka arbetsverktyg och -processer Detalj- styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 21. Jonas Söderström • 2022 Får inte vara med och påverka

  digitala förändringar Unionen, Vision, ST 2015–2017
 22. Jonas Söderström • 2022 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Stress Nya nivåer av krav pga kognitiva belastningar
 23. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten Ökade kognitiva krav

 24. Jonas Söderström • 2022 ”Password expired”

 25. Jonas Söderström • 2022 21 system Lösenordsuppdateringar med olika intervall

  (3, 4, 5 vecka)
 26. Jonas Söderström • 2022 ≈ 270 lösenords-uppdateringar per år Ø

  var 4e vecka ≈ 13/år x 21 system ≈ 273 252 arbetsdagar per år
 27. Jonas Söderström • 2022 • A password should consist of

  at least six characters, and should include at least one of the following: • At least one capital letter (A – Z) • At least one small letter (a – z) • At least one digit (0 -9) • Should not contain "special characters" such as %, for example • A password may not be the same as a user name, or consist of part of a user name. • A password may not be associated with personal information such as, e.g. a name, personal identity number, telephone number, etc. • A password may not be a combination of digits, a word or a common combination of words that can be found in a dictionary or used in everyday language, regardless of language. • A password must be changed every ninetieth day and may not be the same as one used previously. • A password should not be noted down. If noted, the password should be treated as a document of value.
 28. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder

  information, dåligt utformad Ökade kognitiva krav
 29. Jonas Söderström • 2022 Skolans budget överskreds med tiotals miljoner

  kr
 30. Jonas Söderström • 2022 ”Hur kan jag vara så blåst?

  Vad är det som jag inte förstår?!?”
 31. Jonas Söderström • 2022 Beställning Somaliska Thailändska Tigrinja 90 60

  90 OK
 32. Jonas Söderström • 2022 Beräkna kostnad Somaliska Thailändska Tigrinja 90

  60 90 h OK
 33. Jonas Söderström • 2022 Beräkna kostnad Somaliska Thailändska Tigrinja 1,5

  1 1,5 h
 34. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder

  information, dåligt utformad 3. Ständiga larm och notifieringar Ökade kognitiva krav
 35. Jonas Söderström • 2022 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm

  per säng och dag Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 36. Jonas Söderström • 2022 Totalt, inklusive larm per sms och

  med ljus: 2 507 822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 37. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder

  information, dåligt utformad 3. Ständiga larm och notifieringar 4. Integration – i användarens huvud Ökade kognitiva krav
 38. Jonas Söderström • 2022 LÄSA SKRIVA ”AB 113” ”402333”

 39. Jonas Söderström • 2022 LÄSA SKRIVA

 40. Jonas Söderström • 2022 1. Drakoniska lösenordsbyten 2. Stora mängder

  information, dåligt utformad 3. Ständiga larm och notifieringar 4. Integration – i användarens huvud 5. Olika sätt att interagera Ökade kognitiva krav
 41. Jonas Söderström • 2022 Karolinska Institutet Biblioteket, 18 feb 2014

  110 anställda 117 system
 42. Jonas Söderström • 2022

 43. Jonas Söderström • 2022 Systemen är olika 04.12.20 04-12-20 2020-04-11

  12.04,20 1959-03-21-1237 590321-1237 19590321-1237 195903211237
 44. Jonas Söderström • 2022 Etisk stress Kontroll- förlust Kognitiv last

  (krav) Emotionell belastning Frustration
 45. Jonas Söderström • 2022 ”Det är jobbigt att behöva arbeta

  med system som får en att känna sig dum”
 46. Jonas Söderström • 2022 ”Det är inget på det här

  jobbet som har fått mig att gråta – utom [x-system]. Vid ett antal tillfällen.” ”Man får försöka hitta kreativa lösningar för att kunna sköta sitt jobb.” 4600 anställda, Stockholm, okt 2017
 47. Jonas Söderström • 2022

 48. Jonas Söderström • 2022 Du har problem med lösenordsbytet? Jag

  bryr mig inte.
 49. Jonas Söderström • 2022 Emotionell belastning Kontroll- förlust Kognitiv last

  (krav) Etisk stress ”Samvetsstress”
 50. Jonas Söderström • 2022 Polisens rapportsystem PUST

 51. Jonas Söderström • 2022

 52. Jonas Söderström • 2022 Betygsättning

 53. Jonas Söderström • 2022

 54. Jonas Söderström • 2022 Kontroll- förlust Kognitiv last (krav) Emotionell

  belastning Etisk stress
 55. Jonas Söderström • 2022 Lagen

 56. Jonas Söderström • 2022 Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas

  så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 57. Jonas Söderström • 2022 Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar

  skall vara så beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 58. Jonas Söderström • 2022 För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, bör

  [arbetsgivaren] försäkra sig om att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 59. Jonas Söderström • 2022 Programvara och system skall vara lämpligt

  utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
 60. Jonas Söderström • 2022

 61. Jonas Söderström • 2022 (Sju principer) 6. Human-centred systems and

  innovative technologies in the public sector, strengthening its pioneering role in the research on secure and trustworthy technology design.
 62. Jonas Söderström • 2022 Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka

  i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 63. Jonas Söderström • 2022 Skapa rätt lösning

 64. EFFEKT Vill inte hantera teknik samtidigt som jag ska tänka

  på att välja mat! BEHOV LÖSNING ANVÄNDARE En bättre upplevelse för alla kunder Självcheckout vid utgången, när jag handlat färdigt! Jag vill kunna packa varorna utan att bli stressad av kunden efter mig Särskild yta där jag kan packa om mina varor Jag kommer förberedd med en välplanerad inköpslista, och har inte bråttom
 65. Jonas Söderström • 2022 Om ni blir engagerade i ett

  utvecklingsprojekt….
 66. Jonas Söderström • 2022 …fokusera inte på detaljer i systemet.

 67. Jonas Söderström • 2022 Försök fokusera på vilken bestående förändring

  verksamheten ska få.
 68. En oändlig loop (”design thinking”) Börja här

 69. … men egentligen kokar det mesta ner till det här:

 70. Börja inte med lösningen!

 71. None
 72. En portal Bestående förändring Lösning ?

 73. En portal Bestående förändring Lösning ? Mindre tidsåtgång för ansökan

  om forskningsstöd
 74. En portal Bestående förändring Lösning Mindre tidsåtgång för ansökan om

  forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25%
 75. Något man köper, betalar för, behöver driva, organisera Bestående förändring

  Lösning En förändrad (mätbar) kvalitet hos organisationen eller hos människor
 76. Jonas Söderström • 2022 Försök få projektet att prioritera effektmål

  i stället för leveransmål • Leveransmål • Det nya systemet ska vara i drift 1 januari • Effektmål: • Inga missade ansökningar • Mätområden och mätpunkter: • 25 % snabbare att göra x • Färre än 5 musklick för att göra y
 77. Jonas Söderström • 2022 Ta fram era nyckelkrav och gör

  dem till mätpunkter
 78. Jonas Söderström • 2022 ”Tiden för att registrera en anmälan

  måste vara under 7 sekunder.”
 79. Jonas Söderström • 2022 ”Antalet aktioner (klick, musrörelser) för uppgift

  X får inte överstiga 5.”
 80. Jonas Söderström • 2022 Mät efter ändringar Före ”Systemet hjälper

  mig att göra analys”
 81. Jonas Söderström • 2022 Mät efter ändringar Efter ”Systemet hjälper

  mig att göra analys”
 82. Jared Spool undersökte ett stort antal projekt för att se

  vilka som gav lyckade resultat User Interface Engineering, Boston
 83. Jared: Har alla i teamet under de senaste sex veckorna

  observerat verkliga användare använda tjänsten under minst två timmar?
 84. Foto: Richard Gatarski

 85. Foto: Richard Gatarski

 86. Foto: Richard Gatarski Observera användarna

 87. Jonas: Har alla i teamet under de senaste sex veckorna

  observerat verkliga användare göra hela sitt jobb under minst två dagar?
 88. Jonas Söderström • 2022 Skärmbilder från IVU.de

 89. Jonas Söderström • 2022 Skärmbilder från IVU.de

 90. Jonas Söderström • 2022 Skärmbilder från IVU.de

 91. Jonas Söderström • 2022 Haveri för SJs nya planeringssystem

 92. Jonas Söderström • 2022 Inga tydliga effektmål (?) Inte ta

  tillvara ”tyst” kunskap hos medarbetarna Vad gick fel hos SJ? Ledare utan djup kunskap om verksamheten Övertro på ”standardsystem” Överoptimisisk tidsplan Utbildning för medarbetarna långt innan release Resursoptimering i stället för flödsoptimering Panik i tidsplanen – allt samarbete med användarna stoppades, tester skippades Inga designers hos leverantör eller i projekt Preliminär bedömning baserad på intervjuer med SJ-personal
 93. Jonas Söderström • 2022

 94. Jonas Söderström • 2022 Tack! Mejl: jonas@kornet.nu Webb: javlaskitsystem.se Speakerdeck:

  jonas_blind_hen Foto: Lars Lundqvist