Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Overstappen op herbruikbare bekers voor een stadsbreed evenement, wat zijn de uitdagingen en hoe pak je dit aan?

Marketing OGZ
PRO
November 15, 2022
24

Overstappen op herbruikbare bekers voor een stadsbreed evenement, wat zijn de uitdagingen en hoe pak je dit aan?

Marketing OGZ
PRO

November 15, 2022
Tweet

Transcript

 1. Overstappen op
  herbruikbare hard plastic
  bekers voor een stadsbreed
  evenement,
  wat zijn de uitdagingen en
  hoe pak je dit aan?
  Björn Benjamins
  (Accountmanager Dutch Cups & Greencups)
  Stand B470
  Nilles Raken
  (Marketing en Events & projectleider Leids Glas)

  View Slide

 2. Steden en festivals
  wegwerpplastic vrij
  • Einde aan de wegwerpmentaliteit
  • Iedereen doet mee
  • Eén publieksvriendelijk en collectief
  systeem
  De uitdagingen

  View Slide

 3. “Vanaf 1 januari 2024 zijn plastic
  wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen in
  principe niet toegestaan als je ter plaatse in een
  horecagelegenheid, op een festival of op
  kantoor eet of drinkt. Herbruikbare borden en
  bekers zijn dan de norm om milieuvervuiling en
  plastic soep te voorkomen.”
  Minder wegwerp, meer hergebruik

  View Slide

 4. • Bestellen van de bekers via een online portaal
  • Leveren van de bekers bij de horeca
  • Collectief statiegeldsysteem
  • Retour halen van de bekers
  • Verwerking van retourgegevens op locatie
  • Reiniging van de bekers
  • Terugkoppeling en feedback
  • Op naar het volgende evenement!
  Het concept van de herbruikbare beker

  View Slide

 5. • 1 afgebakend gebied
  • 1 beleid (lokale wetgeving)
  • Iedereen doet mee
  • Inkopen bij één afnemer
  • Aantal vastgestelde schenkmaten
  • 1 bedrag statiegeld
  • Duidelijke communicatie
  • Het proces lokaal (Nederland)
  De vereisten tot succes

  View Slide

 6. Duurzamer
  Minder wegwerpplastic
  Schone stad
  Prettiger, socialer en veiliger
  Kosten en tijd
  Minder opruimen en afvalverwerking
  De voordelen van hergebruik voor evenementen

  View Slide

 7. Aanleiding
  Bewustwording probleem
  Auke Florian Hiemstra - Canal Cups
  Merijn Tinga - Plastic Soup Surfer
  Structuur stad
  Beleid
  EU: verbod op wegwerpplastic
  Groen Links Leiden

  View Slide

 8. Het resultaat

  View Slide

 9. 1. Organiseer je
  Organiseer een nauwe samenwerking tussen de verschillende stakeholders en leg verbinding met maatschappelijke partners
  2. Beleid
  1. Eén systeem voor iedereen: Verplicht gebruik en inname van statiegeldbekers
  2. Ontmoedig/verbied verkoop en aanbiedingen van drank door (nacht)winkel
  3. Verplicht ook het gebruik statiegeldbekers voor sport- en studentenverenigingen
  3. Logistiek, marketing en beheer: Eén systeem voor iedereen
  1. Alle horeca gebruiken hetzelfde statiegeldbekersysteem met bekers die de bezoekers overal kunnen inleveren
  2. Investeer besparing afvalkosten en zwerfafvalgelden in de statiegeldbekers, coördinatie en de logistieke operatie, marketing en
  extra beheer
  Uitgangspunten

  View Slide

 10. FASE 1. Bewustwording:
  Leiden en partners werken aan een duurzame toekomst en gaan de wegwerpcultuur tegen
  FASE 2. Activatie:
  Introductie statiegeldbekers op 2 en 3 oktober
  Afval hoort in de afvalbak
  Bier koop je aan de bar; het feest blijft daardoor gratis
  FASE 3. Resultaat:
  Bedankt! En de eerste positieve resultaten
  Fasering campagne

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. • Organiseer een publiek-private samenwerking
  • Stel samen uitgangspunten op
  • Ga spieken bij de buren
  • Informeer en adviseer ondernemers
  • Durf fouten te maken en borg de opgedane kennis
  • Rol gemeente bij stadsbreed systeem is een must
  Tips and tricks
  Samen tegen de wegwerpcultuur

  View Slide