Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Метеор за људе и стартапе

Метеор за људе и стартапе

Марко Кажић

February 23, 2019
Tweet

More Decks by Марко Кажић

Other Decks in Programming

Transcript

 1. • Школа 2.0 – бесплатно, слободно и универзално техничко образовање

  • Користимо Метеор од 2016. • Званични Метеор партнер • Написали OAuth пакет за Метеор • Написали сервис за SEO који ради кроз Redis Zamphyr
 2. Шта Метеор може? • View слој (Blaze, React, Angular, Vue…)

  • Слој базе (RDBMS, MongoDB) • Реактивне структуре (Tracker) • Управљање стањима (ReactiveVar, ReactiveDict) • RPC кроз цео слој (DDP) • npm пакети, паметни пакети • Рутери, REST, менаџери дозвола, ауторизација, аутентификација • Cron, syncd
 3. Како у продукцију? • Galaxy • Било која метал инстанца

  • Mongo инстанца • GraphQL (Apollo) • Edge compute + CDN (Cloudflare) • MUP (Docker) • Meteor DevTools • APM • SEO (Redis)
 4. Зашто смо ми одабрали Метеор? • Реактивност (Optimistic UI) •

  Fiber, Babel, async, reify и хрпа других корисних ствари • Отпорност на грешке • Јединствен АПИ кроз све слојеве
 5. Ко га користи? • Zamphyr • Rocket.Chat • Teleport •

  Mixmax • Lookback • Wekan • и још преко 3000 пројеката... • IKEA • Mazda
 6. • Meteor је платформа са кризом идентитета • MDG пребацио

  терет на заједницу • npm екосистем • Apollo + GraphQL за податке • Blaze 2 можда, а можда никад • Cordova више није привлачна, али PWA јесу Метеор у 2019-ој