Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Angular Component Router (serbian)

Angular Component Router (serbian)

Možda ste čuli glasine o novom ruteru za Angular, možda i videli Brendonovu prezentaciju sa prošlogodišnje ngConf.

Bili smo vrlo zauzeti tokom locakdown-a i želim da Vam predstavim zašto je ovaj router baš ono što čekate i šta nedostaje Vašem projektu. Pridružite mi se na prezentaciji i saznajte koje to benefite donosi novi ruter.

Miroslav Jonaš

April 21, 2021
Tweet

More Decks by Miroslav Jonaš

Other Decks in Programming

Transcript

 1. “Ne pitajte šta Angular može učiniti za vas, već šta

  vi možete učiniti za Angular” @meeroslav Džon F. Kenedi
 2. <!-- neki html pre --> <router> <route path="/blog" [exact]="false"> <app-blog

  *routeComponent></app-blog> </route> <route path="/posts/:postId"> <app-post *routeComponent></app-post> </route> <route path="/about"> <app-about *routeComponent></app-about> </route> <route path="/" redirectTo="/blog"></route> <route path="/" [exact]="false"> <app-page-not-found *routeComponent></app-page-not-found> </route> </router> <!-- neki html posle --> @meeroslav
 3. <!-- neki html pre --> <router> <route path="/blog" [exact]="false"> <app-blog

  *routeComponent></app-blog> </route> <route path="/posts/:postId"> <app-post *routeComponent></app-post> </route> <route [path]="aboutPath$ | async"> <app-about *routeComponent [user]="me"></app-about> </route> <route path="/" redirectTo="/blog"></route> <route path="/" [exact]="false"> <app-page-not-found *routeComponent></app-page-not-found> </route> </router> <!-- neki html posle --> @meeroslav
 4. 671kB Cela biblioteka 0 Zavisnih biblioteka 6kB Min + gzip

  bundle * VELIČINA JE BITNA! @meeroslav < 3.17 MB < 23 kB
 5. Tamo gde idemo NE POSTOJI POGREŠAN POREDAK PUTANJA @meeroslav <router>

  <route path="/" [exact]="false"> <app-page-not-found *routeComponent></app-page-not-found> </route> <route path="/" redirectTo="/blog"></route> <route path="/blog" [exact]="false"> <app-blog *routeComponent></app-blog> </route> </router>
 6. REKURZIVNE RUTE REKURZIVNE RUTE REKURZIVNE RUTE REKURZIVNE RUTE REKURZIVNE RUTE

  REKURZIVNE RUTE REKURZIVNE RUTE REKURZIVNE RUTE REKURZIVNE RUTE REKURZIVNE RUTE @meeroslav
 7. AKO VAM TREBAJU... › Redirekcije › Ugnježdene rute › Lenje

  učitavanje › Ograničavanje pristupa › Parametri putanje kao Observable › Sporedni ruteri @meeroslav
 8. IPAK... AKO VAM TREBA: › Kompleksna guards arhitektura › Svi

  parametri dostupni svuda › Neka druga config/event magija @meeroslav