Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

There is an I in SOLID

There is an I in SOLID

Presentation focuses on the "interface seggregation" principle of the SOLID patterns

9227671c02701253b64e469823671635?s=128

Tom Van Herreweghe

October 03, 2017
Tweet

Transcript

 1. THERE IS AN I IN SOLID

 2. Waddis SOLID? Efkes over de I Voorbeeldjes Nog bitje meer

  over de I
 3. Waddis SOLID? Efkes over de I Voorbeeldjes Nog bitje meer

  over de I
 4. WADDIS SOLID? Acroniem

 5. ACRONIEM? “Een letterwoord” “Woord gevormd door de eerste letters van

  andere woorden”
 6. TAFKAP “The Artist Formerly Known As Prince”

 7. LOL “Laughing Out Loud”

 8. RTFM “Read The Fucking Manual”

 9. YAGNI “You Ain't Gonna Need It”

 10. DRY “Don't Repeat Yourself”

 11. S Single Responsability Principle O Open/Closed Principle L Liskov Substitution

  Principle I Interface Segregation Principle D Dependency Inversion Principle
 12. SOLID - BETEKENIS? 5 design principes Uncle Bob Martin Doel

  Code flexibeler, begrijpbaarder, onderhoudbaar(der..)
 13. THROWBACK

 14. THROWBACK

 15. Waddis SOLID? Efkes over de I Voorbeeldjes Nog bitje meer

  over de I
 16. INTERFACE SEGREGATION PRINCIPLE

 17. INTERFACE

 18. “Definitie van [public] methods die objecten moeten implementeren”

 19. “Afspraak / Contract dat toelaat om 2 objecten met elkaar

  te laten communiceren”
 20. “Creëert een verwachting waaraan moet voldaan worden”

 21. SEGREGATION “SCHEIDING”

 22. INTERFACE SEGREGATION

 23. “No object should be forced to depend on methods it

  doesn't use”
 24. “Opsplitsen van [grote] interfaces in kleinere, meer specifieke”

 25. Herbruikbaarheid++ Specifiekere dependencies

 26. Waddis SOLID? Efkes over de I Voorbeeldjes Nog bitje meer

  over de I
 27. SETUP - BLOGPOST CLASS class BlogPost implements BlogPostInterface { public

  function getTitle() { /* ... */ } public function getContent() { /* ... */ } public function getAuthor() { /* ... */ } public function getSlug() { /* ... */ } }
 28. SETUP - BLOGPOST INTERFACE interface BlogPostInterface { public function getTitle();

  public function getContent(); public function getAuthor(); public function getSlug(); }
 29. SETUP - USAGE $blog = new BlogPost($title, $content, $author); $blog->setSlug(

  $slugifier->createSlug($blog) ); /* ... */
 30. SETUP - SLUGIFIER class Slugifier { /* ... */ public

  function createSlug(BlogPostInterface $blog) { $content = $blog->getSlugableContent(); /* ... do some magic ... */ return $slug; } /* ... */ }
 31. UITBREIDING - BLOGPOSTINTERFACE interface BlogPostInterface { public function getTitle(); public

  function getContent(); public function getAuthor(); public function getSlug(); public function getSlugableContent(); }
 32. UITBREIDING - AUTHOR CLASS class Author implements AuthorInterface { public

  function getFirstname() { /* ... */ } public function getLastname() { /* ... */ } public function getFullname() { /* ... */ } public function getSlug() { /* ... */ } public function getSlugableContent() { /* ... */ } }
 33. UITBREIDING - AUTHOR INTERFACE interface AuthorInterface { public function getFirstname();

  public function getLastname(); public function getFullname(); public function getSlug(); public function getSlugableContent(); }
 34. SLUGIFIER - PROBLEEM! class Slugifier { /* ... */ public

  function createSlug(BlogPostInterface $blog) { $content = $blog->getSlugableContent(); /* ... do some magic ... */ return $slug; } /* ... */ }
 35. SLUGIFIER - PROBLEEM! (PART 2) class Slugifier { /* ...

  */ public function createSlug($item) { $content = $item->getSlugableContent(); /* ... do some magic ... */ return $slug; } /* ... */ }
 36. None
 37. THEORETISCH... $item = Weather(); $slug = $slugifier->createSlug($weather); /* ... */

 38. OPLOSSING: INTERFACE SEGREGATION

 39. SUGGABLE - INTERFACE interface Slugable { public function getSlugableContent(); public

  function getSlug(); }
 40. SLUGABLE - SLUGIFIER class Slugifier { /* ... */ public

  function createSlug(Slugable $item) { $content = $item->getSlugableContent(); /* ... do some magic ... */ return $slug; } /* ... */ }
 41. OPLOSSING - BLOGPOST class BlogPost implements BlogPostInterface, Slugable { public

  function getTitle() { /* ... */ } public function getContent() { /* ... */ } public function getAuthor() { /* ... */ } public function getSlug() { /* ... */ } public function getSlugableContent() { /* ... */ } }
 42. OPLOSSING - BLOGPOST INTERFACE interface BlogPostInterface { public function getTitle();

  public function getContent(); public function getAuthor(); }
 43. DONE!

 44. NOT

 45. UITBREIDING - URL'S // /2017/09/this-is-my-title $blogUrl = $urlGenerator->generateBlogUrl($blog); // /auhtor/tom-van-herreweghe

  $authorUrl = $urlGenerator->generateAuthorUrl($author);
 46. UITBREIDING - URL'S // /2017/09/{slug} $blogUrl = $urlGenerator->generateBlogUrl($blog); // /auhtor/{slug}

  $authorUrl = $urlGenerator->generateAuthorUrl($author);
 47. UITBREIDING - URLGENERATOR class UrlGenerator { public function generateBlogUrl(??? $item)

  { /* ... do some magic ... */ } }
 48. PROBLEEM! Welke Visual Debt constraint toevoegen? public function generateBlogUrl(BlogPostInterface $item)

  public function generateBlogUrl(Slugable $item)
 49. PROBLEEM! Ofwel geen zekerheid over slug-functionaliteit Ofwel geen zekerheid over

  Blog-item
 50. OORZAAK class BlogPost implements BlogPostInterface, Slugable { public function getTitle()

  { /* ... */ } public function getContent() { /* ... */ } public function getAuthor() { /* ... */ } public function getSlug() { /* ... */ } public function getSlugableContent() { /* ... */ } }
 51. OPLOSSING??? Komt sebiet!

 52. Waddis SOLID? Efkes over de I Voorbeeldjes Nog bitje meer

  over de I
 53. INHERITANCE Overerving

 54. OBJECT CONTEXT class Circle extends Shape { /* ... */

  }
 55. QUIZ - KAN DIT? class Circle extends Shape, Oval {

  /* ... */ }
 56. MULTIPLE INHERITANCE Kan niet in PHP

 57. QUIZ - KAN DIT? interface Circle extends Shape { /*

  ... */ }
 58. QUIZ - KAN DIT? interface Circle extends Shape, Oval {

  /* ... */ }
 59. MULTIPLE INHERITANCE Kan niet in PHP in object context Kan

  wel in PHP: Multiple Interface Inheritance
 60. class BlogPost implements BlogPostInterface { /* ... */ } interface

  BlogPostInterface extends Slugable { /* ... */ }
 61. class UrlGenerator { public function generateBlogUrl(BlogPostInterface $item) { /* ...

  do some magic ... */ } }
 62. None
 63. PROBLEEM? NOPE!

 64. INTERFACE SEGREGATION PRINCIPLE Opsplitsen interfaces in meer specifiekere Dependen op

  specifiekste interface Meerdere interfaces implementeren = een oplossing Multiple interface inheritance = betere oplossing
 65. VRAGEN?

 66. HTTPS://JOIND.IN/TALK/22707