$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

There is an I in SOLID

There is an I in SOLID

Presentation focuses on the "interface seggregation" principle of the SOLID patterns

Tom Van Herreweghe

October 03, 2017
Tweet

More Decks by Tom Van Herreweghe

Other Decks in Programming

Transcript

 1. THERE IS AN I IN
  SOLID

  View Slide

 2. Waddis SOLID?
  Efkes over de I
  Voorbeeldjes
  Nog bitje meer over de I

  View Slide

 3. Waddis SOLID?
  Efkes over de I
  Voorbeeldjes
  Nog bitje meer over de I

  View Slide

 4. WADDIS SOLID?
  Acroniem

  View Slide

 5. ACRONIEM?
  “Een letterwoord”
  “Woord gevormd door de eerste letters
  van andere woorden”

  View Slide

 6. TAFKAP
  “The Artist Formerly Known As Prince”

  View Slide

 7. LOL
  “Laughing Out Loud”

  View Slide

 8. RTFM
  “Read The Fucking Manual”

  View Slide

 9. YAGNI
  “You Ain't Gonna Need It”

  View Slide

 10. DRY
  “Don't Repeat Yourself”

  View Slide

 11. S Single Responsability Principle
  O Open/Closed Principle
  L Liskov Substitution Principle
  I Interface Segregation Principle
  D Dependency Inversion Principle

  View Slide

 12. SOLID - BETEKENIS?
  5 design principes
  Uncle Bob Martin
  Doel
  Code flexibeler,
  begrijpbaarder,
  onderhoudbaar(der..)

  View Slide

 13. THROWBACK

  View Slide

 14. THROWBACK

  View Slide

 15. Waddis SOLID?
  Efkes over de I
  Voorbeeldjes
  Nog bitje meer over de I

  View Slide

 16. INTERFACE SEGREGATION
  PRINCIPLE

  View Slide

 17. INTERFACE

  View Slide

 18. “Definitie van [public] methods die
  objecten moeten implementeren”

  View Slide

 19. “Afspraak / Contract dat toelaat om 2
  objecten met elkaar te laten
  communiceren”

  View Slide

 20. “Creëert een verwachting waaraan
  moet voldaan worden”

  View Slide

 21. SEGREGATION
  “SCHEIDING”

  View Slide

 22. INTERFACE SEGREGATION

  View Slide

 23. “No object should be forced to depend
  on methods it doesn't use”

  View Slide

 24. “Opsplitsen van [grote] interfaces in
  kleinere, meer specifieke”

  View Slide

 25. Herbruikbaarheid++
  Specifiekere dependencies

  View Slide

 26. Waddis SOLID?
  Efkes over de I
  Voorbeeldjes
  Nog bitje meer over de I

  View Slide

 27. SETUP - BLOGPOST CLASS
  class BlogPost implements BlogPostInterface
  {
  public function getTitle() { /* ... */ }
  public function getContent() { /* ... */ }
  public function getAuthor() { /* ... */ }
  public function getSlug() { /* ... */ }
  }

  View Slide

 28. SETUP - BLOGPOST INTERFACE
  interface BlogPostInterface
  {
  public function getTitle();
  public function getContent();
  public function getAuthor();
  public function getSlug();
  }

  View Slide

 29. SETUP - USAGE
  $blog = new BlogPost($title, $content, $author);
  $blog->setSlug(
  $slugifier->createSlug($blog)
  );
  /* ... */

  View Slide

 30. SETUP - SLUGIFIER
  class Slugifier
  {
  /* ... */
  public function createSlug(BlogPostInterface $blog)
  {
  $content = $blog->getSlugableContent();
  /* ... do some magic ... */
  return $slug;
  }
  /* ... */
  }

  View Slide

 31. UITBREIDING -
  BLOGPOSTINTERFACE
  interface BlogPostInterface
  {
  public function getTitle();
  public function getContent();
  public function getAuthor();
  public function getSlug();
  public function getSlugableContent();
  }

  View Slide

 32. UITBREIDING - AUTHOR CLASS
  class Author implements AuthorInterface
  {
  public function getFirstname() { /* ... */ }
  public function getLastname() { /* ... */ }
  public function getFullname() { /* ... */ }
  public function getSlug() { /* ... */ }
  public function getSlugableContent() { /* ... */ }
  }

  View Slide

 33. UITBREIDING - AUTHOR
  INTERFACE
  interface AuthorInterface
  {
  public function getFirstname();
  public function getLastname();
  public function getFullname();
  public function getSlug();
  public function getSlugableContent();
  }

  View Slide

 34. SLUGIFIER - PROBLEEM!
  class Slugifier
  {
  /* ... */
  public function createSlug(BlogPostInterface $blog)
  {
  $content = $blog->getSlugableContent();
  /* ... do some magic ... */
  return $slug;
  }
  /* ... */
  }

  View Slide

 35. SLUGIFIER - PROBLEEM! (PART 2)
  class Slugifier
  {
  /* ... */
  public function createSlug($item)
  {
  $content = $item->getSlugableContent();
  /* ... do some magic ... */
  return $slug;
  }
  /* ... */
  }

  View Slide

 36. View Slide

 37. THEORETISCH...
  $item = Weather();
  $slug = $slugifier->createSlug($weather);
  /* ... */

  View Slide

 38. OPLOSSING: INTERFACE
  SEGREGATION

  View Slide

 39. SUGGABLE - INTERFACE
  interface Slugable
  {
  public function getSlugableContent();
  public function getSlug();
  }

  View Slide

 40. SLUGABLE - SLUGIFIER
  class Slugifier
  {
  /* ... */
  public function createSlug(Slugable $item)
  {
  $content = $item->getSlugableContent();
  /* ... do some magic ... */
  return $slug;
  }
  /* ... */
  }

  View Slide

 41. OPLOSSING - BLOGPOST
  class BlogPost implements BlogPostInterface, Slugable
  {
  public function getTitle() { /* ... */ }
  public function getContent() { /* ... */ }
  public function getAuthor() { /* ... */ }
  public function getSlug() { /* ... */ }
  public function getSlugableContent() { /* ... */ }
  }

  View Slide

 42. OPLOSSING - BLOGPOST
  INTERFACE
  interface BlogPostInterface
  {
  public function getTitle();
  public function getContent();
  public function getAuthor();
  }

  View Slide

 43. DONE!

  View Slide

 44. NOT

  View Slide

 45. UITBREIDING - URL'S
  // /2017/09/this-is-my-title
  $blogUrl = $urlGenerator->generateBlogUrl($blog);
  // /auhtor/tom-van-herreweghe
  $authorUrl = $urlGenerator->generateAuthorUrl($author);

  View Slide

 46. UITBREIDING - URL'S
  // /2017/09/{slug}
  $blogUrl = $urlGenerator->generateBlogUrl($blog);
  // /auhtor/{slug}
  $authorUrl = $urlGenerator->generateAuthorUrl($author);

  View Slide

 47. UITBREIDING - URLGENERATOR
  class UrlGenerator
  {
  public function generateBlogUrl(??? $item)
  {
  /* ... do some magic ... */
  }
  }

  View Slide

 48. PROBLEEM!
  Welke Visual Debt constraint toevoegen?
  public function generateBlogUrl(BlogPostInterface $item)
  public function generateBlogUrl(Slugable $item)

  View Slide

 49. PROBLEEM!
  Ofwel geen zekerheid over slug-functionaliteit
  Ofwel geen zekerheid over Blog-item

  View Slide

 50. OORZAAK
  class BlogPost implements BlogPostInterface, Slugable
  {
  public function getTitle() { /* ... */ }
  public function getContent() { /* ... */ }
  public function getAuthor() { /* ... */ }
  public function getSlug() { /* ... */ }
  public function getSlugableContent() { /* ... */ }
  }

  View Slide

 51. OPLOSSING???
  Komt sebiet!

  View Slide

 52. Waddis SOLID?
  Efkes over de I
  Voorbeeldjes
  Nog bitje meer over de I

  View Slide

 53. INHERITANCE
  Overerving

  View Slide

 54. OBJECT CONTEXT
  class Circle extends Shape
  {
  /* ... */
  }

  View Slide

 55. QUIZ - KAN DIT?
  class Circle extends Shape, Oval
  {
  /* ... */
  }

  View Slide

 56. MULTIPLE INHERITANCE
  Kan niet in PHP

  View Slide

 57. QUIZ - KAN DIT?
  interface Circle extends Shape
  {
  /* ... */
  }

  View Slide

 58. QUIZ - KAN DIT?
  interface Circle extends Shape, Oval
  {
  /* ... */
  }

  View Slide

 59. MULTIPLE INHERITANCE
  Kan niet in PHP in object context
  Kan wel in PHP: Multiple Interface Inheritance

  View Slide

 60. class BlogPost implements BlogPostInterface
  {
  /* ... */
  }
  interface BlogPostInterface extends Slugable
  {
  /* ... */
  }

  View Slide

 61. class UrlGenerator
  {
  public function generateBlogUrl(BlogPostInterface $item)
  {
  /* ... do some magic ... */
  }
  }

  View Slide

 62. View Slide

 63. PROBLEEM?
  NOPE!

  View Slide

 64. INTERFACE SEGREGATION
  PRINCIPLE
  Opsplitsen interfaces in meer specifiekere
  Dependen op specifiekste interface
  Meerdere interfaces implementeren = een oplossing
  Multiple interface inheritance = betere oplossing

  View Slide

 65. VRAGEN?

  View Slide

 66. HTTPS://JOIND.IN/TALK/22707

  View Slide