Swiftとメタデータ

 Swiftとメタデータ

SwiftとObjective-Cのruntime APIの比較と`wickwirew/Runtime`のプロパティ名取得実装の読み解きです。

12976de7543f87c0428eb551b4bda79c?s=128

noppefoxwolf

June 20, 2018
Tweet