$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Maanmittauslaitoksen paikkatiedon palvelualustan pilotti - avoin rajapinta; Jakob Ventin

Maanmittauslaitoksen paikkatiedon palvelualustan pilotti - avoin rajapinta; Jakob Ventin

Avoimen tiedon kuntakiertue 2014 - Tampere
Ohjelma: http://okroadshowtampere2014.eventbrite.com

Open Data Tampere Region

November 06, 2014
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Maanmittauslaitoksen
  paikkatiedon palvelualustan
  pilotti - avoin rajapinta
  Jakob Ventin
  [email protected]
  Avoimen tiedon kuntakiertue Tampere
  6.11.2014

  View Slide

 2. Avoin data
  Maanmittauslaitoksessa
  • MML avasi kaikki valtakunnalliset maastotietonsa 05/2012
  • Digitaalisten karttojen lisäksi avattiin vektorimuotoinen
  Maastotietokanta ja siitä johdetut aineistot, ilma- ja
  ortokuvat sekä laserkeilausaineistot
  • Käytännössä kaikki se data, minkä MML maastosta on
  kuvattu
  • Näitä voi ladata MML tiedostopalvelusta:
  https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
  • Tiettyjä aineistoja tarjotaan myös rajapintojen kautta,
  vaatii tunnistautumisen, palvelusta peritään maksu

  View Slide

 3. Avoin data Paikkatiedon
  palvelualustalla
  • Valtiovarainministeriö on käynnistänyt osana julkisen
  hallinnon ICT-strategian toimeenpanoa julkisen hallinnon
  palvelu- ja innovaatiotoiminnan kehittämisalusta -
  toteutusprojektin
  • Palvelualustalla tarjotaan samoja aineistoja kuin ennenkin,
  mutta uusilla menetelmillä
  • Ajantasainen maastotietokanta ja siitä yleistetyt aineistot
  • MML:n karttakuvat
  • Palvelualustaa voi käyttää ilman tunnuksia

  View Slide

 4. Paikkatiedon
  palvelualustan pilotti
  • Palvelualustan rakentamista helpotti, että periaatepäätöksiä
  avoimesta datasta ja lisensseistä oli tehty aiemmin
  • Voitiin pääosin keskittyä teknisten kysymysten
  ratkaisemiseen
  • Vaatimukset:
  • Ajantasaista dataa
  • Palvelu pyörii pilvipalvelussa (talon verkon ulkopuolella)
  • Luotettava
  • Standardit rajapinnat

  View Slide

 5. Paikkatiedon palvelualustan
  pilotti – mitä tarjotaan
  • Paikkatiedon palvelualusta tarjoaa MML:n Maasto- ja
  Taustakarttasarja WMS (1.1.1 & 1.3.0)- ja WMTS (1.0.0)-
  rajapinnoilla
  • WMS (Web Map Service) karttakuvapalvelu
  • WMTS (Web Map Tile Service) karttakuvatiilipalvelu
  • Tarjoaa Maastotietokannan ja siitä johdetut yleistetyt datat
  WFS (1.1.0, 1.1.1 & 2.0.0) –rajapinnalla
  • WFS (Web Feature Service) tiedostolatauspalvelu

  View Slide

 6. Sovellukset
  • 3D-generaattori /FGI Jaakko Kähkönen:
  http://osm2.fgi.fi/3D/suomi/
  • Apps4Finland haastesarja:
  http://users.aalto.fi/~lkajan/nls_wms/

  View Slide

 7. Monitorointi

  View Slide

 8. Osallistuminen?
  • Perinteiset kanavat – [email protected]
  • Käyttäjät
  • Tapahtumissa
  • Missä muualla?

  View Slide

 9. Lisenssi
  • Aineistoja käytettäessä noudatettava Maanmittauslaitoksen
  avointen aineistojen lisenssiä (käytännössä hyvin lähellä
  CC4.0 by):
  http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20
  120501
  2.1. Käyttöoikeudet
  Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman
  rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan
  Lisenssinsaajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti:
  • kopioida, levittää ja julkaista,
  • muokata ja hyödyntää kaupallisesti ja ei-kaupallisesti,
  • yhdistellä muihin tuotteisiin ja
  • käyttää osana sovellusta tai palvelua.

  View Slide

 10. Kiitos!
  www.maanmittauslaitos.fi -> aineistot ja palvelut -> rajapintapalvelut ->
  paikkatiedon palvelualustan pilotti
  [email protected]

  View Slide