Bonnier Digital Forum - The future of talent and organizations

0ffcd6cf5fb1317ef2e442bce1170ef8?s=47 perkovich
February 09, 2016

Bonnier Digital Forum - The future of talent and organizations

Hölls på en heldagskonferens för medarbetare inom Bonnier-koncernen om aktiviteter och det långsiktiga arbetet vi på TV4 genomför för att attrahera nya medarbetare.

0ffcd6cf5fb1317ef2e442bce1170ef8?s=128

perkovich

February 09, 2016
Tweet