Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Interaktywna wizualizacja danych w d3.js

Interaktywna wizualizacja danych w d3.js

warsztaty KFnrD w ICM UW

1b324e4900e79878eb518c1263b41795?s=128

Piotr Migdał

January 25, 2016
Tweet

More Decks by Piotr Migdał

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Interaktywna wizualizacja danych w d3.js Piotr Migdał warsztaty KFnrD ICM,

  25-29 sty 2016
 2. dr fizyki kwantowej data science freelancer ICFO, Barcelona (grudzień 2014)

 3. None
 4. wykres słupkowy - William Playfair (1786) wykres punktowy - Francis

  Galton (wiek później)
 5. cholera w Londynie - John Snow (1854)

 6. Dmitri Mendeleev | Periodic Table of Elements (1869) układ okresowy

  - Dimitri Mendeleev (1869)
 7. Wykresy • Jakie znacie? • Jakich używacie? (graficzne reprezentacje danych)

 8. 3.14159

 9. Dobry wykres czy zły?

 10. http://darkhorseanalytics.com/blog/data-looks-better-naked

 11. Ale… http://www.maartenlambrechts.be/to-the- point-7-reasons-you-should-use-dot-graphs

 12. http://www.gapminder.org

 13. None
 14. pakiet R: ggplot2 http://blog.echen.me/2012/01/17/ quick-introduction-to-ggplot2 http://r4stats.com/examples/graphics-ggplot2

 15. https://matury.shinyapps.io/histogramy/

 16. None
 17. None
 18. D3.js • algorytmiczne • minimalistyczne • de facto (świetny) standard

  wizualizacji „perfection is finally attained
 not when there is no longer anything to add,
 but when there is no longer anything to take away” Antoine de Saint-Exupéry
 19. http://exposedata.com/parallel/

 20. http://setosa.io/ev/ordinary-least-squares-regression

 21. http://bl.ocks.org/mbostock/7322386

 22. http://vadim.ogievetsky.com/IntroD3/#35

 23. homework quantum-field-theory wavefunction operators schroedinger-equation quantum-information hilbert-space uncertainty-principle mathematical-physics quantum-interpretations

  entanglement spin angular-momentum measurement-problem condensed-matter particle-physics photons electromagnetism atomic-physics probability commutator statistical-mechanics harmonic-oscillator double-slit-experiment special-relativity classical-mechanics quantum-computer solid-state-physics electrons wavefunction-collapse wave-particle-duality potential http://stared.github.io/tagoverflow/
 24. http://p.migdal.pl/kfnrd_viz/mapa.html

 25. Co będzie? • co wizualizować, jak i dlaczego? • JavaScript

  (nie trzeba znać przed) • rozgrzewka: układ okresowy po Twojemu • praca nad Waszym projektem
 26. http://sebastianjaszczur.github.io/www-similarity/

 27. http://m4tx.github.io/linux-distro-timeline

 28. Lektury • Edward Tufte,
 The Visual Display of Quantitative Information

  • Willard C. Brinton,
 Graphic Presentation (1939)
 https://archive.org/stream/ graphicpresentat00brinrich#page/n0/mode/thumb
 29. Moje ściągawki • http://warsztatywww.wikidot.com/ www10:wizualizujemy-wikipedie • http://smarterpoland.pl/index.php/2014/06/ metawstep-do-wizualizacji-danych-w-d3-js/ • https://github.com/DELabUW/szkola-letnia-2015/

  blob/master/zajecia/ deser_sztuka_robienia_wykresow.ipynb
 30. Dla wszystkich • http://www.fallen.io/ww2/ (~20 min) • mogę pomóc z:

  • R ggplot2 • Python: Pandas/Seaborn