$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Git - mini-szkolenie [PL]

Git - mini-szkolenie [PL]

Prezentacja z wewnętrznego mini-szkolenia z Gita w j. polskim przeprowadzonego dla Digital Fingerprints.

Piotr Wittchen

December 29, 2021
Tweet

More Decks by Piotr Wittchen

Other Decks in Programming

Transcript

 1. piotr.wittchen@fingerprints.digital
  2021.12.29

  View Slide

 2. Jak będzie wyglądało to szkolenie?

  View Slide

 3. Plan szkolenia
  ● Dobre praktyki pracy z Gitem
  ● Problemy podczas pracy z Gitem i rozwiązania
  ● Pytania dotyczące pozostałych problemów z Gitem

  View Slide

 4. Dobre praktyki pracy z Gitem
  ● Git Flow
  ● Konfiguracja i aliasy
  ● GUI vs. terminal
  ● Treść wiadomości w commicie
  ● Wiele commitów w trakcie developmentu
  ● Squash commitów na branchu przed PR
  ● Przegląd własnych zmian przed commitem
  ● Nie nadpisywanie historii w głównych branchach (develop i master)
  ● Tagowanie wersji w odpowiedni sposób

  View Slide

 5. Git Flow
  master
  develop
  feature-1
  bugfix-2
  v0.0.2
  v0.0.3-RC2
  hotfix-3
  v0.0.3-RC1
  v0.0.1
  --ff-only
  --no-ff

  View Slide

 6. Konfiguracja i aliasy
  ~/.gitignore_global
  ~/.gitconfig
  ~/.zshrc

  View Slide

 7. GUI vs. terminal

  View Slide

 8. Treść wiadomości w commicie
  Pamiętajmy, aby pisać dobre, szczegółowe i opisowe treści
  wiadomości w commitach. Pozwala to na łatwiejszą analizę logów,
  nawigowanie w historii, wyszukiwanie błędów i wycofywanie zmian.
  Zamiast komendy: git commit -m, możemy użyć: git commit.
  Linki:
  ● https://chris.beams.io/posts/git-commit/
  ● https://robots.thoughtbot.com/5-useful-tips-for-a-better-commit-message
  ● http://tbaggery.com/2008/04/19/a-note-about-git-commit-messages.html
  ● https://fatbusinessman.com/2019/my-favourite-git-commit
  ● https://github.com/torvalds/linux/pull/17
  ● https://github.com/pwittchen/craplog

  View Slide

 9. Squash commitów przed PR
  ● W trakcie developmentu możemy wykonywać wiele commitów do
  feature brancha
  ● Po zakończeniu developmentu, przed wystawieniem PR powinniśmy
  zesquashować wszystkie commity do jednego
  ● Pozwoli to zachować czystą i w miarę krótką historię oraz na łatwą
  nawigację po git logu i wycofywanie zmian w razie potrzeby
  ● Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której wykonaliśmy wiele
  znaczących zmian w ramach jednego zadania i chcemy je wyraźnie
  rozdzielić osobnymi commitami

  View Slide

 10. Przegląd własnych zmian przed commitem
  git add -p

  View Slide

 11. Nie nadpisywanie historii w głównych branchach
  ● Nie powinniśmy zmieniać historii (git push --force) na głównych
  branchach (develop i master)
  ● Nadpisywanie historii głównych branchy może spowodować rozjazd
  historii u wszystkich developerów i problemy z dalszą pracą
  ● Nadpisywanie historii głównych branchy może spowodować utratę kodu
  lub historii jego zmian
  ● Nadpisywanie historii głównych branchy powinno być zablokowane w
  konfiguracji repozytorium (np. z poziomu Bitbucketa)

  View Slide

 12. Tagowanie wersji w odpowiedni sposób
  v1.2.3
  major
  minor
  patch
  breaking changes
  (major releases)
  new features
  (keeping backward compatibility)
  bug fixes
  (keeping backward compatibility)
  0.x.x
  Beta release (may be unstable)
  1.x.x-RC1
  Release Candidate (may be unstable)
  semantyczne wersjonowanie Jeśli to możliwe, powinniśmy
  automatyzować release do
  ECR/Artifactory w oparciu o tagi z Gita

  View Slide

 13. Problemy podczas pracy z Gitem i rozwiązania

  View Slide

 14. Pro tip
  Przykładowe rozwiązania to tylko propozycje!
  Dany problem można rozwiązać na wiele sposobów.

  View Slide

 15. Problem #1
  zrobienie squasha do jednego commita na swoim branchu,
  a potem rabase do developa już z tylko tym 1 commitem

  View Slide

 16. Problem #1 - proponowane rozwiązanie
  git checkout p1
  git rebase -i develop
  git add -A
  # otwierany jest edytor tekstu w terminalu
  p commit1 # p = pick
  s commit2 # s = squash
  s commit3
  # zapis zmian
  # otwierany jest edytor tekstu w terminalu
  git commit
  git checkout develop
  git pull
  git checkout p1
  git rebase develop

  View Slide

 17. Problem #2
  Co robić w sytuacji, jak mamy brancha z brancha, chcemy
  zesquashować zmiany z pierwszego brancha i połączyć je z
  drugim, ale tak, żeby się historia nie rozjechała

  View Slide

 18. Problem #2 - proponowane rozwiązanie
  # reprodukcja sytuacji
  git checkout develop
  git checkout -b p2.1
  # dokonujemy zmian
  git commit
  git commit
  git checkout -b p2.2
  # dokonujemy zmian
  git commit
  git commit
  # dalsze kroki
  git checkout p2.1
  git rebase -i develop
  # wykonujemy squasha do 1 commita
  git checkout p2.2
  git rebase -i develop
  # wykonujemy squasha do 1 commita
  git reset --soft HEAD~1
  git stash
  git checkout p2.1
  git stash pop
  git git add -A
  git commit
  # opcjonalnie robimy kolejny squash do 1 commita

  View Slide

 19. Problem #3
  Sytuacja, gdzie mamy już wypchnięte zesquashowane
  zmiany, a okazało się, że trzeba cofnąć zmiany z dwóch
  ostatnich commitow i wprowadzić nowe zmiany.

  View Slide

 20. Problem #3 - proponowane rozwiązanie
  # reprodukcja sytuacji
  git checkout develop
  git checkout -b p3.1
  git commit
  git commit
  git rebase -i develop
  # wykonujemy squasha do 1 commita
  git commit
  git push
  # dalsze kroki
  git reflog
  # znajdujemy commit przed squashem
  git checkout # np. a24c840
  git switch -c p3.2 # since git 2.23.0
  git reset --hard HEAD~2
  # wykonujemy nowe zmiany
  git commit
  git push
  # PR wykonujemy wtedy
  # z poziomu nowego brancha p3.2
  # usuwamy starego brancha
  git branch -D p3.1
  git push origin --delete p3.1

  View Slide

 21. Problem #4
  Mamy developa lokalnie, na którym robimy jakieś
  zmiany i później chcemy aby te zmiany znalazły się na
  nowym branchu, którego tworzymy z developa (albo jest
  już utworzony)

  View Slide

 22. Problem #4 - proponowane rozwiązanie
  # reprodukcja problemu
  git checkout develop
  # wykonujemy zmiany
  git commit
  git commit
  # dalsze kroki
  git reset --soft HEAD~2 # 2 = liczba commitów
  # do wycofania
  # alternatywna komenda względem powyższej
  git reset --soft origin/develop
  # powrót do stanu ze zdalnego developa
  # commity zostają wycofane
  # zmiany znajdują się w trybie staging
  # i nie są zacommitowane
  git checkout -b p4
  git commit

  View Slide

 23. Problem #5
  W czasie pracy na branchu z taska weszło sporo nowych commitów do developa. Chcemy już
  wystawić PRkę i robimy git rebase -i develop. Wtedy musimy osobno poprawiać konflikty z
  każdym commitem, który różni nas od developa. Mniej więcej tak:
  ● rebase trwa do momentu pierwszego konfliktu
  ● naprawiamy konflikty, dajemy git rebase --continue
  ● pojawiają się kolejne konflikty, bardzo często zbliżone do tych, które już poprawiliśmy
  ● To powoduje, że możemy wielokrotnie poprawiać ten sam kod.

  View Slide

 24. Problem #5 - proponowane rozwiązanie
  # reprodukcja problemu
  git checkout develop
  # wykonujemy zmiany
  git commit
  git commit
  git checkout p5
  # wykonujemy zmiany
  # w tych samych miejscach
  # co na developie
  git rebase -i develop
  # lub:
  git rebase develop
  # dalsze kroki
  # rozwiązanie konfliktów
  # w poszczególnych plikach
  # w edytorze lub IntelliJ/PyCharm
  git add -A
  git rebase --continue
  # konflikty powinny być rozwiązywane
  # w jednym miejscu tylko raz
  pro-tip:
  sytuacje tego typu nie powinny występować lub
  powinny występować rzadko, jeśli zadania będą
  odpowiednio podzielone lub rozwiązane
  sekwencyjnie po kolei i dwie osoby (lub więcej) nie
  będą modyfikować tych samych plików lub funkcji w
  tym samym czasie. Warto o tym pamiętać podczas
  planowania pracy i komunikować się na bieżąco
  w trakcie developmentu.

  View Slide

 25. Problem #6
  Kiedy pojawiają się commity typu
  “develop merged into develop”
  i co z tym zrobić?

  View Slide

 26. Problem #6 - proponowane rozwiązanie
  # reprodukcja problemu
  git checkout develop
  # wykonujemy zmiany
  git commit
  git commit
  # w międzyczasie zostały
  # wykonane zmiany w tych samych
  # plikach w tym samym miejscu,
  # w którym my coś zmienialiśmy
  git pull # = git fetch + git merge
  # dalsze kroki
  git reflog
  # znajdujemy commita
  # z naszymi zmianami
  git checkout
  git checkout -b p6
  # lub:
  git switch -c p6
  git checkout develop
  git reset --hard origin/master
  # tworzymy nowy PR
  # z naszymi zmianami
  # na nowym branchu

  View Slide

 27. Problem #7
  Konflikty wewnętrzne typu “sam ze sobą”
  Kiedy się pojawiają i jak ich uniknąć?

  View Slide

 28. Problem #7 - proponowane rozwiązanie
  Konflikty tego typu mogą wystąpić, gdy nadpisujemy historię za pomocą komend:
  git commit --amend lub git rebase w połączeniu z git pull
  Należy uważać, abyśmy nie mieli pomieszanej historii na zdalnych branchach z
  branchami lokalnymi, to wtedy powinniśmy uniknąć tego typu błędów.

  View Slide

 29. Problem #8
  Jak nawigować po historii Gita?

  View Slide

 30. Problem #8 - proponowane rozwiązanie
  git log --oneline --graph
  reference: https://stackoverflow.com/questions/2221658/whats-the-difference-between-head-and-head-in-git
  Ogólne zasady (rules of thumb):
  ● używamy ~ przez większość czasu do nawigacji wstecz
  ● używamy ^ na merge commitach, ponieważ mają dwóch lub więcej rodziców
  Mnemonika:
  ● tilde ~ liniowe występowanie i przejście wstecz w linii prostej
  ● caret ^ sugeruje interesujący segment drzewa lub fork tworzący wiele gałęzi

  View Slide

 31. Problem #8 - proponowane rozwiązanie, c.d.
  G H I J
  \ / \ /
  D E F
  \ | / \
  \ | / |
  \|/ /
  B C
  \ /
  \/
  A
  A = A^0
  B = A^ = A^1 = A~1
  C = A^2
  D = A^^ = A^1^1 = A~2
  E = B^2 = A^^2
  F = B^3 = A^^3
  G = A^^^ = A^1^1^1 = A~3
  H = D^2 = B^^2 = A^^^2 = A~2^2
  I = F^ = B^3^ = A^^3^
  J = F^2 = B^3^2 = A^^3^2
  reference: https://stackoverflow.com/questions/2221658/whats-the-difference-between-head-and-head-in-git

  View Slide

 32. Problem #9
  Jak ignorować pliki lokalnie?

  View Slide

 33. Problem #9 - proponowane rozwiązanie
  # ignorowanie plików lokalnie
  git update-index --assume-unchanged filename
  # zaprzestanie ignorowania plików lokalnie
  git update-index --no-assume-unchanged filename
  # wyświetlanie plików ignorowanych lokalnie
  git ls-files -v | grep “^[[:lower:]]”

  View Slide

 34. Problem #10
  Jak zresetować wszystkie niezacommitowane, zmiany
  tylko w jednym pliku lub przywrócić usunięty plik?

  View Slide

 35. Problem #10 - proponowane rozwiązanie
  # resetowanie WSZYSTKICH niezacommitowanych lokalnych zmian
  git reset --hard
  # resetowanie jednego zmienionego/usuniętego niezestagowanego pliku
  git checkout HEAD -- /path/to/file
  # przywracanie usuniętego pliku
  git checkout $(git rev-list -n 1 HEAD -- /path/to/file)^ -- path/to/file

  View Slide

 36. Pozostałe (niewymienione) pytania/problemy?

  View Slide

 37. Dziękuję za uwagę
  piotr.wittchen@fingerprints.digital
  2021.12.29

  View Slide