Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

CodernityDB, Pure Python NoSQL database

Pykonik
January 18, 2013

CodernityDB, Pure Python NoSQL database

Jędrzej Nowak "pigmej"
CodernityDB, Pure Python NoSQL database
html version here: http://jedrzejnowak.pl/talks/Pykonik012013/

Pykonik

January 18, 2013
Tweet

More Decks by Pykonik

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Pure Python NoSQL database
  Pykonik 01 2013
  Jędrzej Nowak "pigmej"
  /
  Codernity.com @codernity

  View full-size slide

 2. Dlaczego ?
  schema less embedded nature
  python support collections /
  tables data encryption

  View full-size slide

 3. Początek ?
  ~
  /
  w
  o
  r
  k
  s
  p
  a
  c
  e
  /
  C
  o
  d
  e
  r
  n
  i
  t
  y
  D
  B % t
  r
  e
  e
  .


  ─ d
  b
  │ └

  ─ _
  _
  i
  n
  i
  t
  _
  _
  .
  p
  y


  ─ s
  e
  t
  u
  p
  .
  p
  y
  1 d
  i
  r
  e
  c
  t
  o
  r
  y
  , 2 f
  i
  l
  e
  s

  View full-size slide

 4. Teraz ?
  + docs + CodernityDB-PyClient + CodernityDB-HTTP
  ~
  /
  w
  o
  r
  k
  s
  p
  a
  c
  e
  /
  C
  o
  d
  e
  r
  n
  i
  t
  y
  D
  B % t
  r
  e
  e
  .


  ─ C
  o
  d
  e
  r
  n
  i
  t
  y
  D
  B
  [
  .
  .
  .
  ]
  4 d
  i
  r
  e
  c
  t
  o
  r
  i
  e
  s
  , 4
  5 f
  i
  l
  e
  s
  ~
  /
  w
  o
  r
  k
  s
  p
  a
  c
  e
  /
  C
  o
  d
  e
  r
  n
  i
  t
  y
  D
  B % s
  l
  o
  c
  c
  o
  u
  n
  t *
  *
  /
  *
  .
  p
  y
  [
  .
  .
  .
  ]
  T
  o
  t
  a
  l P
  h
  y
  s
  i
  c
  a
  l S
  o
  u
  r
  c
  e L
  i
  n
  e
  s o
  f C
  o
  d
  e (
  S
  L
  O
  C
  ) = 9
  ,
  2
  7
  8

  View full-size slide

 5. Narzędzia
  pytest, pytest-xdist, pytest-cov
  tox
  Jenkins CI
  Emacs
  Python

  View full-size slide

 6. Proces testowy #1
  1. Repozytorium HG
  2. Jenkins master CI
  3. Tox
  1. CPython2.6
  2. CPython2.7
  3. PyPy1.8
  4. PyPy1.9
  5. PyPy-dev

  View full-size slide

 7. Proces testowy #2
  Developer → HG → Jenkins → Tox → Sukces
  ... lub nie
  Jenkins → powiadomienie via Jabber → FIX

  View full-size slide

 8. CodernityDB design
  Database
  Never overwrite
  ACID (no forced f
  s
  y
  n
  c
  )
  Index
  Jeden główny i
  d indeks
  Wiele dodatkowych indeksów
  Storage
  m
  a
  r
  s
  h
  a
  l do zapisywania obiektów
  Łatwość implementacji alternatywnych storage (np
  szyfrowanych)

  View full-size slide

 9. Dataflow - get
  Get jest wykonywany prosto z indeksu.
  Brak spowolnienia związanego z ilością indeksów

  View full-size slide

 10. Dataflow - insert
  Liniowo do każdego indeksu po kolei
  _
  i
  d = s
  e
  l
  f
  .
  _
  i
  n
  s
  e
  r
  t
  _
  i
  d
  _
  i
  n
  d
  e
  x
  (
  _
  r
  e
  v
  , d
  a
  t
  a
  )
  f
  o
  r i
  n
  d
  e
  x i
  n s
  e
  l
  f
  .
  i
  n
  d
  e
  x
  e
  s
  [
  1
  :
  ]
  :
  s
  e
  l
  f
  .
  _
  s
  i
  n
  g
  l
  e
  _
  i
  n
  s
  e
  r
  t
  _
  i
  n
  d
  e
  x
  (
  i
  n
  d
  e
  x
  , d
  a
  t
  a
  , _
  i
  d
  )

  View full-size slide

 11. Dataflow - update
  Tak samo jak insert
  Delete jest tożsame
  _
  i
  d = s
  e
  l
  f
  .
  _
  i
  n
  s
  e
  r
  t
  _
  i
  d
  _
  i
  n
  d
  e
  x
  (
  _
  r
  e
  v
  , d
  a
  t
  a
  )
  f
  o
  r i
  n
  d
  e
  x i
  n s
  e
  l
  f
  .
  i
  n
  d
  e
  x
  e
  s
  [
  1
  :
  ]
  :
  s
  e
  l
  f
  .
  _
  s
  i
  n
  g
  l
  e
  _
  u
  p
  d
  a
  t
  e
  _
  i
  n
  d
  e
  x
  (
  i
  n
  d
  e
  x
  , d
  a
  t
  a
  , _
  i
  d
  )

  View full-size slide

 12. Szybkość
  blisko 100 000 operacji insert / aktualizacji na sekundę
  ponad 100 000 operacji pobierania na sekundę
  testy wydajnościowe

  View full-size slide

 13. CodernityDB Index
  CodernityDB Index != SQL index
  Pobieranie określonych danych
  Sortowanie danych
  Odseparowanie danych od siebie (tabele / kolekcje)

  View full-size slide

 14. Przykład
  c
  l
  a
  s
  s W
  i
  t
  h
  X
  I
  n
  d
  e
  x
  (
  H
  a
  s
  h
  I
  n
  d
  e
  x
  )
  :
  d
  e
  f _
  _
  i
  n
  i
  t
  _
  _
  (
  s
  e
  l
  f
  , *
  a
  r
  g
  s
  , *
  *
  k
  w
  a
  r
  g
  s
  )
  :
  k
  w
  a
  r
  g
  s
  [
  '
  k
  e
  y
  _
  f
  o
  r
  m
  a
  t
  '
  ] = '
  I
  '
  s
  u
  p
  e
  r
  (
  W
  i
  t
  h
  X
  I
  n
  d
  e
  x
  , s
  e
  l
  f
  )
  .
  _
  _
  i
  n
  i
  t
  _
  _
  (
  *
  a
  r
  g
  s
  , *
  *
  k
  w
  a
  r
  g
  s
  )
  d
  e
  f m
  a
  k
  e
  _
  k
  e
  y
  _
  v
  a
  l
  u
  e
  (
  s
  e
  l
  f
  , d
  a
  t
  a
  )
  :
  a
  _
  v
  a
  l = d
  a
  t
  a
  .
  g
  e
  t
  (
  "
  x
  "
  )
  i
  f a
  _
  v
  a
  l i
  s n
  o
  t N
  o
  n
  e
  :
  r
  e
  t
  u
  r
  n a
  _
  v
  a
  l
  , N
  o
  n
  e
  r
  e
  t
  u
  r
  n N
  o
  n
  e
  d
  e
  f m
  a
  k
  e
  _
  k
  e
  y
  (
  s
  e
  l
  f
  , k
  e
  y
  )
  :
  r
  e
  t
  u
  r
  n k
  e
  y

  View full-size slide

 15. Nadal za trudne ?
  Łatwe, prawda?
  n
  a
  m
  e
  : w
  i
  t
  h
  _
  x
  t
  y
  p
  e
  : H
  a
  s
  h
  I
  n
  d
  e
  x
  k
  e
  y
  _
  f
  o
  r
  m
  a
  t
  : I
  m
  a
  k
  e
  _
  k
  e
  y
  _
  v
  a
  l
  u
  e
  :
  x
  , N
  o
  n
  e

  View full-size slide

 16. Jak użyć tego indeksu ?
  d
  b = D
  a
  t
  a
  b
  a
  s
  e
  (
  '
  /
  t
  m
  p
  /
  b
  '
  )
  d
  b
  .
  c
  r
  e
  a
  t
  e
  (
  )
  d
  b
  .
  a
  d
  d
  _
  i
  n
  d
  e
  x
  (
  W
  i
  t
  h
  X
  I
  n
  d
  e
  x
  (
  d
  b
  .
  p
  a
  t
  h
  , '
  w
  i
  t
  h
  _
  x
  '
  )
  )
  /
  / d
  b
  .
  a
  d
  d
  _
  i
  n
  d
  e
  x
  (
  s
  1
  ) # i
  f s
  1 i
  s t
  h
  e "
  s
  i
  m
  p
  l
  e c
  o
  d
  e
  "
  f
  o
  r x i
  n x
  r
  a
  n
  g
  e
  (
  1
  0
  )
  :
  d
  b
  .
  i
  n
  s
  e
  r
  t
  (
  d
  i
  c
  t
  (
  x
  =
  x
  )
  )
  f
  o
  r c
  u
  r
  r i
  n d
  b
  .
  a
  l
  l
  (
  '
  w
  i
  t
  h
  _
  x
  '
  )
  :
  p
  r
  i
  n
  t c
  u
  r
  r

  View full-size slide

 17. Jak zacząć ?
  f
  r
  o
  m C
  o
  d
  e
  r
  n
  i
  t
  y
  D
  B
  .
  d
  a
  t
  a
  b
  a
  s
  e i
  m
  p
  o
  r
  t D
  a
  t
  a
  b
  a
  s
  e
  d
  b = D
  a
  t
  a
  b
  a
  s
  e
  (
  '
  /
  t
  m
  p
  /
  a
  '
  )
  d
  b
  .
  c
  r
  e
  a
  t
  e
  (
  )
  f
  o
  r x i
  n x
  r
  a
  n
  g
  e
  (
  1
  0
  )
  :
  d
  b
  .
  i
  n
  s
  e
  r
  t
  (
  d
  i
  c
  t
  (
  x
  =
  x
  )
  )
  f
  o
  r c
  u
  r
  r i
  n d
  b
  .
  a
  l
  l
  (
  '
  i
  d
  '
  )
  :
  p
  r
  i
  n
  t c
  u
  r
  r

  View full-size slide

 18. Tabele / kolekcje ?
  Po prostu użyj indeksów!
  c
  l
  a
  s
  s T
  1
  I
  n
  d
  e
  x
  (
  H
  a
  s
  h
  I
  n
  d
  e
  x
  )
  :
  d
  e
  f _
  _
  i
  n
  i
  t
  _
  _
  (
  s
  e
  l
  f
  , *
  a
  r
  g
  s
  , *
  *
  k
  w
  a
  r
  g
  s
  )
  :
  k
  w
  a
  r
  g
  s
  [
  '
  k
  e
  y
  _
  f
  o
  r
  m
  a
  t
  '
  ] = '
  I
  '
  d
  e
  f m
  a
  k
  e
  _
  k
  e
  y
  _
  v
  a
  l
  u
  e
  (
  s
  e
  l
  f
  , d
  a
  t
  a
  )
  :
  i
  f d
  a
  t
  a
  .
  g
  e
  t
  (
  '
  t
  '
  ) =
  = '
  t
  1
  '
  :
  r
  e
  t
  u
  r
  n d
  a
  t
  a
  [
  '
  x
  '
  ]
  , N
  o
  n
  e
  d
  e
  f m
  a
  k
  e
  _
  k
  e
  y
  (
  s
  e
  l
  f
  , k
  e
  y
  )
  :
  r
  e
  t
  u
  r
  n k
  e
  y

  View full-size slide

 19. Co teraz ?
  .
  .
  .
  d
  b
  .
  a
  d
  d
  (
  T
  1
  I
  n
  d
  e
  x
  (
  d
  b
  .
  p
  a
  t
  h
  , '
  t
  1
  '
  )
  )
  d
  b
  .
  a
  d
  d
  (
  t
  2
  ) # c
  o
  d
  e f
  o
  r t
  =
  '
  t
  2
  '
  f
  o
  r x i
  n x
  r
  a
  n
  g
  e
  (
  1
  0
  )
  :
  d
  b
  .
  i
  n
  s
  e
  r
  t
  (
  d
  i
  c
  t
  (
  t
  =
  '
  t
  1
  '
  , x
  =
  x
  )
  )
  f
  o
  r a i
  n x
  r
  a
  n
  g
  e
  (
  1
  0
  )
  :
  d
  b
  .
  i
  n
  s
  e
  r
  t
  (
  d
  i
  c
  t
  (
  t
  =
  '
  t
  2
  '
  , a
  =
  a
  )
  )
  f
  o
  r c
  u
  r
  r i
  n d
  b
  .
  a
  l
  l
  (
  '
  t
  1
  '
  )
  :
  p
  r
  i
  n
  t c
  u
  r
  r # j
  u
  s
  t r
  e
  s
  u
  l
  t
  s f
  o
  r t
  =
  t
  1
  f
  o
  r c
  u
  r
  r i
  n d
  b
  .
  a
  l
  l
  (
  '
  t
  2
  '
  )
  :
  p
  r
  i
  n
  t c
  u
  r
  r # j
  u
  s
  t r
  e
  s
  u
  l
  t
  s f
  o
  r t
  =
  t
  2

  View full-size slide

 20. key, value ?
  Dlaczego m
  a
  k
  e
  _
  k
  e
  y
  _
  v
  a
  l
  u
  e zwraca 2 wartości ?
  d
  e
  f m
  a
  k
  e
  _
  k
  e
  y
  _
  v
  a
  l
  u
  e
  (
  s
  e
  l
  f
  , d
  a
  t
  a
  )
  :
  r
  e
  t
  u
  r
  n d
  a
  t
  a
  .
  g
  e
  t
  (
  '
  a
  '
  )
  , {
  v
  : d
  a
  t
  a
  .
  g
  e
  t
  (
  '
  v
  '
  , 0
  ) * 1
  0
  } # .
  .
  .

  View full-size slide

 21. All... Tylko all ?
  Oczywiście, że nie ;-)
  g
  e
  t
  g
  e
  t
  _
  m
  a
  n
  y
  get_between
  a
  l
  l
  Nadal mało ?

  View full-size slide

 22. Funkcje po stronie bazy
  Możesz napisać dowolną funkcję która uruchomi się
  wewnątrz bazy danych.
  c
  l
  a
  s
  s W
  i
  t
  h
  X
  I
  n
  d
  e
  x
  (
  T
  r
  e
  e
  B
  a
  s
  e
  d
  I
  n
  d
  e
  x
  )
  :
  # t
  h
  e r
  e
  s
  t o
  f i
  n
  d
  e
  x c
  o
  d
  e
  d
  e
  f r
  u
  n
  _
  a
  v
  g
  (
  s
  e
  l
  f
  , d
  b
  , s
  t
  a
  r
  t
  , e
  n
  d
  )
  :
  l = [
  ]
  g
  e
  n = d
  b
  .
  g
  e
  t
  _
  m
  a
  n
  y
  (
  '
  x
  '
  , s
  t
  a
  r
  t
  =
  s
  t
  a
  r
  t
  , e
  n
  d
  =
  e
  n
  d
  , l
  i
  m
  i
  t
  =
  -
  1
  )
  f
  o
  r c
  u
  r
  r i
  n g
  e
  n
  :
  l
  .
  a
  p
  p
  e
  n
  d
  (
  c
  u
  r
  r
  [
  '
  v
  a
  l
  u
  e
  '
  ]
  )
  r
  e
  t
  u
  r
  n s
  u
  m
  (
  l
  ) / l
  e
  n
  (
  l
  )

  View full-size slide

 23. Jak jej używać ?
  I to wszystko
  p
  r
  i
  n
  t d
  b
  .
  r
  u
  n
  (
  '
  x
  '
  , '
  a
  v
  g
  '
  , s
  t
  a
  r
  t
  =
  1
  0
  , e
  n
  d
  =
  3
  0
  )

  View full-size slide

 24. Tylko HashIndex ?
  Moment... HashIndex nie zachowuje kolejności...
  c
  l
  a
  s
  s S
  I
  n
  d
  e
  x
  (
  T
  r
  e
  e
  B
  a
  s
  e
  d
  I
  n
  d
  e
  x
  )
  :
  d
  e
  f _
  _
  i
  n
  i
  t
  _
  _
  (
  s
  e
  l
  f
  , *
  a
  r
  g
  s
  , *
  *
  k
  w
  a
  r
  g
  s
  )
  :
  k
  w
  a
  r
  g
  s
  [
  '
  k
  e
  y
  _
  f
  o
  r
  m
  a
  t
  '
  ] = '
  I
  '
  s
  u
  p
  e
  r
  (
  S
  I
  n
  d
  e
  x
  , s
  e
  l
  f
  )
  .
  _
  _
  i
  n
  i
  t
  _
  _
  (
  *
  a
  r
  g
  s
  , *
  *
  k
  w
  a
  r
  g
  s
  )
  d
  e
  f m
  a
  k
  e
  _
  k
  e
  y
  _
  v
  a
  l
  u
  e
  (
  s
  e
  l
  f
  , d
  a
  t
  a
  )
  :
  a
  _
  v
  a
  l = d
  a
  t
  a
  .
  g
  e
  t
  (
  "
  x
  "
  )
  i
  f a
  _
  v
  a
  l i
  s n
  o
  t N
  o
  n
  e
  :
  r
  e
  t
  u
  r
  n a
  _
  v
  a
  l
  , N
  o
  n
  e
  r
  e
  t
  u
  r
  n N
  o
  n
  e
  d
  e
  f m
  a
  k
  e
  _
  k
  e
  y
  (
  s
  e
  l
  f
  , k
  e
  y
  )
  :
  r
  e
  t
  u
  r
  n k
  e
  y

  View full-size slide

 25. Znowu uproszczony
  n
  a
  m
  e
  : t
  r
  e
  e
  t
  y
  p
  e
  : T
  r
  e
  e
  B
  a
  s
  e
  d
  I
  n
  d
  e
  x
  k
  e
  y
  _
  f
  o
  r
  m
  a
  t
  : I
  m
  a
  k
  e
  _
  k
  e
  y
  _
  v
  a
  l
  u
  e
  :
  x
  , N
  o
  n
  e

  View full-size slide

 26. Użycie
  d
  b = D
  a
  t
  a
  b
  a
  s
  e
  (
  '
  /
  t
  m
  p
  /
  f
  '
  )
  d
  b
  .
  c
  r
  e
  a
  t
  e
  (
  )
  d
  b
  .
  a
  d
  d
  _
  i
  n
  d
  e
  x
  (
  s
  3
  )
  f
  o
  r x i
  n x
  r
  a
  n
  g
  e
  (
  1
  0
  )
  :
  d
  b
  .
  i
  n
  s
  e
  r
  t
  (
  d
  i
  c
  t
  (
  x
  =
  x
  , t
  =
  '
  t
  1
  '
  )
  )
  f
  o
  r c
  u
  r
  r i
  n d
  b
  .
  a
  l
  l
  (
  '
  t
  r
  e
  e
  '
  )
  :
  p
  r
  i
  n
  t c
  u
  r
  r # Y
  a
  Y s
  o
  r
  t
  e
  d d
  a
  t
  a
  !

  View full-size slide

 27. Infix/suffix/prefix
  search
  n
  a
  m
  e
  : i
  n
  f
  i
  x
  t
  y
  p
  e
  : M
  u
  l
  t
  i
  T
  r
  e
  e
  B
  a
  s
  e
  d
  I
  n
  d
  e
  x
  k
  e
  y
  _
  f
  o
  r
  m
  a
  t
  : 5
  s
  m
  a
  k
  e
  _
  k
  e
  y
  _
  v
  a
  l
  u
  e
  :
  i
  n
  f
  i
  x
  (
  a
  ,
  0
  ,
  2
  0
  ,
  5
  )
  ,
  N
  o
  n
  e
  m
  a
  k
  e
  _
  k
  e
  y
  :
  f
  i
  x
  _
  r
  (
  k
  e
  y
  ,
  5
  )
  http://goo.gl/7b3ZM

  View full-size slide

 28. Sharding
  Więcej
  c
  l
  a
  s
  s C
  u
  s
  t
  o
  m
  I
  d
  S
  h
  a
  r
  d
  e
  d
  (
  S
  h
  a
  r
  d
  e
  d
  U
  n
  i
  q
  u
  e
  H
  a
  s
  h
  I
  n
  d
  e
  x
  )
  :
  c
  u
  s
  t
  o
  m
  _
  h
  e
  a
  d
  e
  r = '
  f
  r
  o
  m C
  o
  d
  e
  r
  n
  i
  t
  y
  D
  B
  .
  s
  h
  a
  r
  d
  e
  d
  _
  h
  a
  s
  h i
  m
  p
  o
  r
  t S
  h
  a
  r
  d
  e
  d
  U
  n
  i
  q
  u
  e
  H
  a
  s
  h
  I
  n
  d
  e
  x
  '
  d
  e
  f _
  _
  i
  n
  i
  t
  _
  _
  (
  s
  e
  l
  f
  , *
  a
  r
  g
  s
  , *
  *
  k
  w
  a
  r
  g
  s
  )
  :
  k
  w
  a
  r
  g
  s
  [
  '
  s
  h
  _
  n
  u
  m
  s
  '
  ] = 1
  0
  s
  u
  p
  e
  r
  (
  C
  u
  s
  t
  o
  m
  I
  d
  S
  h
  a
  r
  d
  e
  d
  , s
  e
  l
  f
  )
  .
  _
  _
  i
  n
  i
  t
  _
  _
  (
  *
  a
  r
  g
  s
  , *
  *
  k
  w
  a
  r
  g
  s
  )
  y = '
  y
  ' * 1
  5
  0
  0
  d
  b = D
  a
  t
  a
  b
  a
  s
  e
  (
  '
  /
  t
  m
  p
  /
  s
  h
  a
  r
  d
  '
  )
  d
  b
  .
  c
  r
  e
  a
  t
  e
  (
  w
  i
  t
  h
  _
  i
  d
  _
  i
  n
  d
  e
  x
  =
  F
  a
  l
  s
  e
  )
  d
  b
  .
  a
  d
  d
  _
  i
  n
  d
  e
  x
  (
  C
  u
  s
  t
  o
  m
  I
  d
  S
  h
  a
  r
  d
  e
  d
  (
  d
  b
  .
  p
  a
  t
  h
  , '
  i
  d
  '
  )
  )
  f
  o
  r x i
  n x
  r
  a
  n
  g
  e
  (
  1
  0 *
  * 8
  )
  :
  d
  b
  .
  i
  n
  s
  e
  r
  t
  (
  {
  '
  x
  '
  : x
  , '
  y
  '
  : y
  }
  )
  http://goo.gl/nvRfJ

  View full-size slide

 29. Dodatkowe narzędzia
  CodernityDB-PyClient
  CodernityDB-HTTP

  View full-size slide

 30. CodernityDB-PyClient
  To jest jedyna różnica.
  p
  i
  g
  m
  e
  j
  @
  l
  a
  p /
  t
  m
  p % d
  i
  f
  f d
  b
  _
  p
  y
  .
  p
  y d
  b
  _
  p
  y
  c
  .
  p
  y
  3
  a
  4
  ,
  6
  > f
  r
  o
  m C
  o
  d
  e
  r
  n
  i
  t
  y
  D
  B
  P
  y
  C
  l
  i
  e
  n
  t i
  m
  p
  o
  r
  t c
  l
  i
  e
  n
  t
  > c
  l
  i
  e
  n
  t
  .
  s
  e
  t
  u
  p
  (
  )
  >

  View full-size slide

 31. CodernityDB-HTTP
  Serwer HTTP CodernityDB
  Wbudowany interfejs, w całości po stronie
  przeglądarki (client side js)
  Demo ?

  View full-size slide

 32. Dziękuję za uwagę
  “ Nothing is impossible, it's just require to
  write "some" python. ”
  Codernity Labs
  CodernityDB

  View full-size slide