Mobile app biz, u Srbiji

Mobile app biz, u Srbiji

Prezentacija sa konferencije wwvrsac 2013