Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ClojureScript

 ClojureScript

Aleš Roubíček

May 22, 2018
Tweet

More Decks by Aleš Roubíček

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ClojureScript
  @alesroubicek
  #jsDevMeetup

  View full-size slide

 2. Clojure
  • dynamické vývojové prostředí
  • datově orientovaný jazyk
  • Simple by Design
  • Lisp on JVM
  • od začátku zamýšlená jako hostovaný jazyk
  • prvotřídní interop s hostitelskou platformou

  View full-size slide

 3. EDN Typy
  string "foo"
  character \f
  integer 42, 42N
  floating point 3.14, 3.14M
  boolean true, false
  nil nil
  symbol foo, +
  keyword :foo, 9:foo

  View full-size slide

 4. EDN Datové struktury
  list sequential (1 2 3)
  vector sequential, random access [1 2 3]
  map associative {:a 1 :b 2}
  set membership #{:a :b :c}

  View full-size slide

 5. Funkce
  (println "Hello #jsDevMeetup!")

  View full-size slide

 6. Funkce
  (println "Hello #jsDevMeetup!")
  volání funkce parametr

  View full-size slide

 7. Funkce
  (println "Hello #jsDevMeetup!")
  list
  symbol string

  View full-size slide

 8. Definice funkce
  (defn greet
  "Returns a friendly greeting"
  [your-name]
  (str "Hello, " your-name))

  View full-size slide

 9. Definice funkce
  (defn greet
  "Returns a friendly greeting"
  [your-name]
  (str "Hello, " your-name))
  function name
  doc string
  parameters
  function body

  View full-size slide

 10. A dál?
  • klíčová slova
  • operátory
  • speciální výrazy
  • direktivy preprocesoru

  View full-size slide

 11. A dál?
  • klíčová slova
  • operátory
  • speciální výrazy
  • direktivy preprocesoru
  Zbytečný

  View full-size slide

 12. –Rich Hickey
  “Clojure is a small language,
  and intends to remain so”

  View full-size slide

 13. ClojureScript

  View full-size slide

 14. ClojureScript
  • Dialekt Clojure
  • Cílí na všechna moderní JS prostředí
  • BCL
  • Google Closure Library
  • cljs.core
  • cljs.test
  • cljs.string
  • Google Closure Compile (gcc)

  View full-size slide

 15. REPL Driven Development
  • interaktivní vývoj
  • rychlá zpětná vazba
  • nástroje
  • cljs.main
  • lumo
  • lein figwheel

  View full-size slide

 16. qlkit
  • univerzální (client/server) wrapper React.js
  • stejná syntaxe pro markup a dotazovaní dat
  • komponenty určují, jaká data v jakém tvaru
  potřebují

  View full-size slide

 17. core.async
  • Implementace CSP a Go kanálů jako knihovna
  • psaní async a paralelních procesů lineárním stylem
  • základní kámen pro tvorbu robustních systémů

  View full-size slide

 18. transit
  • knihovna pro přenos rozšiřitelných typů dat (EDN)
  • enkóduje data do formátu JSON (nebo do MsgPack)
  • vysoká rychlost parsování v browserech
  • typová bezpečnost bez ztráty informací a
  přesnosti

  View full-size slide

 19. spec
  • specifikace dat pomocí regulárních výrazů
  • spustitelná dokumentace
  • typy na steroidech
  • lepší chybové hlášky
  • generativní testování
  • Open-Closed Principle ➡ dopředná kompatibilita

  View full-size slide

 20. ⬅ transit ➡

  View full-size slide

 21. Kam dál?
  • https://clojurescript.org/guides/quick-start
  • https://medium.com/@conrad_9565/lets-build-a-ui-
  with-qlkit-and-graph-queries-79b7b118ddac
  • http://blog.cognitect.com/blog/2014/7/22/transit
  • https://clojure.org/guides/spec
  • http://clojure.org/blog/2013/06/28/clojure-core-
  async-channels.html

  View full-size slide

 22. https://www.meetup.com/TopMonks-Caffe/
  7. 6. - Loft N8 - Nekázanka

  View full-size slide