Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DevOps a Akcelerace byznysu

DevOps a Akcelerace byznysu

Aleš Roubíček

January 10, 2019
Tweet

More Decks by Aleš Roubíček

Other Decks in Technology

Transcript

 1. –Stephen Elop “What we’re doing is not thinking of MeeGo

  as the Plan B. We’re thinking about MeeGo and related development work as what’s the next generation.”
 2. Akcelerace businessu • IT je základní kompetencí moderních podniků •

  Neefektivní IT => neefektivní business • Risk management • Portfolio management
 3. Čtyři základní metriky • Lead Time (roky &> měsíce &>

  dny &> hodiny) • Delivery Lead Time (dny &> hodiny &> minuty) • Time To Recovery (dny ->> sekundy) • Change Fail Percentage
 4. Techniky • Nedodávejte více featur než se po vás žádá,

  dodávejte lepší architekturu umožňující rychlost a flexibilitu • Stanovujte si malé, ale časté cíle • Snižování WIP (na úrovni projektů, ne úkolů) • Zmenšování dodávaného objemu • Responsivní monitoring • Dynamičnost umožňuje flexibilitu a rychlost experimentování • Obsah je king a Jednoduchost jeho queen
 5. Continuous Integration • Každý vývojář aspoň jednou denně pushne své

  změny přímo do integrační větve • Automatizace testů na všech úrovních systému • Rapidní zpětná vazba, že vše spolu funguje • Snižování integračního rizika • Feature branche nemají životnost delší než 1 den • Žádné Pull Requesty nebo Gated commity
 6. Trunk Based Development • Vývoj všeho probíhá v jediné společné

  větvi • Větve mohou vznikat v době releasu a patche se vždy cherrypickují z trunku, nikdy se v nich nevyvíjí • Jediný zdroj pravdy, snížený cognitivní overhead
 7. DevOps • kultura úzké spolupráce Dev a Ops lidí •

  Ops jsou součástí teamu od začátku vývoje • Teamy jsou zodpovědné za celý životní cyklus systému • Infrastructure as Code • Monitoring a telemetrie
 8. Continuous Delivery • Totální automatizace všech delivery procesů • Preventivní

  prohlídky, přísná kontrola kvality • Každá změna, která projde kontrolou kvality, je potenciálně nasaditená do produkce “stiskem jediného tlačítka” • Rollback “stiskem jediného tlačítka” • Vychází z Lean Manufacturing
 9. Continuous Deployment • Každá změna jde přímo do produkce •

  Zpětná vazba z produkce pomocí monitoringu • Potřeba imunitního systému v samotném systému • Feature Toggles, Branch by Abstraction • Chaos Engineering • A/B testování • Neustálé flow experimentů a hodnoty
 10. Docker • Textový popis potřeb služby • Jednotný model deploymentu

  pro všechna prostředí • Standartní model delivery pro různé technologie • Opakovatelnost a flexibilitas • Nízký overhead oproti Virtualním strojům (VMs) • Lepší využití zdrojů fyzického stroje → nižší náklady
 11. Cloud • Výpočetní zdroje na vyžádáni • Reakční doba z

  měsíců na desítky minut • Pořizování výpočetního výkonu přechází z CAPEX do OPEX • Snadné vykrývání špiček elastickým škálováním
 12. Serverless • Výpočetní výkon na vyžádání • Neplatíte za rezervace,

  ale za to, co skutečně propálíte • IT Operations za vás řeší 3. strana, škálování a dostupnost je jejich problém • Ideální na event driven distribuované systémy
 13. Cluster management • Jednoduché UI pro kompletní management cluster •

  Mobile friendly • Observabilita dění v clusteru