Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DevOps a Akcelerace byznysu

DevOps a Akcelerace byznysu

Aleš Roubíček
PRO

January 10, 2019
Tweet

More Decks by Aleš Roubíček

Other Decks in Technology

Transcript

 1. DevOps a Akcelerace byznysu @alesroubicek #TopMonksCaffe

 2. None
 3. None
 4. None
 5. None
 6. –Stephen Elop “What we’re doing is not thinking of MeeGo

  as the Plan B. We’re thinking about MeeGo and related development work as what’s the next generation.”
 7. None
 8. None
 9. Akcelerace businessu

 10. Akcelerace businessu • IT je základní kompetencí moderních podniků •

  Neefektivní IT => neefektivní business • Risk management • Portfolio management
 11. None
 12. Čtyři základní metriky • Lead Time (roky &> měsíce &>

  dny &> hodiny) • Delivery Lead Time (dny &> hodiny &> minuty) • Time To Recovery (dny ->> sekundy) • Change Fail Percentage
 13. None
 14. None
 15. None
 16. Investujte do rychlosti • Doručení • Zpětné vazby • Učení

  se • Systému samotného
 17. Techniky • Nedodávejte více featur než se po vás žádá,

  dodávejte lepší architekturu umožňující rychlost a flexibilitu • Stanovujte si malé, ale časté cíle • Snižování WIP (na úrovni projektů, ne úkolů) • Zmenšování dodávaného objemu • Responsivní monitoring • Dynamičnost umožňuje flexibilitu a rychlost experimentování • Obsah je king a Jednoduchost jeho queen
 18. Agile

 19. Continuous Integration • Každý vývojář aspoň jednou denně pushne své

  změny přímo do integrační větve • Automatizace testů na všech úrovních systému • Rapidní zpětná vazba, že vše spolu funguje • Snižování integračního rizika • Feature branche nemají životnost delší než 1 den • Žádné Pull Requesty nebo Gated commity
 20. Trunk Based Development • Vývoj všeho probíhá v jediné společné

  větvi • Větve mohou vznikat v době releasu a patche se vždy cherrypickují z trunku, nikdy se v nich nevyvíjí • Jediný zdroj pravdy, snížený cognitivní overhead
 21. None
 22. DevOps

 23. DevOps • kultura úzké spolupráce Dev a Ops lidí •

  Ops jsou součástí teamu od začátku vývoje • Teamy jsou zodpovědné za celý životní cyklus systému • Infrastructure as Code • Monitoring a telemetrie
 24. Continuous Delivery • Totální automatizace všech delivery procesů • Preventivní

  prohlídky, přísná kontrola kvality • Každá změna, která projde kontrolou kvality, je potenciálně nasaditená do produkce “stiskem jediného tlačítka” • Rollback “stiskem jediného tlačítka” • Vychází z Lean Manufacturing
 25. None
 26. Continuous Deployment • Každá změna jde přímo do produkce •

  Zpětná vazba z produkce pomocí monitoringu • Potřeba imunitního systému v samotném systému • Feature Toggles, Branch by Abstraction • Chaos Engineering • A/B testování • Neustálé flow experimentů a hodnoty
 27. Docker

 28. Docker • Textový popis potřeb služby • Jednotný model deploymentu

  pro všechna prostředí • Standartní model delivery pro různé technologie • Opakovatelnost a flexibilitas • Nízký overhead oproti Virtualním strojům (VMs) • Lepší využití zdrojů fyzického stroje → nižší náklady
 29. Cloud

 30. Cloud • Výpočetní zdroje na vyžádáni • Reakční doba z

  měsíců na desítky minut • Pořizování výpočetního výkonu přechází z CAPEX do OPEX • Snadné vykrývání špiček elastickým škálováním
 31. Serverless

 32. Serverless • Výpočetní výkon na vyžádání • Neplatíte za rezervace,

  ale za to, co skutečně propálíte • IT Operations za vás řeší 3. strana, škálování a dostupnost je jejich problém • Ideální na event driven distribuované systémy
 33. None
 34. None
 35. None
 36. None
 37. Cluster management • Jednoduché UI pro kompletní management cluster •

  Mobile friendly • Observabilita dění v clusteru
 38. One more thing…

 39. None