Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Profilisanje koda sa Xdebug i KCachegrind

robertbasic
February 21, 2017

Profilisanje koda sa Xdebug i KCachegrind

robertbasic

February 21, 2017
Tweet

More Decks by robertbasic

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Profilisanje koda sa
  Xdebug i KCachegrind
  Robert Bašić
  https://robertbasic.com/
  @robertbasic

  View Slide

 2. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Performanse su bitne
  ● UX - User Experience
  ● Korisnici
  ● Kompanija, brend
  ● Operativni troškovi

  View Slide

 3. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Šta utiče na brzinu?
  ● Hardware servera
  ● Upiti ka bazama
  ● Broj HTTP requestova

  View Slide

 4. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Kod nikad nije usko grlo… ili?

  View Slide

 5. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Alati zanata
  Xdebug
  ● Nije samo za debugging
  KCachegrind
  ● Prikazivanje profiling podataka

  View Slide

 6. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Xdebug podešavanja

  View Slide

 7. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  ● proj.local/slow-page?XDEBUG_PROFILE=1
  ● Firefox: The easiest Xdebug
  ● Chrome: Xdebug helper
  Pokretanje profilinga

  View Slide

 8. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  KCachegrind

  View Slide

 9. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Broj poziva

  View Slide

 10. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Ko je kriv?

  View Slide

 11. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Ne, stvarno, ko je kriv?

  View Slide

 12. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Najlakše je prebaciti krivicu na druge...

  View Slide

 13. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Svi su krivi!

  View Slide

 14. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Graf, da vidiš

  View Slide

 15. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Context, da shvatiš

  View Slide

 16. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Popravljanje problema performansi
  Ovo je do tebe

  View Slide

 17. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Nekoliko saveta
  ● Najveći uticaj, najmanje rada
  ● Profile posle svake promene
  ● Izbegavajte preteranu optimizaciju
  ● Naučite da koristite EXPLAIN

  View Slide

 18. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Saveti za korišćenje Xdebuga i KCachegrinda
  ● Xdebug
  – xdebug.profiler_output_dir
  – xdebug.profiler_output_name
  – cachegrind.out.%t.%R
  – Xdebug laže!
  ● KCachegrind
  – Instalirajte graphviz
  – Koristite % relative
  – Uključite Cycle detection
  – Settings > Configure KCachegrind > Annotations > Add source folder

  View Slide

 19. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Ostali alati
  ● WinCacheGrind, Webgrind
  ● XHProf
  ● Blackfire.io

  View Slide

 20. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20
  Hvala!
  Pitanja?

  View Slide