Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Profilisanje koda sa Xdebug i KCachegrind

6d9ae403ee630c0e51ec79105a3b7af1?s=47 robertbasic
February 21, 2017

Profilisanje koda sa Xdebug i KCachegrind

6d9ae403ee630c0e51ec79105a3b7af1?s=128

robertbasic

February 21, 2017
Tweet

More Decks by robertbasic

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Profilisanje koda sa Xdebug i

  KCachegrind Robert Bašić https://robertbasic.com/ @robertbasic
 2. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Performanse su bitne • UX

  - User Experience • Korisnici • Kompanija, brend • Operativni troškovi
 3. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Šta utiče na brzinu? •

  Hardware servera • Upiti ka bazama • Broj HTTP requestova
 4. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Kod nikad nije usko grlo…

  ili?
 5. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Alati zanata Xdebug • Nije

  samo za debugging KCachegrind • Prikazivanje profiling podataka
 6. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Xdebug podešavanja

 7. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 • proj.local/slow-page?XDEBUG_PROFILE=1 • Firefox: The

  easiest Xdebug • Chrome: Xdebug helper Pokretanje profilinga
 8. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 KCachegrind

 9. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Broj poziva

 10. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Ko je kriv?

 11. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Ne, stvarno, ko je kriv?

 12. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Najlakše je prebaciti krivicu na

  druge...
 13. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Svi su krivi!

 14. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Graf, da vidiš

 15. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Context, da shvatiš

 16. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Popravljanje problema performansi Ovo je

  do tebe
 17. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Nekoliko saveta • Najveći uticaj,

  najmanje rada • Profile posle svake promene • Izbegavajte preteranu optimizaciju • Naučite da koristite EXPLAIN
 18. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Saveti za korišćenje Xdebuga i

  KCachegrinda • Xdebug – xdebug.profiler_output_dir – xdebug.profiler_output_name – cachegrind.out.%t.%R – Xdebug laže! • KCachegrind – Instalirajte graphviz – Koristite % relative – Uključite Cycle detection – Settings > Configure KCachegrind > Annotations > Add source folder
 19. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Ostali alati • WinCacheGrind, Webgrind

  • XHProf • Blackfire.io
 20. Robert Bašić ~ PHPSrbija #20 Hvala! Pitanja?