Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Introduction to Zend Framework 1

robertbasic
September 26, 2011

Introduction to Zend Framework 1

A talk I gave on DORS/CLUC 2011 in Zagreb, Croatia, about Zend Framework 1.

robertbasic

September 26, 2011
Tweet

More Decks by robertbasic

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Uvod u Zend Framework
  Robert Bašić

  View full-size slide

 2. O meni

  PHP od 2005., “profesionalno” od 2008.

  Volim open source:

  phpplaneta

  web2project

  zf

  Volim knjige, hack i sve ostalo što vole geekovi

  View full-size slide

 3. O prezentaciji

  Uvodna priča u ZF

  Više zašto, nego kako

  Nije tutorijal, pokrivaju se osnovni koncepti

  View full-size slide

 4. PHP Frameworks

  Zašto koristi
  framework?

  Zašto ne koristiti
  framework?

  CodeIgniter, Cake,
  Zend Framework,
  Symfony, Yii,
  Kohana...

  Bilo koji, makar 1

  View full-size slide

 5. Zend Framework

  Open source PHP5 biblioteka za razvoj web
  aplikacija

  New BSD licenca

  Contributors License Agreement

  Razvoj počeo leta 2005.

  0.1.0. mart '06., 1.0.0 jul '07., 1.5.0. mart
  '08., 1.8.0. april '09.

  View full-size slide

 6. Zašto Zend Framework?

  Dobar kôd, unit testiran

  80% code coverage minimum, 90% poželjan

  Mogu se koristiti samo potrebni delovi,
  nezavisno od ostalih delova

  Cilj je da da 80%, ostalih 20% je posao
  programera

  Dokumentacija je dobra (barem po meni)

  Zajednica, mailing liste, blogovi, IRC, twitter

  View full-size slide

 7. Zašto ne Zend Framework?

  Ogroman

  sama biblioteka ~25MB

  biblioteka + docs + tests + … ~75MB

  Težak za savladiti

  Uspeo tek iz drugog pokušaja

  Mogu se koristiti samo potrebni delovi,
  nezavisno od ostalih delova

  Spor(iji od ostalih)

  View full-size slide

 8. Kako se može koristiti?

  Samo potrebne komponente

  Jedna komponenta može zavisiti od neke druge

  Sve zajedno, MVC

  Koristi PEAR konvenciju za nazive

  class Foo_Bar_Baz => Foo/Bar/Baz.php

  lako za autoload => lako za ubaciti u neki
  već postojeći projekat ili uz neku drugu
  biblioteku

  View full-size slide

 9. Komponente

  Auth & ACL

  DB

  MySQL, SQLite, MSSQL, PgSQL

  Forme

  View & layout

  Validatori, filteri

  i18n & l10n

  Lucene

  Mail

  PDF

  Oauth

  XML-RPC

  razni servisi

  Twitter, Akismet,
  ReCaptcha, Yahoo, Google,
  Flickr, LiveDocx...

  60+ komponenti

  View full-size slide

 10. Full stack, MVC

  Češće se koristi na ovaj način

  Prilagodljiv, jako puno toga se može izmeniti

  PHP array, INI, XML, odnedavno i YAML
  konfiguracija

  Preporučeni načini korišćenja

  Komponente se dobro slažu

  Zend_Form + Zend_Validate + Zend_Filter

  Zend_Form + Zend_View

  View full-size slide

 11. Zend_Application

  Inicijalizuje aplikaciju, podešava PHP
  okruženje, autoloader, razne resurse

  Bootstrapping – inicijalizacija

  ono što je konfigurisano da se inicijalizuje

  resursi za db, view, cache, log, sesiju...

  U zavisnosti od okruženja

  web, cli, test...

  View full-size slide

 12. Front Controller

  Svi zahtevi prolaze kroz Front Controller

  usmerava zahtev

  poziva odgovarajuću akciju

  skuplja odgovore

  vraća odgovor

  Daje mogućnost uključivanja u određeni deo
  zahteva pomoću plugin-ova

  View full-size slide

 13. Router

  Određuje na osnovu URI-ja koji modul,
  kontroler, akcija se poziva

  Omogućava mod_rewrite funkcionalnost u
  PHP-u

  View full-size slide

 14. Kontroleri i akcije

  Kontroler je skup akcija

  Akcija je “jedna strana” aplikacije

  Podatak od korisnika ka modelu

  Podatak od modela ka korisniku

  Podrazumevani kontroler/akcija

  Action helpers

  View full-size slide

 15. Views

  Svaka akcija ima svoj view

  PHP kao template engine

  View helpers

  puno ugrađenih, ~55 trenutno

  View full-size slide

 16. Modeli

  Modeli sadrže “srce” aplikacije, poslovnu
  logiku

  U velikoj meri zavise od zahteva aplikacije

  Zend Framework ne daje modele

  Komunikacija sa bazom podataka je samo
  jedan od poslova modela

  Prava pristupa, validacija i filtracija podataka, pristup web
  servisima...

  Zend_Db

  View full-size slide

 17. Zend Framework 2

  U razvoju već više od godinu dana

  PHP 5.3+

  Mnogi delovi poboljšani, ubrzani

  Lakše za savladati, striktnija standardizacija
  dokumentacije

  git umesto SVN-a

  v 2.0.0. bi trebalo da bude dostupno krajem
  godine

  View full-size slide

 18. Hvala na pažnji!
  Pitanja?

  http://robertbasic.com

  https://twitter.com/robertbasic

  https://github.com/robertbasic

  IRC: robertbasic - #phpplaneta, #zftalk,
  #zftalk-community, #zftalk.dev, #phpc

  View full-size slide