Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

NDIとARKitを連動させた新しい映像表現

satoshi0212
September 18, 2021

 NDIとARKitを連動させた新しい映像表現

satoshi0212

September 18, 2021
Tweet

More Decks by satoshi0212

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 4BUPTIJ)BUUPSJ
  /%*ͱ"3,JUΛ࿈ಈͤͨ͞
  ৽͍͠ө૾දݱ
  J04%$
  !TINEFWFMPQ

  View Slide

 2. View Slide

 3. /FUXPSL%FWJDF*OUFSGBDF

  View Slide

 4. /%* ωοτϫʔΫɾσόΠεɾΠϯλʔϑΣʔε
  ͸ɺ
  *1ωοτϫʔΫΛܦ༝ͯ͠ϏσΦͱΦʔσΟΦετϦʔϜΛ
  ఻ૹ͢Δํࣜ *1఻ૹํࣜ
  ͷͻͱͭͰ͢ɻ
  7J[SUάϧʔϓͷ/FX5FLࣾʹΑͬͯ։ൃ͞Ε·ͨ͠ɻ
  /%*͸ɺݱࡏੈքͰ࠷΋ར༻͞Ε͍ͯΔ*1఻ૹςΫϊϩδʔͰɺ
  *1Λར༻ͨ͠ϥΠϒө૾੍࡞ϫʔΫϑϩʔࢧԉΛ໨తͱ͍ͯ͠·͢
  IUUQTXXXEQTKDPKQUFDIBSUJDMFTOEJ

  View Slide

 5. ͳͥ/%*Λ࢖͍͍ͨͷ͔ʁ

  View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. ιϑτ΢ΣΞϕʔεͷ*1ϏσΦςΫϊϩδʔ
  ૒ํ޲௨৴ ͢΂ͯͷιʔε͕ૹ৴ݩͱಉ࣌ʹѼઌʣ
  %$5ѹॖɾ௿஗Ԇ
  ѹॖ ల։ΛԿ౓܁Γฦͯ͠΋ΫΦϦςΟʔϩεແ͠
  ղ૾౓ͱϑϨʔϜϨʔτʹґଘͤͣ
  ೚ҙͷΦʔσΟΦαϯϓϦϯάϨʔτ࢖༻Մ
  CJUΧϥʔܭࢉ
  ϏσΦ Ωʔ ΦʔσΟΦ ίϯτϩʔϧ λϦʔ ΧελϜϝλσʔλ ਖ਼֬ͳλΠϜελϯϓΛαϙʔτ
  N%/4Λ࢖༻ͨࣗ͠ಈσΟεΧόϦʔ
  IUUQTQBOEBUJNFTDPNOEJ

  View Slide

 9. View Slide

 10. Ͳ͏΍ͬͯ࢖͏ͷ͔ʁ

  View Slide

 11. IUUQTXXXOEJUWTEL

  View Slide

 12. View Slide

 13. IUUQTBQQTBQQMFDPNVTBQQOEJIYDBNFSBJE MT

  View Slide

 14. /%*Ͱͷૹ৴ػೳΛ࡞Δʂ

  View Slide

 15. IUUQTHJUIVCDPNTBUPTIJ/%*4FOEFS&YBNQMF

  View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. #import


  #import


  @interface NDIWrapper : NSObject


  + (void)initialize;


  - (void)start:(NSString *)name;


  - (void)stop;


  - (void)send:(CMSampleBufferRef)sampleBuffer metadata:(NSString *)metadata;


  @end
  %*8SBQQFS>/%*8SBQQFSI

  View Slide

 23. - (void)send:(CMSampleBufferRef)sampleBuffer metadata:(NSString *)metadata {


  if (!my_ndi_send) {


  NSLog(@"ERROR: NDI instance is nil");


  return;


  }


  CVImageBufferRef imageBuffer = CMSampleBufferGetImageBuffer(sampleBuffer);


  NDIlib_video_frame_v2_t video_frame;


  video_frame.frame_rate_N = 30000;


  video_frame.frame_rate_D = 1000;


  video_frame.xres = (int)CVPixelBufferGetWidth(imageBuffer);


  video_frame.yres = (int)CVPixelBufferGetHeight(imageBuffer);


  video_frame.FourCC = NDIlib_FourCC_type_BGRA;


  video_frame.frame_format_type = NDIlib_frame_format_type_progressive;


  video_frame.picture_aspect_ratio = video_frame.yres / video_frame.xres;


  video_frame.line_stride_in_bytes = video_frame.xres * 4;


  video_frame.p_metadata = metadata.UTF8String;


  CVPixelBufferLockBaseAddress(imageBuffer, kCVPixelBufferLock_ReadOnly);


  video_frame.p_data = CVPixelBufferGetBaseAddress(imageBuffer);


  CVPixelBufferUnlockBaseAddress(imageBuffer, kCVPixelBufferLock_ReadOnly);


  NDIlib_send_send_video_async_v2(my_ndi_send, &video_frame);


  }
  %*8SBQQFS>/%*8SBQQFSNൈਮ

  View Slide

 24. - (void)send:(CMSampleBufferRef)sampleBuffer metadata:(NSString *)metadata {


  if (!my_ndi_send) {


  NSLog(@"ERROR: NDI instance is nil");


  return;


  }


  CVImageBufferRef imageBuffer = CMSampleBufferGetImageBuffer(sampleBuffer);


  NDIlib_video_frame_v2_t video_frame;


  video_frame.frame_rate_N = 30000;


  video_frame.frame_rate_D = 1000;


  video_frame.xres = (int)CVPixelBufferGetWidth(imageBuffer);


  video_frame.yres = (int)CVPixelBufferGetHeight(imageBuffer);


  video_frame.FourCC = NDIlib_FourCC_type_BGRA;


  video_frame.frame_format_type = NDIlib_frame_format_type_progressive;


  video_frame.picture_aspect_ratio = video_frame.yres / video_frame.xres;


  video_frame.line_stride_in_bytes = video_frame.xres * 4;


  video_frame.p_metadata = metadata.UTF8String;


  CVPixelBufferLockBaseAddress(imageBuffer, kCVPixelBufferLock_ReadOnly);


  video_frame.p_data = CVPixelBufferGetBaseAddress(imageBuffer);


  CVPixelBufferUnlockBaseAddress(imageBuffer, kCVPixelBufferLock_ReadOnly);


  NDIlib_send_send_video_async_v2(my_ndi_send, &video_frame);


  }
  %*8SBQQFS>/%*8SBQQFSNൈਮ

  View Slide

 25. - (void)send:(CMSampleBufferRef)sampleBuffer metadata:(NSString *)metadata {


  if (!my_ndi_send) {


  NSLog(@"ERROR: NDI instance is nil");


  return;


  }


  CVImageBufferRef imageBuffer = CMSampleBufferGetImageBuffer(sampleBuffer);


  NDIlib_video_frame_v2_t video_frame;


  video_frame.frame_rate_N = 30000;


  video_frame.frame_rate_D = 1000;


  video_frame.xres = (int)CVPixelBufferGetWidth(imageBuffer);


  video_frame.yres = (int)CVPixelBufferGetHeight(imageBuffer);


  video_frame.FourCC = NDIlib_FourCC_type_BGRA;


  video_frame.frame_format_type = NDIlib_frame_format_type_progressive;


  video_frame.picture_aspect_ratio = video_frame.yres / video_frame.xres;


  video_frame.line_stride_in_bytes = video_frame.xres * 4;


  video_frame.p_metadata = metadata.UTF8String;


  CVPixelBufferLockBaseAddress(imageBuffer, kCVPixelBufferLock_ReadOnly);


  video_frame.p_data = CVPixelBufferGetBaseAddress(imageBuffer);


  CVPixelBufferUnlockBaseAddress(imageBuffer, kCVPixelBufferLock_ReadOnly);


  NDIlib_send_send_video_async_v2(my_ndi_send, &video_frame);


  }
  %*8SBQQFS>/%*8SBQQFSNൈਮ

  View Slide

 26. - (void)send:(CMSampleBufferRef)sampleBuffer metadata:(NSString *)metadata {


  if (!my_ndi_send) {


  NSLog(@"ERROR: NDI instance is nil");


  return;


  }


  CVImageBufferRef imageBuffer = CMSampleBufferGetImageBuffer(sampleBuffer);


  NDIlib_video_frame_v2_t video_frame;


  video_frame.frame_rate_N = 30000;


  video_frame.frame_rate_D = 1000;


  video_frame.xres = (int)CVPixelBufferGetWidth(imageBuffer);


  video_frame.yres = (int)CVPixelBufferGetHeight(imageBuffer);


  video_frame.FourCC = NDIlib_FourCC_type_BGRA;


  video_frame.frame_format_type = NDIlib_frame_format_type_progressive;


  video_frame.picture_aspect_ratio = video_frame.yres / video_frame.xres;


  video_frame.line_stride_in_bytes = video_frame.xres * 4;


  video_frame.p_metadata = metadata.UTF8String;


  CVPixelBufferLockBaseAddress(imageBuffer, kCVPixelBufferLock_ReadOnly);


  video_frame.p_data = CVPixelBufferGetBaseAddress(imageBuffer);


  CVPixelBufferUnlockBaseAddress(imageBuffer, kCVPixelBufferLock_ReadOnly);


  NDIlib_send_send_video_async_v2(my_ndi_send, &video_frame);


  }
  %*8SBQQFS>/%*8SBQQFSNൈਮ

  View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. class ViewController: UIViewController {


  private var ndiWrapper: NDIWrapper?


  override func viewDidLoad() {


  super.viewDidLoad()


  ndiWrapper = NDIWrapper()


  ...


  }


  }
  %*4FOEFS&YBNQMF>7JFX$POUSPMMFSTXJGU

  View Slide

 32. class ViewController: UIViewController {


  private var ndiWrapper: NDIWrapper?


  ...


  override func viewDidLoad() {


  super.viewDidLoad()


  ndiWrapper = NDIWrapper()


  ...


  }


  }
  %*4FOEFS&YBNQMF>7JFX$POUSPMMFSTXJGU

  View Slide

 33. func captureOutput(_ output: AVCaptureOutput,


  didOutput sampleBuffer: CMSampleBuffer, from connection: AVCaptureConnection) {


  guard let ndiWrapper = self.ndiWrapper, isSending else { return }


  ndiWrapper.send(sampleBuffer, metadata: makeMetadata().serialize())


  }
  %*4FOEFS&YBNQMF>7JFX$POUSPMMFSTXJGU"7$BQUVSF7JEFP%BUB0VUQVU4BNQMF#V
  ff
  FS%FMFHBUF

  View Slide

 34. func captureOutput(_ output: AVCaptureOutput,


  didOutput sampleBuffer: CMSampleBuffer, from connection: AVCaptureConnection) {


  guard let ndiWrapper = self.ndiWrapper, isSending else { return }


  ndiWrapper.send(sampleBuffer, metadata: makeMetadata().serialize())


  }
  %*4FOEFS&YBNQMF>7JFX$POUSPMMFSTXJGU"7$BQUVSF7JEFP%BUB0VUQVU4BNQMF#V
  ff
  FS%FMFHBUF

  View Slide

 35. public struct Metadata {


  public let cameraPosition: simd_float3


  public let cameraRotation: CMQuaternion


  public let projectionMatrix: matrix_float4x4


  public let depthRange: simd_float2


  public let inputState: InputState


  }


  public struct InputState {


  public let buttons: [UInt8] // 2


  public let toggles: [UInt8] // 2


  public let knobs: [UInt8] // 32


  }
  %*4FOEFS&YBNQMF>7JFX$POUSPMMFSTXJGU

  View Slide

 36. // Debug


  func makeMetadata() -> Metadata {


  var knobs = Array(repeating: 0, count: 32)


  knobs[1] = UInt8(slider.value)


  let inputState = InputState(buttons: [0, 0],


  toggles: [0, 0],


  knobs: knobs)


  let metadata = Metadata(cameraPosition: simd_float3(0, 0, 0),


  cameraRotation: CMQuaternion(x: 0, y: 0, z: 0, w: 0),


  projectionMatrix: matrix_float4x4(SIMD4(0, 0, 0, 0),


  SIMD4(0, 0, 0, 0),


  SIMD4(0, 0, 0, 0),


  SIMD4(0, 0, 0, 0)),


  depthRange: simd_float2(0, 1),


  inputState: inputState)


  return metadata


  }


  %*4FOEFS&YBNQMF>7JFX$POUSPMMFSTXJGU

  View Slide

 37. // Debug


  func makeMetadata() -> Metadata {


  var knobs = Array(repeating: 0, count: 32)


  knobs[1] = UInt8(slider.value)


  let inputState = InputState(buttons: [0, 0],


  toggles: [0, 0],


  knobs: knobs)


  let metadata = Metadata(cameraPosition: simd_float3(0, 0, 0),


  cameraRotation: CMQuaternion(x: 0, y: 0, z: 0, w: 0),


  projectionMatrix: matrix_float4x4(SIMD4(0, 0, 0, 0),


  SIMD4(0, 0, 0, 0),


  SIMD4(0, 0, 0, 0),


  SIMD4(0, 0, 0, 0)),


  depthRange: simd_float2(0, 1),


  inputState: inputState)


  return metadata


  }


  %*4FOEFS&YBNQMF>7JFX$POUSPMMFSTXJGU

  View Slide

 38. /%*7JEFP.POJUPS

  View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. View Slide

 43. 🎉

  View Slide

 44. QFSTPO4FHNFOUBUJPO৘ใ෇Ճ

  View Slide

 45. override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {


  super.viewWillAppear(animated)


  let configuration = ARWorldTrackingConfiguration()


  configuration.frameSemantics = .personSegmentationWithDepth


  session.run(configuration)


  }
  %*4FOEFS&YBNQMF>7JFX$POUSPMMFSTXJGU

  View Slide

 46. override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {


  super.viewWillAppear(animated)


  let configuration = ARWorldTrackingConfiguration()


  configuration.frameSemantics = .personSegmentationWithDepth


  session.run(configuration)


  }
  %*4FOEFS&YBNQMF>7JFX$POUSPMMFSTXJGU

  View Slide

 47. class Renderer {


  let session: ARSession


  let matteGenerator: ARMatteGenerator


  let device: MTLDevice


  let inFlightSemaphore = DispatchSemaphore(value: kMaxBuffersInFlight)


  var renderDestination: RenderDestinationProvider


  ...


  }


  func updateMatteTextures(commandBuffer: MTLCommandBuffer) {


  guard let currentFrame = session.currentFrame else {


  return


  }


  alphaTexture = matteGenerator.generateMatte(from: currentFrame, commandBuffer: commandBuffer)


  dilatedDepthTexture = matteGenerator.generateDilatedDepth(from: currentFrame, commandBuffer: commandBuffer)


  }


  %*4FOEFS&YBNQMF>3FOEFSFSTXJGU

  View Slide

 48. 3FDFJWFSͰड৴֨͠޷ྑ͘දࣔ

  View Slide

 49. IUUQTHJUIVCDPNLFJKJSP3DBN

  View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. View Slide

 53. void UpdateMetadata()


  {


  // Deserialization


  var xml = _ndiReceiver.metadata;


  if (xml == null || xml.Length == 0) return;


  _metadata = Metadata.Deserialize(xml);


  // Input state update with the metadata


  Singletons.InputHandle.InputState = _metadata.InputState;


  }
  <3DBN7JTVBMJ[FS>3DBN3FDFJWFSDT

  View Slide

 54. void UpdateMetadata()


  {


  // Deserialization


  var xml = _ndiReceiver.metadata;


  if (xml == null || xml.Length == 0) return;


  _metadata = Metadata.Deserialize(xml);


  // Input state update with the metadata


  Singletons.InputHandle.InputState = _metadata.InputState;


  }
  <3DBN7JTVBMJ[FS>3DBN3FDFJWFSDT

  View Slide

 55. void UpdateMetadata()


  {


  // Deserialization


  var xml = _ndiReceiver.metadata;


  if (xml == null || xml.Length == 0) return;


  _metadata = Metadata.Deserialize(xml);


  // Input state update with the metadata


  Singletons.InputHandle.InputState = _metadata.InputState;


  }
  <3DBN7JTVBMJ[FS>3DBN3FDFJWFSDT

  View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. View Slide

 59. &OKPZJ04%$ʂ🎉
  5XJUUFSͰ࠷৽৘ใπΠʔτͯ͠·͢ʂϑΥϩʔ͓ئ͍͠·͢ʂ!TINEFWFMPQ

  View Slide