Speaker Deck

Lab2023 - Kullandığımız Teknolojiler ve İş Süreçleri

by Tayfun Öziş ERİKAN

Published November 23, 2013 in Programming

Kullandığımız bazı teknolojiler ve iş süreçlerimiz hakkında kısa bir tanıtımdır.