Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DA108A - Content Management System

DA108A - Content Management System

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

May 06, 2021
Tweet

Transcript

 1. Content Management System Svenska: Innehållshanteringssystem

 2. None
 3. None
 4. Dagens Agenda • Vad är ett Content Management System? •

  Vilka typer av CMS finns det? • Vad innebär det att använda sig utav ett CMS? • Hur arbetar man med ett CMS? • Demo & Praktisk användninga av ett CMS
 5. None
 6. None
 7. None
 8. None
 9. None
 10. None
 11. A content management system (CMS) is a computer software used

  to manage the creation and modification of digital content. https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
 12. Create, Manage, Modify Content

 13. Vad är innehåll?

 14. © Dipak Surie

 15. © Dipak Surie

 16. © Dipak Surie

 17. © Dipak Surie

 18. © Dipak Surie

 19. None
 20. Content is information produced through editorial process and ultimately intended

  for human consumption via publication. Deane Barker – Web Content Management
 21. Vad är innehåll? Innehåll är inom informationsteknik och kommunikationsvetenskap den

  information som ska levereras till konsumenten genom ett medium. Det kan till exempel vara nyheter, film, musik eller spel. https://sv.wikipedia.org/wiki/Inneh%C3%A5ll
 22. None
 23. None
 24. None
 25. None
 26. None
 27. © Dipak Surie

 28. Vad är ett CMS? • Mjukvara som erbjuder (någon from

  av) automatisering för de uppgifter som krävs för att effektivt hantera innehåll. • Ett CMS är ofta: • Serverbaserat • Designat för många användare • Datalagring (ofta någon form av databas) • Ett CMS stödjer redaktörer att: • Skapa innehåll • Redigera existerande innehåll • Redaktionella processer på innehåll • Göra innehållet tillgängligt för använda människor att konsumera det
 29. Logiskt sett består ett CMS av många delar. Redigeringsgränssnittet, arkivet,

  publiceringenmekanismer etc. kan alla vara separata, autonoma delar av systemet bakom kulisserna. För en icke-teknisk redaktör ses emellertid alla dessa delar i allmänhet som en enda helhet: "CMS"
 30. CMS – Disciplin vs. Mjukvara CMS är en manifestation för

  att möjliggöra disciplinen av Content Management Ex. Volvo V70 är en manifestation på transport.
 31. Läran om Content Management Content discovery, Content Strategi, etc.

 32. Olika typer av CMS WEB CONTENT MANAGEMENT (WCM) ENTERPRISE CONTENT

  MANAGEMENT (ECM) DIGITAL ASSET MANAGEMENT (DAM) RECORDS MANAGEMENT (RM)
 33. Hantering av innehåll som främst är avsett för massleverans via

  en webbplats. WCM utmärker sig genom att separera innehåll från presentation, samt publicering till flera kanaler. Web Content Management
 34. Hanteringen av allmänt affärsinnehåll, inte nödvändigtvis avsedd för massaleverans eller

  konsumtion (t.ex. anställdas CV, incidentrapporter, memos etc.).Denna variant var mer traditionellt känd som "dokumenthantering", men etiketten har generaliserats genom åren. ECM utmärker sig i samarbete, åtkomstkontroll och filhantering. Enterprise content management (ECM)
 35. Hantering och manipulation av större digital media som bilder, ljud

  och video för användning i andra media. DAM utmärker sig med metadata och rendering. Digital asset management (DAM)
 36. Hantering av transaktionsinformation och andra poster som skapas som en

  biprodukt av affärsverksamheten (t.ex. försäljningsregister, åtkomstregister, kontrakt etc.). RM utmärker sig vid lagring och åtkomstkontroll. Records management (RM)
 37. Andra varianter som kan vara värda att nämna Component content

  management systems (CCMSs) Används för hantering av extremt detaljerat innehåll (stycken, meningar och även enskilda ord), ofta för att samla dokumentation eller högtekniskt innehåll. Learning management systems (LMSs) Används för hantering av inlärningsresurser och studentinteraktion; de flesta högskolor och universitet hanterar kursplaner och inlärningsprocessen via en LMS. Portaler Används för hantering, presentation och aggregering av flera strömmar/informationskällor av information till ett enhetligt system.
 38. Gemensamma nämnare på för CMS Innehållshantering (1 / 2) •

  Rättigheter • Vem får se innehållet? • Vem från redigera det? • Vem får radera det? • Tillstånd för innehåll & arbetsflöden • Är innehållet publicerat? • Är det ett utkast? • Har det blivit arkiverat och borttaget från den publika vyn? • Versionshantering • Hur många gånger har innehållet uppdaterats? • Hur såg det ut för några månader sedan? • Hur skiljer sig den senaste versioner från tidigare versioner? • Kan man återskapa, eller gå tillbaka till en tidigare version?
 39. Gemensamma nämnare på för CMS Innehållshantering (2 / 2) •

  Hantering av beroenden mellan information • Vilket innehåll används av annat innehåll? • Om jag tar bort ett specifik innehåll, hur påverkat det annat innehåll? • Vilket innehåll är just nu ”övergivet”? • Sökning och organisering av innehåll • Hur hittar jag ett specifikt innehåll? • Hur hittar jag allt innehåll som refererar till X? • Hur grupper jag innehåll så att det är enklare att hantera?
 40. Gemensamma nämnare på för CMS Återanvändning av innehåll Exempel på

  återanvändning av innehåll • Kort presentation av en författare på alla artiklar skrivna av författaren • Artiklars titel och (delar av) ingress visas på ”relaterade artiklar” • Information som finns på varje sida så som: • Sidfot • Meny • Etc.
 41. Gemensamma nämnare på för CMS Automatisering & sammanslagning av innehåll

  • Samma information kan visas upp i olika format, t.ex. webbsida, PDF, etc. • Vi kan automatisera hanteringen av vårt innehåll • Menyer • Listor • Olika typer av dashboards • Vi kan ha samma innehåll översatt till olika språk • Vi kan hantera vårt innehåll ”live” beroende på hur besökaren väljer att konsumera innehållet
 42. + Ökad redaktionell effektivitet

 43. None
 44. CMS hanterar innehåll Ett CMS skapar inte innehåll

 45. Okej, men vad finns det för CMS då?

 46. None
 47. None
 48. None
 49. None
 50. None
 51. None
 52. None
 53. None
 54. None
 55. None
 56. None
 57. None
 58. None
 59. None
 60. None
 61. None
 62. None
 63. None
 64. None
 65. None
 66. Att välja rätt CMS Vad ska du göra?

 67. Vad ska du göra? En mindre statisk webbsida T.ex. ett

  mindre företag som vill marknadsföra sig på nätet En multinationell tidsskrift med flera 100 artiklar publicerade varje dag En-persons-blogg Ett intranät för ett mellanstort företag En wiki-plats som hjälpporttal för ett stort företag En webbplats för ett universitet, för kurser etc. Ett online-community
 68. Bygga eller köpa (och bygga)?

 69. Produkt vs. Plattform

 70. Kommerciellt vs. Open source

 71. Open Source is only free if your time has no

  value.
 72. Fler saker att tänka på  Vilken teknik-stack? Modulärt eller

  ”allt-i-ett”? Installerat eller SaaS (Software- as-a-Service)?
 73. Frågor?

 74. None
 75. None
 76. None
 77. None