Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DA355A - RWD & Ramverk

DA355A - RWD & Ramverk

1e708b2afb8622d5c5f070a94a3425a9?s=128

Anton Tibblin

April 12, 2021
Tweet

Transcript

 1. RWD & Ramverk Att bygga webbplatser för olika enheter, snabbt,

  effektivt och kvalitativt
 2. Frågor om kursen?

 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. Dagens Agenda • HTML & CSS: Skapa layout • CSS

  Flexbox • CSS Grid • Responsiv webbdesign • Designa för olika enheter • Dator • Surfplatta • Mobiltelefon • CSS Breakpoints • CSS (och JS) Ramverk • Bootstrap • Layout • Komponenter • + Andra ramverk
 9. None
 10. None
 11. Layout

 12. None
 13. None
 14. None
 15. None
 16. None
 17. None
 18. None
 19. <header> <main> <aside> <nav> <footer> <section> <article>

 20. CSS - Grid Designa webbsidor enligt ett rutnät (rader &

  kolumner)
 21. None
 22. Sidhuvud Huvudinnehåll Nyheter Övrigt

 23. Sidhuvud Huvudinnehåll Nyheter Övrigt

 24. Låt oss testa CSS Grid!

 25. Övergripande layout

 26. https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/

 27. CSS - Flexbox Placera en samling element enligt givna regler

 28. None
 29. Vad är flexbox? • Ett sätt att positionera ut element

  på en webbsida • Ett alternativ till att använda t.ex. float för att bygga layouter • Flexbox utgår från att positionerna ut barn-element i en ”container” på olika sätt.
 30. None
 31. #container flex-direction: row-reverse; flex-direction: row; flex-direction

 32. #container flex-direction flex-direction: column; flex-direction: column-reverse;

 33. #container flex-wrap flex-wrap: nowrap; flex-wrap: nowrap; flex-wrap: nowrap-reverse;

 34. #container flex-direction: row-reverse; flex-direction: row; justify-content justify-content: flex-start; justify-content: flex-end;

  justify-content: center;
 35. #container flex-direction: row-reverse; flex-direction: row; justify-content justify-content: flex-start; justify-content: space-between;

  justify-content: center; justify-content: space-around;
 36. align-items • align-items: flex-start; • align-items: flex-end; • align-items: flex-end;

  #container
 37. • align-items: baseline; • align-items: stretch; align-items #container

 38. Exempel på användning av flexbox

 39. None
 40. None
 41. None
 42. https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

 43. Låt oss testa CSS Flexbox!

 44. CSS Flexbox

 45. None
 46. None
 47. None
 48. Responsiv webbutveckling

 49. None
 50. None
 51. None
 52. None
 53. None
 54. Responsive design vs. Adaptive design

 55. Responsive v.s adaptive design https://css-tricks.com/the-difference-between-responsive-and-adaptive-design/ Mer bra läsning: https://www.fastcodesign.com/3038367/9-gifs-that-explain-responsive-design-brilliantly

 56. Varför är det så viktigt att fokusera på responsiv design?

 57. Allt fler surfar med mobiler/surfplattor

 58. Ger oss möjlighet anpassa innehållet efter det medium som användaren

  användare
 59. Många webbsidor hittas genom social media, vilket används mest på

  mobiler
 60. Responsiva webbplatser prioriteras av Google vid sökningar

 61. Responsiva webbsidor snabbar upp laddningstiderna

 62. 6. Vi använder mer och mer olika enheter, för att

  utföra, eller fortsätta utföra en uppgift
 63. Med andra ord – tänk responsivt!

 64. Vad krävs för att bli responsiv? 1. En flexibel, ”grid”-baserad

  layout (boxar…) 2. Flexibla bilder, media, och 3. Media queries
 65. None
 66. None
 67. http://mah-dv.github.io/

 68. None
 69. None
 70. Inspiration för responsiv design? http://mediaqueri.es/

 71. http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/

 72. http://alistapart.com/article/dao The web’s greatest strength, I believe, is often seen

  as a limitation, as a defect. It is the nature of the web to be flexible, and it should be our role as designers and developers to embrace this flexibility, and produce pages which, by being flexible, are accessible to all. —John Allsopp, 2000
 73. Att formge olika medier Print & Screen

 74. Olika typer av stilmallar <link rel="stylesheet" type="text/css” media="screen" href=”style.css"> <link

  rel="stylesheet" type="text/css” media="print" href=”print.css">
 75. Att styla för olika mål

 76. Att styla för olika upplösningar

 77. Att styla för olika upplösningar

 78. Demo Print & Screen

 79. None
 80. Flexibel layout & media

 81. None
 82. None
 83. Att jobba med dynamisk bredd % istället för pixlar Auto

 84. Brytpunkter? Hur var när?

 85. None
 86. None
 87. http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1945831 "Start with the small screen first, then expand until

  it looks like *crap*. Time to insert a breakpoint!"
 88. None
 89. None
 90. None
 91. None
 92. Dags för demo!

 93. Visa korrekt layout på mobiler

 94. None
 95. Ramverk & bibliotek för webbutveckling

 96. None
 97. None
 98. Dagens föreläsning •Hur har vi arbetat tidigare? •Hur brukar man

  arbeta? •Praktiska exempel på ramverk
 99. Nytt projekt, nya möjligheter!

 100. None
 101. None
 102. Välkomna! På denna site kan man se vilka filmer som

  har beskådats, man kan även se vad filmerna handlade om och vilka betyg de fått av betraktarna tillsamman eller var och en för sig. Trots vår storabiosalong så är det inte plats till fler ordinarie medlemmar, men pass upp plötsligt vidgarvi vyerna och bjuder in till specailarrageman. g Titta gärna runt och få enkänsla för varför vi anseratt sista måndagen i månaden alltid är månadens höjdpunkt.
 103. None
 104. None
 105. Välkomna! På denna site kan man se vilka filmer som

  har beskådats, man kan även se vad filmerna handlade om och vilka betyg de fått av betraktarna tillsamman eller var och en för sig. Trots vår storabiosalong så är det inte plats till fler ordinarie medlemmar, men pass upp plötsligt vidgarvi vyerna och bjuder in till specailarrageman. g Titta gärna runt och få enkänsla för varför vi anseratt sista måndagen i månaden alltid är månadens höjdpunkt.
 106. Hmm… en ganska lång bit kvar…

 107. None
 108. None
 109. Kan vi inte vara effektivare?

 110. None
 111. Bibliotek – färdig kod att använda

 112. None
 113. De grundläggande tankarna bakom ramverk är enkla: Samla fungerande kod

  och gör den återanvändbar. Passa samtidigt på att presentera ett enhetligt sätt att skriva kod. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.606077/ramverk-eller-inte-ramverk--det-ar-fragan
 114. Fördelar med ramverk • Utvecklare slipper skriva kod för grundläggande

  uppgifter själva • Koden i ett ramverk kan antas vara testad och tämligen felfri • Det blir enklare att få en struktur för hur kod ska skrivas • Medlemmar i utvecklarorganisationer och projekt kan enklare anamma ett enhetligt arbetssätt
 115. Exempel på ramverk för webbdesign

 116. Bootstrap Gettingstarted ess Components JavaScript Customize Themes Expo Slog

 117. None
 118. None
 119. None
 120. Får vi använda koden? Vilken licens använder sig ramverken av?

  Tips: http://choosealicense.com/
 121. None
 122. Dokumentation? Ett sätt att lära sig hur andras mjukvara fungerar!

 123. None
 124. CSS & JS-ramverk

 125. None
 126. Bibliotek för JavaScript

 127. None
 128. http://trends.builtwith.com/javascript/jQuery

 129. Ramverk för JavaScript

 130. None
 131. Hur använder man ett ramverk?

 132. None
 133. Är det ”fusk” att använda ramverk?

 134. Dags att kolla in ramverk! - Bootstrap https://getbootstrap.com

 135. Bootstrap Gettingstarted ess Components JavaScript Customize Themes Expo Slog

 136. JS HTML ess

 137. I B I Home Documentation Examples Themes Jobs Expo Blog

  Search... Gett ingstarted l n t r o duction Downlo ad Contents B r owsers& devices Ja va S cr ipt O ptions Build tools W ebpack Acces i b s i l i t y Starter template Be sure to have your pages set up with the latest design and development standards. That means using an HTMLS d oc type and including a viewport meta tag for proper resp onsive behaviors. Put it all together and your pages should look like this: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <!-- Required meta tags --> <meta charset="utf-s··> <meta name="vieo,port" content="oidth=device-ioidth, initial-scal=e1, shrink-to-fit=no"> Layout Content Components Utilities Extend Migration <!-- Bootstrap ess --> <link rel="stylesheet"href="https/:/maxcdn.bootstarpcdn.com/bootstrap/4.0.0- beta/css/bootstrap.min.css··integrit </head> <body> <h1>Hello, tvorld!</h1> <!-- Optional JavaScript --> <!-- jQueryfirst, then Popper.js, then Bootstrap JS --> <scritpsrc="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js" integrity="sha384-KJ3o2DKtikvYIK3UENzmM7KCkRr/rE9/ <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.11.0/umd/popper.min.js" integrity="sha384-b/U6ypi <scritp src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-h0AbiXch </body> </html> ◄
 138. I B I Home Documentation Examples Themes Jobs Expo Blog

  Search... Precompiled Bootstrap Once downloaded, unzip the compressed folder and you'II see something like this: Gett ingstarted lntroduction Downlo ad Contents Browsers & devices JavaScript Optio ns Build too ls Webpack Access ibility boot s t rap/ boot st rap. cssm. ap boot st rapm. i n . cs s boot st rapm. i n. cs sm . ap f- ess/ I f- boot st rap. css I f- I f- I L- L_ js / f- L- boot st rap. js boot st rapm. i n . js Layout eontent eomponents Utilities Extend Mig ration This is the most basic form of Bootstrap: precompiled files for quick drop -in usage in nearly any web project. We provide compiled ess and JS ( boot st ra p. • ), as well as compiled and minified ess and JS ( bootst rapm. i n . * ). ess source maps ( bootst rap. •m.ap ) are available for use with certain browsers· developer tools. Bootstrap source code The Bootstrap source code download includes the precompiled ess and JavaScript assets, along with source Sass, JavaScript, and documentation. More specifically, it includesthe following and more: boot s t rap/ f- dis t /
 139. Vad ingår i Bootstrap?

 140. Vad ingår i Bootstrap? • Layout • Responsiv layout genom

  ”grids” • Grundläggande CSS • Typografi • Tabeller • Figurer • Bilder • Etc. • Komponenter • Olika visuella / funktionella komponenter så som menyer/knappar/bildspel/etc. • Hjälpmedel för att skräddarsy sin webbsida
 141. None
 142. None
 143. Låt oss ta en närmre titt! =) https://getbootstrap.com