Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Možemo li predvidjeti (i spriječiti) prekid rada telekomunikacijske mreže?

Možemo li predvidjeti (i spriječiti) prekid rada telekomunikacijske mreže?

Povećanjem brzine pristupa internetu dostupnog krajnjim korisnicima, te proširenjem spektra usluga koje se isporučuju putem interneta (IP TV, IP telefonija, igre za PC i konzole), raste i utjecaj kvarova telekomunikacijske mreže na dostupnost tih usluga. Iskopi kabela i kvarovi komponenata mogu se umanjiti, ali ne i u potpunosti izbjeći. Zbog toga svaka telekomunikacijska mreža ima u sebi određeni postotak rezervnih komponenata i kabela koji se koriste u slučaju kvara. Telekom operater se uvijek pita koliko je rezervne opreme potrebno da se spriječi prekid usluge korisniku u slučaju kvara, ali da ukupna investicija bude dovoljno niska da cijena usluge može ostati konkurentna na tržištu. Prezentacija će govoriti simulatoru kvarova telekomunikacijske mreže otvorenog koda koji razvijamo na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Poseban naglasak bit će stavljen na mogućnosti primjene u praksi.

Vedran Miletić

November 06, 2013
Tweet

More Decks by Vedran Miletić

Other Decks in Research

Transcript

 1. Možemo li predvidjeti (i spriječiti)
  prekid rada telekomunikacijske
  mreže?
  Vedran Miletić
  Zavod za komunikacijske sustave
  Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
  DaNTe 2013, 6. studeni 2013.

  View Slide

 2. Vedran Miletić

  Asistent na Odjelu za informatiku
  – Računalne mreže, ...

  Vanjski suradnik na Tehničkom fakultetu
  – Računalne mreže

  Student doktorskog studija na FER-u

  View Slide

 3. Motivacija

  Internet je svuda oko nas i koristimo ga na
  dnevnoj bazi
  – Na poslu
  – Kod kuće, TV, telefon preko interneta
  – Na bankomatu, na kasi u trgovini
  – U pokretu na laptopu, tabletu
  – U pametnom mobilnom telefonu u džepu
  – Na Korzu :-)

  View Slide

 4. Motivacija

  2000. godine količina prenesenog podatkovnog
  prometa premašila telefonski, a od tada bilježi
  rast od otprilike 100% godišnje

  Umreženo društvo: digitalizacija sve većeg
  broja usluga (bankarstvo, društvene mreže,
  video, cloud aplikacije)

  Odgovor na rastuće potrebe je svjetlovodno
  vlakno: deseci valnih kanala, svaki brzine reda
  veličine 10 Gbit/s

  View Slide

 5. Raspoloživost usluga

  Telekom operateri žele osigurati raspoloživost
  usluga osiguravanjem raspoloživosti mreže

  Čim je veća količina instalirane mrežne opreme,
  veća je mogućnost pojave kvarova

  Dogodi se iskop kabela, i onda:
  – "Nema interneta" (najjači komentar ikad)
  – "Dok Internet ne proradi ja doslovno ne mogu ništa
  od posla napraviti" (autentičan citat s Kampusa)
  – "Ne radi mi MAXtv pa ne mogu gledat Rijeku kako
  dobiva u 1. HNL"

  View Slide

 6. Možemo li predvidjeti kvarove?
  Ne.
  (Mi nismo RTL Astro Show.)
  Ali...

  View Slide

 7. Možemo li procijeniti rizik od kvara?
  Da.
  (Mi smo inženjeri.)

  View Slide

 8. Što možemo?

  Možemo iskoristiti podatke o kvarovima da bi
  pronađemo vezu intenziteta kvarova i
  – Tektonske aktivnosti neke regije,
  – Broja stanovnika u nekoj regiji,
  – Proizvođača neke komponente ili proizvoda,
  – Prosječne dubine na kojoj su kabeli zakopani,
  – ...

  Podatke možemo iskoristiti u simulaciji za
  procjenu rizika od kvara

  View Slide

 9. Monte Carlo simulacija

  Metoda procjene koja
  koristi slučajne
  brojeve i veliki broj
  izračuna ili
  ponavljanja
  eksperimenta

  Stanislav Ulam i John
  von Neumann, 1947.

  View Slide

 10. Simulacija kvarova
  telekomunikacijske mreže

  Unesemo podatke o vremenima do kvara i
  vremenima popravka
  – Svaki kilometar kabela doživljava jedan kvar u 370
  godina (u prosjeku)

  Sa 20 000 km kabela to znači otprilike 1 kvar tjedno
  – Za popravak treba 12 sati (u prosjeku)

  Simuliramo 10 ili 100 godina vremena i dogode
  se slučajno neki kvarovi (i popravci)
  – Jesu li ti kvarovi (i popravci) realni?
  – Jesu li ti kvarovi (i popravci) korisna informacija?

  View Slide

 11. Monte Carlo simulacija kvarova
  telekomunikacijske mreže

  Simuliramo mnogo puta 100 godina vremena i
  dogode se neki kvarovi ili popravci

  Razmatramo u prosjeku koji se kvarovi češće
  događaju, a koji rjeđe

  Gledamo koje kombinacije kvarova su dosta
  česte i koji je njihov utjecaj na mrežu
  – "Ako čvor ZG5 doživi kvar kad i telekomunikacijski
  vod 11, svi korisnici B.neta neće moći pristupati
  svim web stranicama sa .hr domene"
  – "Ako kabel 24A i kabel 25C istovremeno dožive
  kvar, otok Pag neće imati pristup internetu"

  View Slide

 12. Projekt PWNS

  Cilj: razvoj simulatora kvarova optičke
  telekomunikacijske mreže

  Osnova je mrežni simulator ns-3
  – Otvorenog koda, besplatno dostupan svima
  – Podržan na modernim operacijskim sustavima
  (Linux, Mac OS X, Windows)
  – Razvija ga aktivna zajednica znanstvenika i
  istraživača uz potporu raznih izvora financiranja

  Sudionici:
  – Vedran Miletić (InfUniRi),
  – Branko Mikac i Matija Džanko (FER)

  View Slide

 13. Status projekta PWNS

  Opisani scenarij je moguće izvesti
  – PWNS "razumije" utjecaj kvara određenog dijela
  kabela na ostale kabele
  – PWNS "razumije" utjecaj kvara određenog kabela ili
  čvora na određene korisnike

  Potencijal da budu podržane i druge značajke
  postoji, alat je pisan da bude lako proširiv
  – Koje točno? Traže se ideje.
  – Tko će ih implementirati? Traže se suradnici.

  View Slide

 14. Što dalje?

  Sveučilište u Rijeci je NVIDIA CUDA nastavni
  centar od srpnja 2012. godine
  – CUDA tehnologija omogućuje korištenje
  grafičkih procesora za općenite izračune
  – Ubrzanje izvođenja do 100 puta
  – Energetska efikasnost
  – Cilj: iskoristiti GPU-e u izvođenju simulacija

  Otvaranje koda, pisanje dokumentacije,
  uključivanje u službenu verziju simulatora ns-3
  – Cilj: više suradnika

  View Slide

 15. Hvala na pažnji!
  Više informacija: http://pwns.github.io/
  Kontakt: [email protected]

  View Slide