Možemo li predvidjeti (i spriječiti) prekid rada telekomunikacijske mreže?

Možemo li predvidjeti (i spriječiti) prekid rada telekomunikacijske mreže?

Povećanjem brzine pristupa internetu dostupnog krajnjim korisnicima, te proširenjem spektra usluga koje se isporučuju putem interneta (IP TV, IP telefonija, igre za PC i konzole), raste i utjecaj kvarova telekomunikacijske mreže na dostupnost tih usluga. Iskopi kabela i kvarovi komponenata mogu se umanjiti, ali ne i u potpunosti izbjeći. Zbog toga svaka telekomunikacijska mreža ima u sebi određeni postotak rezervnih komponenata i kabela koji se koriste u slučaju kvara. Telekom operater se uvijek pita koliko je rezervne opreme potrebno da se spriječi prekid usluge korisniku u slučaju kvara, ali da ukupna investicija bude dovoljno niska da cijena usluge može ostati konkurentna na tržištu. Prezentacija će govoriti simulatoru kvarova telekomunikacijske mreže otvorenog koda koji razvijamo na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Poseban naglasak bit će stavljen na mogućnosti primjene u praksi.

6490659fba1f4bd9d623b7c937bb571f?s=128

Vedran Miletić

November 06, 2013
Tweet