Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Prezentacija studija informatike

Prezentacija studija informatike

Prezentacija studija informatike održana u Prvoj Sušačkoj Hrvatskoj Gimnaziji na petak, 13. veljače 2015.

Vedran Miletić

February 13, 2015
Tweet

More Decks by Vedran Miletić

Other Decks in Education

Transcript

 1. Ide informatičar u trgovinu, kupi nešto, te mu na kasi

  govori prodavačica 62.50. Kaže on: zaokruži na 64!
 2. Pošalje žena muža informatičara u dućan i kaže mu: "Kupi

  maslac, a ako ima jaja, kupi 10 komada." I vrati se muž s 10 maslaca.
 3. Predviđanja IDC-a za 2015. godinu • ICT sektor na svjetskoj

  razini raste 3.8% • Podaci preneseni bežično rastu 13% • Mobilni uređaji i aplikacije • Cloud usluge • Big Data i analitika • Internet of Things
 4. Tipični problemi • Evakuirajte cjelokupno stanovništvo grada Rijeke u 3

  sata (imate 24 sata za planiranje). • Procijenite koliko malih Konzuma treba postojati u Istri. • Student želi iznajmiti stan u Rijeci, u blizini KBC-a, unutar 10 minuta biciklom. Napravite aplikaciju koja će mu pomoći.
 5. Tipični problemi (nast.) • Od ministra gospodarstva dobili ste pristup

  bazi podataka firmi u RH koje žele primiti studente na praksu. Povežite studente i firme. • Čuli ste da u nekoj državi postoji velik broj talentiranih mladih nogometaša. Na temelju videosnimaka odaberite one koje ćete ići vidjeti kako igraju uživo.
 6. Tipični problemi. • Imate pristup profilima svih učenika jednog razreda

  na Facebooku, Instagramu i Tumblru. Odredite grupe onih koji se druže međusobno. • Odlučite koje reklame ćete staviti redom na: jumbo plakate, vagone HŽ-a, autobuse Autotroleja, autobuse Autotransa, zidove škole, zidove fakulteta. • Objasnite što je Steam svojim roditeljima.
 7. ICT industrija u EU? Horizon 2020 (2014 – 2020) nudi

  80 milijardi eura, od čega je 14 milijardi eura za industriju: ICT, nanotehnologije, materijale, proizvodnju i obradu, biotehnologiju, svemir.
 8. Gdje smo u tome mi? • Radmile Matejčić 2, Rijeka

  • 4 klasične učionice • 4 računalne učionice • 2 laboratorija • NVIDIA CUDA nastavni centar • Je li oprema dovoljna sama po sebi?
 9. Nastava • Računalne mreže i Internet • Programiranje web (i

  mobilnih) aplikacija • Baze podataka i poslovni sustavi • Umjetna inteligencija: slike, govor, tekst • Programiranje za superračunala
 10. Projekti • Preporučivanje Web alata za učenje na temelju preferencija

  studenata • Dubinska analiza podataka studenata korisnika sustava za e-učenje • Raspoznavanje i sinteza govora • Opis jezika korištenjem kompleksnih mreža • Praćenje životinja u uzgoju korištenjem RFID-a • Molekularno modeliranje djelovanja lijekova za Alzheimerovu bolest (suradnja s BioTech UniRi)
 11. Ostalo • Studenti sudjeluju na projektima • Mobilnost (ERASMUS) –

  Austrija, Švedska, Portugal, BiH, Njemačka • HULK OpenClass – Predavanja, radionice, Dan Slobode Dokumenata • Tvrtke RIS d.o.o., AmdoSoft i iOLAP – Mogućnost izrade diplomskog rada u tvrtci
 12. Zaposlenja bivših studenata • Programeri – Web, mobile, desktop –

  Informacijski sustavi, poslovna inteligencija • Sistemaši – Linux, Cisco, Windows • Izrada multimedije, sadržaja za e-učenje • Profesori OŠ/SŠ • Asistenti i profesori na faksu
 13. Studiji i kvote 60 studenata na jednopredmetni 20 studenata na

  dvopredmetni Državna matura: matematika, hrvatski i strani jezik; dodatno informatika ili fizika