Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Prezentacija studija informatike

Prezentacija studija informatike

Prezentacija studija informatike održana u Prvoj Sušačkoj Hrvatskoj Gimnaziji na petak, 13. veljače 2015.

Vedran Miletić

February 13, 2015
Tweet

More Decks by Vedran Miletić

Other Decks in Education

Transcript

 1. Prezentacija studija informatike
  Vedran Miletić | http://vedranmileti.ch/
  Prva Sušačka Hrvatska Gimnazija, 13. veljače 2015.

  View Slide

 2. Ide informatičar u trgovinu, kupi nešto, te mu na
  kasi govori prodavačica 62.50.
  Kaže on: zaokruži na 64!

  View Slide

 3. Koliko je programera potrebno da promijene
  žarulju koja je pregorila?
  Nikoliko. To je hardverski problem.

  View Slide

 4. Dođe Bruce Willis u Links i kaže:
  "Daj hard!"

  View Slide

 5. Pošalje žena muža informatičara u dućan i kaže
  mu: "Kupi maslac, a ako ima jaja, kupi 10
  komada."
  I vrati se muž s 10 maslaca.

  View Slide

 6. Piše Gabe Newell poruku za Valentinovo svojoj
  ženi i kaže:
  "I <2 YOU"

  View Slide

 7. Zašto informatika?

  View Slide

 8. Predviđanja IDC-a za 2015. godinu

  ICT sektor na svjetskoj razini raste 3.8%

  Podaci preneseni bežično rastu 13%

  Mobilni uređaji i aplikacije

  Cloud usluge

  Big Data i analitika

  Internet of Things

  View Slide

 9. Tko zapošljava informatičare?

  View Slide

 10. Tipični problemi

  Evakuirajte cjelokupno stanovništvo grada
  Rijeke u 3 sata (imate 24 sata za planiranje).

  Procijenite koliko malih Konzuma treba
  postojati u Istri.

  Student želi iznajmiti stan u Rijeci, u blizini
  KBC-a, unutar 10 minuta biciklom. Napravite
  aplikaciju koja će mu pomoći.

  View Slide

 11. Tipični problemi (nast.)

  Od ministra gospodarstva dobili ste pristup bazi
  podataka firmi u RH koje žele primiti studente
  na praksu. Povežite studente i firme.

  Čuli ste da u nekoj državi postoji velik broj
  talentiranih mladih nogometaša. Na temelju
  videosnimaka odaberite one koje ćete ići vidjeti
  kako igraju uživo.

  View Slide

 12. Tipični problemi.

  Imate pristup profilima svih učenika jednog
  razreda na Facebooku, Instagramu i Tumblru.
  Odredite grupe onih koji se druže međusobno.

  Odlučite koje reklame ćete staviti redom na:
  jumbo plakate, vagone HŽ-a, autobuse
  Autotroleja, autobuse Autotransa, zidove škole,
  zidove fakulteta.

  Objasnite što je Steam svojim roditeljima.

  View Slide

 13. ICT industrija u EU?
  Horizon 2020 (2014 – 2020) nudi 80 milijardi eura,
  od čega je 14 milijardi eura za industriju: ICT,
  nanotehnologije, materijale, proizvodnju i obradu,
  biotehnologiju, svemir.

  View Slide

 14. Gdje smo u tome mi?

  Radmile Matejčić 2, Rijeka

  4 klasične učionice

  4 računalne učionice

  2 laboratorija

  NVIDIA CUDA nastavni centar

  Je li oprema dovoljna sama po sebi?

  View Slide

 15. Nastava

  Računalne mreže i Internet

  Programiranje web (i mobilnih) aplikacija

  Baze podataka i poslovni sustavi

  Umjetna inteligencija: slike, govor, tekst

  Programiranje za superračunala

  View Slide

 16. Projekti

  Preporučivanje Web alata za učenje na temelju
  preferencija studenata

  Dubinska analiza podataka studenata korisnika
  sustava za e-učenje

  Raspoznavanje i sinteza govora

  Opis jezika korištenjem kompleksnih mreža

  Praćenje životinja u uzgoju korištenjem RFID-a

  Molekularno modeliranje djelovanja lijekova za
  Alzheimerovu bolest (suradnja s BioTech UniRi)

  View Slide

 17. Ostalo

  Studenti sudjeluju na projektima

  Mobilnost (ERASMUS)
  – Austrija, Švedska, Portugal, BiH, Njemačka

  HULK OpenClass
  – Predavanja, radionice, Dan Slobode Dokumenata

  Tvrtke RIS d.o.o., AmdoSoft i iOLAP
  – Mogućnost izrade diplomskog rada u tvrtci

  View Slide

 18. Zaposlenja bivših studenata

  Programeri
  – Web, mobile, desktop
  – Informacijski sustavi, poslovna inteligencija

  Sistemaši
  – Linux, Cisco, Windows

  Izrada multimedije, sadržaja za e-učenje

  Profesori OŠ/SŠ

  Asistenti i profesori na faksu

  View Slide

 19. Studiji i kvote
  60 studenata na jednopredmetni
  20 studenata na dvopredmetni
  Državna matura: matematika, hrvatski i
  strani jezik; dodatno informatika ili fizika

  View Slide

 20. Događaji u ožujku i travnju
  25.3. Dan slobode dokumenata
  21.4. Otvoreni dan / Tetragon

  View Slide

 21. Hvala!
  www.inf.uniri.hr
  [email protected]
  facebook.com/inf.uniri

  View Slide