Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (Woocommerce/ERP/Application) - Χρυσάφης Ναθαναηλίδης

Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (Woocommerce/ERP/Application) - Χρυσάφης Ναθαναηλίδης

WordCamp Athens 2019

Θα μιλήσουμε για το WooCommerce REST API που μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το WordPress ως κεντρικό κανάλι διανομής της επιχείρησης μας καθώς και τη δυνατότητα για τη διασύνδεση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με τo σύστημα ERP και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές.Στη παρουσίαση θα αναλύσουμε τους λόγους που ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης (ERP). Τέλος, θα δούμε τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα του WP REST API και κατ’ επέκταση της πλατφόρμας του WordPress ως κεντρικό κανάλι διανομής.