Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Δαυίδ Μπρομοίρας - Η Δικτυακή WordPress εγκατάσταση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

Δαυίδ Μπρομοίρας - Η Δικτυακή WordPress εγκατάσταση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (Ο.Α.Τ.) ασχολείται με το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την έννοια της ανοικτότητας. Ενώ στα αρχικά στάδια της πορείας του Οργανισμού το θεματικό εύρος ήταν πιο περιορισμένο και καλυπτόταν από ένα μικρό πλήθος blog sites που εξυπηρετούσαν την ενημέρωση της Κοινότητας, με την πάροδο του χρόνου οι ανάγκες αυξήθηκαν για περισσότερα θεματικά πεδία και συνεπώς περισσότερα blogs.

Συνεπώς αναζητήθηκε μία λύση που να εξυπηρετεί αυτή την κλιμάκωση. Η λύση θα έπρεπε να συνδυάζει κεντρική διαχείριση και συγκεντρωτική παρουσίαση της δραστηριότητας του Οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα αυτόνομες θεματικές περιοχές κάτω από τη βασική ομπρέλα. Έτσι, με αυτή τη δομή αντικατοπτρίζεται και η φιλοσοφία του Οργανισμού, όπου η κεντρική έννοια της ανοικτότητας αναπτύσσεται και περιγράφεται από μεγάλο πλήθος θεματικών υποπεριοχών.

Με αυτά ως δεδομένα, οι προδιαγραφές για τη δομή του ιστοτόπου του Οργανισμού περιγράφονται ως εξής
ένα ενιαίο σύστημα, με κεντρική διαχείριση και δυνατότητες portal
αποτελούμενο από αυτόνομα υποσυστήματα, όπου το καθένα έχει πιο συγκεκριμένη θεματική.

Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Το Wordpress με τη Multisite εκδοχή του εξυπηρετεί την κλιμάκωση ενός ιστοτόπου με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις. Υποστηρίζει ένα κεντρικό σημείο διαχείρισης τόσο βασικής λειτουργικότητας (plugins) όσο και χρηστών, αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιημένη εμφάνιση και προσαρμοσμένη λειτουργικότητα για κάθε network blog ώστε να εξυπηρετούνται οι απαιτήσεις του τομέα που αυτό εξυπηρετεί.

Αυτή τη στιγμή κάτω από το domain ellak.gr βρίσκονται 24 blog sites σε subdomain network configuration. Στα περισσότερα χρησιμοποιούνται GeneratePress child themes ενώ επιστρατεύονται και εξειδικευμένα themes για τα blogs με πιο εξειδικευμένο χαρακτήρα.

To Network Latest Posts plugin χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του κεντρικού σημείου συγκέντρωσης του network multisite. Το root blog κάτω από το domain ellak.gr δε φέρει “δικό του” content, αλλά ουσιαστικά εξυπηρετεί ως aggregator των blog posts που δημοσιεύονται στα υπόλοιπα network blogs.

Για ειδικούς σκοπούς του Οργανισμού υλοποιούνται εξειδικευμένα plugins όπως π.χ. για την υλοποίηση μητρώων τα οποία αποτελούν σημεία αναφοράς της Κοινότητας και στα οποία μπορεί κάποιος να ανατρέξει για συγκεντρωμένη πληροφορία σχετικά με πρόσωπα ή φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την ανοικτότητα.

A717e9d055b2284e573b2412e32f5397?s=128

WordPress Greek Community

December 09, 2017
Tweet

Transcript

 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ellak.gr ΔΑΥΙΔ ΜΠΡΟΜΟΙΡΑΣ @mandravinus

 2. ΙΣΤΟΡΙΑ

 3. [πηγή: archive.org]

 4. JOOMLA WORDPRESS SINGLE WORDPRESS NETWORK

 5. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΟΜΗ ΑΜΚΕ 02 / 2008 35 ΜΕΛΗ

  5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Σ. & Γ.Σ.
 6. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ <a href=”http://bit.ly/2AoYgLK”>ΣΚΟΠΟΣ</a>

 7. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ η φροντίδα για την έγκυρη και

  έγκαιρη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο. η συμβολή στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής η συμβολή στο συντονισμό των ομάδων εθελοντών προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό κορμό για την ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού και εφαρμογών.
 8. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ Eπιτέλεση των Σκοπών

 9. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ WORDPRESS NETWORK 24 BLOGS SUBDOMAIN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

 10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 21 BLOG SITES 2 ΑΡΘΡΑ / ΗΜΕΡΑ ΙΣΟΒΑΡΗΣ

  ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 11. THEME: GENERATE PRESS → GPCHILD_ELLAK_{CHILD} tech#01 CHILD THEME / NETWORK

  SITE CSS ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 12. ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΜΕΣ PORTAL SITE -

  ELLAK.GR
 13. NETWORK LATEST POSTS PLUGIN tech#02 THEME: ROCKED → ROCKED_ELLAK AGGREGATE

  POSTS FROM NETWORK SITES $wpdb, get_posts(), switch_blog() ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΟ, SHORTCODE ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ!
 14. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / CC ΚΑΜΠΑΝΙΑ MATHE.ELLAK.GR

 15. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΩΡΕΩΝ WOOCOMMERCE ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ DONATE.ELLAK.GR

 16. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ 3rd PARTY PLUGINS tech#03 ULTIMATE MEMBER EVENTS MANAGER NGINX

  HELPER NINJA FORMS
 17. ULTIMATE MEMBER tech#04 CUSTOMIZATION MAILING LIST / NEWSLETTER

 18. ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Συντονισμός Κοινότητας Κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών Εταιρειών που παρέχουν

  υπηρεσίες Ανοιχτών Τεχνολογιών Νομικών που παρέχουν υπηρεσίες Ανοιχτών Τεχνολογιών Σχολείων που υλοποιούν δράσεις Ανοιχτών Τεχνολογιών Εκπαιδευτικών Β’ βάθμιας Github developers Λογισμικό Γ’ βάθμιας
 19. IN-HOUSE PLUGINS tech#05 ΜΗΤΡΩΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 20. IN-HOUSE PLUGINS tech#05 BACKEND FRONTEND Ninja Forms Custom Page /

  jquery / bootstrap CSV → CPT Custom Page / jquery / bootstrap CSV → proccess → CPT Custom Page / jquery / bootstrap Custom php app → Wordpress API → CPT Custom Page / vue.js
 21. IN-HOUSE PLUGINS tech#05 ΜΗΤΡΩΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ GITHUB https://github.com/eellak https://github.com/ellak-monades-aristeias ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

 22. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ DEV & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ tech#06 wp-cli DEV → LIVE SYNCH

  GITHUB
 23. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ DEV & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ tech#06 dev.ellak.gr github.com/eellak ellak.gr sftp local

  dev env git push periodic synch git pull
 24. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

 25. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ellak.gr ΔΑΥΙΔ ΜΠΡΟΜΟΙΡΑΣ @mandravinus