$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Δαυίδ Μπρομοίρας - Η Δικτυακή WordPress εγκατάσταση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

Δαυίδ Μπρομοίρας - Η Δικτυακή WordPress εγκατάσταση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (Ο.Α.Τ.) ασχολείται με το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την έννοια της ανοικτότητας. Ενώ στα αρχικά στάδια της πορείας του Οργανισμού το θεματικό εύρος ήταν πιο περιορισμένο και καλυπτόταν από ένα μικρό πλήθος blog sites που εξυπηρετούσαν την ενημέρωση της Κοινότητας, με την πάροδο του χρόνου οι ανάγκες αυξήθηκαν για περισσότερα θεματικά πεδία και συνεπώς περισσότερα blogs.

Συνεπώς αναζητήθηκε μία λύση που να εξυπηρετεί αυτή την κλιμάκωση. Η λύση θα έπρεπε να συνδυάζει κεντρική διαχείριση και συγκεντρωτική παρουσίαση της δραστηριότητας του Οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα αυτόνομες θεματικές περιοχές κάτω από τη βασική ομπρέλα. Έτσι, με αυτή τη δομή αντικατοπτρίζεται και η φιλοσοφία του Οργανισμού, όπου η κεντρική έννοια της ανοικτότητας αναπτύσσεται και περιγράφεται από μεγάλο πλήθος θεματικών υποπεριοχών.

Με αυτά ως δεδομένα, οι προδιαγραφές για τη δομή του ιστοτόπου του Οργανισμού περιγράφονται ως εξής
ένα ενιαίο σύστημα, με κεντρική διαχείριση και δυνατότητες portal
αποτελούμενο από αυτόνομα υποσυστήματα, όπου το καθένα έχει πιο συγκεκριμένη θεματική.

Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Το Wordpress με τη Multisite εκδοχή του εξυπηρετεί την κλιμάκωση ενός ιστοτόπου με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκριθεί στις παραπάνω απαιτήσεις. Υποστηρίζει ένα κεντρικό σημείο διαχείρισης τόσο βασικής λειτουργικότητας (plugins) όσο και χρηστών, αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιημένη εμφάνιση και προσαρμοσμένη λειτουργικότητα για κάθε network blog ώστε να εξυπηρετούνται οι απαιτήσεις του τομέα που αυτό εξυπηρετεί.

Αυτή τη στιγμή κάτω από το domain ellak.gr βρίσκονται 24 blog sites σε subdomain network configuration. Στα περισσότερα χρησιμοποιούνται GeneratePress child themes ενώ επιστρατεύονται και εξειδικευμένα themes για τα blogs με πιο εξειδικευμένο χαρακτήρα.

To Network Latest Posts plugin χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του κεντρικού σημείου συγκέντρωσης του network multisite. Το root blog κάτω από το domain ellak.gr δε φέρει “δικό του” content, αλλά ουσιαστικά εξυπηρετεί ως aggregator των blog posts που δημοσιεύονται στα υπόλοιπα network blogs.

Για ειδικούς σκοπούς του Οργανισμού υλοποιούνται εξειδικευμένα plugins όπως π.χ. για την υλοποίηση μητρώων τα οποία αποτελούν σημεία αναφοράς της Κοινότητας και στα οποία μπορεί κάποιος να ανατρέξει για συγκεντρωμένη πληροφορία σχετικά με πρόσωπα ή φορείς που συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την ανοικτότητα.

WordPress Greek Community

December 09, 2017
Tweet

More Decks by WordPress Greek Community

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  ellak.gr
  ΔΑΥΙΔ ΜΠΡΟΜΟΙΡΑΣ
  @mandravinus

  View Slide

 2. ΙΣΤΟΡΙΑ

  View Slide

 3. [πηγή: archive.org]

  View Slide

 4. JOOMLA
  WORDPRESS
  SINGLE
  WORDPRESS
  NETWORK

  View Slide

 5. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΟΜΗ
  ΑΜΚΕ
  02 / 2008
  35 ΜΕΛΗ
  5 ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  Δ.Σ. & Γ.Σ.

  View Slide

 6. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ
  ΣΚΟΠΟΣ

  View Slide

 7. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ
  η φροντίδα για την έγκυρη και έγκαιρη
  πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν τις ανοιχτές τεχνολογίες
  στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο.
  η συμβολή στην
  ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την
  χρήση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής
  η συμβολή στο
  συντονισμό των ομάδων εθελοντών προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, ώστε να
  αποτελέσουν τον βασικό κορμό για την ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού και εφαρμογών.

  View Slide

 8. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
  Eπιτέλεση των Σκοπών

  View Slide

 9. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ
  WORDPRESS NETWORK
  24 BLOGS
  SUBDOMAIN
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

  View Slide

 10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  21 BLOG SITES
  2 ΑΡΘΡΑ / ΗΜΕΡΑ
  ΙΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ
  ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ
  ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ / ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  View Slide

 11. THEME: GENERATE PRESS →
  GPCHILD_ELLAK_{CHILD}
  tech#01
  CHILD THEME / NETWORK SITE
  CSS
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  View Slide

 12. ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟΥ
  ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
  ΕΓΓΡΑΦΗ
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΦΟΡΜΕΣ
  PORTAL SITE - ELLAK.GR

  View Slide

 13. NETWORK LATEST POSTS PLUGIN
  tech#02
  THEME: ROCKED → ROCKED_ELLAK
  AGGREGATE POSTS FROM NETWORK SITES
  $wpdb, get_posts(), switch_blog()
  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΟ, SHORTCODE
  ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ!

  View Slide

 14. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
  ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
  ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ / CC
  ΚΑΜΠΑΝΙΑ
  MATHE.ELLAK.GR

  View Slide

 15. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΩΡΕΩΝ
  WOOCOMMERCE
  ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  DONATE.ELLAK.GR

  View Slide

 16. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ 3rd PARTY PLUGINS
  tech#03
  ULTIMATE MEMBER
  EVENTS MANAGER
  NGINX HELPER
  NINJA FORMS

  View Slide

 17. ULTIMATE MEMBER
  tech#04
  CUSTOMIZATION
  MAILING LIST / NEWSLETTER

  View Slide

 18. ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
  Συντονισμός Κοινότητας
  Κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών
  Εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες Ανοιχτών Τεχνολογιών
  Νομικών που παρέχουν υπηρεσίες Ανοιχτών Τεχνολογιών
  Σχολείων που υλοποιούν δράσεις Ανοιχτών Τεχνολογιών
  Εκπαιδευτικών Β’ βάθμιας
  Github developers
  Λογισμικό Γ’ βάθμιας

  View Slide

 19. IN-HOUSE PLUGINS
  tech#05
  ΜΗΤΡΩΑ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

  View Slide

 20. IN-HOUSE PLUGINS
  tech#05
  BACKEND FRONTEND
  Ninja Forms Custom Page / jquery / bootstrap
  CSV → CPT Custom Page / jquery / bootstrap
  CSV → proccess → CPT Custom Page / jquery / bootstrap
  Custom php app → Wordpress API →
  CPT
  Custom Page / vue.js

  View Slide

 21. IN-HOUSE PLUGINS
  tech#05
  ΜΗΤΡΩΑ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
  GITHUB
  https://github.com/eellak
  https://github.com/ellak-monades-aristeias
  ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

  View Slide

 22. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ DEV & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  tech#06
  wp-cli
  DEV → LIVE SYNCH
  GITHUB

  View Slide

 23. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ DEV & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  tech#06
  dev.ellak.gr
  github.com/eellak
  ellak.gr
  sftp
  local dev env
  git push
  periodic
  synch
  git pull

  View Slide

 24. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

  View Slide

 25. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  ellak.gr
  ΔΑΥΙΔ ΜΠΡΟΜΟΙΡΑΣ
  @mandravinus

  View Slide