Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Abram, Bóg i Ty

Abram, Bóg i Ty

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. Abram, Bóg i Ty
  KSIĘGA RODZAJU 14:14 – 15:21

  View full-size slide

 2. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście
  potomkami Abrahama, dziedzicami według
  obietnicy.
  List do Galacjan 3:29

  View full-size slide

 3. I Melchisedek
  Księga Rodzaju
  14:14-24

  View full-size slide

 4. Gdy Abram usłyszał, że jego brat został wzięty do
  niewoli, uzbroił swoich wypróbowanych, urodzonych
  w jego domu, trzystu osiemnastu służących i ruszył w
  pościg aż do Dan. Tam pod osłoną nocy podzielił swój
  hufiec między siebie a swoich sług, uderzył na
  najeźdźców, pobił ich, a niedobitki ścigał aż do Choby
  leżącej na północ od Damaszku. W ten sposób odzyskał
  cały dobytek, a w tym swego brata Lota wraz z jego
  dobytkiem, kobietami i pozostałymi ludźmi.
  Księga Rodzaju 14:14-16

  View full-size slide

 5. Gdy był w drodze powrotnej po swoim zwycięstwie nad
  Kedorlaomerem i sprzymierzonymi z nim królami,
  wyszedł mu naprzeciw król Sodomy. Chciał go
  przywitać w Dolinie Szewe, to jest w Dolinie
  Królewskiej. Melchisedek, natomiast, król Salemu,
  wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga
  Najwyższego. Błogosławił Abrama tymi słowy: Niech
  Bóg Najwyższy, Stwórca nieba i ziemi błogosławi ci,
  Abramie,
  Księga Rodzaju 14:17-19

  View full-size slide

 6. Niech też będzie błogosławiony sam Bóg Najwyższy, za
  to, że wydał twych nieprzyjaciół w twoje ręce!
  Następnie Abram złożył Melchisedekowi dziesięcinę ze
  wszystkiego. Król Sodomy natomiast powiedział do
  Abrama: Oddaj mi, proszę, ludzi, a dobytek zatrzymaj
  sobie! Abram jednak odpowiedział: Wznoszę swą rękę
  do PANA, Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi,
  Księga Rodzaju 14:19-22

  View full-size slide

 7. że ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego innego
  nie wezmę z tego wszystkiego, co należy do ciebie. Nie
  chciałbym, abyś kiedyś powiedział: To ja wzbogaciłem
  Abrama. Pokryj tylko to, co spożyli moi wojownicy, oraz
  rozlicz się z ludźmi, którzy poszli ze mną, to jest
  z Anerem, Eszkolem i Mamrem — niech oni wezmą
  swój dział.
  Księga Rodzaju 14:23-24

  View full-size slide

 8. I Melchisedek – Księga Rodzaju 14:14-24
  1. Abram
  Odpowiedzieli Mu: Naszym ojcem jest Abraham.
  Gdybyście byli dziećmi Abrahama – zauważył Jezus –
  postępowalibyście tak, jak Abraham.
  Ewangelia Jana 8:39
  2. Abram i Bóg
  3. Abram, Bóg i Ty
  Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według
  porządku Melchisedeka.
  Psalm 110:4

  View full-size slide

 9. II Przymierze
  Księga Rodzaju 15:1-21

  View full-size slide

 10. Po tych wydarzeniach PAN skierował do Abrama, w
  widzeniu, Słowo takiej treści: Nie bój się, Abramie, Ja
  jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo
  obfita! Abram odpowiedział: Wszechmocny PANIE, co
  możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny,
  a dziedzicem mienia mego domu będzie Eliezer z
  Damaszku? I dodał: Jak wiesz, nie dałeś mi potomka.
  Dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w
  mym domu.
  Księga Rodzaju 15:1-3

  View full-size slide

 11. Wtedy usłyszał Słowo PANA: Nie on będzie twym
  dziedzicem. Będzie nim ten, który wyjdzie z twego
  wnętrza! Następnie wyprowadził go na dwór i
  powiedział: Spójrz ku niebu! Policz gwiazdy, jeśli
  zdołasz je policzyć! I oświadczył: Tak liczne będzie
  twoje potomstwo. Wtedy uwierzył PANU, a On
  poczytał mu to za sprawiedliwość. Dalej powiedział: Ja
  jestem PANEM, który cię wywiódł z Ur chaldejskiego,
  aby dać ci tę ziemię w posiadanie.
  Księga Rodzaju 15:4-7

  View full-size slide

 12. Wszechmocny PANIE — zapytał Abram — po czym
  poznam, że ją posiądę? Przyprowadź mi — polecił PAN
  — trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę, trzyletniego
  barana, synogarlicę i młodą gołębicę. Abram
  przyprowadził Mu to wszystko, rozciął — oprócz ptaków
  — na połowy i ułożył połacie na przeciw siebie. Ptaki
  drapieżne przyleciały wówczas na żer, lecz Abram je
  odpędził. Kiedy zaś zachodziło słońce, ogarnął Abrama
  twardy sen, opadły go też lęk i głęboka ciemność.
  Księga Rodzaju 15:8-12

  View full-size slide

 13. Wtedy powiedział do Abrama: Wiedz dobrze, że twoje
  potomstwo będzie przechodniem w obcej ziemi. Będą
  je tam zniewalać i ciemiężyć przez czterysta lat. Ale
  naród, któremu będą służyć, Ja sam będę sądził.
  Potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem. Ty sam
  dołączysz do swoich ojców w pokoju. Zostaniesz
  pochowany w sędziwej starości. Dopiero czwarte
  pokolenie tu powróci, gdyż wcześniej nie dopełni się
  wina Amorytów.
  Księga Rodzaju 15:13-16

  View full-size slide

 14. A kiedy słońce zaszło i nastała głęboka ciemność,
  ukazał się dymiący piec i ognisty znicz, który
  przemieszczał się pomiędzy połaciami. W dniu tym
  zawarł PAN przymierze z Abramem, oświadczając:
  Twemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki egipskiej
  aż po wielką rzekę Eufrat: Kenitów i Kenizytów,
  Kadmonitów i Chetytów, Peryzytów i Refaitów,
  Amorytów, i Kananejczyków, Girgaszytów, a także
  Jebuzytów.
  Księga Rodzaju 15:17-21

  View full-size slide

 15. II Przymierze – Księga Rodzaju 15:1-21
  1. Abram
  2. Abram i Bóg
  3. Abram, Bóg i Ty
  Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z
  was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
  List do Efezjan 2:8-9

  View full-size slide