Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Abram, Bóg i Ty

Abram, Bóg i Ty

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Research

Transcript

 1. Gdy Abram usłyszał, że jego brat został wzięty do niewoli,

  uzbroił swoich wypróbowanych, urodzonych w jego domu, trzystu osiemnastu służących i ruszył w pościg aż do Dan. Tam pod osłoną nocy podzielił swój hufiec między siebie a swoich sług, uderzył na najeźdźców, pobił ich, a niedobitki ścigał aż do Choby leżącej na północ od Damaszku. W ten sposób odzyskał cały dobytek, a w tym swego brata Lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i pozostałymi ludźmi. Księga Rodzaju 14:14-16
 2. Gdy był w drodze powrotnej po swoim zwycięstwie nad Kedorlaomerem

  i sprzymierzonymi z nim królami, wyszedł mu naprzeciw król Sodomy. Chciał go przywitać w Dolinie Szewe, to jest w Dolinie Królewskiej. Melchisedek, natomiast, król Salemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. Błogosławił Abrama tymi słowy: Niech Bóg Najwyższy, Stwórca nieba i ziemi błogosławi ci, Abramie, Księga Rodzaju 14:17-19
 3. Niech też będzie błogosławiony sam Bóg Najwyższy, za to, że

  wydał twych nieprzyjaciół w twoje ręce! Następnie Abram złożył Melchisedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. Król Sodomy natomiast powiedział do Abrama: Oddaj mi, proszę, ludzi, a dobytek zatrzymaj sobie! Abram jednak odpowiedział: Wznoszę swą rękę do PANA, Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi, Księga Rodzaju 14:19-22
 4. że ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego innego nie

  wezmę z tego wszystkiego, co należy do ciebie. Nie chciałbym, abyś kiedyś powiedział: To ja wzbogaciłem Abrama. Pokryj tylko to, co spożyli moi wojownicy, oraz rozlicz się z ludźmi, którzy poszli ze mną, to jest z Anerem, Eszkolem i Mamrem — niech oni wezmą swój dział. Księga Rodzaju 14:23-24
 5. I Melchisedek – Księga Rodzaju 14:14-24 1. Abram Odpowiedzieli Mu:

  Naszym ojcem jest Abraham. Gdybyście byli dziećmi Abrahama – zauważył Jezus – postępowalibyście tak, jak Abraham. Ewangelia Jana 8:39 2. Abram i Bóg 3. Abram, Bóg i Ty Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Psalm 110:4
 6. Po tych wydarzeniach PAN skierował do Abrama, w widzeniu, Słowo

  takiej treści: Nie bój się, Abramie, Ja jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita! Abram odpowiedział: Wszechmocny PANIE, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny, a dziedzicem mienia mego domu będzie Eliezer z Damaszku? I dodał: Jak wiesz, nie dałeś mi potomka. Dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w mym domu. Księga Rodzaju 15:1-3
 7. Wtedy usłyszał Słowo PANA: Nie on będzie twym dziedzicem. Będzie

  nim ten, który wyjdzie z twego wnętrza! Następnie wyprowadził go na dwór i powiedział: Spójrz ku niebu! Policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć! I oświadczył: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Wtedy uwierzył PANU, a On poczytał mu to za sprawiedliwość. Dalej powiedział: Ja jestem PANEM, który cię wywiódł z Ur chaldejskiego, aby dać ci tę ziemię w posiadanie. Księga Rodzaju 15:4-7
 8. Wszechmocny PANIE — zapytał Abram — po czym poznam, że

  ją posiądę? Przyprowadź mi — polecił PAN — trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę, trzyletniego barana, synogarlicę i młodą gołębicę. Abram przyprowadził Mu to wszystko, rozciął — oprócz ptaków — na połowy i ułożył połacie na przeciw siebie. Ptaki drapieżne przyleciały wówczas na żer, lecz Abram je odpędził. Kiedy zaś zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, opadły go też lęk i głęboka ciemność. Księga Rodzaju 15:8-12
 9. Wtedy powiedział do Abrama: Wiedz dobrze, że twoje potomstwo będzie

  przechodniem w obcej ziemi. Będą je tam zniewalać i ciemiężyć przez czterysta lat. Ale naród, któremu będą służyć, Ja sam będę sądził. Potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem. Ty sam dołączysz do swoich ojców w pokoju. Zostaniesz pochowany w sędziwej starości. Dopiero czwarte pokolenie tu powróci, gdyż wcześniej nie dopełni się wina Amorytów. Księga Rodzaju 15:13-16
 10. A kiedy słońce zaszło i nastała głęboka ciemność, ukazał się

  dymiący piec i ognisty znicz, który przemieszczał się pomiędzy połaciami. W dniu tym zawarł PAN przymierze z Abramem, oświadczając: Twemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki egipskiej aż po wielką rzekę Eufrat: Kenitów i Kenizytów, Kadmonitów i Chetytów, Peryzytów i Refaitów, Amorytów, i Kananejczyków, Girgaszytów, a także Jebuzytów. Księga Rodzaju 15:17-21
 11. II Przymierze – Księga Rodzaju 15:1-21 1. Abram 2. Abram

  i Bóg 3. Abram, Bóg i Ty Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. List do Efezjan 2:8-9