Etxe-zokotik mundu zabalera

Etxe-zokotik mundu zabalera

Elhuyar-ek Eusko Jaurlaritzarekin enpresetan euskara-planak egiteko hitzarmena sinatu zuela 20 urte igaro zirela-eta Bilboko Euskalduna jauregian egindako hitzaldia.

5da22468117e609ba6aeb2275fdf2bcc?s=128

andonisagarna

October 17, 2011
Tweet

Transcript

 1. Etxe-zokotik mundu zabalera Andoni Sagarna Izagirre 2011-10-05

 2. Detxeparek, lehenengo euskal autoreak, plazara atera nahi zuen euskara etxe

  zokotik. MIH 164.
 3. Utzi dut Amerika, eremu haundia, / orai etxe xokoan ai

  zer goxaldia! Xa Odol 232.
 4. ➲ Etxe-txokoari esker iraun zuen bizirik euskarak ➲ Etxe-txokorik gabe

  ez da biziko euskara ➲ Etxe-zokoan soilik geratuz gero ez da biziko euskara
 5. 1960 Etxetik kanpora afrontua besterik ez Afrontu izigarria hartu nuen

  eta arrunt gogoetatu nintzan. Xa Odol 267.
 6. 1960 Etxetik kanpora afrontua besterik ez Aro txarra egiten eban,

  euria eta afruntua. Baraia 54.
 7. 1970eko hamarkada Euskara zergatik ez etxetik kanpora? Zortzi urte arteko

  ikastola hiztegia EUSKALTZAINDIA Graf. Valverde 1976 Textuak prestatu behar dira, irakasleak prestatu behar dira. USTARITZEKO EUSKAL UNIBERTSITATEA Elhuyar 1975 iraila, 1-3 or.
 8. Prestatu eta bururatu ziren hitzaldi eta mintegietan, ondoko gaiak erabili

  ziren: Fisika (eta bertan Mekanika, Elektrika eta Hidrostatika), Kimika, Matematika, Informatika, Ekonomia, Satsuduraren problema eta Lantegietan erabiltzen den euskara. J.R. Etxebarria, Donibaneko II. euskal unibertsitateaz, Elhuyar aldizkaria 2, 1975 Euskara teknikoa zen kezka nagusia 1972 1973 1977 UZEI irabazi-asmorik gabeko elkartea da. Euskara berritu eta mundu modernora egokitzeko helburuarekin 1977an sortua, edozein hiztunek edozein lan-eremutan egokitasunez eta zehaztasunez erabil dezan.
 9. Desde luego la costumbre de no prescindir del euskera para

  tratar de todo lo divino y lo humano, tanto en la calle, en el trabajo y el hogar, como en el Ayuntamiento y otras Corporaciones, amén de las Sociedades Obreras que precedieron a los Sindicatos. Etxebarria, Toribio; Lexicón del euskera dialectal de Eibar : Arrate'tikuen izketia, 1968
 10. 1977: Alfabetatze teknikoaren kezka Lantegietan euskara teknikoaren zabalkundea egiteko metodo

  bat bilatu behar dugu. Hona zein izan litekeen metodo hori : - Lantegitan bertan ikastaro batzu antolatuko lireteke. - Lan sail desberdinetako langileentzat ikastaro desberdinak emanen lirateke... Euskara Lantegietan, Elhuyar 11, ekaina 1977, 1-3 or.
 11. 1980: Abiatu ezinik a) Ikastolen hazkundea gertaera berri samarra denez,

  oraindik ume gehienak ez dira O.H.O.etik bigarren irakaskuntz mailara (BUP, FP, COU) pasa. b) lkastetxe askotan (Institutuetan eta FPko hainbat ikastetxetan bereziki) ez dago oraindik bere gaia euskaraz azaltzeko gai den behar adinbat Irakasle. C) Gai horien azalpenerako beharrezko ikastextu gehienak oraindik euskaraz prestatu edo argi- taratu gabe daude. Editoriala, Elhuyar 25, 1980, Laugarren alea,
 12. Aurten, lehenen aldiz, ALFABETATZE TEKNIKOA izeneko Saila antola- tu da

  U,E.U.ren XII. Ekitaldiaren barruan. UEU XII. edizioa, Elhuyar 41, 1984 1984: Alfabetatze Teknikoa abian
 13. 1986: Hizkuntzatik komunikaziora

 14. Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiak, 1990ean Euskararen Aholku Batzordeak

  egindako proposamena kontuan izanda, lan munduko hizkuntza plangintzarako programa diseinatu zuen. Horren ondorioz, euskararen erabileran urratsak egitea iparra izanik, euskara enpresaren gestioan txertatzeko metodologian ikertzen hasi eta “mikroplangintza” izenburupean hain- bat esperientzia pilotu abiatu ziren. Euskara planak eta lan mundua: abiatu den trena, erabili.com, 2003-11-28 1990: Ikastaroetatik mikroplangintzetara
 15. Proiektu pilotuak: Metodologia lantzen “Mikroplangintzak” edo Esperientzia pilotuak: Lan tekniko-metodologikoan

  Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza bera, HABE erakundea, Elhuyar eta Artez aritu ziren bost urte iraun zuen fase pilotuan. On- dorengo enpresetan egin zen ikerketa eta aplikatze-lana: ELAY taldea izan zen lehena eta, ondoren, Ikerlan, Caf, Arlan, MCC Koop. E., Fagor Ederlan, Ulma, Kutxa eta Labein enpresak aritu ziren prozesuan.
 16. Beharrezkoa bezain zaila da enpresa mundua euskalduntzea. Baina egin diren

  esperientziak eta irizpideak baliozkoak dira. Meto- dologia egokia asmatu da eta, halaber, eredugarria Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia, 1998 1990-1998: Hegaldatzen
 17. Hizkuntza lantzea, bereziki terminologia Alfabetatze teknikoa: hizkuntza landuaren ezagutza hedatzea

  Komunikazio- beharren araberako planak 1970-1980 1980-1990 1990- Xalotasunetik heldutasunera
 18. Metodologiaren oinarria: enpresa gizarte-sare bat da eta bertan komunikazio-prozesuak gertatzen

  dira Hizkuntzaren erabilera interakzioan sortu eta hedatzen da. Hori dela eta, inte- rakzioaren ikerketa funtsezkoa zaigu erabilera edo erabilerarik eza aztertzeko orduan. Eta ezinbestean, interakzioa aipatzen dugunean harremanak aipatu behar ditugu, hots, gizarte sareak. MARTINEZ DE LUNA, Iñaki ;Jausoro, Nekane; BERRIO-OTXOA, Kontxesi; IDIRIN, Ibon. 1998. “Gizarte sareak eta hizkuntzaren erabilera: euskarari eta gaztelaniari egokitutako hurbilketa”. BAT Soziolinguistika aldizkaria 26.
 19. Prozesuen araberako kudeaketaren printzipioak eta meto- doak baliagarriak dira komunikazio-prozesuak

  hobet- zeko Ikuspegi horrek zenbait jarduera gauzatzera bideratzen du erakundea; besteak beste, jarduera hauek: • - Prozesua osatzen duten jarduerak sistematikoki definitzera. • - Beste prozesu batzuekiko duten lotura identifikatzera. • - Prozesuarekiko ardurak definitzera. • - Prozesuaren gaitasunaren eta eraginkortasunaren emaitzak aztertzera eta neurtzera. • - Prozesua hobetzen laguntzen duten baliabideetan eta metodoetan arreta berezia jartzera. EUSKALIT-en Prozesuen Gida Aurreratua, 7. or.
 20. Erronka eta abagune berriak Lehen euskararen kudeaketa zen gure ardura

  edo lan nagusia; orain, berriz, hizkuntzen kudeaketaz hitz egin behar dugu kasu askotan. Gestión, iraila 2011, 26. or.
 21. Globalizazioak hizkuntzen kudeaketa ezinbestekoa egiten du

 22. LANGUAGE MANAGEMENT IN MULTINATIONAL COMPANIES Alan J Feely Anne-Wil Harzing

  Version June 2002 http://www.harzing.com/download/langman.pdf Fiat Palio Brasilen eta Argentinan diseinatu zuten. Arrazoi estrategikoengatik ihes-hodiaren bihurgailu katalitikoa Hegoafrikan ekoiztea erabaki zuten. Bihurgailu horiek gero Italiara igortzen zituzten, han ihes-hodietan muntatzera, eta multzo hori Poloniara joaten zen autoan muntatzeko. Gauzak gehiago konplikatzeko, ihes-hodi horien parte txiki bat Errusiako muntai lantegira bidaltzen zuten. Gauzak horrela egiteak sekulako komunikazio-arazoak sortu zituen, hornikuntza-kate horretan parte hartzen zuten pertsonak espainierazko, portugesezko, ingelesezko, italierazko, polonierazko eta errusierazko katramila batean harrapaturik baitzeuden. Fiatek komunikazio-tresna egokiak jarriak zituen: posta elektronikoa, stock-sistema integratua, ordenagailu bidezko bideohitzaldia, etab., baina logistika saileko pertsonak ez ziren gai hizkuntza horietan guztietan lan egiteko, eta horrek nahaste eta haserre asko sortu zituen.
 23. Lau hamarkadatan zehar metaturiko eskarmentuak abagune berriak eskaintzen dizkio Hizkuntzen

  Industriari