Speaker Deck

Back to School Meta

by Andrew Radev

Published August 30, 2013 in Education

След лекцията по химия, няколко думи за предимства и недостатъци на използването на презентации като инструмент в образованието.