Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programming Rust at FMI, 2017

Programming Rust at FMI, 2017

Нулева лекция на курса по Rust във ФМИ.

Fc59401781a26b10f5d4fc5b758fb3b7?s=128

Andrew Radev

October 04, 2017
Tweet

Transcript

 1. Програмиране с ust

 2. None
 3. ust

 4. Rust • Млад: само на 2.5_f32 години • “C ме

  застреля в крака” • “C++ ме застреля в ++крака”
 5. Mozilla

 6. Mozilla

 7. Rust: безопасност • Ръчна алокация на памет • Мерки против

  кракозастрелвания
 8. Rust винаги шофира

 9. Rust: low-level • Бърз • Zero-cost abstractions • Малък runtime

  • Съвместимост
 10. Rust: high-level • Пакети • Тестване • Силна статична типова

  система • Елементи от функционалното програмиране • Елементи от ООП
 11. ust

 12. Ferris the Crustacean

 13. Ferris the Crustacean

 14. ust

 15. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Уеб (Rocket,

  Diesel) • Networking (Tokio) • Обработка на данни • Tooling (ripgrep) • Игри (ggez, Piston, SHAR)
 16. None
 17. Rust: community • Ruby, Python – скорост, статично типизиране •

  Haskell, Scala – подобно типизиране • C/C++ – безопасност, съвместимост • Отворен процес
 18. Friends of Rust

 19. Предупреждения • Млад език • Труден (за научаване) език

 20. Административни неща • Домашни: 6 x 15 = 90т. •

  Проект: 1 x 90 = 90т • (+ разни бонуси) • 100т: 3 • 120т: 4 • 140т: 5 • 160т: 6
 21. Административни неща • Място: 325 • Дни: Сряда и петък

  • Време: 19:15 – 21:00
 22. ?