Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programming Rust at FMI, 2018

Programming Rust at FMI, 2018

Нулева лекция на курса по Rust във ФМИ.

Andrew Radev

October 02, 2018
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ust

 2. Rust • Млад: само на 3.5_f32 години (от 1.0) •

  “C ме застреля в крака” • “C++ ме застреля в крака++”
 3. Rust: безопасност • Ръчна алокация на памет ➔ Но няма

  free • Мерки против кракозастрелвания ➔ Няма null ➔ Всички references са гарантирано валидни, compile-time ➔ Няма data races
 4. Rust: high-level • Пакети • Тестване • Любезен компилатор •

  Силна статична типова система • Елементи от функционалното програмиране • Елементи от ООП
 5. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Уеб, server-side

  (Rocket, Diesel) • Уеб, client-side (stdweb, yew) • Networking (Tokio) • Обработка на данни • Tooling (ripgrep) • Игри (ggez, Piston, SHAR)
 6. Rust: community • Ruby, Python – скорост, статично типизиране •

  Haskell, Scala – подобно типизиране • C/C++ – безопасност, съвместимост • Отворен процес
 7. Предупреждения “На Go-то, с 2 часа седмично, накрая се чудехме

  за какво да говорим… ама на вас може да не ви стигне времето.” (Note: стигна ни)
 8. Административни неща • Домашни: 4 x 15 = 60т (може

  би) • Проект: 1 x 60 = 60т • (+ разни бонуси) • 60т: 3 • 75т: 4 • 90т: 5 • 105т: 6
 9. ?