Трудно Тестване [RogueConf/RougeConf 2014]

Трудно Тестване [RogueConf/RougeConf 2014]

Лекция, в която давам примери за проблеми, при които не е съвсем очевидно как да подходим с тестването. Предлагам идеи за това как може да се подходи в подобни ситуации.

Fc59401781a26b10f5d4fc5b758fb3b7?s=128

Andrew Radev

March 30, 2014
Tweet

Transcript

 1. Трудно тестване

 2. @AndrewRadev

 3. waiting-on-rails

 4. waiting-on-rails • Подпроцес за rails, четем изхода • Подпроцес за

  музиката • Следим изхода на rails, убиваме музиката • Тестове?
 5. Стандартна формула • Приготвяме данни • Изпълняваме кода • Проверяваме

  резултата
 6. Стандартна формула • Setup • Execution • Validation

 7. Трудно тестване

 8. Vim

 9. Vim плъгини

 10. splitjoin

 11. selenium

 12. Идея 1: Имитиране на потребителя

 13. <insert haskell joke here>

 14. Идея 1: Имитиране на потребителя

 15. None
 16. Vim --servername FOO Vim --remote-send

 17. vimrunner

 18. None
 19. None
 20. FDD

 21. None
 22. class Line def draw(image) dx = (x2 – x1).to_f dy

  = (y2 – y1).to_f (x1 .. x2).each do |x| y = (y1+dy*(x-x1)/dx).round draw_point(image, x, y) end end end
 23. it "draws a slanted line" do image = make_image(100, 100)

  line = Line.new(from:[20,30], to:[80,50]) line.draw(image) Image[20,30].should eq color('black') Image[80,50].should eq color('black') end
 24. None
 25. None
 26. 1) Line#draw draws a slanted line Failure/Error: gray(image[20,30]).should eq gray(color('black'))

  expected: 0 got: 127
 27. specify "dark pixels are only on the line" do line.draw(image)

  (20 .. 80).each do |y| (30 .. 50).each do |x| tint = gray(image[x, y]) distance = line.distance(x, y).abs if distance > 1 tint.should eq gray(color('white')) elsif distance == 0 tint.should_not eq gray(color('white')) end end end end
 28. Идея 2: Тестване на характеристики на алгоритъма

 29. QuickCheck

 30. take5 :: [Char] -> [Char] take5 = take 5 .

  filter (`elem` ['a'..'e']) *A> quickCheck (\s -> length (take5 s) <= 5) OK, passed 100 tests.
 31. Произволни числа

 32. RNG

 33. Средна стойност?

 34. it "has a correct mean value" do ns = 10_000.times.map

  { get_random_number } ns.mean.round(2).should eq 0.50 end
 35. def get_random_number return 0.5 end

 36. def get_random_number # chosen by fair dice roll return 0.5

  end
 37. def get_random_number # chosen by fair (and very precise) dice

  roll return 0.5 end
 38. Chi-squared test χ2=∑ (actual i −expected i )2 expected i

 39. Kolmogorov-Smirnoff test F n (x)= брой x i стойности≤x n

 40. John Cook: “How to test a random number generator”

 41. None
 42. waiting-on-rails

 43. waiting-on-rails • Свири ли музика? • Rails правилно ли е

  стартиран?
 44. waiting-on-rails • Пуснат ли е един процес? • Стартиранo ли

  е определено binary?
 45. Идея 3: Знай какво тестваш

 46. Идея 4: Лесни и трудни тестове

 47. Благодаря

 48. None