Speaker Deck

Automate with Ansible Basic (2e)

by Chu-Siang Lai

Published March 9, 2017 in Technology

# 現代 IT 人一定要知道的 Ansible 自動化組態技巧 (2/e)

* 1st: https://speakerdeck.com/chusiang/xian-dai-it-ren-ding-yao-zhi-dao-de-ansible-zi-dong-hua-zu-tai-ji-qiao