Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Auto ML

Cihan Yakar
September 28, 2019

Auto ML

.net conf 2019 İstanbul etkinliği için

Cihan Yakar

September 28, 2019
Tweet

More Decks by Cihan Yakar

Other Decks in Technology

Transcript

 1. www.dotnetconf.net

  View Slide

 2. Auto ML
  Cihan Yakar

  View Slide

 3. .NET
  Microsoft ve ML

  View Slide

 4. Microsoft Tarafı
  • Machine Learning Server 9.3,
  • Azure Machine Learning Service,
  • ML.net,
  • Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK),
  • Azure Databricks (Spark-based analytics platform)
  • SQL Server Machine Learning Services,
  • Azure Cognitive Service,
  • Azure Data Science Virtual Machine,
  • Windows ML,
  • Direct ML.

  View Slide

 5. .NET
  Nedir?
  ML.NET

  View Slide

 6. ML.NET
  açık kaynak ve cross-platform
  .NET Araçlar
  TensorFlow & vd.
  Güvenilir &
  kanıtlanmış
  C#
  F#
  http://dot.net/ml

  View Slide

 7. ML.NET her yerde
  Desteklenen Framework’ler:
  .NET Core (Natively)
  .NET Framework (Natively)
  Python with NimbusML (Python bindings)
  İşlemci mimarisi desteği.
  x64
  x86

  View Slide

 8. Neler yapabiliriz…
  Daha fazlası için @ https://github.com/dotnet/machinelearning-samples

  View Slide

 9. Veriyi Hazırla Derle & Eğit Çalıştır
  Model kullanımı
  Modeli kullanan son
  kullanıcı uygulaması
  ML model ML model
  Model oluşturma
  ML modeli oluşturmak
  için araçlar veya kodlar
  Makine Öğrenmesi İş Akışı
  Datasets

  View Slide

 10. MAKİNE ÖĞRENMESİ
  Gözetimli Öğrenme
  Sürekli Hedef Değişken Regresyon Fiyat Tahmini
  Kategorik Hedef
  Değişken
  Sınıflandırma Şarap Sınıflandırma
  Gözetimsiz Öğrenme Hedef Değişken Yok
  Demetleme Müşteri Segmantasyonu
  Birliktelik Sepet Analizi
  Pekiştirmeli Öğrenme
  Kategorik Hedef
  Değişken
  Sınıflandırma Optimizasyon Problemleri
  Hedef Değişken Yok Kontrol Sürücüsüz Araçlar
  Makine Öğrenmesi Türleri

  View Slide

 11. .NET
  Demo

  View Slide

 12. Gelecek
  Deep learning model training (Preview)
  Database loader (Preview)
  Azure
  ARM ve ONNX* desteği

  View Slide

 13. Teşekkürler
  Cihan Yakar

  View Slide