Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Auto ML

Cihan Yakar
September 28, 2019

Auto ML

.net conf 2019 İstanbul etkinliği için

Cihan Yakar

September 28, 2019
Tweet

More Decks by Cihan Yakar

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Microsoft Tarafı • Machine Learning Server 9.3, • Azure Machine

  Learning Service, • ML.net, • Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK), • Azure Databricks (Spark-based analytics platform) • SQL Server Machine Learning Services, • Azure Cognitive Service, • Azure Data Science Virtual Machine, • Windows ML, • Direct ML.
 2. ML.NET açık kaynak ve cross-platform .NET Araçlar TensorFlow & vd.

  Güvenilir & kanıtlanmış C# F# http://dot.net/ml
 3. ML.NET her yerde Desteklenen Framework’ler: .NET Core (Natively) .NET Framework

  (Natively) Python with NimbusML (Python bindings) İşlemci mimarisi desteği. x64 x86
 4. Veriyi Hazırla Derle & Eğit Çalıştır Model kullanımı Modeli kullanan

  son kullanıcı uygulaması ML model ML model Model oluşturma ML modeli oluşturmak için araçlar veya kodlar Makine Öğrenmesi İş Akışı Datasets
 5. MAKİNE ÖĞRENMESİ Gözetimli Öğrenme Sürekli Hedef Değişken Regresyon Fiyat Tahmini

  Kategorik Hedef Değişken Sınıflandırma Şarap Sınıflandırma Gözetimsiz Öğrenme Hedef Değişken Yok Demetleme Müşteri Segmantasyonu Birliktelik Sepet Analizi Pekiştirmeli Öğrenme Kategorik Hedef Değişken Sınıflandırma Optimizasyon Problemleri Hedef Değişken Yok Kontrol Sürücüsüz Araçlar Makine Öğrenmesi Türleri