Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Microsoft Azure Machine Learning Studio

Microsoft Azure Machine Learning Studio

Azure ML Studio oturumlarında kullandığım sunumum. Azure ML studio demo olarak gösterilmiştir.
https://studio.azureml.net/

Cihan Yakar

April 27, 2019
Tweet

More Decks by Cihan Yakar

Other Decks in Programming

Transcript

  1. DIĞER ÜRÜNLER • Machine Learning Server 9.3, • Azure Machine

    Learning Service, • ML.net, • Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK), • Azure Databricks (Spark-based analytics platform), • SQL Server Machine Learning Services, • Azure Cognitive Service, • Azure Data Science Virtual Machine, • Windows ML, • Direct ML.
  2. MAKINE ÖĞRENMESI MAKİNE ÖĞRENMESİ Gözetimli Öğrenme Sürekli Hedef Değişken Regresyon

    Fiyat Tahmini Kategorik Hedef Değişken Sınıflandırma Şarap Sınıflandırma Gözetimsiz Öğrenme Hedef Değişken Yok Demetleme Müşteri Segmantasyonu Birliktelik Sepet Analizi Pekiştirmeli Öğrenme Kategorik Hedef Değişken Sınıflandırma Optimizasyon Problemleri Hedef Değişken Yok Kontrol Sürücüsüz Araçlar