Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

CULTURA I DETERMINANTS DELS NOUS ESTILS DE DIRECCIÓ

CULTURA I DETERMINANTS DELS NOUS ESTILS DE DIRECCIÓ

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=128

Manel

May 24, 2021
Tweet

Transcript

 1. APROXIMACIÓ A LA DIRECCIÓ D’EQUIPS I PERSONES: CULTURA I DETERMINANTS

 2. CULTURA ORGANITZATIVA, VALORS I TIPOLOGÍA DE LIDERATGE

 3. LES PERSONES CREEN LES CULTURES LES CULTURES TRANSFORMEN A LES

  PERSONES
 4. CULTURA ORGANITZATIVA CREENCES CO VALORS CONEIXEMENT CODI DE CONDUCTA

 5. EXTRACTIU GENERATIU

 6. INDIVIDUALISME CREIXENT “Empeny a l'individu a concebre al marge de

  la comunitat en la qual es troba i de la qual obté tot el que necessita” [A. Hernando, 2012]
 7. None
 8. Símbols i mecanismes culturals PROLONGACIÓ EXOCERVELL “La necessitat que es

  té de la cultura per conduir-se socialment, la revela com una continuació imprescindible del cervell per al seu funcionament quotidià, normal i sa” [R. Bartra, 2014].
 9. El món sota terra ve a ser com les xarxes

  neuronals i socials de l'ésser humà. No hi ha l'individu dins de la biologia, la unitat fonamental és la relació i la interacció, sense elles, la vida acaba. [George Haskell, 2016]
 10. MÀQUINA GESTIÓ DE RECURSOS PERSONES ÒRGAN HOLÍSTICA GESTIÓ D’HUMANS FÍSICA

  COGNITIVA ANÍMICA SOCIAL PEÇES DE L’ENGRANATGE
 11. DIMENSIÓN CAORDICA

 12. CONEIXEMENT ASSOLIMENTS FRACASOS PROPIS D’ALTRES

 13. VALORS MORAL DE L’ORGANIZACIÓ O DE L’EQUIP Caracteritzen l’activitat Orienten

  la presa de decisions
 14. Pensem en TRES VALORS que creiem que hem d’impulsar en

  els nostres equips.
 15. DETERMINANTS DEL MODEL ACTUAL DE LIDERATGE

 16. 1 INCERTESA L’entorn exigeix administracions àgils i amb una gran

  capacitat de maniobra adaptació.
 17. TEMPS LÍQUIDS

 18. Nassim Nicholas Taleb "En un món complex com el nostre,

  tan sols podem predir el que coneixem: ens creiem forts i això ens fa febles”
 19. 2. RESILIÈNCIA

 20. RESILIÈNCIA ORGANITZATIVA

 21. Abordar desafiaments globals Ancoratge en la comunitat Resiliència Interna •Amplificar

  la Intel·ligència· •Millorar la vitalitat emocional •Aprofitar les connexions [Lynda Gratton, 2015]
 22. 3. NECESSITEM UN NOU TIPUS DE PROFESSIONAL QUÈ APORTI VALOR

  “HUMÀ”
 23. PENSAMENT ADAPTATIU INNOVACIÓ INICIATIVA APORTACIÓ CONTÍNUA DE VALOR

 24. Vermell Ambre Taronja Verd Turquesa • Impulsives • Llarg termini

  • Estabilitat • Jerarquia • Innovació • Objectius • Predicció • Control • Màquina • Apoderament • Propòsit inspirador • Diversitat • El procés • Autogestió • Plenitud
 25. Gracies! manel@cumclavis.net blog.cumclavis.net @cumclavis