Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT CONSUM

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=47 Manel
June 29, 2021

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT CONSUM

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=128

Manel

June 29, 2021
Tweet

Transcript

 1. [cumClavis] GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

 2. ORGANITZACIÓ INTEL·LIGENT L’ORGANITZACIÓ QUE APRÈN

 3. LA NATURALITAT DEL CONEIXEMENT

 4. None
 5. NEURONES MIRALL [Giacomo Rizzolatti, 1996]

 6. Supervisa

 7. Story of Golden Locks. [Seymour Joseph Guy, 1870] ]By David

  Cooper]
 8. ÀMBIT FORMAL Es comparteix de manera: ESPONTÀNEA CONTINUADA GENEROSA INCONSCIENT

  SOTA L’ALFOMBRA ÁMBIT INFORMAL
 9. L’intercanvi espontani de coneixement, com comunicar-se o somiar, forma part

  de la naturalesa humana.
 10. QUÈ SUPOSA NO GESTIONAR EL CONEIXEMENT

 11. Organització que no aprèn Malbaratar un recurs de desenvolupament Empobrir

  la presa de decisions Desaprofitar un recurs de coneixement Alentir la millora continua i l’innovació Perdre capacitat de resiliència Fomentar la individualitat Consolidar una direcció tradicional
 12. EL REPTE INTERIORITZAR la producció i l’intercanvi de coneixement... ...com

  un VALOR i como un HÀBIT per part de l’equip.
 13. CÓM ES GESTIONA EL CONEIXEMENT

 14. CONECTANT COLECTANT

 15. CÓM DESENVOLUPAR UNA CULTURA DEL CONEIXEMENT A L’ORGANITZACIÓ

 16. INTEGRANT EL CONOCIMIENT DE LES PERSONES EN LA PRESA DE

  DECISIONS SOBRE EL FUTUR DE L’EQUIP/ORGANITZACIÓ MODELO DE FUTUR0 LÍNEAS ESTRATEGICAS DAFO OBJECTIVOS ESTRATEGICOS ACCIONES
 17. FOMENTANT L’INTERCANVI I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

 18. CONNECTAR PERSONAS AMB PERSONES Mentoring competencial Mentoring de traspàs Assistència

  entre iguals [P2P]
 19. SESSIONS DE TRANSFERÈNCIA OBJECTIU Transferir Projectes Bones pràctiques Mètode QUI

  Qualsevol persona de l’equip A QUI A tot l’equip 30’ [briefing mossos 10’] DURADA ESTRUCTURA Exposició + debat Trimestral PERIODICITAT Briefing mossos
 20. APRENENT DE COM FEM LES COSES

 21. AVALUACIÓ PERIÒDICA DE L’ACTIVITAT DE L’EQUIP OBJECTIUS Valorar l’activitat duta

  a terme Obtenir liçons apreses Preveure el pròxim període QUI Tot l’equip 4 h DURADA ESTRUCTURA Reunió de treball Semestral PERIODICITAT
 22. AVALUACIÓ DE PROJECTES PROPOSTA DE VALOR O PROPÓSIT RESULTATS OBTENINGUTS

  CÓM ENS HEM ORGANITZAT QUINS HAN ESTAT ELS BLOQUEJOS QUÈ HA OBTINGUT CADA MEMBRE Distribució del temps Càrregues de treball Gestió del talent
 23. AVALUACIÓ DE REUNIONS

 24. INTEGRANT L’HABIT D’OBTENIR LLIÇONS APRESES

 25. QUÈ ÉS UNA LLIÇÓ APRESA El RESULTAT d’alguna cosa que

  ens ha passat i que ens mou a CANVIAR una manera de fer o un comportament.
 26. 3 PREGUNTES QUINES SÓN LES LLIÇONS QUE HEM APRÉS I

  VOLEM DESTACAR. QUINA ÉS LA NOVA PRÀCTICA QUE HEM D’INTRODUIR. QUINS PASSOS HEM DE SEGUIR PER INTRODUIR AQUESTA NOVA PRÀCTICA. 1 2 3
 27. En aquest període de crisi que hem passat.... ...quina és

  a lliçó que hem aprés com a directives i directius. ?
 28. EPÍLEG

 29. ÀMBIT FORMAL Es comparteix de manera: ESPONTÀNEA CONTINUADA GENEROSA INCONSCIENT

  ÉS INEVITABLE LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT ÁMBIT INFORMAL
 30. EL PROPÒSIT DE LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT Amplificar la transferència

  natural de coneixement entre les persones... ...o, al menys, no interrompre-la ni danyar-la
 31. QÜESTIONS Hem de triar sempre: quan, què i com transferir

  coneixement? Com facilitar la transferència i l’actualització continuada del coneixement a l’organització?
 32. None
 33. LES CLAUS VEURE’S CONVERSAR

 34. CONTRARI A LA IDEA DE PRODUCTIVITAT NATURALESA CAÓRDICA DE LA

  CONVERSA IMPORTÀNCIA DE L’ARQUITECTURA I DELS ESPAIS
 35. None
 36. Gràcies! manel@cumclavis.net blog.cumclavis.net @cumclavis