Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

presentació de l'acció

Manel
April 24, 2024

presentació de l'acció

Manel

April 24, 2024
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. OBJECTIUS Analitzar els aspectes clau en la direcció i lideratge

    de persones, proporcionant les eines necessàries per a mantenir-se competents i rellevants en aquest rol dins de l'organització. Capacitar els participants per aplicar els coneixements adquirits a la realitat específica dels seus equips, integrant-los en les dinàmiques i els reptes propis de l'organització. Promoure la col·laboració i l’aprenentatge mutu entre els membres de l'equip comandaments de la Diputació de Lleida. Crear un model comú de direcció i lideratge de persones a la Diputació de Lleida
  2. TEMÀTIQUES Cultura i valors Responsabilitat i compromís Adherència a l’equip

    Comunicació en l’equip Reunions efectives Treball híbrid Gestió del coneixement Desenvolupament de persones