Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Pedagoginen tietohallinto -seminaarin esitys

EduCloud Alliance
September 17, 2014
170

Pedagoginen tietohallinto -seminaarin esitys

Koulutuksen pilviväylä -esitys Pedagoginen tietohallinto -seminaarissa 17.9.2014

EduCloud Alliance

September 17, 2014
Tweet

Transcript

 1. Ratkotaan koulutussektorin digiongelmia  Digitaalisten oppimistyökalujen hankinta ja käyttöönotto vaati

  liikaa vaivaa  opettajilta  rehtoreilta  kunnan IT-yksiköiltä  oppimistyökalujen tuottajilta  Kansalliset tunnistautumisratkaisut eivät palvele koulujen tarpeita  Julkisen sektorin identiteetin hallinta on sekavaa  Digitaalisten työvälineiden yhteentoimivuus on heikkoa
 2. Koulutuksen pilviväylä Pedagogisen ICT- ohjauksen valtionavustus Täydennyskoulutus Oppimisratkaisut- ohjelma Opetussuunnitelman

  perusteet Valtion toimijoiden roolit (epätäydellinen) Ylioppilaskirjoituksien digitalisointi Oppijan verkkopalvelu HAKA-tunnistus Valtionavustukset
 3.  Pilviväylän teknisten ratkaisujen tavoitteena on ratkaista ongelmia jotka liittyvät

  pilvipalveluiden hankintaan, saatavuuteen ja käyttöönottoon kouluissa.  Tavoite: vuoden 2014 loppupuolella konkreettista näytettävää ja kokeiltavaa Koulutuksen pilviväylän tarkoitus ja tavoite
 4. Palvelut kuluttajille  Basaari (demo.pilvivayla.fi)  Tuotteiden kommentointi ja peukutus

  (vertaisarviointi)  Etsintä, osto, jako, mainostus  Tuotteet kaupallisia ja ei-kaupallisia  Kysy-vastaa palvelu (kysy.pilvivayla.fi)  FB:n ”jatke” vertaistukeen perustava tietovaranto Mitä pilotoidaan
 5. Palvelut tuottajille  Basaari  REST rajapinta ja web käyttöliittymä

  tuotteiden lisäämiseen ja muokkaamiseen  Palautekanava  Tietoa käyttö/selaus/ostotilastoista  Single Sing On ja roolienhallinta  Yhtenäinen tapa toimia! Mitä pilotoidaan
 6.  Vastaa pilviväylän ylläpidosta, hallinnoinnista ja kehityksen koordinoinnista  Ohjaa

  avointa avoimen lähdekoodin yhteisöä  Toimii Suomessa hajanaista EduICT-kenttää yhdistävänä yhteistyöfoorumina  Toimii vienninedistäjänä osana kansallisia vientitoimintoja  Suurin kysymysmerkki: tekeekö konsortio kaupallisen Pilviväylän vai ei? EduCloud konsortio
 7. Tie eteenpäin  Työnjakoa tehdään konsortion ja OKM välille 

  2015 tulee olemaan ”kohti tuotantoa”  Kehitysprosessien ja yhteisön vakiinnuttaminen = jatkuvuus  Konsortio ottaa merkittävästi vastuuta  Kansainvälistyminen alkaa (COSS)
 8. Auth Stack Roadmap 10/2014 Some auth (13+) 12/2014 2/2015 6/2015

  4/2015 8/2014 8/2015 Mobile auth (15+) 2015 ID card based authentication (15+) - piloting MePIN Dongle based authentication (4+) Bracelet authentication (15+) Strong Weak In use In use In use Ready In use In use Bracelet authentication (4+) In use HAKA (15+) In use
 9. Koulutuksen pilviväylän reunaehdot  Kytkeytyy kansalliseen palveluarkkitehtuuriin  Ei omaa

  tunnistautumisratkaisua  Ei omaa identiteetin hallintaa  Käyttöä ei voi pakottaa  Ei keskitettyä materiaalin pedagogista tarkistusta  Mahdollistaa materiaalin kytkemisen opetussuunnitelmaan  Ei jää valtion rahoitettavaksi  Kehitystyön oltava avointa  Ei sisällä suljettuja komponentteja ydintoiminnoissa
 10. Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja Pilviväylä X - R OA D OPS

  API Palvelun tarjoaja SS SS SS SS SS Autentikointi -palvelu SS Identiteetin hallinta SS Kouluja erilaisilla oppimisympäristöillä Valtion tarjoama (secure server) SS Yksityinen sektori Julkinen palvelu SS Palvelun tarjoaja Pilviväylä Konsortion ylläpitämä AS AS AS AS AS AS AS AS AS