Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Pedagoginen tietohallinto -seminaarin esitys

EduCloud Alliance
September 17, 2014
150

Pedagoginen tietohallinto -seminaarin esitys

Koulutuksen pilviväylä -esitys Pedagoginen tietohallinto -seminaarissa 17.9.2014

EduCloud Alliance

September 17, 2014
Tweet

Transcript

 1. Koulutuksen pilviväylä
  Vähemmän säätöä, enemmän oppimista
  Pedagoginen tietohallinto 17.9.2014
  Erikoissuunnittelija Thomas Vikberg
  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

  View Slide

 2. Ratkotaan koulutussektorin digiongelmia
   Digitaalisten oppimistyökalujen hankinta ja käyttöönotto vaati
  liikaa vaivaa
   opettajilta
   rehtoreilta
   kunnan IT-yksiköiltä
   oppimistyökalujen tuottajilta
   Kansalliset tunnistautumisratkaisut eivät palvele koulujen tarpeita
   Julkisen sektorin identiteetin hallinta on sekavaa
   Digitaalisten työvälineiden yhteentoimivuus on heikkoa

  View Slide

 3. Koulutuksen
  pilviväylä
  Pedagogisen ICT-
  ohjauksen
  valtionavustus
  Täydennyskoulutus
  Oppimisratkaisut-
  ohjelma
  Opetussuunnitelman
  perusteet
  Valtion toimijoiden roolit (epätäydellinen)
  Ylioppilaskirjoituksien
  digitalisointi
  Oppijan
  verkkopalvelu
  HAKA-tunnistus
  Valtionavustukset

  View Slide

 4.  Pilviväylän teknisten ratkaisujen tavoitteena on
  ratkaista ongelmia jotka liittyvät pilvipalveluiden
  hankintaan, saatavuuteen ja käyttöönottoon
  kouluissa.
   Tavoite: vuoden 2014 loppupuolella konkreettista
  näytettävää ja kokeiltavaa
  Koulutuksen pilviväylän
  tarkoitus ja tavoite

  View Slide

 5. Palvelut kuluttajille
   Basaari (demo.pilvivayla.fi)
   Tuotteiden kommentointi ja peukutus (vertaisarviointi)
   Etsintä, osto, jako, mainostus
   Tuotteet kaupallisia ja ei-kaupallisia
   Kysy-vastaa palvelu (kysy.pilvivayla.fi)
   FB:n ”jatke” vertaistukeen perustava tietovaranto
  Mitä pilotoidaan

  View Slide

 6. Palvelut tuottajille
   Basaari
   REST rajapinta ja web käyttöliittymä tuotteiden lisäämiseen ja
  muokkaamiseen
   Palautekanava
   Tietoa käyttö/selaus/ostotilastoista
   Single Sing On ja roolienhallinta
   Yhtenäinen tapa toimia!
  Mitä pilotoidaan

  View Slide

 7.  Vastaa pilviväylän ylläpidosta, hallinnoinnista ja
  kehityksen koordinoinnista
   Ohjaa avointa avoimen lähdekoodin yhteisöä
   Toimii Suomessa hajanaista EduICT-kenttää yhdistävänä
  yhteistyöfoorumina
   Toimii vienninedistäjänä osana kansallisia
  vientitoimintoja
   Suurin kysymysmerkki: tekeekö konsortio kaupallisen
  Pilviväylän vai ei?
  EduCloud konsortio

  View Slide

 8. Tie eteenpäin
   Työnjakoa tehdään konsortion ja OKM välille
   2015 tulee olemaan ”kohti tuotantoa”
   Kehitysprosessien ja yhteisön vakiinnuttaminen =
  jatkuvuus
   Konsortio ottaa merkittävästi vastuuta
   Kansainvälistyminen alkaa (COSS)

  View Slide

 9. Kiitos!
  Thomas Vikberg
  Jarkko Moilanen
  Merja Lehtonen
  [email protected]
  Twitter: @pilvivayla
  Github: https://github.com/koulutuksenpilvivayla

  View Slide

 10. View Slide

 11. Auth Stack Roadmap
  10/2014
  Some auth (13+)
  12/2014 2/2015 6/2015
  4/2015
  8/2014 8/2015
  Mobile auth (15+)
  2015
  ID card based authentication (15+) - piloting
  MePIN Dongle based authentication (4+)
  Bracelet authentication (15+)
  Strong
  Weak
  In use
  In use
  In use
  Ready
  In use
  In use
  Bracelet authentication (4+) In use
  HAKA (15+) In use

  View Slide

 12. Koulutuksen pilviväylän reunaehdot
   Kytkeytyy kansalliseen palveluarkkitehtuuriin
   Ei omaa tunnistautumisratkaisua
   Ei omaa identiteetin hallintaa
   Käyttöä ei voi pakottaa
   Ei keskitettyä materiaalin pedagogista tarkistusta
   Mahdollistaa materiaalin kytkemisen opetussuunnitelmaan
   Ei jää valtion rahoitettavaksi
   Kehitystyön oltava avointa
   Ei sisällä suljettuja komponentteja ydintoiminnoissa

  View Slide

 13. Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja Pilviväylä
  X - R OA D
  OPS
  API
  Palvelun
  tarjoaja
  SS SS SS
  SS SS
  Autentikointi
  -palvelu
  SS
  Identiteetin
  hallinta
  SS
  Kouluja erilaisilla oppimisympäristöillä Valtion tarjoama
  (secure server)
  SS
  Yksityinen sektori
  Julkinen
  palvelu
  SS
  Palvelun
  tarjoaja
  Pilviväylä
  Konsortion ylläpitämä
  AS AS AS AS
  AS AS AS AS
  AS

  View Slide

 14. View Slide