Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Pilviympäristöt koulussa 2016

Pilviympäristöt koulussa 2016

Esitetty Tabletit osaksi oppimisympäristöjä -seminaarissa Kaarinassa. http://congress.utu.fi/TABLET2015/index.php

EduCloud Alliance

February 10, 2015
Tweet

More Decks by EduCloud Alliance

Other Decks in Education

Transcript

 1. Jarkko Moilanen
  Pilviympäristöt koulussa
  2016
  10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 2. 2016 maalailua…
  • EduCloud standardi yhteentoimivuuden takaajana
  – kaikilla koulutustasoilla, erilaisissa organisaatioissa.
  – merkittävimmät oppimisalustat integroituneet/sopeutuneet
  • Helppokäyttöinen kansallinen kertakirjautuminen
  • BYOD on arkea (OPS s.28), toimivat & riittävät WLAN -verkot
  • Useita kauppapaikkoja, kilpailua
  – hankinta helppoa (hankintalaki), eri businessmalleja
  • Opettajat voivat jakaa avoimesti ja helposti pedagogisia
  käytäntöjä liittyen pilvipalveluihin -> uskallusta ja osaamista
  • OER ekosysteemi olemassa
  • Oppimateriaaleista digitaalisia 70-80%
  educloudalliance.org 10.2.2015, Kaarina
  Mahdollinen tulevaisuus

  View full-size slide

 3. 2016 – 70% digitaalista
  educloudalliance.org
  10%
  10.2.2015, Kaarina
  Montako %
  pilvessä?
  Toisiaan täydentäviä
  ei poissulkevia
  Digitaalinen
  maksullinen
  materiaali
  40%
  Perinteinen
  painettu
  materiaali
  20%
  Digitaaliset
  avoimet
  oppimateriaalit 30%
  Mahdollinen tulevaisuus

  View full-size slide

 4. Uhkakuvat
  • Emme saa koulujen digitalisaatiota vauhtiin
  – verkot, materiaalit, välineet, politiikat, osaaminen
  • Kansainväliset jätit tulevat ja valtaavat
  markkinat
  – olemme altavastaajina, vienti vaikeaa
  – google, microsoft…
  educloudalliance.org
  EduCloud standardi pyrkii
  vastaamaan jälkimmäiseen - ei ole
  vastaus kaikkeen
  10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 5. Standardi
  10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 6. Käyttö-
  ympäristöt
  Käyttö-
  ympäristöt
  Sisällön-
  hallinta
  järjestelmiä
  Kauppa-
  paikkoja
  - Verkko-oppimisalustat
  - Tabletit, älypuhelimet, laptop
  Standardi
  Tunnistus (SSO)
  Sisällön-
  hallinta
  järjestelmiä
  10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 7. Toiminta strategiselle tasolle
  • Standardilla laajempi ja pitkäaikaisempi
  vaikutus
  – yhteinen pohja toiminnalle, yhteentoimivuus
  – mahdollisuus vientituotteiden tekemiseen
  – markkinoiden rakentamista/suojaamista
  Ei nyhjätä yhden tuotteen parissa,
  se ei ole strategista toimintaa
  10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 8. 2016 – Eurooppalainen standardi
  50 jäsentä 15 eri maasta
  10.2.2015, Kaarina
  top performer

  View full-size slide

 9. Standardin asemaa edistetään 100% avoimen
  lähdekoodin esimerkkitoteutuksella
  10.2.2015, Kaarina
  top performer

  View full-size slide

 10. Tekninen de facto standardi
  Bazaar
  CMS API
  KnowHow
  API
  GetInspired
  API
  Payments
  management
  API
  License
  management
  API
  API
  Management
  API
  EduCloud
  Auth
  EduCloud
  Role
  Managem
  ent
  Customer Services
  Management Services
  Infra services
  BZR API
  Data storage
  Security Server (X-Road)
  Adapter Server
  ”Government driven” ”Shared”
  ”Consortium driven”

  View full-size slide

 11. EduCloud jäsenet
  • Yhteensä ~30 koulutussektorin toimijaa:
  – Yrityksiä
  – Julkaisutalot (pieniä ja isoja)
  – Verkko-oppimisalustojen tuottajat
  – Ammattikorkeakouluja
  – Yliopistoja
  – Opetus –ja kulttuuriministeriö
  • Perustamiskokous 19.3.2015
  10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 12. Tavoitteena yhteentoimivuus
  Suljetut
  oppimateriaalit
  Digitaalinen
  oppimisympäristö
  - moodle, edison, fronter,
  peda.net, It’sLearning …
  Avoimet
  oppimateriaalit
  Perinteinen
  kirjamateriaali
  DIGITAALINEN
  Analoginen
  ympäristö – luokka
  Pilvipalvelupohjaiset
  palvelut ja sovellukset
  ANALOGINEN
  ”Kulutus”
  Välitys/dialogi
  ”Tuotanto”
  Kulutus
  Tuotanto
  EduCloud
  standardin mukaiset
  tuotteet

  View full-size slide

 13. Tarvittavat materiaalit ja työkalut yhdestä paikasta
  (2014)
  Miten käytän digitaalisia
  materiaaleja fiksusti?
  (2015)
  Vertaisverkostoon perustuva
  osaamistietopankki
  (2014/2015)
  educloudalliance.org 9.2.2015, Helsinki
  Lisäarvo kokonaisuudesta
  Madaltaa kynnystä kokeilla
  ja käyttää osana opetusta

  View full-size slide

 14. Organisaatio, vastuut,
  vienti…

  View full-size slide

 15. 2014 2015
  ”90%”
  ”10%”
  Julkisen sektorin vastuujakso Allianssin vastuu kasvaa
  allianssin
  perustaminen
  19.3.2015
  Käännekohta maaliskuussa 2015
  Siirtyminen pois
  JulkICTLab:sta 6/2015
  10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 16. 2015 2016
  ”90%”
  ”10%”
  Allianssin vastuujakso
  allianssin
  perustaminen
  19.3.2015
  Teknologian vakiinnuttaminen
  osaksi kotimaan ratkaisuja
  2016 - vakiinnuttaminen
  Allianssin kasvattaminen

  View full-size slide

 17. Konsortion organisoituminen (draft)
  educloudalliance.org 10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 18. Vientiä yhteistyössä
  educloudalliance.org
  Avaa ovia ulkomailla,
  vie standardia
  Edustus vientiryhmässä,
  Team Finland
  Suomalaisia
  yrityksiä
  Vie EduCloud standardiin
  tukeutuvia tuotteita
  10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 19. Vuorovaikutuksessa eri
  toimijoiden kanssa

  View full-size slide

 20. • Perustamiskokous 19.3.2015
  • Tunnistautuminen (SSO) ja roolienhallinta
  tuotantotasoiseksi
  • Joustava pilotointi – koulujen ja käyttäjien ehdoilla
  • EduCloud & X-Road Developer Days 2/2015
  – vuosittainen EduCloud Alliancen tapahtuma
  • Lisää näkymiä Bazaariin
  – Korkeakoulut, ammatillinen koulutus ja lukiot
  – Demola, Tampere – educloudalliance.org/demola
  Tapahtuu 2015 (1/2)
  educloudalliance.org 10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 21. • Materiaalinkäytön tuen parantaminen
  – GetInspired kehitys
  – Demola, Tampere - educloudalliance.org/demola
  • Maksuliikennekerroksen luominen
  • Kansainvälistyminen
  – vientiryhmä Team Finlandiin tukeutuen
  – Pohjois-Eurooppa & Aasia (10-30 uutta jäsentä)
  • Palveluväylään integroituminen
  Tapahtuu 2015 (2/2)
  educloudalliance.org 10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 22. Demola 2015 – Bazaar Views
  educloudalliance.org
  “This team will focus on extending the views in Bazaar
  with two views: one for higher education and second for
  vocational training and high school needs.”
  • Mukana olevat sidosryhmät:
  – Tampere University of Applied Sciences / Leena Mäkelä
  – Lahti University of Applied Sciences / Harri Kuusela
  – Oy Porvoo International College Ab / Katriina Karkimo
  – Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia / Kaisa Jussila
  – Häme University of Applied Sciences / Jaana Kullaslahti
  – CSC / Antti Mäki
  10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 23. Demola 2015 – Get Inspired
  educloudalliance.org
  “Team will focus on exploring the possibilities of sharing
  pedagogical best practices among the teachers in the
  spirit of open source and open data.”
  • Mukana olevat sidosryhmät:
  – Opentunti.fi / Rusko / Janne Korsimo + Marko Mäenpää
  – CSC / Joonas Pesonen
  – Flatfishgames Oy / Toni Mattila
  – Turku University of Applied Sciences / Maria Leivo
  – University of Oulu / Sirpa Kova
  10.2.2015, Kaarina

  View full-size slide

 24. 2016 – EduCloud vaikutus
  • EduCloud standardi yhteentoimivuuden takaajana
  – kaikilla koulutustasoilla, erilaisissa organisaatioissa.
  – merkittävimmät oppimisalustat integroituneet/sopeutuneet
  • Helppokäyttöinen kansallinen kertakirjautuminen
  • BYOD on arkea (OPS s.28), toimivat & riittävät WLAN –verkot
  • Useita kauppapaikkoja, kilpailua
  – hankinta helppoa (hankintalaki), eri businessmalleja
  • Opettajat voivat jakaa avoimesti ja helposti pedagogisia
  käytäntöjä liittyen pilvipalveluihin.
  • OER ekosysteemi olemassa
  • Oppimateriaaleista digitaalisia 70-80%
  educloudalliance.org 10.2.2015, Kaarina
  Mahdollinen tulevaisuus

  View full-size slide

 25. Twitter: @educloudallianc
  http://educloudalliance.org
  Jarkko Moilanen
  [email protected]

  View full-size slide