Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Julkinen ja yksityinen sektori yhteistyössä yli rajojen

Julkinen ja yksityinen sektori yhteistyössä yli rajojen

EduCloud Alliance

November 19, 2014
Tweet

More Decks by EduCloud Alliance

Other Decks in Education

Transcript

 1. Jarkko Moilanen
  OKM
  Julkinen ja yksityinen sektori
  yhteistyössä yli rajojen

  View full-size slide

 2. Lähtökohdat 12/2013
  • Tiimi rekryttiin tarpeeseen
  – Jarkko Moilanen (uutena taloon, tech/business)
  – Thomas Vikberg (uutena taloon, peda kehitys)
  – Merja Lehtonen (talon sisältä, ”konkari”)
  • Yhdessä tekemällä synnyttää jotain mikä
  helpottaa opettajien ja oppilaiden arkea
  digitaalisen materiaalin hyödyntämisessä
  • mutta mitä?
  educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli

  View full-size slide

 3. ”Jotain näkyvää
  syksyllä”
  Vaatimusmäärittely
  educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli
  Alusta asti oli selvä, että takana on Ministeri Kiurun tuki

  View full-size slide

 4. Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  Ministry of Education
  and Research
  Julkinen sektori

  View full-size slide

 5. Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  Ministry of Education
  and Research
  Julkinen sektori
  Pilvipalvelu,
  koulutuspilvi,
  educloud…
  Uusi tiimi Viroon Ministeri
  Kiurun mukana 1/2014
  istumaan pöytään virolaisten
  vastinparien kanssa

  View full-size slide

 6. Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  Ministry of Education
  and Research
  29.1.2014 Aaviksoo ja Kiuru allekirjoittavat MoU:n

  View full-size slide

 7. Etenemistavan valinta
  Norsunluutornissa
  työryhmätyöskentelyä
  yhden tai
  kahden ison
  softafirman kanssa
  Rakennetaan kaikille
  avoin verkosto ja
  tehdään yhteistyössä
  eri toimijoiden ja
  ”asiakkaiden” kanssa
  avoimesti
  vs
  1. 2.
  educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli

  View full-size slide

 8. Verkostomainen avoin yhteistyö
  • Yksityinen ja julkinen yhdessä – yli rajojen
  – Julkinen auttaa ja vetää aluksi
  – Vastuu siirtyy muodostettavalle konsortiolle nopeasti
  • Avointa lähdekoodia (core) ja rajapintoja
  – Koodit ja dokumentaatiot GitHubissa
  – Edellytys luottamukselle
  – luo kilpailua ja liiketoimintamahdollisuuksia
  • Avoimet prosessit ja päätöksenteko
  – Weekly developer meetup
  – Viestintä Twitterin (ja portaalin) kautta
  • Tekemisen kautta kokeilukulttuurin sovellusta
  – askel kerrallaan, kurssin muutos tarvittaessa (tuttavallisesti Agile)
  – joskus menee metsään -> opitaan ja jaetaan tieto
  – Tullaan julki keskeneräisellä, mutta käyttökelpoisella
  educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli

  View full-size slide

 9. Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  Ministry of Education
  and Research
  Julkinen sektori

  View full-size slide

 10. Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  Ministry of Education
  and Research
  ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  Tapaamisia,
  tunnustelua
  Julkinen sektori Yksityinen sektori
  + opettajia sekä muita
  vaikuttajia

  View full-size slide

 11. Valittu suunta
  • EduCloud standardi – miten tapahtuu digitaalisen
  oppimateriaalin ja palveluiden kauppa
  • Kansainvälinen suunta heti alusta
  – Suomi ”pilottikenttänä”
  – Katse kansainvälisillä kentillä -> EU -> muu maailma
  – Virolaisten kanssa yhdessä
  • Osana kansallista arkkitehtuuria
  – palveluväylän ja siihen liittyvien palveluiden
  hyödyntäen
  • Tehdään yhteistyössä, eli eteenpäin
  educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli

  View full-size slide

 12. Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  Ministry of Education
  and Research
  Julkinen sektori
  ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  Yksityinen sektori

  View full-size slide

 13. ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  Ministry of Education
  and Research
  COSS
  JulkICT Lab
  Julkinen sektori Yksityinen sektori
  ”3. sektori”

  View full-size slide

 14. Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  Ministry of Education
  and Research
  COSS
  JulkICT Lab
  ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  X koulutus
  sektorin
  yritystä
  Julkinen sektori Yksityinen sektori
  ”3. sektori”

  View full-size slide

 15. Julkinen sektori Yksityinen sektori
  Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  ”3. sektori”
  CSC
  VM/LVM /VRK
  dialogia
  OPH
  Ministry of Education
  and Research
  Information
  System Authority
  Konseptikehitystä
  Demola
  COSS
  JulkICT Lab
  Cybernetica (X-tee)
  Demola
  ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  Ammattikorkeakouluja
  X koulutus
  sektorin
  yritystä
  Yliopistoja

  View full-size slide

 16. Julkinen sektori Yksityinen sektori
  Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  ”3. sektori”
  CSC
  VM/LVM /VRK
  dialogia
  OPH
  Ministry of Education
  and Research
  Information
  System Authority
  Konseptikehitystä
  Demola
  COSS
  JulkICT Lab
  Cybernetica (X-tee)
  Demola
  ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  Ammattikorkeakouluja
  X koulutus
  sektorin
  yritystä
  Linkitetty koulutussektorin
  yrityksiä Viron ja Suomen
  välillä järjestämällä
  päivän tapaamisia:
  • 19.9.2014 (Tallinna)
  • 26.11.2014 (Helsinki)
  Syntynyt jo yhteistä
  liiketoimintaa julkaisu-
  sektorilla

  View full-size slide

 17. Julkinen sektori Yksityinen sektori
  Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  ”3. sektori”
  CSC
  VM/LVM /VRK
  dialogia
  OPH
  Ministry of Education
  and Research
  Information
  System Authority
  Konseptikehitystä
  Demola
  COSS
  JulkICT Lab
  Cybernetica (X-tee)
  Demola
  ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  Ammattikorkeakouluja
  X koulutus
  sektorin
  yritystä
  Kehitetty JulkICT-
  Labin toimintaa
  Käytetään siltana,
  keskeinen tekijä
  onnistumiselle!
  Viedään suoma-
  laista innovaatio-
  alustaa (Demola)
  Viroon

  View full-size slide

 18. Julkinen sektori Yksityinen sektori
  Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  ”3. sektori”
  CSC
  VM/LVM /VRK
  dialogia
  OPH
  Ministry of Education
  and Research
  Information
  System Authority
  Konseptikehitystä
  Demola
  COSS
  JulkICT Lab
  Cybernetica (X-tee)
  Demola
  ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  Ammattikorkeakouluja
  X koulutus
  sektorin
  yritystä
  JulkICTLab on:
  julkisen hallinnon
  palvelu- ja inno-
  vaatiotoiminnan
  kehittämisalusta
  JulkICTLab -alustan tavoitteena on
  tukea julkisen hallinnon ICT-
  ratkaisuja ja toimintamalleja
  kehittävien ekosysteemien syntyä
  yhteistyössä alan toimijoiden
  kanssa ja tarjota
  kehittämislaboratorio toiminnan
  tueksi

  View full-size slide

 19. Julkinen sektori Yksityinen sektori
  Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  ”3. sektori”
  CSC OPH
  Ministry of Education
  and Research
  Information
  System Authority
  Konseptikehitystä
  Demola
  COSS
  JulkICT Lab
  Cybernetica (X-tee)
  Demola
  ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  Ammattikorkeakouluja
  X koulutus
  sektorin
  yritystä
  Alkuunlaittaja,
  voimakas rooli aluksi
  Arkkitehtuuri sync
  • X-Road yhteistyö
  • EduCloud yhteistyö
  Hyvien kokemusten ja
  käytäntöjen jakaminen
  Pedagoginen yhteistyö
  VM/LVM /VRK
  dialogia Yliopistoja

  View full-size slide

 20. Julkinen sektori Yksityinen sektori
  Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  ”3. sektori”
  CSC OPH
  Ministry of Education
  and Research
  Information
  System Authority
  Konseptikehitystä
  Demola
  COSS
  JulkICT Lab
  Cybernetica (X-tee)
  Demola
  ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  Ammattikorkeakouluja
  X koulutus
  sektorin
  yritystä
  vain suomalaisia -> 2015 kansainväliseksi
  VM/LVM /VRK
  dialogia Yliopistoja

  View full-size slide

 21. Konsortio
  • Mukana 26 jäsentä
  • Tehtäviksi suunniteltu
  – Oppimisen ostamisen standardointi
  – Rooli hallinnoinnissa ja kehityksen koordinoinnista
  – Lisenssinhallinta
  – EduICT-kentän yhteistyöfoorumi
  – Viennin edistäminen osana kansallisia
  vientitoimintoja
  • Toiminnan tarkoitus alkaa tammikuussa 2015
  educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli

  View full-size slide

 22. Onnistumisen eväitä (1/3)
  • Pilviväylä tiimi tapasi sektorin toimijoita kymmenittäin
  • OKM:n ja Ministeri Kiurun vahva rooli - ”konsortion”
  kokoonkutsujana
  • Sateenvarjoksi COSS – Suomen avoimien
  tietojärjestelmien keskus
  – Konsortion rakennusvastuu, sopimukset osapuolten kanssa
  • Vetovastuu pitkälti teknisessä kehityksessä ollut vielä
  OKM:llä
  • Win-win mallien etsimistä, kaikkien kuuleminen
  educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli

  View full-size slide

 23. Onnistumisen eväitä (2/3)
  • Konsortion kanssa työryhmätyöskentelyä
  • Sitouttaminen
  – Osallistujat maksoivat liittymisestä
  – Kesän 1+6 kehitystiimin kustannukset + muuta
  pientä
  • Demola (Tampere) innovaatioalustana
  • Virolaisten kanssa aktiivista keskustelua muun
  muassa palveluväylän integraatioiden suhteen
  educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli

  View full-size slide

 24. Onnistumisen eväitä (3/3)
  • Avoin viestintä
  • Jaetun vision rakentaminen ja ylläpito
  • Epävarmuuden sietäminen
  • Moniäänisyyden sietäminen
  • Valmius ottaa vastaan koukkuja ja suoria
  • 100% kontrollista luopuminen
  • Ei tavoitella täydellistä, toimiva riittää
  educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli

  View full-size slide

 25. EduCloud Alliance pilotti 2014

  View full-size slide

 26. • Pieni määrä kouluja
  • Materiaalia ja palveluja tarjolla rajoitetusti
  • Mahdollisimman pienellä hukalla
  • Haetaan konseptille hyväksyntää
  – konkreettisella tavalla
  • Kokonaispalvelun rakennus vasta alussa
  – jakautunut allianssin ja ministeriön kesken
  educloudalliance.org
  2014 pilotti - kapealla kärjellä
  23.10.2014, Tampere

  View full-size slide

 27. • Kehityksessä ollut mukana 26 tahoa
  • Mukana 21 koulua
  – Paikkakunnat: Sipoo, Porvoo, Jyväskylä, Helsinki,
  Espoo, Kauniainen, Vantaa
  • 5 erilaista oppimisalustaa
  • Useita sisällöntuottajia
  • 5.12.2014 asti
  educloudalliance.org
  EduCloud Pilotti - lukuja
  20.11.2014, Mikkeli

  View full-size slide

 28. educloudalliance.org
  Liity mukaan – matka on vasta alussa
  20.11.2014, Mikkeli
  educloudalliance.org

  View full-size slide

 29. Twitter: @educloudallianc
  http://educloudalliance.org
  Tarina jatkuu….
  Jarkko Moilanen
  [email protected]

  View full-size slide