Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Julkinen ja yksityinen sektori yhteistyössä yli rajojen

Julkinen ja yksityinen sektori yhteistyössä yli rajojen

EduCloud Alliance

November 19, 2014
Tweet

More Decks by EduCloud Alliance

Other Decks in Education

Transcript

 1. Lähtökohdat 12/2013 • Tiimi rekryttiin tarpeeseen – Jarkko Moilanen (uutena

  taloon, tech/business) – Thomas Vikberg (uutena taloon, peda kehitys) – Merja Lehtonen (talon sisältä, ”konkari”) • Yhdessä tekemällä synnyttää jotain mikä helpottaa opettajien ja oppilaiden arkea digitaalisen materiaalin hyödyntämisessä • mutta mitä? educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli
 2. Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO Ministry of Education and Research

  Julkinen sektori Pilvipalvelu, koulutuspilvi, educloud… Uusi tiimi Viroon Ministeri Kiurun mukana 1/2014 istumaan pöytään virolaisten vastinparien kanssa
 3. Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO Ministry of Education and Research

  29.1.2014 Aaviksoo ja Kiuru allekirjoittavat MoU:n
 4. Etenemistavan valinta Norsunluutornissa työryhmätyöskentelyä yhden tai kahden ison softafirman kanssa

  Rakennetaan kaikille avoin verkosto ja tehdään yhteistyössä eri toimijoiden ja ”asiakkaiden” kanssa avoimesti vs 1. 2. educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli
 5. Verkostomainen avoin yhteistyö • Yksityinen ja julkinen yhdessä – yli

  rajojen – Julkinen auttaa ja vetää aluksi – Vastuu siirtyy muodostettavalle konsortiolle nopeasti • Avointa lähdekoodia (core) ja rajapintoja – Koodit ja dokumentaatiot GitHubissa – Edellytys luottamukselle – luo kilpailua ja liiketoimintamahdollisuuksia • Avoimet prosessit ja päätöksenteko – Weekly developer meetup – Viestintä Twitterin (ja portaalin) kautta • Tekemisen kautta kokeilukulttuurin sovellusta – askel kerrallaan, kurssin muutos tarvittaessa (tuttavallisesti Agile) – joskus menee metsään -> opitaan ja jaetaan tieto – Tullaan julki keskeneräisellä, mutta käyttökelpoisella educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli
 6. Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO Ministry of Education and Research

  ~20 koulutus sektorin yritystä Tapaamisia, tunnustelua Julkinen sektori Yksityinen sektori + opettajia sekä muita vaikuttajia
 7. Valittu suunta • EduCloud standardi – miten tapahtuu digitaalisen oppimateriaalin

  ja palveluiden kauppa • Kansainvälinen suunta heti alusta – Suomi ”pilottikenttänä” – Katse kansainvälisillä kentillä -> EU -> muu maailma – Virolaisten kanssa yhdessä • Osana kansallista arkkitehtuuria – palveluväylän ja siihen liittyvien palveluiden hyödyntäen • Tehdään yhteistyössä, eli eteenpäin educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli
 8. Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO Ministry of Education and Research

  Julkinen sektori ~20 koulutus sektorin yritystä Yksityinen sektori
 9. ~20 koulutus sektorin yritystä Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO Ministry

  of Education and Research COSS JulkICT Lab Julkinen sektori Yksityinen sektori ”3. sektori”
 10. Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO Ministry of Education and Research

  COSS JulkICT Lab ~20 koulutus sektorin yritystä X koulutus sektorin yritystä Julkinen sektori Yksityinen sektori ”3. sektori”
 11. Julkinen sektori Yksityinen sektori Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO ”3.

  sektori” CSC VM/LVM /VRK dialogia OPH Ministry of Education and Research Information System Authority Konseptikehitystä Demola COSS JulkICT Lab Cybernetica (X-tee) Demola ~20 koulutus sektorin yritystä Ammattikorkeakouluja X koulutus sektorin yritystä Yliopistoja
 12. Julkinen sektori Yksityinen sektori Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO ”3.

  sektori” CSC VM/LVM /VRK dialogia OPH Ministry of Education and Research Information System Authority Konseptikehitystä Demola COSS JulkICT Lab Cybernetica (X-tee) Demola ~20 koulutus sektorin yritystä Ammattikorkeakouluja X koulutus sektorin yritystä Linkitetty koulutussektorin yrityksiä Viron ja Suomen välillä järjestämällä päivän tapaamisia: • 19.9.2014 (Tallinna) • 26.11.2014 (Helsinki) Syntynyt jo yhteistä liiketoimintaa julkaisu- sektorilla
 13. Julkinen sektori Yksityinen sektori Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO ”3.

  sektori” CSC VM/LVM /VRK dialogia OPH Ministry of Education and Research Information System Authority Konseptikehitystä Demola COSS JulkICT Lab Cybernetica (X-tee) Demola ~20 koulutus sektorin yritystä Ammattikorkeakouluja X koulutus sektorin yritystä Kehitetty JulkICT- Labin toimintaa Käytetään siltana, keskeinen tekijä onnistumiselle! Viedään suoma- laista innovaatio- alustaa (Demola) Viroon
 14. Julkinen sektori Yksityinen sektori Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO ”3.

  sektori” CSC VM/LVM /VRK dialogia OPH Ministry of Education and Research Information System Authority Konseptikehitystä Demola COSS JulkICT Lab Cybernetica (X-tee) Demola ~20 koulutus sektorin yritystä Ammattikorkeakouluja X koulutus sektorin yritystä JulkICTLab on: julkisen hallinnon palvelu- ja inno- vaatiotoiminnan kehittämisalusta JulkICTLab -alustan tavoitteena on tukea julkisen hallinnon ICT- ratkaisuja ja toimintamalleja kehittävien ekosysteemien syntyä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ja tarjota kehittämislaboratorio toiminnan tueksi
 15. Julkinen sektori Yksityinen sektori Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO ”3.

  sektori” CSC OPH Ministry of Education and Research Information System Authority Konseptikehitystä Demola COSS JulkICT Lab Cybernetica (X-tee) Demola ~20 koulutus sektorin yritystä Ammattikorkeakouluja X koulutus sektorin yritystä Alkuunlaittaja, voimakas rooli aluksi Arkkitehtuuri sync • X-Road yhteistyö • EduCloud yhteistyö Hyvien kokemusten ja käytäntöjen jakaminen Pedagoginen yhteistyö VM/LVM /VRK dialogia Yliopistoja
 16. Julkinen sektori Yksityinen sektori Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO ”3.

  sektori” CSC OPH Ministry of Education and Research Information System Authority Konseptikehitystä Demola COSS JulkICT Lab Cybernetica (X-tee) Demola ~20 koulutus sektorin yritystä Ammattikorkeakouluja X koulutus sektorin yritystä vain suomalaisia -> 2015 kansainväliseksi VM/LVM /VRK dialogia Yliopistoja
 17. Konsortio • Mukana 26 jäsentä • Tehtäviksi suunniteltu – Oppimisen

  ostamisen standardointi – Rooli hallinnoinnissa ja kehityksen koordinoinnista – Lisenssinhallinta – EduICT-kentän yhteistyöfoorumi – Viennin edistäminen osana kansallisia vientitoimintoja • Toiminnan tarkoitus alkaa tammikuussa 2015 educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli
 18. Onnistumisen eväitä (1/3) • Pilviväylä tiimi tapasi sektorin toimijoita kymmenittäin

  • OKM:n ja Ministeri Kiurun vahva rooli - ”konsortion” kokoonkutsujana • Sateenvarjoksi COSS – Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – Konsortion rakennusvastuu, sopimukset osapuolten kanssa • Vetovastuu pitkälti teknisessä kehityksessä ollut vielä OKM:llä • Win-win mallien etsimistä, kaikkien kuuleminen educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli
 19. Onnistumisen eväitä (2/3) • Konsortion kanssa työryhmätyöskentelyä • Sitouttaminen –

  Osallistujat maksoivat liittymisestä – Kesän 1+6 kehitystiimin kustannukset + muuta pientä • Demola (Tampere) innovaatioalustana • Virolaisten kanssa aktiivista keskustelua muun muassa palveluväylän integraatioiden suhteen educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli
 20. Onnistumisen eväitä (3/3) • Avoin viestintä • Jaetun vision rakentaminen

  ja ylläpito • Epävarmuuden sietäminen • Moniäänisyyden sietäminen • Valmius ottaa vastaan koukkuja ja suoria • 100% kontrollista luopuminen • Ei tavoitella täydellistä, toimiva riittää educloudalliance.org 20.11.2014, Mikkeli
 21. • Pieni määrä kouluja • Materiaalia ja palveluja tarjolla rajoitetusti

  • Mahdollisimman pienellä hukalla • Haetaan konseptille hyväksyntää – konkreettisella tavalla • Kokonaispalvelun rakennus vasta alussa – jakautunut allianssin ja ministeriön kesken educloudalliance.org 2014 pilotti - kapealla kärjellä 23.10.2014, Tampere
 22. • Kehityksessä ollut mukana 26 tahoa • Mukana 21 koulua

  – Paikkakunnat: Sipoo, Porvoo, Jyväskylä, Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa • 5 erilaista oppimisalustaa • Useita sisällöntuottajia • 5.12.2014 asti educloudalliance.org EduCloud Pilotti - lukuja 20.11.2014, Mikkeli