Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

EduCloud palvelukokonaisuus

EduCloud palvelukokonaisuus

Virtuaaliopetuksen päivät 2014 - Kehittämispäällikkö Jarkko Moilanen

EduCloud Alliance

December 09, 2014
Tweet

More Decks by EduCloud Alliance

Other Decks in Education

Transcript

 1. Jarkko Moilanen
  OKM
  Vähemmän säätämistä –
  enemmän oppimista

  View Slide

 2. Lähtökohdat 12/2013
  • Tiimi rekryttiin tarpeeseen
  – Jarkko Moilanen (uutena taloon, tech/business)
  – Thomas Vikberg (uutena taloon, peda kehitys)
  – Merja Lehtonen (talon sisältä, ”konkari”)
  • Yhdessä tekemällä synnyttää jotain mikä
  helpottaa opettajien ja oppilaiden arkea
  digitaalisen materiaalin hyödyntämisessä
  • mutta mitä?
  educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki

  View Slide

 3. Asiakaslähtöisesti
  Tavoitteena on, että uusien
  opetussuunnitelmien painottaessa entistä
  enemmän tieto- ja viestintätekniikan
  käyttöä ja ymmärtämistä, koulutyön
  vaatimat välineet olisivat entistä
  helpommin oppilaiden, opiskelijoiden ja
  opettajien käytössä.
  educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki

  View Slide

 4. ”Jotain näkyvää
  syksyllä”
  Vaatimusmäärittely
  Ministeri Kiuru
  educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki
  tiimin mielestä riittävän löyhä

  View Slide

 5. Kaikkien kuulemista – vision rakennusta
  educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki

  View Slide

 6. Verkostomainen avoin yhteistyö
  • Yksityinen ja julkinen yhdessä – yli rajojen
  – Julkinen auttaa ja vetää aluksi
  – Vastuu siirtyy muodostettavalle konsortiolle nopeasti
  • Avointa lähdekoodia (core) ja rajapintoja
  – Koodit ja dokumentaatiot GitHubissa
  – Edellytys luottamukselle
  – luo kilpailua ja liiketoimintamahdollisuuksia
  • Avoimet prosessit ja päätöksenteko
  – Weekly developer meetup
  – Viestintä Twitterin (ja portaalin) kautta
  • Tekemisen kautta - kokeilukulttuuri
  – askel kerrallaan, kurssin muutos tarvittaessa (tuttavallisesti Agile)
  – joskus menee metsään -> opitaan ja jaetaan tieto
  – tullaan julki keskeneräisellä, mutta käyttökelpoisella
  educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki

  View Slide

 7. Tavoitteena dialogi ja selkeys
  Suljetut
  oppimateriaalit
  Digitaalinen
  oppimisympäristö
  - moodle, edison, fronter,
  peda.net, It’sLearning …
  Avoimet
  oppimateriaalit
  Perinteinen
  kirjamateriaali
  DIGITAALINEN
  Analoginen
  ympäristö – luokka
  Pilvipalvelupohjaiset
  palvelut ja sovellukset
  ANALOGINEN
  ”Kulutus”
  Välitys/dialogi
  ”Tuotanto”
  Kulutus
  Tuotanto

  View Slide

 8. Tarvittavat materiaalit ja työkalut yhdestä paikasta
  Vertaisverkostoon perustuva
  osaamistietopankki
  Miten käytän digitaalisia
  materiaaleja fiksusti?
  (2014)
  (2015)
  (2014/2015)
  educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki
  Lisäarvo kokonaisuudesta
  Madaltaa kynnystä kokeilla
  ja käyttää osana opetusta

  View Slide

 9. Tuote vs esimerkkitoteutus
  • EduCloud ei ole tuote vaan stardardi jota
  ilmentää avoimen lähdekoodin
  esimerkkitoteutus
  • Tarjoaa halukkaille mahdollisuuden
  tuotteistamiseen eli tuottaa myytävä palvelu
  – siis esim suomalaisten suuhun paremmin istuva
  nimi + lisäpalveluilla höystäminen + brandays
  • EduCloud Alliance on yhteisö joka koordinoi
  standardin ja esimerkkialustan kehitystä
  educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki

  View Slide

 10. Ketä mukana ja millainen
  verkosto?

  View Slide

 11. Julkinen sektori
  Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  CSC
  VM/LVM /VRK
  dialogia
  OPH
  Ministry of Education
  and Research
  Information
  System Authority Cybernetica (X-tee)
  Ammattikorkeakouluja
  X koulutus
  sektorin
  yritystä
  Yliopistoja
  29.1.2014 Aaviksoo ja Kiuru allekirjoittavat MoU:n

  View Slide

 12. Julkinen sektori Yksityinen sektori
  Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  CSC
  VM/LVM /VRK
  dialogia
  OPH
  Information
  System Authority Cybernetica (X-tee)
  ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  Ammattikorkeakouluja
  X koulutus
  sektorin
  yritystä
  Yliopistoja
  Ministry of Education
  and Research

  View Slide

 13. Julkinen sektori Yksityinen sektori
  Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  ”3. sektori”
  CSC
  VM/LVM /VRK
  dialogia
  OPH
  Information
  System Authority
  Konseptikehitystä
  Demola
  COSS
  Tekninen alusta
  JulkICT Lab
  Cybernetica (X-tee)
  ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  Ammattikorkeakouluja
  X koulutus
  sektorin
  yritystä
  Yliopistoja
  Ministry of Education
  and Research

  View Slide

 14. Julkinen sektori Yksityinen sektori
  Opetus- ja
  kulttuuriministeriö
  SUOMI
  VIRO
  ”3. sektori”
  CSC OPH
  Ministry of Education
  and Research
  Information
  System Authority
  Konseptikehitystä
  Demola
  COSS
  Cybernetica (X-tee)
  Demola
  ~20 koulutus
  sektorin
  yritystä
  Ammattikorkeakouluja
  X koulutus
  sektorin
  yritystä
  vain suomalaisia -> 2015 kansainväliseksi
  VM/LVM /VRK
  dialogia Yliopistoja
  Tekninen alusta
  JulkICT Lab

  View Slide

 15. educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki
  Kansainvälistä yhteistyötä usealla
  rintamalla
  EduCloud ICT kehitysyhteistyö
  (EduCloud ja X-Road integroinnit)
  Opetusalan toimijoiden linkitys
  (YTL, Tulevaisuuden peruskoulu)
  Yritysten linkitys ja yhteistyö
  (Viro-Suomi vierailuja)
  Peda
  ICT-
  ohjaus

  View Slide

 16. Konsortio
  • Mukana 26 jäsentä
  • Tehtäviksi suunniteltu
  – Oppimateriaalin ja palveluiden ostamisen
  standardointi
  – Rooli hallinnoinnissa ja kehityksen koordinoinnissa
  – Lisenssinhallinta (avoin lähdekoodi)
  – EduICT-kentän yhteistyöfoorumi
  – Viennin edistäminen osana kansallisia
  vientitoimintoja
  educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki

  View Slide

 17. Käännekohta lähestyy
  educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki
  1/2014 1/2015 1/2016
  Tavoite:
  Tuotanto
  kypsyys
  2016

  View Slide

 18. Pilotti 2014
  Lyhyt kestoinen, rajatulle joukolle - tiettyjen
  ominaisuuksien testaus

  View Slide

 19. Opettajan näkökulmasta
  Ostokset
  Hakemaan
  lisää
  materiaalia
  materiaali
  Oppimateriaali
  ja palvelut
  Käyttöön
  Kommentit
  & peukutus
  Ostokset
  materiaali
  Oppimateriaali
  ja palvelut
  Käyttöön
  Oman koulun sähköinen oppimisympäristö
  1 3
  2
  Opettajan näkökulmasta
  educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki

  View Slide

 20. Sisällöntuottajan näkökulmasta
  Ostokset
  educloudalliance.org
  Lisää uutta
  materiaalia
  Materiaali
  Palaute –ja
  tilastotietoa
  Päivittää tai lisää
  uutta materiaalia
  Ostokset
  Materiaali
  Palaute –ja
  tilastotietoa
  Sisällöntuottaja
  Rekisteröityy
  sisällöntuot-
  tajana
  API
  avain
  1 2 3
  9.12.2014, Helsinki

  View Slide

 21. • Yhdistetty hajanaista koulutussektorin kenttää
  • Aloitettu jalkauttaminen (pedagoginen ICT-ohjaus)
  • Saatu merkittävä osa julk & yksityisen sektorin
  toimijoista toimimaan yhdessä
  • EduCloud-palvelukokonaisuuden standardi
  • Toimittu Viron kanssa tiiviissä yhteistyössä
  monitasoisesti (kv toiminnan harjoittelua)
  • Proof of concept tunnistamis-ja roolienhallinnasta
  (SSO)
  • EduCloud Bazaar –esimerkkkitoteutus
  • EduCloud Alliance –yhteenliittymä
  Tehty 2014
  educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki

  View Slide

 22. • Joustava pilotointi – koulujen ja käyttäjien ehdoilla
  • EduCloud Developer Days 2/2015
  – vuosittainen EduCloud Alliancen tapahtuma
  • Lisää näkymiä Bazaariin
  – Korkeakoulut, ammatillinen koulutus ja lukiot
  • Tunnistautuminen (SSO) ja roolienhallinta tuotantotasoiseksi
  • Materiaalinkäytön tuen parantaminen
  – Pedagoginen ICT-ohjauksen tuki jatkuu, GetInspired kehitys
  • Maksuliikennekerroksen luominen
  • Kansainvälistyminen
  – vientiryhmä Team Finlandiin tukeutuen
  • Palveluväylään integroituminen
  Tapahtuu 2015
  educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki

  View Slide

 23. Twitter: @educloudallianc
  http://educloudalliance.org
  Jarkko Moilanen
  Kehittämispäällikkö
  [email protected]

  View Slide