Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

EduCloud palvelukokonaisuus

EduCloud palvelukokonaisuus

Virtuaaliopetuksen päivät 2014 - Kehittämispäällikkö Jarkko Moilanen

EduCloud Alliance

December 09, 2014
Tweet

More Decks by EduCloud Alliance

Other Decks in Education

Transcript

 1. Lähtökohdat 12/2013 • Tiimi rekryttiin tarpeeseen – Jarkko Moilanen (uutena

  taloon, tech/business) – Thomas Vikberg (uutena taloon, peda kehitys) – Merja Lehtonen (talon sisältä, ”konkari”) • Yhdessä tekemällä synnyttää jotain mikä helpottaa opettajien ja oppilaiden arkea digitaalisen materiaalin hyödyntämisessä • mutta mitä? educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki
 2. Asiakaslähtöisesti Tavoitteena on, että uusien opetussuunnitelmien painottaessa entistä enemmän tieto-

  ja viestintätekniikan käyttöä ja ymmärtämistä, koulutyön vaatimat välineet olisivat entistä helpommin oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien käytössä. educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki
 3. Verkostomainen avoin yhteistyö • Yksityinen ja julkinen yhdessä – yli

  rajojen – Julkinen auttaa ja vetää aluksi – Vastuu siirtyy muodostettavalle konsortiolle nopeasti • Avointa lähdekoodia (core) ja rajapintoja – Koodit ja dokumentaatiot GitHubissa – Edellytys luottamukselle – luo kilpailua ja liiketoimintamahdollisuuksia • Avoimet prosessit ja päätöksenteko – Weekly developer meetup – Viestintä Twitterin (ja portaalin) kautta • Tekemisen kautta - kokeilukulttuuri – askel kerrallaan, kurssin muutos tarvittaessa (tuttavallisesti Agile) – joskus menee metsään -> opitaan ja jaetaan tieto – tullaan julki keskeneräisellä, mutta käyttökelpoisella educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki
 4. Tavoitteena dialogi ja selkeys Suljetut oppimateriaalit Digitaalinen oppimisympäristö - moodle,

  edison, fronter, peda.net, It’sLearning … Avoimet oppimateriaalit Perinteinen kirjamateriaali DIGITAALINEN Analoginen ympäristö – luokka Pilvipalvelupohjaiset palvelut ja sovellukset ANALOGINEN ”Kulutus” Välitys/dialogi ”Tuotanto” Kulutus Tuotanto
 5. Tarvittavat materiaalit ja työkalut yhdestä paikasta Vertaisverkostoon perustuva osaamistietopankki Miten

  käytän digitaalisia materiaaleja fiksusti? (2014) (2015) (2014/2015) educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki Lisäarvo kokonaisuudesta Madaltaa kynnystä kokeilla ja käyttää osana opetusta
 6. Tuote vs esimerkkitoteutus • EduCloud ei ole tuote vaan stardardi

  jota ilmentää avoimen lähdekoodin esimerkkitoteutus • Tarjoaa halukkaille mahdollisuuden tuotteistamiseen eli tuottaa myytävä palvelu – siis esim suomalaisten suuhun paremmin istuva nimi + lisäpalveluilla höystäminen + brandays • EduCloud Alliance on yhteisö joka koordinoi standardin ja esimerkkialustan kehitystä educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki
 7. Julkinen sektori Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO CSC VM/LVM /VRK

  dialogia OPH Ministry of Education and Research Information System Authority Cybernetica (X-tee) Ammattikorkeakouluja X koulutus sektorin yritystä Yliopistoja 29.1.2014 Aaviksoo ja Kiuru allekirjoittavat MoU:n
 8. Julkinen sektori Yksityinen sektori Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO CSC

  VM/LVM /VRK dialogia OPH Information System Authority Cybernetica (X-tee) ~20 koulutus sektorin yritystä Ammattikorkeakouluja X koulutus sektorin yritystä Yliopistoja Ministry of Education and Research
 9. Julkinen sektori Yksityinen sektori Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO ”3.

  sektori” CSC VM/LVM /VRK dialogia OPH Information System Authority Konseptikehitystä Demola COSS Tekninen alusta JulkICT Lab Cybernetica (X-tee) ~20 koulutus sektorin yritystä Ammattikorkeakouluja X koulutus sektorin yritystä Yliopistoja Ministry of Education and Research
 10. Julkinen sektori Yksityinen sektori Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMI VIRO ”3.

  sektori” CSC OPH Ministry of Education and Research Information System Authority Konseptikehitystä Demola COSS Cybernetica (X-tee) Demola ~20 koulutus sektorin yritystä Ammattikorkeakouluja X koulutus sektorin yritystä vain suomalaisia -> 2015 kansainväliseksi VM/LVM /VRK dialogia Yliopistoja Tekninen alusta JulkICT Lab
 11. educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki Kansainvälistä yhteistyötä usealla rintamalla EduCloud ICT kehitysyhteistyö

  (EduCloud ja X-Road integroinnit) Opetusalan toimijoiden linkitys (YTL, Tulevaisuuden peruskoulu) Yritysten linkitys ja yhteistyö (Viro-Suomi vierailuja) Peda ICT- ohjaus
 12. Konsortio • Mukana 26 jäsentä • Tehtäviksi suunniteltu – Oppimateriaalin

  ja palveluiden ostamisen standardointi – Rooli hallinnoinnissa ja kehityksen koordinoinnissa – Lisenssinhallinta (avoin lähdekoodi) – EduICT-kentän yhteistyöfoorumi – Viennin edistäminen osana kansallisia vientitoimintoja educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki
 13. Opettajan näkökulmasta Ostokset Hakemaan lisää materiaalia materiaali Oppimateriaali ja palvelut

  Käyttöön Kommentit & peukutus Ostokset materiaali Oppimateriaali ja palvelut Käyttöön Oman koulun sähköinen oppimisympäristö 1 3 2 Opettajan näkökulmasta educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki
 14. Sisällöntuottajan näkökulmasta Ostokset educloudalliance.org Lisää uutta materiaalia Materiaali Palaute –ja

  tilastotietoa Päivittää tai lisää uutta materiaalia Ostokset Materiaali Palaute –ja tilastotietoa Sisällöntuottaja Rekisteröityy sisällöntuot- tajana API avain 1 2 3 9.12.2014, Helsinki
 15. • Yhdistetty hajanaista koulutussektorin kenttää • Aloitettu jalkauttaminen (pedagoginen ICT-ohjaus)

  • Saatu merkittävä osa julk & yksityisen sektorin toimijoista toimimaan yhdessä • EduCloud-palvelukokonaisuuden standardi • Toimittu Viron kanssa tiiviissä yhteistyössä monitasoisesti (kv toiminnan harjoittelua) • Proof of concept tunnistamis-ja roolienhallinnasta (SSO) • EduCloud Bazaar –esimerkkkitoteutus • EduCloud Alliance –yhteenliittymä Tehty 2014 educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki
 16. • Joustava pilotointi – koulujen ja käyttäjien ehdoilla • EduCloud

  Developer Days 2/2015 – vuosittainen EduCloud Alliancen tapahtuma • Lisää näkymiä Bazaariin – Korkeakoulut, ammatillinen koulutus ja lukiot • Tunnistautuminen (SSO) ja roolienhallinta tuotantotasoiseksi • Materiaalinkäytön tuen parantaminen – Pedagoginen ICT-ohjauksen tuki jatkuu, GetInspired kehitys • Maksuliikennekerroksen luominen • Kansainvälistyminen – vientiryhmä Team Finlandiin tukeutuen • Palveluväylään integroituminen Tapahtuu 2015 educloudalliance.org 9.12.2014, Helsinki