Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Презентация за дипломна работа

Презентация за дипломна работа

Обзор и сравнителен анализ на методите за конкурентно и паралелно програмиране

Georgy Angelov

February 13, 2019
Tweet

More Decks by Georgy Angelov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЕН
  АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА
  КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО
  ПРОГРАМИРАНЕ
  Дипломант:
  Георги Сергеев Ангелов
  РСМТ
  Научен ръководител:
  доц. д-р Калин Георгиев Николов

  View Slide

 2. ЗАЩО ИЗБРАХ
  ТАЗИ ТЕМА?

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. КОНКУРЕНТНОТО И ПАРАЛЕЛНОТО
  ПРОГРАМИРАНЕ...

  View Slide

 12. КОНКУРЕНТНОТО И ПАРАЛЕЛНОТО
  ПРОГРАМИРАНЕ...
  • ...става все по-приложимо;

  View Slide

 13. КОНКУРЕНТНОТО И ПАРАЛЕЛНОТО
  ПРОГРАМИРАНЕ...
  • ...става все по-приложимо;
  • ...става все по-наложително;

  View Slide

 14. КОНКУРЕНТНОТО И ПАРАЛЕЛНОТО
  ПРОГРАМИРАНЕ...
  • ...става все по-приложимо;
  • ...става все по-наложително;
  • ...е трудно като цяло;

  View Slide

 15. КОНКУРЕНТНОТО И ПАРАЛЕЛНОТО
  ПРОГРАМИРАНЕ...
  • ...става все по-приложимо;
  • ...става все по-наложително;
  • ...е трудно като цяло;
  • ...може да се постигне, използвайки много различни
  модели.

  View Slide

 16. ЦЕЛИ

  View Slide

 17. ЦЕЛИ

  View Slide

 18. ЦЕЛИ
  • Да запозная разработчиците на софтуерни системи с по-
  известните модели за конкурентно и паралелно
  програмиране

  View Slide

 19. ЦЕЛИ
  • Да запозная разработчиците на софтуерни системи с по-
  известните модели за конкурентно и паралелно
  програмиране
  • Да предоставя практически-ориентиран сравнителен
  анализ

  View Slide

 20. ЦЕЛИ
  • Да запозная разработчиците на софтуерни системи с по-
  известните модели за конкурентно и паралелно
  програмиране
  • Да предоставя практически-ориентиран сравнителен
  анализ
  • Да създам и разгледам реализации на представителни
  задачи, използващи тези модели

  View Slide

 21. ЦЕЛИ
  • Да запозная разработчиците на софтуерни системи с по-
  известните модели за конкурентно и паралелно
  програмиране
  • Да предоставя практически-ориентиран сравнителен
  анализ
  • Да създам и разгледам реализации на представителни
  задачи, използващи тези модели
  • Да дефинирам метод за избор на такъв модел

  View Slide

 22. ПРАКТИЧЕСКИ ФОКУС

  View Slide

 23. ПРАКТИЧЕСКИ ФОКУС
  • Фокус върху популярни и доказано приложими модели

  View Slide

 24. ПРАКТИЧЕСКИ ФОКУС
  • Фокус върху популярни и доказано приложими модели
  • Обзор, който не предполага предварително знание за
  моделите

  View Slide

 25. ПРАКТИЧЕСКИ ФОКУС
  • Фокус върху популярни и доказано приложими модели
  • Обзор, който не предполага предварително знание за
  моделите
  • Разглежда моделите както на високо (теоретично) ниво,
  така и конкретни техни реализации

  View Slide

 26. ПРАКТИЧЕСКИ ФОКУС
  • Фокус върху популярни и доказано приложими модели
  • Обзор, който не предполага предварително знание за
  моделите
  • Разглежда моделите както на високо (теоретично) ниво,
  така и конкретни техни реализации
  • Анализ в контекста на типични проекти от софтуерната
  индустрия

  View Slide

 27. ПРАКТИЧЕСКИ ФОКУС
  • Фокус върху популярни и доказано приложими модели
  • Обзор, който не предполага предварително знание за
  моделите
  • Разглежда моделите както на високо (теоретично) ниво,
  така и конкретни техни реализации
  • Анализ в контекста на типични проекти от софтуерната
  индустрия
  • Критерии за сравнение, които са важни в практиката

  View Slide

 28. СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ

  View Slide

 29. СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ
  • Много книги и разработки, разглеждащи конкретен
  модел

  View Slide

 30. СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ
  • Много книги и разработки, разглеждащи конкретен
  модел
  • Малко от тях разглеждат няколко модела

  View Slide

 31. СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ
  • Много книги и разработки, разглеждащи конкретен
  модел
  • Малко от тях разглеждат няколко модела
  • Още по-малко съпоставят и сравняват няколко модела

  View Slide

 32. СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ
  • Много книги и разработки, разглеждащи конкретен
  модел
  • Малко от тях разглеждат няколко модела
  • Още по-малко съпоставят и сравняват няколко модела
  • Повечето от тях се фокусират върху определени аспекти
  на моделите

  View Slide

 33. СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ
  • Много книги и разработки, разглеждащи конкретен
  модел
  • Малко от тях разглеждат няколко модела
  • Още по-малко съпоставят и сравняват няколко модела
  • Повечето от тях се фокусират върху определени аспекти
  на моделите
  • Практически липсват разработки, предоставящи метод
  за избор

  View Slide

 34. ПОДХОД

  View Slide

 35. ПОДХОД

  View Slide

 36. ПОДХОД
  • Избор на модели за разглеждане

  View Slide

 37. ПОДХОД
  • Избор на модели за разглеждане
  • Съставяне на въведение във всеки от тях

  View Slide

 38. ПОДХОД
  • Избор на модели за разглеждане
  • Съставяне на въведение във всеки от тях
  • Избор на представителни задачи

  View Slide

 39. ПОДХОД
  • Избор на модели за разглеждане
  • Съставяне на въведение във всеки от тях
  • Избор на представителни задачи
  • Разглеждане на практически реализации за всеки модел

  View Slide

 40. ПОДХОД
  • Избор на модели за разглеждане
  • Съставяне на въведение във всеки от тях
  • Избор на представителни задачи
  • Разглеждане на практически реализации за всеки модел
  • Анализ на базата на реализациите и допълнителни
  източници

  View Slide

 41. ПОДХОД
  • Избор на модели за разглеждане
  • Съставяне на въведение във всеки от тях
  • Избор на представителни задачи
  • Разглеждане на практически реализации за всеки модел
  • Анализ на базата на реализациите и допълнителни
  източници
  • Определяне на метод за избор на модел

  View Slide

 42. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ

  View Slide

 43. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки

  View Slide

 44. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки
  • Софтуерна Транзакционна Памет

  View Slide

 45. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки
  • Софтуерна Транзакционна Памет
  • Функционален паралелизъм

  View Slide

 46. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки
  • Софтуерна Транзакционна Памет
  • Функционален паралелизъм
  • Асинхронно програмиране

  View Slide

 47. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки
  • Софтуерна Транзакционна Памет
  • Функционален паралелизъм
  • Асинхронно програмиране
  • Актьорски модел

  View Slide

 48. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки
  • Софтуерна Транзакционна Памет
  • Функционален паралелизъм
  • Асинхронно програмиране
  • Актьорски модел
  • Комуникиращи последователни процеси

  View Slide

 49. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки
  • Софтуерна Транзакционна Памет
  • Функционален паралелизъм
  • Асинхронно програмиране
  • Актьорски модел
  • Комуникиращи последователни процеси
  • Други специализирани модели

  View Slide

 50. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЗАДАЧИ

  View Slide

 51. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ
  ЖЕЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View Slide

 52. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ
  ЖЕЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Практическа насоченост - реализация, достатъчно
  близка до реален код

  View Slide

 53. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ
  ЖЕЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Практическа насоченост - реализация, достатъчно
  близка до реален код
  • Представителност за определен клас практически
  проблеми

  View Slide

 54. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ
  ЖЕЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Практическа насоченост - реализация, достатъчно
  близка до реален код
  • Представителност за определен клас практически
  проблеми
  • Позволяват кратка и стегната реализация

  View Slide

 55. БАЗА ОТ ДАННИ ОТ ТИП КЛЮЧ-СТОЙНОСТ

  View Slide

 56. БАЗА ОТ ДАННИ ОТ ТИП КЛЮЧ-СТОЙНОСТ
  • Включва атомарни операции върху повече от един ключ
  (например getAndUpdate и mergeAndSet)

  View Slide

 57. БАЗА ОТ ДАННИ ОТ ТИП КЛЮЧ-СТОЙНОСТ
  • Включва атомарни операции върху повече от един ключ
  (например getAndUpdate и mergeAndSet)
  • Представителна за сървърни приложения, обработващи
  заявки

  View Slide

 58. БАЗА ОТ ДАННИ ОТ ТИП КЛЮЧ-СТОЙНОСТ
  • Включва атомарни операции върху повече от един ключ
  (например getAndUpdate и mergeAndSet)
  • Представителна за сървърни приложения, обработващи
  заявки
  • Променящо се състояние

  View Slide

 59. БАЗА ОТ ДАННИ ОТ ТИП КЛЮЧ-СТОЙНОСТ
  • Включва атомарни операции върху повече от един ключ
  (например getAndUpdate и mergeAndSet)
  • Представителна за сървърни приложения, обработващи
  заявки
  • Променящо се състояние
  • Проблеми и решения, свързани с координация на достъп
  до общи структури от данни

  View Slide

 60. ОБРАБОТКА НА ГЕОГРАФСКИ ДАННИ
  ОТ OPENSTREETMAP

  View Slide

 61. ОБРАБОТКА НА ГЕОГРАФСКИ ДАННИ
  • Прочитане, филтриране и агрегация на данни за
  географски обекти
  ОТ OPENSTREETMAP

  View Slide

 62. ОБРАБОТКА НА ГЕОГРАФСКИ ДАННИ
  • Прочитане, филтриране и агрегация на данни за
  географски обекти
  • Големина - 41GiB за планетата, 19GiB за Европа и 86MiB за
  България
  ОТ OPENSTREETMAP

  View Slide

 63. ОБРАБОТКА НА ГЕОГРАФСКИ ДАННИ
  • Прочитане, филтриране и агрегация на данни за
  географски обекти
  • Големина - 41GiB за планетата, 19GiB за Европа и 86MiB за
  България
  • Поточна обработка
  ОТ OPENSTREETMAP

  View Slide

 64. ОБРАБОТКА НА ГЕОГРАФСКИ ДАННИ
  • Прочитане, филтриране и агрегация на данни за
  географски обекти
  • Големина - 41GiB за планетата, 19GiB за Европа и 86MiB за
  България
  • Поточна обработка
  • Представителна за проекти, обработващи големи масиви
  от данни
  ОТ OPENSTREETMAP

  View Slide

 65. СЪЗДАДЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

  View Slide

 66. СЪЗДАДЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  • База от данни чрез нишки в Java
  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

  View Slide

 67. СЪЗДАДЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  • База от данни чрез нишки в Java
  • База от данни чрез Софтуерна транзакционна памет в
  Clojure
  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

  View Slide

 68. СЪЗДАДЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  • База от данни чрез нишки в Java
  • База от данни чрез Софтуерна транзакционна памет в
  Clojure
  • Обработка на географски данни чрез нишки в Java
  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

  View Slide

 69. СЪЗДАДЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  • База от данни чрез нишки в Java
  • База от данни чрез Софтуерна транзакционна памет в
  Clojure
  • Обработка на географски данни чрез нишки в Java
  • Обработка на географски данни чрез потоци в Java
  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

  View Slide

 70. СЪЗДАДЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  • База от данни чрез нишки в Java
  • База от данни чрез Софтуерна транзакционна памет в
  Clojure
  • Обработка на географски данни чрез нишки в Java
  • Обработка на географски данни чрез потоци в Java
  • Обработка на географски данни чрез Комуникиращи
  последователни процеси в Go
  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

  View Slide

 71. АНАЛИЗ

  View Slide

 72. АНАЛИЗ
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View Slide

 73. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View Slide

 74. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View Slide

 75. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View Slide

 76. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  • Производителност
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View Slide

 77. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  • Производителност
  • Ниво на абстракция
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View Slide

 78. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  • Производителност
  • Ниво на абстракция
  • Композируемост
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View Slide

 79. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  • Производителност
  • Ниво на абстракция
  • Композируемост
  • Леснота за поддръжка
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View Slide

 80. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  • Производителност
  • Ниво на абстракция
  • Композируемост
  • Леснота за поддръжка
  • Възможност за разпределена работа
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View Slide

 81. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  • Производителност
  • Ниво на абстракция
  • Композируемост
  • Леснота за поддръжка
  • Възможност за разпределена работа
  • Възможност за употреба заедно с други модели
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View Slide

 82. РЕЗУЛТАТ

  View Slide

 83. МЕТОД ЗА ИЗБОР
  НА МОДЕЛ ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО
  ПРОГРАМИРАНЕ

  View Slide

 84. МЕТОД ЗА ИЗБОР
  1. Определяне на вида на системата
  НА МОДЕЛ ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО
  ПРОГРАМИРАНЕ

  View Slide

 85. МЕТОД ЗА ИЗБОР
  1. Определяне на вида на системата
  2. Разделяне на подсистеми (при необходимост)
  НА МОДЕЛ ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО
  ПРОГРАМИРАНЕ

  View Slide

 86. МЕТОД ЗА ИЗБОР
  1. Определяне на вида на системата
  2. Разделяне на подсистеми (при необходимост)
  3. Определяне на подходящи модели за всяка подсистема,
  базирайки се на направения анализ
  НА МОДЕЛ ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО
  ПРОГРАМИРАНЕ

  View Slide

 87. МЕТОД ЗА ИЗБОР
  1. Определяне на вида на системата
  2. Разделяне на подсистеми (при необходимост)
  3. Определяне на подходящи модели за всяка подсистема,
  базирайки се на направения анализ
  4. Избор на модел измежду подходящите за този вид
  система
  НА МОДЕЛ ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО
  ПРОГРАМИРАНЕ

  View Slide

 88. ОБОБЩЕНИЕ

  View Slide

 89. КАТАЛОГ ЗА МОДЕЛИ ЗА
  КОНКУРЕНТНОСТ

  View Slide

 90. НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР

  View Slide

 91. БЛАГОДАРЯ
  ЗА ВНИМАНИЕТО!

  View Slide