Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Презентация за дипломна работа

Презентация за дипломна работа

Обзор и сравнителен анализ на методите за конкурентно и паралелно програмиране

Georgy Angelov

February 13, 2019
Tweet

More Decks by Georgy Angelov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЕН
  АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА
  КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО
  ПРОГРАМИРАНЕ
  Дипломант:
  Георги Сергеев Ангелов
  РСМТ
  Научен ръководител:
  доц. д-р Калин Георгиев Николов

  View full-size slide

 2. ЗАЩО ИЗБРАХ
  ТАЗИ ТЕМА?

  View full-size slide

 3. КОНКУРЕНТНОТО И ПАРАЛЕЛНОТО
  ПРОГРАМИРАНЕ...

  View full-size slide

 4. КОНКУРЕНТНОТО И ПАРАЛЕЛНОТО
  ПРОГРАМИРАНЕ...
  • ...става все по-приложимо;

  View full-size slide

 5. КОНКУРЕНТНОТО И ПАРАЛЕЛНОТО
  ПРОГРАМИРАНЕ...
  • ...става все по-приложимо;
  • ...става все по-наложително;

  View full-size slide

 6. КОНКУРЕНТНОТО И ПАРАЛЕЛНОТО
  ПРОГРАМИРАНЕ...
  • ...става все по-приложимо;
  • ...става все по-наложително;
  • ...е трудно като цяло;

  View full-size slide

 7. КОНКУРЕНТНОТО И ПАРАЛЕЛНОТО
  ПРОГРАМИРАНЕ...
  • ...става все по-приложимо;
  • ...става все по-наложително;
  • ...е трудно като цяло;
  • ...може да се постигне, използвайки много различни
  модели.

  View full-size slide

 8. ЦЕЛИ
  • Да запозная разработчиците на софтуерни системи с по-
  известните модели за конкурентно и паралелно
  програмиране

  View full-size slide

 9. ЦЕЛИ
  • Да запозная разработчиците на софтуерни системи с по-
  известните модели за конкурентно и паралелно
  програмиране
  • Да предоставя практически-ориентиран сравнителен
  анализ

  View full-size slide

 10. ЦЕЛИ
  • Да запозная разработчиците на софтуерни системи с по-
  известните модели за конкурентно и паралелно
  програмиране
  • Да предоставя практически-ориентиран сравнителен
  анализ
  • Да създам и разгледам реализации на представителни
  задачи, използващи тези модели

  View full-size slide

 11. ЦЕЛИ
  • Да запозная разработчиците на софтуерни системи с по-
  известните модели за конкурентно и паралелно
  програмиране
  • Да предоставя практически-ориентиран сравнителен
  анализ
  • Да създам и разгледам реализации на представителни
  задачи, използващи тези модели
  • Да дефинирам метод за избор на такъв модел

  View full-size slide

 12. ПРАКТИЧЕСКИ ФОКУС

  View full-size slide

 13. ПРАКТИЧЕСКИ ФОКУС
  • Фокус върху популярни и доказано приложими модели

  View full-size slide

 14. ПРАКТИЧЕСКИ ФОКУС
  • Фокус върху популярни и доказано приложими модели
  • Обзор, който не предполага предварително знание за
  моделите

  View full-size slide

 15. ПРАКТИЧЕСКИ ФОКУС
  • Фокус върху популярни и доказано приложими модели
  • Обзор, който не предполага предварително знание за
  моделите
  • Разглежда моделите както на високо (теоретично) ниво,
  така и конкретни техни реализации

  View full-size slide

 16. ПРАКТИЧЕСКИ ФОКУС
  • Фокус върху популярни и доказано приложими модели
  • Обзор, който не предполага предварително знание за
  моделите
  • Разглежда моделите както на високо (теоретично) ниво,
  така и конкретни техни реализации
  • Анализ в контекста на типични проекти от софтуерната
  индустрия

  View full-size slide

 17. ПРАКТИЧЕСКИ ФОКУС
  • Фокус върху популярни и доказано приложими модели
  • Обзор, който не предполага предварително знание за
  моделите
  • Разглежда моделите както на високо (теоретично) ниво,
  така и конкретни техни реализации
  • Анализ в контекста на типични проекти от софтуерната
  индустрия
  • Критерии за сравнение, които са важни в практиката

  View full-size slide

 18. СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ

  View full-size slide

 19. СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ
  • Много книги и разработки, разглеждащи конкретен
  модел

  View full-size slide

 20. СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ
  • Много книги и разработки, разглеждащи конкретен
  модел
  • Малко от тях разглеждат няколко модела

  View full-size slide

 21. СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ
  • Много книги и разработки, разглеждащи конкретен
  модел
  • Малко от тях разглеждат няколко модела
  • Още по-малко съпоставят и сравняват няколко модела

  View full-size slide

 22. СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ
  • Много книги и разработки, разглеждащи конкретен
  модел
  • Малко от тях разглеждат няколко модела
  • Още по-малко съпоставят и сравняват няколко модела
  • Повечето от тях се фокусират върху определени аспекти
  на моделите

  View full-size slide

 23. СЪЩЕСТВУВАЩИ РАЗРАБОТКИ
  • Много книги и разработки, разглеждащи конкретен
  модел
  • Малко от тях разглеждат няколко модела
  • Още по-малко съпоставят и сравняват няколко модела
  • Повечето от тях се фокусират върху определени аспекти
  на моделите
  • Практически липсват разработки, предоставящи метод
  за избор

  View full-size slide

 24. ПОДХОД

  View full-size slide

 25. ПОДХОД

  View full-size slide

 26. ПОДХОД
  • Избор на модели за разглеждане

  View full-size slide

 27. ПОДХОД
  • Избор на модели за разглеждане
  • Съставяне на въведение във всеки от тях

  View full-size slide

 28. ПОДХОД
  • Избор на модели за разглеждане
  • Съставяне на въведение във всеки от тях
  • Избор на представителни задачи

  View full-size slide

 29. ПОДХОД
  • Избор на модели за разглеждане
  • Съставяне на въведение във всеки от тях
  • Избор на представителни задачи
  • Разглеждане на практически реализации за всеки модел

  View full-size slide

 30. ПОДХОД
  • Избор на модели за разглеждане
  • Съставяне на въведение във всеки от тях
  • Избор на представителни задачи
  • Разглеждане на практически реализации за всеки модел
  • Анализ на базата на реализациите и допълнителни
  източници

  View full-size slide

 31. ПОДХОД
  • Избор на модели за разглеждане
  • Съставяне на въведение във всеки от тях
  • Избор на представителни задачи
  • Разглеждане на практически реализации за всеки модел
  • Анализ на базата на реализациите и допълнителни
  източници
  • Определяне на метод за избор на модел

  View full-size slide

 32. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ

  View full-size slide

 33. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки

  View full-size slide

 34. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки
  • Софтуерна Транзакционна Памет

  View full-size slide

 35. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки
  • Софтуерна Транзакционна Памет
  • Функционален паралелизъм

  View full-size slide

 36. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки
  • Софтуерна Транзакционна Памет
  • Функционален паралелизъм
  • Асинхронно програмиране

  View full-size slide

 37. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки
  • Софтуерна Транзакционна Памет
  • Функционален паралелизъм
  • Асинхронно програмиране
  • Актьорски модел

  View full-size slide

 38. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки
  • Софтуерна Транзакционна Памет
  • Функционален паралелизъм
  • Асинхронно програмиране
  • Актьорски модел
  • Комуникиращи последователни процеси

  View full-size slide

 39. ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
  МОДЕЛИ
  • Нишки и ключалки
  • Софтуерна Транзакционна Памет
  • Функционален паралелизъм
  • Асинхронно програмиране
  • Актьорски модел
  • Комуникиращи последователни процеси
  • Други специализирани модели

  View full-size slide

 40. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЗАДАЧИ

  View full-size slide

 41. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ
  ЖЕЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View full-size slide

 42. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ
  ЖЕЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Практическа насоченост - реализация, достатъчно
  близка до реален код

  View full-size slide

 43. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ
  ЖЕЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Практическа насоченост - реализация, достатъчно
  близка до реален код
  • Представителност за определен клас практически
  проблеми

  View full-size slide

 44. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ
  ЖЕЛАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Практическа насоченост - реализация, достатъчно
  близка до реален код
  • Представителност за определен клас практически
  проблеми
  • Позволяват кратка и стегната реализация

  View full-size slide

 45. БАЗА ОТ ДАННИ ОТ ТИП КЛЮЧ-СТОЙНОСТ

  View full-size slide

 46. БАЗА ОТ ДАННИ ОТ ТИП КЛЮЧ-СТОЙНОСТ
  • Включва атомарни операции върху повече от един ключ
  (например getAndUpdate и mergeAndSet)

  View full-size slide

 47. БАЗА ОТ ДАННИ ОТ ТИП КЛЮЧ-СТОЙНОСТ
  • Включва атомарни операции върху повече от един ключ
  (например getAndUpdate и mergeAndSet)
  • Представителна за сървърни приложения, обработващи
  заявки

  View full-size slide

 48. БАЗА ОТ ДАННИ ОТ ТИП КЛЮЧ-СТОЙНОСТ
  • Включва атомарни операции върху повече от един ключ
  (например getAndUpdate и mergeAndSet)
  • Представителна за сървърни приложения, обработващи
  заявки
  • Променящо се състояние

  View full-size slide

 49. БАЗА ОТ ДАННИ ОТ ТИП КЛЮЧ-СТОЙНОСТ
  • Включва атомарни операции върху повече от един ключ
  (например getAndUpdate и mergeAndSet)
  • Представителна за сървърни приложения, обработващи
  заявки
  • Променящо се състояние
  • Проблеми и решения, свързани с координация на достъп
  до общи структури от данни

  View full-size slide

 50. ОБРАБОТКА НА ГЕОГРАФСКИ ДАННИ
  ОТ OPENSTREETMAP

  View full-size slide

 51. ОБРАБОТКА НА ГЕОГРАФСКИ ДАННИ
  • Прочитане, филтриране и агрегация на данни за
  географски обекти
  ОТ OPENSTREETMAP

  View full-size slide

 52. ОБРАБОТКА НА ГЕОГРАФСКИ ДАННИ
  • Прочитане, филтриране и агрегация на данни за
  географски обекти
  • Големина - 41GiB за планетата, 19GiB за Европа и 86MiB за
  България
  ОТ OPENSTREETMAP

  View full-size slide

 53. ОБРАБОТКА НА ГЕОГРАФСКИ ДАННИ
  • Прочитане, филтриране и агрегация на данни за
  географски обекти
  • Големина - 41GiB за планетата, 19GiB за Европа и 86MiB за
  България
  • Поточна обработка
  ОТ OPENSTREETMAP

  View full-size slide

 54. ОБРАБОТКА НА ГЕОГРАФСКИ ДАННИ
  • Прочитане, филтриране и агрегация на данни за
  географски обекти
  • Големина - 41GiB за планетата, 19GiB за Европа и 86MiB за
  България
  • Поточна обработка
  • Представителна за проекти, обработващи големи масиви
  от данни
  ОТ OPENSTREETMAP

  View full-size slide

 55. СЪЗДАДЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

  View full-size slide

 56. СЪЗДАДЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  • База от данни чрез нишки в Java
  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

  View full-size slide

 57. СЪЗДАДЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  • База от данни чрез нишки в Java
  • База от данни чрез Софтуерна транзакционна памет в
  Clojure
  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

  View full-size slide

 58. СЪЗДАДЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  • База от данни чрез нишки в Java
  • База от данни чрез Софтуерна транзакционна памет в
  Clojure
  • Обработка на географски данни чрез нишки в Java
  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

  View full-size slide

 59. СЪЗДАДЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  • База от данни чрез нишки в Java
  • База от данни чрез Софтуерна транзакционна памет в
  Clojure
  • Обработка на географски данни чрез нишки в Java
  • Обработка на географски данни чрез потоци в Java
  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

  View full-size slide

 60. СЪЗДАДЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  • База от данни чрез нишки в Java
  • База от данни чрез Софтуерна транзакционна памет в
  Clojure
  • Обработка на географски данни чрез нишки в Java
  • Обработка на географски данни чрез потоци в Java
  • Обработка на географски данни чрез Комуникиращи
  последователни процеси в Go
  НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ

  View full-size slide

 61. АНАЛИЗ

  View full-size slide

 62. АНАЛИЗ
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View full-size slide

 63. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View full-size slide

 64. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View full-size slide

 65. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View full-size slide

 66. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  • Производителност
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View full-size slide

 67. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  • Производителност
  • Ниво на абстракция
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View full-size slide

 68. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  • Производителност
  • Ниво на абстракция
  • Композируемост
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View full-size slide

 69. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  • Производителност
  • Ниво на абстракция
  • Композируемост
  • Леснота за поддръжка
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View full-size slide

 70. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  • Производителност
  • Ниво на абстракция
  • Композируемост
  • Леснота за поддръжка
  • Възможност за разпределена работа
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View full-size slide

 71. АНАЛИЗ
  • Устойчивост на проблеми (fault-tolerance)
  • Безопасност от програмистки грешки (safety)
  • Естественост за употреба
  • Производителност
  • Ниво на абстракция
  • Композируемост
  • Леснота за поддръжка
  • Възможност за разпределена работа
  • Възможност за употреба заедно с други модели
  ИЗБРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  View full-size slide

 72. РЕЗУЛТАТ

  View full-size slide

 73. МЕТОД ЗА ИЗБОР
  НА МОДЕЛ ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО
  ПРОГРАМИРАНЕ

  View full-size slide

 74. МЕТОД ЗА ИЗБОР
  1. Определяне на вида на системата
  НА МОДЕЛ ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО
  ПРОГРАМИРАНЕ

  View full-size slide

 75. МЕТОД ЗА ИЗБОР
  1. Определяне на вида на системата
  2. Разделяне на подсистеми (при необходимост)
  НА МОДЕЛ ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО
  ПРОГРАМИРАНЕ

  View full-size slide

 76. МЕТОД ЗА ИЗБОР
  1. Определяне на вида на системата
  2. Разделяне на подсистеми (при необходимост)
  3. Определяне на подходящи модели за всяка подсистема,
  базирайки се на направения анализ
  НА МОДЕЛ ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО
  ПРОГРАМИРАНЕ

  View full-size slide

 77. МЕТОД ЗА ИЗБОР
  1. Определяне на вида на системата
  2. Разделяне на подсистеми (при необходимост)
  3. Определяне на подходящи модели за всяка подсистема,
  базирайки се на направения анализ
  4. Избор на модел измежду подходящите за този вид
  система
  НА МОДЕЛ ЗА КОНКУРЕНТНО И ПАРАЛЕЛНО
  ПРОГРАМИРАНЕ

  View full-size slide

 78. ОБОБЩЕНИЕ

  View full-size slide

 79. КАТАЛОГ ЗА МОДЕЛИ ЗА
  КОНКУРЕНТНОСТ

  View full-size slide

 80. НАРЪЧНИК ЗА ИЗБОР

  View full-size slide

 81. БЛАГОДАРЯ
  ЗА ВНИМАНИЕТО!

  View full-size slide