$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Programming Ruby @ FMI

Programming Ruby @ FMI

Georgy Angelov

October 05, 2016
Tweet

More Decks by Georgy Angelov

Other Decks in Education

Transcript

 1. Програмиране с Ruby
  лекция 0
  05 октомври 2016

  View Slide

 2. Рекурентни
  Уравнения от
  Биномни
  Интеграли

  View Slide

 3. =
  ∭ $%&'
  ()*+,-./01
  ***
  23)
  lim
  7→9
  ∑ ∯


  7
  2'$ℵ

  View Slide

 4. puts "lol jk"

  View Slide

 5. Ние сме…

  View Slide

 6. Александър
  Георги
  Димитър
  Кирчо
  Марио
  Никола
  Радо
  Сава
  Стефан
  Христо
  Цецо
  И други…

  View Slide

 7. И нашата цел днес е...

  View Slide

 8. Да ви убедим да
  отпишете курса

  View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. “Трябва да има кръв и пот.”
  — Стефан Кънев

  View Slide

 12. View Slide

 13. И същевременно…

  View Slide

 14. Engaging & Inclusive

  View Slide

 15. Ако сте тук защото:
  1. Имате нужда от кредити
  2. Искате лесна оценка
  3. Трябва ви бройка ИД от ЯКН

  View Slide

 16. Отпишете курса и
  освободете място

  View Slide

 17. Ако искате:
  1. Да развиете техническите си умения
  2. Да се срещнете с нови технологии
  3. Да повишите кръвната си захар

  View Slide

 18. Дошли сте на
  правилното място

  View Slide

 19. Две целеви групи:
  1. По-напреднали и по-“лакоми” за
  информация
  2. Студенти с минимални познания и опит

  View Slide

 20. Искаме да адресираме
  и двете групи

  View Slide

 21. Задавайте въпроси
  Не се отказвайте

  View Slide

 22. View Slide

 23. За първокурсниците
  • Курсът е обявен за втори курс и нагоре
  • Искаме минимални познания от УП и ООП
  • Отнема много време

  View Slide

 24. Има много "success stories",
  но трябва постоянство

  View Slide

 25. Конфуций казва:
  It does not matter how
  slowly you go as long as you
  do not stop.

  View Slide

 26. Административни
  въпроси

  View Slide

 27. Ден Час Зала
  Понеделник 19:00 200
  Сряда 19:00 200
  Кога?

  View Slide

 28. http://fmi.ruby.bg
  Регистрацията ще е отворена утре

  View Slide

 29. Свободен достъп

  View Slide

 30. Анкета на сайта
  След регистрация

  View Slide

 31. View Slide

 32. Група “Програмиране с Ruby”
  https://facebook.com/groups/programming.ruby/

  View Slide

 33. View Slide

 34. “Лекция” на “по бира”
  (подробности скоро)

  View Slide

 35. оценяване

  View Slide

 36. 0
  45
  90
  135
  180
  6
  5
  4
  3
  180
  150
  130
  110
  90
  Скалата
  6 5 4 3

  View Slide

 37. Задачи,
  60
  Тестове,
  60
  Проект,
  60
  Задължителните

  View Slide

 38. Задачите
  • десет броя
  • предават се онлайн
  • проверяват се автоматично
  • обикновено 0-6 точки
  • можем да даваме бонус точки
  • или да отнемаме такива
  • имате право да пропуснете три
  • чуждите решения са публични

  View Slide

 39. Тестове
  • два броя
  • 30 въпроса за един час
  • 30 точки на тест
  • много гнусни, но не са критични за оценката

  View Slide

 40. Проекти
  • на края на семестъра
  • обмисляме да направим предварителна ("малка")
  защита след Коледа
  • вие измисляте или ние избираме
  • 60 точки
  • 1/3 функционалност, 1/3 стил, 1/3 тестове
  • да работят е задължително, но не достатъчно

  View Slide

 41. Бонуси
  • Предизвикателства
  • Участие в час
  • Участие във форумите (помощ на другарчето)
  • Бонус точки за елегантни решения
  • Принос в GitHub
  • Изнасяне на кратка презентация по време на
  курса

  View Slide

 42. Участие в час
  • даваме лакомства за добри въпроси, отговори
  или коментари
  • обикновено на тях има код, който ви носи 1
  точка
  • насърчават да не спите в час
  • ако прекалите с глупостите ще хванете захарна
  болест

  View Slide

 43. Предизвикателства
  • малки задачки относително често
  • малки: 4-10 реда код
  • ще имате около 24 часа за всяко

  View Slide

 44. Тежките ограничения

  View Slide

 45. Тежките ограничения
  максимум X реда код в метод
  максимум Х нива на влагане в метод
  максимум Х метода в клас

  View Slide

 46. Тежките ограничения
  максимум 7 реда код в метод
  максимум 2 нива на влагане в метод
  максимум 10 метода в клас

  View Slide

 47. Строги
  конвенции и стил

  View Slide

 48. В края оценяваме усилия

  View Slide

 49. За какво ще говорим в курса?

  View Slide

 50. 1. Език за
  програмиране

  View Slide

 51. в дълбочина
  няма да сме повърхностни
  всички language feature-и
  идиоми
  екосистема

  View Slide

 52. 2. Принципи

  View Slide

 53. SOLID

  View Slide

 54. Single Responsibility Principle
  Open-Closed Principle
  Liskov Substitution Principle
  Interface Segregation Principle
  Dependency Inversion Principle

  View Slide

 55. Law of Demeter

  View Slide

 56. Single Level of Abstraction Principle
  (SLAP)

  View Slide

 57. Добър код

  View Slide

 58. Добър код

  View Slide

 59. “Programs must be written
  for people to read, and only
  incidentally for machines to
  execute.”
  — H. Abelson and G. Sussman

  View Slide

 60. Практики

  View Slide

 61. Refactoring

  View Slide

 62. Test-Driven
  Development

  View Slide

 63. web framework
  най-популярното нещо в Ruby
  няма да говорим за него
  (или поне най-много лекция-две)

  View Slide

 64. Ще ви научим на Ruby

  View Slide

 65. View Slide

 66. “Дялкам камъни”

  View Slide

 67. “Строя катедрали”

  View Slide

 68. В този курс ще се учим
  как се дялкат камъни, а не
  как се строят катедрали.

  View Slide

 69. за Ruby

  View Slide

 70. Yukihiro “Matz” Matsumoto

  View Slide

 71. designed for programmer
  productivity and fun

  View Slide

 72. характеристики

  View Slide

 73. динамичен

  View Slide

 74. $ cat hello.rb
  puts "Hello world!"
  forty_two = 6 * 9
  puts "The answer is #{forty_two}"
  $ ruby hello.rb
  Hello world!
  The answer to is 54
  интерпретира се

  View Slide

 75. general purpose
  много web библиотеки

  View Slide

 76. обектно-ориентиран
  с функционални елементи

  View Slide

 77. вдъхновен от:
  Perl, Smalltalk, Python, Lisp

  View Slide

 78. култура

  View Slide

 79. open source!

  View Slide

 80. $ gem install rails

  View Slide

 81. слайдът от миналата година
  6 милиарда сваляния

  View Slide

 82. близо 123 830 библиотеки днес
  10 милиарда сваляния

  View Slide

 83. 10 милиарда сваляния общо
  4 милиарда сваляния за последната година

  View Slide

 84. community

  View Slide

 85. View Slide

 86. много блогове

  View Slide

 87. много много много много много блогове

  View Slide

 88. screencasts & podcasts

  View Slide

 89. конференции

  View Slide

 90. Garden City RubyConf
  Ruby devroom at FOSDEM
  Ruby Conf Australia
  Rubyfuza
  Ruby on Ales
  Tropical Ruby
  MountainWest RubyConf
  Bath Ruby Conference
  wroc_love.rb
  RubyConfLT
  Ancient City Ruby
  RubyConf Philippines
  Ruby Conf India
  RailsConf
  RubyConf Portugal
  WindyCityRails
  RubyConf Brazil
  Rocky Mountain Ruby
  Conference
  ROSSConf Berlin
  ArrrrCamp
  ROSSConf Vienna
  RubyConf Kenya
  Ruby Conference Kiev
  RedDotRubyConf
  RubyNation
  Gotham Ruby Conference
  Brighton Ruby
  JRubyConf EU
  Burlington Ruby Conference
  eurucamp
  DeccanRubyConf
  Madison+ Ruby
  Ruby Midwest
  Barcelona Ruby Conf
  RubyConf Taiwan
  Los Angeles Ruby Conference
  RubyConf Colombia
  EuRuKo
  Keep Ruby Weird
  RubyWorld Conference
  RubyDay
  RubyConf
  RailsIsrael
  RubyKaigi

  View Slide

 91. EuRuKo Sofia
  23-24 септември 2016

  View Slide

 92. View Slide

 93. View Slide

 94. View Slide

 95. елитизъм

  View Slide

 96. David Heinemeir Hanson (DHH)
  автор на Rails

  View Slide

 97. David Heinemeir Hanson

  View Slide

 98. от 2011 - зрялост
  Този слайд е отпреди 5 години. :)

  View Slide

 99. #КОЙ ползва Ruby?

  View Slide

 100. Twitter

  View Slide

 101. GitHub

  View Slide

 102. Shopify

  View Slide

 103. SoundCloud

  View Slide

 104. GoodReads

  View Slide

 105. SongKick

  View Slide

 106. Groupon

  View Slide

 107. Urban Dictionary

  View Slide

 108. fmi.ruby.bg

  View Slide

 109. Новини на сайта
  (има RSS feed)

  View Slide

 110. Rails проекти – забранени

  View Slide

 111. Въпроси, диалог
  и обратна връзка

  View Slide

 112. версии и интерпретатори

  View Slide

 113. 1.8 vs 1.9 vs 2.0 vs 2.1 vs 2.2 vs 2.3

  View Slide

 114. ще ползваме само 2.3 и по-нови

  View Slide

 115. Текущата най-нова е 2.3.1

  View Slide

 116. MRI
  JRuby
  Rubinius
  IronRuby
  MacRuby
  + още много...

  View Slide

 117. ресурси

  View Slide

 118. Programming Ruby 1.9 and 2.0

  View Slide

 119. Metaprogramming Ruby 2

  View Slide

 120. малко код

  View Slide

 121. # Output "I love Ruby"
  say = "I love Ruby"
  puts say
  # Output "I *LOVE* RUBY"
  say['love'] = "*love*"
  puts say.upcase
  # Output "I *love* Ruby"
  # five times
  5.times { puts say }
  из http://ruby-lang.org/

  View Slide

 122. (1..9).select { |x| x.odd? }.map { |x| x ** 2 }
  (1..9).select(&:odd?).map { |x| x ** 2 }

  View Slide

 123. 1.upto(10).reduce { |a, b| a * b }

  View Slide

 124. def factorial(n)
  1.upto(n).reduce { |a, b| a * b }
  end
  puts factorial(10)

  View Slide

 125. class Integer
  def factorial
  1.upto(self).reduce { |a, b| a * b }
  end
  end
  puts 10.factorial

  View Slide

 126. def prime?(n)
  2.upto(n - 1).all? { |a| n.remainder(a).nonzero? }
  end
  puts prime?(13)
  puts prime?(42)

  View Slide

 127. class Integer
  def prime?
  2.upto(pred).all? { |a| remainder(a).nonzero? }
  end
  end
  puts 13.prime?
  puts 42.prime?

  View Slide

 128. Какво следва?

  View Slide

 129. Още днес
  • Регистрирайте се на сайта: http://fmi.ruby.bg/
  • Качете си профилна снимка
  • Попълнете анкетата
  • Инсталирайте си Ruby 2.3.1

  View Slide

 130. Въпроси?

  View Slide