Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programming Ruby @ FMI

Programming Ruby @ FMI

Georgy Angelov

October 05, 2016
Tweet

More Decks by Georgy Angelov

Other Decks in Education

Transcript

 1. Ако сте тук защото: 1. Имате нужда от кредити 2.

  Искате лесна оценка 3. Трябва ви бройка ИД от ЯКН
 2. Ако искате: 1. Да развиете техническите си умения 2. Да

  се срещнете с нови технологии 3. Да повишите кръвната си захар
 3. За първокурсниците • Курсът е обявен за втори курс и

  нагоре • Искаме минимални познания от УП и ООП • Отнема много време
 4. 0 45 90 135 180 6 5 4 3 180

  150 130 110 90 Скалата 6 5 4 3
 5. Задачите • десет броя • предават се онлайн • проверяват

  се автоматично • обикновено 0-6 точки • можем да даваме бонус точки • или да отнемаме такива • имате право да пропуснете три • чуждите решения са публични
 6. Тестове • два броя • 30 въпроса за един час

  • 30 точки на тест • много гнусни, но не са критични за оценката
 7. Проекти • на края на семестъра • обмисляме да направим

  предварителна ("малка") защита след Коледа • вие измисляте или ние избираме • 60 точки • 1/3 функционалност, 1/3 стил, 1/3 тестове • да работят е задължително, но не достатъчно
 8. Бонуси • Предизвикателства • Участие в час • Участие във

  форумите (помощ на другарчето) • Бонус точки за елегантни решения • Принос в GitHub • Изнасяне на кратка презентация по време на курса
 9. Участие в час • даваме лакомства за добри въпроси, отговори

  или коментари • обикновено на тях има код, който ви носи 1 точка • насърчават да не спите в час • ако прекалите с глупостите ще хванете захарна болест
 10. Тежките ограничения максимум X реда код в метод максимум Х

  нива на влагане в метод максимум Х метода в клас
 11. Тежките ограничения максимум 7 реда код в метод максимум 2

  нива на влагане в метод максимум 10 метода в клас
 12. “Programs must be written for people to read, and only

  incidentally for machines to execute.” — H. Abelson and G. Sussman
 13. web framework най-популярното нещо в Ruby няма да говорим за

  него (или поне най-много лекция-две)
 14. В този курс ще се учим как се дялкат камъни,

  а не как се строят катедрали.
 15. $ cat hello.rb puts "Hello world!" forty_two = 6 *

  9 puts "The answer is #{forty_two}" $ ruby hello.rb Hello world! The answer to is 54 интерпретира се
 16. Garden City RubyConf Ruby devroom at FOSDEM Ruby Conf Australia

  Rubyfuza Ruby on Ales Tropical Ruby MountainWest RubyConf Bath Ruby Conference wroc_love.rb RubyConfLT Ancient City Ruby RubyConf Philippines Ruby Conf India RailsConf RubyConf Portugal WindyCityRails RubyConf Brazil Rocky Mountain Ruby Conference ROSSConf Berlin ArrrrCamp ROSSConf Vienna RubyConf Kenya Ruby Conference Kiev RedDotRubyConf RubyNation Gotham Ruby Conference Brighton Ruby JRubyConf EU Burlington Ruby Conference eurucamp DeccanRubyConf Madison+ Ruby Ruby Midwest Barcelona Ruby Conf RubyConf Taiwan Los Angeles Ruby Conference RubyConf Colombia EuRuKo Keep Ruby Weird RubyWorld Conference RubyDay RubyConf RailsIsrael RubyKaigi
 17. # Output "I love Ruby" say = "I love Ruby"

  puts say # Output "I *LOVE* RUBY" say['love'] = "*love*" puts say.upcase # Output "I *love* Ruby" # five times 5.times { puts say } из http://ruby-lang.org/
 18. (1..9).select { |x| x.odd? }.map { |x| x ** 2

  } (1..9).select(&:odd?).map { |x| x ** 2 }
 19. Още днес • Регистрирайте се на сайта: http://fmi.ruby.bg/ • Качете

  си профилна снимка • Попълнете анкетата • Инсталирайте си Ruby 2.3.1