Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programming Ruby @ FMI

Programming Ruby @ FMI

Georgy Angelov

October 05, 2016
Tweet

More Decks by Georgy Angelov

Other Decks in Education

Transcript

 1. Програмиране с Ruby лекция 0 05 октомври 2016

 2. Рекурентни Уравнения от Биномни Интеграли

 3. = ∭ $%&' ()*+,-./01 *** 23) lim 7→9 ∑ ∯

  7 2'$ℵ
 4. puts "lol jk"

 5. Ние сме…

 6. Александър Георги Димитър Кирчо Марио Никола Радо Сава Стефан Христо

  Цецо И други…
 7. И нашата цел днес е...

 8. Да ви убедим да отпишете курса

 9. None
 10. None
 11. “Трябва да има кръв и пот.” — Стефан Кънев

 12. None
 13. И същевременно…

 14. Engaging & Inclusive

 15. Ако сте тук защото: 1. Имате нужда от кредити 2.

  Искате лесна оценка 3. Трябва ви бройка ИД от ЯКН
 16. Отпишете курса и освободете място

 17. Ако искате: 1. Да развиете техническите си умения 2. Да

  се срещнете с нови технологии 3. Да повишите кръвната си захар
 18. Дошли сте на правилното място

 19. Две целеви групи: 1. По-напреднали и по-“лакоми” за информация 2.

  Студенти с минимални познания и опит
 20. Искаме да адресираме и двете групи

 21. Задавайте въпроси Не се отказвайте

 22. None
 23. За първокурсниците • Курсът е обявен за втори курс и

  нагоре • Искаме минимални познания от УП и ООП • Отнема много време
 24. Има много "success stories", но трябва постоянство

 25. Конфуций казва: It does not matter how slowly you go

  as long as you do not stop.
 26. Административни въпроси

 27. Ден Час Зала Понеделник 19:00 200 Сряда 19:00 200 Кога?

 28. http://fmi.ruby.bg Регистрацията ще е отворена утре

 29. Свободен достъп

 30. Анкета на сайта След регистрация

 31. [email protected]

 32. Група “Програмиране с Ruby” https://facebook.com/groups/programming.ruby/

 33. None
 34. “Лекция” на “по бира” (подробности скоро)

 35. оценяване

 36. 0 45 90 135 180 6 5 4 3 180

  150 130 110 90 Скалата 6 5 4 3
 37. Задачи, 60 Тестове, 60 Проект, 60 Задължителните

 38. Задачите • десет броя • предават се онлайн • проверяват

  се автоматично • обикновено 0-6 точки • можем да даваме бонус точки • или да отнемаме такива • имате право да пропуснете три • чуждите решения са публични
 39. Тестове • два броя • 30 въпроса за един час

  • 30 точки на тест • много гнусни, но не са критични за оценката
 40. Проекти • на края на семестъра • обмисляме да направим

  предварителна ("малка") защита след Коледа • вие измисляте или ние избираме • 60 точки • 1/3 функционалност, 1/3 стил, 1/3 тестове • да работят е задължително, но не достатъчно
 41. Бонуси • Предизвикателства • Участие в час • Участие във

  форумите (помощ на другарчето) • Бонус точки за елегантни решения • Принос в GitHub • Изнасяне на кратка презентация по време на курса
 42. Участие в час • даваме лакомства за добри въпроси, отговори

  или коментари • обикновено на тях има код, който ви носи 1 точка • насърчават да не спите в час • ако прекалите с глупостите ще хванете захарна болест
 43. Предизвикателства • малки задачки относително често • малки: 4-10 реда

  код • ще имате около 24 часа за всяко
 44. Тежките ограничения

 45. Тежките ограничения максимум X реда код в метод максимум Х

  нива на влагане в метод максимум Х метода в клас
 46. Тежките ограничения максимум 7 реда код в метод максимум 2

  нива на влагане в метод максимум 10 метода в клас
 47. Строги конвенции и стил

 48. В края оценяваме усилия

 49. За какво ще говорим в курса?

 50. 1. Език за програмиране

 51. в дълбочина няма да сме повърхностни всички language feature-и идиоми

  екосистема
 52. 2. Принципи

 53. SOLID

 54. Single Responsibility Principle Open-Closed Principle Liskov Substitution Principle Interface Segregation

  Principle Dependency Inversion Principle
 55. Law of Demeter

 56. Single Level of Abstraction Principle (SLAP)

 57. Добър код

 58. Добър код

 59. “Programs must be written for people to read, and only

  incidentally for machines to execute.” — H. Abelson and G. Sussman
 60. Практики

 61. Refactoring

 62. Test-Driven Development

 63. web framework най-популярното нещо в Ruby няма да говорим за

  него (или поне най-много лекция-две)
 64. Ще ви научим на Ruby

 65. None
 66. “Дялкам камъни”

 67. “Строя катедрали”

 68. В този курс ще се учим как се дялкат камъни,

  а не как се строят катедрали.
 69. за Ruby

 70. Yukihiro “Matz” Matsumoto

 71. designed for programmer productivity and fun

 72. характеристики

 73. динамичен

 74. $ cat hello.rb puts "Hello world!" forty_two = 6 *

  9 puts "The answer is #{forty_two}" $ ruby hello.rb Hello world! The answer to is 54 интерпретира се
 75. general purpose много web библиотеки

 76. обектно-ориентиран с функционални елементи

 77. вдъхновен от: Perl, Smalltalk, Python, Lisp

 78. култура

 79. open source!

 80. $ gem install rails

 81. слайдът от миналата година 6 милиарда сваляния

 82. близо 123 830 библиотеки днес 10 милиарда сваляния

 83. 10 милиарда сваляния общо 4 милиарда сваляния за последната година

 84. community

 85. None
 86. много блогове

 87. много много много много много блогове

 88. screencasts & podcasts

 89. конференции

 90. Garden City RubyConf Ruby devroom at FOSDEM Ruby Conf Australia

  Rubyfuza Ruby on Ales Tropical Ruby MountainWest RubyConf Bath Ruby Conference wroc_love.rb RubyConfLT Ancient City Ruby RubyConf Philippines Ruby Conf India RailsConf RubyConf Portugal WindyCityRails RubyConf Brazil Rocky Mountain Ruby Conference ROSSConf Berlin ArrrrCamp ROSSConf Vienna RubyConf Kenya Ruby Conference Kiev RedDotRubyConf RubyNation Gotham Ruby Conference Brighton Ruby JRubyConf EU Burlington Ruby Conference eurucamp DeccanRubyConf Madison+ Ruby Ruby Midwest Barcelona Ruby Conf RubyConf Taiwan Los Angeles Ruby Conference RubyConf Colombia EuRuKo Keep Ruby Weird RubyWorld Conference RubyDay RubyConf RailsIsrael RubyKaigi
 91. EuRuKo Sofia 23-24 септември 2016

 92. None
 93. None
 94. None
 95. елитизъм

 96. David Heinemeir Hanson (DHH) автор на Rails

 97. David Heinemeir Hanson

 98. от 2011 - зрялост Този слайд е отпреди 5 години.

  :)
 99. #КОЙ ползва Ruby?

 100. Twitter

 101. GitHub

 102. Shopify

 103. SoundCloud

 104. GoodReads

 105. SongKick

 106. Groupon

 107. Urban Dictionary

 108. fmi.ruby.bg

 109. Новини на сайта (има RSS feed)

 110. Rails проекти – забранени

 111. Въпроси, диалог и обратна връзка

 112. версии и интерпретатори

 113. 1.8 vs 1.9 vs 2.0 vs 2.1 vs 2.2 vs

  2.3
 114. ще ползваме само 2.3 и по-нови

 115. Текущата най-нова е 2.3.1

 116. MRI JRuby Rubinius IronRuby MacRuby + още много...

 117. ресурси

 118. Programming Ruby 1.9 and 2.0

 119. Metaprogramming Ruby 2

 120. малко код

 121. # Output "I love Ruby" say = "I love Ruby"

  puts say # Output "I *LOVE* RUBY" say['love'] = "*love*" puts say.upcase # Output "I *love* Ruby" # five times 5.times { puts say } из http://ruby-lang.org/
 122. (1..9).select { |x| x.odd? }.map { |x| x ** 2

  } (1..9).select(&:odd?).map { |x| x ** 2 }
 123. 1.upto(10).reduce { |a, b| a * b }

 124. def factorial(n) 1.upto(n).reduce { |a, b| a * b }

  end puts factorial(10)
 125. class Integer def factorial 1.upto(self).reduce { |a, b| a *

  b } end end puts 10.factorial
 126. def prime?(n) 2.upto(n - 1).all? { |a| n.remainder(a).nonzero? } end

  puts prime?(13) puts prime?(42)
 127. class Integer def prime? 2.upto(pred).all? { |a| remainder(a).nonzero? } end

  end puts 13.prime? puts 42.prime?
 128. Какво следва?

 129. Още днес • Регистрирайте се на сайта: http://fmi.ruby.bg/ • Качете

  си профилна снимка • Попълнете анкетата • Инсталирайте си Ruby 2.3.1
 130. Въпроси?