Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

SaaS アナリティクス・シリーズ - 生存分析のためのデータの作り方 Part 2

SaaS アナリティクス・シリーズ - 生存分析のためのデータの作り方 Part 2

SaaSなどのサブスクリプションのビジネスでは顧客のチャーンをしっかりと理解することが非常に重要になりますが、そこでよく使われるのが生存分析です。

今回は、アクセスログのデータから生存分析ためのデータを作成する方法を紹介します。

26a31e16aab1fc9c4522dfa3a2c8ce6c?s=128

Ikuya Murasato

June 03, 2021
Tweet

Transcript

 1. EXPLORATORY ΦϯϥΠϯɾηϛφʔ #57 SaaS ΞφϦςΟΫε #14 ੜଘ෼ੳͷͨΊͷσʔλͷ࡞Γํ Part 2

 2. ΞδΣϯμ 1. ੜଘ෼ੳͷ঺հ 2. ࢧ෷͍σʔλ͔ΒνϟʔϯΛಛఆ͠ɺੜଘ෼ੳͷͨΊͷσʔλΛ࡞Δ 3. WebαʔϏεͷར༻ϩά͔ΒνϟʔϯΛਪఆ͠ɺੜଘ෼ੳͷͨΊͷ σʔλΛ࡞Δ

 3. 3 ࢧ෷͍σʔλ͔ΒνϟʔϯΛಛఆͨ͠Βɺੜଘ෼ੳ͕ Ͱ͖Δɻ ͨͩ͠ɺʮࢧ෷͍ʯͱ͍͏νϟʔϯͷಛఆʹ໾ཱͭΠ ϕϯτΛ࣋ͨͳ͍Ϗδωεܗଶ΋͋Δɻ

 4. 4

 5. 5 Facebook͸޿ࠂܕͷϏδωεͱͳΓɺΑ͘ଟ͘ͷਓʹɺΑΓ௕͍ؒαʔϏεΛར ༻ͯ͠ཉ͍͠ɻ

 6. 6 Ϣʔβʔͷʮࢧ෷͍ʯ͕ൃੜ͠ͳ͍ϏδωεͰ΋ɺੜ ଘ෼ੳΛߦ͍ɺͲΕ͚ͩͷϢʔβʔΛϦςϯγϣϯͰ ͖͍ͯΔͷ͔Λཧղ͍ͨ͠ɻ

 7. 7 αʔϏεͷར༻σʔλʢΞΫηεϩάͳͲʣΛར༻͢ Ε͹ɺνϟʔϯΛਪఆͯ͠ੜଘ෼ੳ͕Ͱ͖Δɻ

 8. νϟʔϯͷਪఆํ๏ 8 1. ࠷ޙͷར༻೔͔Βͷܦա࣌ؒͰνϟʔϯΛਪఆ͢Δ 2. Ϣʔβʔ͝ͱͷར༻ִ͔ؒΒνϟʔϯΛਪఆ͢Δ

 9. νϟʔϯͷਪఆํ๏ 9 1. ࠷ޙͷར༻೔͔Βͷܦա࣌ؒͰνϟʔϯΛਪఆ͢Δ 2. Ϣʔβʔ͝ͱͷར༻ִ͔ؒΒνϟʔϯΛਪఆ͢Δ

 10. ҎԼͷλΠϛϯάͰαʔϏεΛར༻͍ͯ͠ΔϢʔβʔΛྫʹߟ͑ͯΈΔɻ 10 2/11 2/18 3/10 3/27 ࠷ޙͷར༻

 11. 2/11 2/18 3/10 3/27 ࠷ޙͷར༻ 11 6/3 ࠓ೔ ͜ͷϢʔβʔ͸ɺ࠷ޙͷར༻͔Β2ϲ݄Ҏ্͕ܦա͓ͯ͠ΓɺαʔϏε ͷར༻ΛࣙΊ͍ͯΔՄೳੑ͕ߴ͍ɻ

  68೔ؒ
 12. 12 6/3 ࠓ೔ 30೔Ҏ಺ αʔϏεΛܧଓతʹར༻͍ͯ͠ΔϢʔβʔͰ͋Ε͹ɺ1ϲ݄ʹ1౓͸αʔϏεΛར༻ ͢Δ΋ͷͱԾఆͯ͠ɺ࠷ޙͷར༻͔Β30೔Ҏ্͕ܦա͍ͯ͠ΔϢʔβʔ͸νϟʔϯ ͨ͠΋ͷͱͯ͠ਪఆͰ͖Δɻ 5/3 2/11 2/18

  3/10 3/27 ࠷ޙͷར༻ 30೔લ
 13. 13 6/3 ࠓ೔ ࠷ޙͷར༻ 5/17 Ծʹ5/17ʹ࠷ޙͷར༻͕͋ͬͨϢʔβʔ͸ɺ30೔લΑΓ΋ޙʹɺαʔϏ εΛར༻͍ͯ͠ΔͨΊɺνϟʔϯ͍ͯ͠ͳ͍Ϣʔβʔͱͯ͠ਪఆͰ͖Δɻ 30೔Ҏ಺ 5/3 2/11

  2/18 3/10 4/10 30೔લ
 14. 14 νϟʔϯͷ൑ఆ ࠷ޙͷར༻೔ <= (ࠓ೔ͷ೔෇ − 30೔) 6/3 ࠓ೔ 30೔Ҏ಺

  5/3 2/11 2/18 3/10 3/27 ࠷ޙͷར༻ 30೔લ
 15. 15 νϟʔϯͷ൑ఆ ࠷ޙͷར༻೔ <= (today() − days(30)) 6/3 ࠓ೔ 30೔Ҏ಺

  5/3 2/11 2/18 3/10 3/27 ࠷ޙͷར༻ 30೔લ
 16. 16 ࠓճ࢖͏αϯϓϧσʔλ ΞΫηεϩά

 17. 17 1ߦ͕1ΞΫηεΛද͍ͯ͠Δɻ ࠃͷ৘ใ ސ٬ID ΞΫηε೔࣌ ར༻OS

 18. 1ߦ͕1ϢʔβʔʹͳΔΑ͏ʹɺ࠷ॳͱ࠷ޙͷར༻೔Λूܭ͢Δɻ 18

 19. 19 useridͷྻϔομϝχϡʔ͔ΒूܭʢsummarizeʣΛબ୒͢Δɻ

 20. 20 ΞΫηε೔࣌Λ஋ʹબ୒͠ɺूܭؔ਺ʹ࠷ॳͷ೔ʢminʣΛબ୒͠ɺ࠷ ॳͷར༻λΠϛϯάΛूܭ͢Δɻ

 21. 21 ΞΫηε೔࣌Λ஋ʹબ୒͠ɺूܭؔ਺ʹ࠷ॳͷ೔ʢminʣΛબ୒͠ɺ࠷ ॳͷར༻λΠϛϯάΛूܭ͢Δɻ

 22. 22 ྻ໊Λ෼͔Γ΍͍͢ྻ໊ʹมߋ͢Δɻ

 23. 23 ࠷ॳͷར༻λΠϛϯάͱ࠷ޙͷར༻λΠϛϯάΛूܭͰ͖ͨɻ

 24. ࠓ೔ͷ೔෇ͱ࠷ޙͷར༻೔Λ΋ͱʹɺ30೔Ҏ಺ʹར༻͕͔͋ͬͨΛܭ ࢉͯ͠ɺνϟʔϯΛਪఆ͢Δɻ 24 ࠷ޙͷར༻೔ <= (today() − days(30))

 25. 25 ࠷ޙͷར༻೔͔ΒܭࢉΛ࡞੒ʢMutateʣ͢Δɻ

 26. 26 νϟʔϯΛਪఆ͢ΔܭࢉࣜΛೖྗ࣮͠ߦ͢Δɻ

 27. 27 νϟʔϯΛਪఆͰ͖Δɻ

 28. 28 ͱ͜ΖͰɺɺɺ

 29. 29 ຖ೔ͷΑ͏ʹαʔϏεΛར༻͢Δਓ΋͍Ε͹ɺͦ΋ͦ ΋2ϲ݄ʹ1౓͔͠αʔϏεΛར༻͠ͳ͍ਓ΋͍Δɻ ·ͨ30೔ͱ͍͏ਪఆج४ʹ͸ࠜڌ͕ͳ͍ɻ Ϣʔβʔ͝ͱͷαʔϏεͷར༻ঢ়گʹ஫໨ͯ͠ɺ νϟʔϯΛਪఆ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍͔ɻ

 30. νϟʔϯͷਪఆํ๏ 30 1. ࠷ޙͷར༻೔͔Βͷܦա࣌ؒͰνϟʔϯΛਪఆ͢Δ 2. Ϣʔβʔ͝ͱͷར༻ִ͔ؒΒνϟʔϯΛਪఆ͢Δ

 31. 31 2िؒʹ1౓ͷִؒͰར༻͍ͯ͠ΔϢʔβʔΛྫʹߟ͑ͯΈΔɻ 3/15 1/11 1/25 2/4 2/18 3/1

 32. 32 3/15 6/3 ࠓ೔ 2िؒʹ1౓ͷִؒͰαʔϏεΛར༻͍ͯ͠ΔϢʔβʔ͕ɺ2ϲ݄Ҏ্αʔϏεΛ ར༻͍ͯ͠ͳ͚Ε͹ɺͦͷϢʔβʔ͸νϟʔϯ͍ͯ͠ΔͱਪఆͰ͖Δɻ ࠷ޙͷར༻ 80೔ؒ 1/11 1/25

  2/4 2/18 3/1
 33. 33 2ϲ݄͓͖ʹɺαʔϏεΛར༻͍ͯ͠ΔϢʔβʔͰ͸Ͳ͏ͩΖ͏ɻ 4/20 12/20 2/20

 34. 34 6/3 ࠓ೔ Ծʹ1ϲ݄Ҏ্ɺαʔϏεͷར༻͕ͳͯ͘΋ɺࠓޙ΋αʔϏεΛར༻͢ΔՄೳੑ͕ े෼͋Γɺ͜ͷϢʔβʔ͸νϟʔϯͨ͠΋ͷͱਪఆ͢Δ͜ͱ͸ݱ࣮తͰ͸ͳ͍ɻ 4/20 ࠷ޙͷར༻ 44೔ؒ 12/20 2/20

 35. 35 ͦΕͧΕͷϢʔβʔͷར༻ִؒΛݩʹνϟʔϯΛ൑அ ͨ͠΄͏͕ɺΑΓਖ਼֬ʹνϟʔϯΛਪఆͰ͖Δɻ

 36. 36 ͔͠͠ɺར༻ִؒ͸͹Βͭ͘ɻ

 37. 37 60 10 7 21 9 3 30 4/20 4/10

  4/3 3/13 3/4 1/4 1/1 11/30
 38. 38 Ϣʔβʔ͝ͱʹར༻ִؒͷස౓Λूܭͯ͠ɺνϟʔϯ Λਪఆ͢Δ͖͍͠஋ΛܾΊΔɻ

 39. 39 1ਓͷϢʔβʔͷ͜Ε·Ͱͷར༻ִؒͷස౓Λूܭ͢ΔʢώετάϥϜʣ 10 20 30 50 100 0 40 60

  70 80 90 10 20 30 ස౓ ར༻ִؒʢ೔ʣ
 40. 40 ࠷େͷར༻ִؒΛ͖͍͠஋ͱͯ͠ɺ࠷ޙͷར༻͔Βͷܦա೔਺͕ɺͦ ͷִؒΛ௒͍͑ͯΔ৔߹ʹνϟʔϯ͍ͯ͠Δ΋ͷͱਪఆͰ͖Δɻ 10 20 30 50 100 0 40

  60 70 80 90 10 20 30 ස౓ ར༻ִؒʢ೔ʣ ར༻ִؒͷ࠷େ஋ νϟʔϯ
 41. 41 ͨͩ͠ɺར༻ִ͕ؒͨ·ͨ·ۃ୺ʹۭ͍ͯ͠·͏͜ͱ΋͋Δɻ 4/20 2/24 1/7 11/30 9/26 6/18 10/26 6/5

  13 100 30 35 38 48 55
 42. 42 10 20 30 50 100 0 40 60 70

  80 90 10 20 30 ස౓ ར༻ִؒʢ೔ʣ ར༻ִؒͷ࠷େ஋ ࠷େͷར༻ִؒΛ͖͍͠஋ʹ͢Δͱɺ1ճͷۃ୺ͳར༻ִؒʹৼΓճ͞ΕɺλΠϜ ϦʔʹνϟʔϯΛਪఆͰ͖ͳ͍ɻ νϟʔϯ
 43. 43 ۃ୺ͳར༻ִؒͷ஋ͷӨڹΛड͚ͳ͍Α͏ʹɺશମͷ95%ͷར༻ִ͕ؒ ؚ·ΕΔͱ͜Ζʹɺ͖͍͠஋Λઃఆ͢Δɻ 10 20 30 50 100 0 40

  60 70 80 90 10 20 30 ස౓ ར༻ִؒʢ೔ʣ ͖͍͠஋ શମͷ95%ͷར༻ ִؚ͕ؒ·ΕΔ 55
 44. 44 ͜ͷΑ͏ʹɺස౓Λখ͍͞ํ͔ΒॱʹͳΒ΂ͯɺશମͷσʔλͷͲͷ͘ Β͍ΛؚΉ͔Λද͖͍͢͠஋ΛύʔηϯλΠϧͱݺͿɻ 10 20 30 50 100 0 40

  60 70 80 90 10 20 30 ස౓ ར༻ִؒʢ೔ʣ ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ 55 શମͷ95%ͷར༻ ִؚ͕ؒ·ΕΔ
 45. 45 10 20 30 50 100 0 40 60 70

  80 90 10 20 30 ස౓ ར༻ִؒʢ೔ʣ ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ 55 νϟʔϯ ར༻ִؒͷ࠷େ஋Ͱ͸ͳ͘ɺ95%ύʔηϯλΠϧΛ͖͍͠஋ʹઃఆ͢Δ͜ͱͰɺۃ ୺ʹେ͖͍ར༻ִؒΛআ͍ͯɺར༻࣮ଶʹΑΓ͍ۙܗͰ͖͍͠஋ΛઃఆͰ͖Δɻ
 46. 46 6/3 ࠓ೔ 4/20 4/9 ࠷ޙͷར༻ ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ: 55೔ؒ ࠷ޙͷར༻೔ͱࠓ೔ͷ೔෇͔Βར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ෼ɺ͔͞ͷ΅ͬͨ೔෇ Λൺ΂ͯɺνϟʔϯΛ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔Λ൑ఆ͢Δɻ

  55೔લ 2/24 1/7 11/30 9/26 6/18 10/26 6/5
 47. 47 6/3 ࠓ೔ 4/20 4/9 ࠷ޙͷར༻ 55೔લ 2/24 1/7 11/30

  9/26 6/18 10/26 6/5 ࠷ޙͷར༻೔ <= (<ࠓ೔ͷ೔෇> − <ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ>) νϟʔϯͷ൑ఆ
 48. 48 ͜ͷਪఆΛϢʔβʔ͝ͱʹߦ͏ɻ

 49. 49 10 20 30 50 100 0 40 60 70

  80 90 10 20 30 ར༻ִؒʢ೔ʣ Ϣʔβʔ͝ͱʹར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧΛܭࢉ͢Δɻ 55 10 20 30 50 100 0 40 60 70 80 90 10 20 30 ར༻ִؒʢ೔ʣ ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ 32 ϢʔβʔA ϢʔβʔB
 50. 50 6/3 4/20 4/9 Ϣʔβʔ͝ͱͷར༻ִؒͷύʔηϯλΠϧΛར༻ͯ͠ɺνϟʔϯਪఆ͢Δɻ 3/3 1/7 12/30 11/29 9/26

  6/18 3/20 ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ: 55೔ ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ: 32೔ 6/3 ࠓ೔ 4/20 5/14 2/18 2/2 12/23 11/15 10/3 8/28 7/20 ࠓ೔ ࠷ޙͷར༻ 55೔લ 32೔લ ࠷ޙͷར༻
 51. 51 ͪͳΈʹɺɺɺ

 52. 52 10 20 30 50 100 0 40 60 70

  80 90 10 20 30 ස౓ ར༻ִؒʢ೔ʣ ར༻ִؒͷ90ύʔηϯλΠϧ νϟʔϯͷਪఆج४ΛγϏΞʹ͚ͨ͠Ε͹ɺΑΓখ͞ͳύʔηϯλΠϧΛར༻ ͢Ε͹ྑ͍ɻ 42 νϟʔϯ
 53. 53 Let’s try!

 54. 54 1. ར༻ִؒͷܭࢉ 2. ࠷ॳͷར༻೔ɺ࠷ޙͷར༻೔ɺར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧͷूܭ 3. νϟʔϯͷਪఆ

 55. 55 1. ར༻ִؒͷܭࢉ 2. ࠷ॳͷར༻೔ɺ࠷ޙͷར༻೔ɺར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧͷूܭ 3. νϟʔϯͷਪఆ

 56. Ϣʔβʔͷར༻ִؒΛͲͷΑ͏ʹܭࢉ͢Δͷ͔ɻ 56 60 10 7 21 9 3 30 4/20

  4/10 4/3 3/13 3/4 1/4 1/1 11/30
 57. 1ߦ͕1ΞΫηεͷσʔλ͔ΒɺϢʔβʔͷར༻ִؒΛܭࢉ͍ͨ͠ɻ 57 Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ ར༻ִؒʢ೔ʣ Tom 2020-02-01 <NA> Tom 2020-05-01

  90 Tom 2020-09-01 123
 58. ར༻ִؒ͸αʔϏεͷར༻೔͔Βલճͷར༻೔ΛҾ͍ͯɺܭࢉͰ͖Δɻ 58 Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ ར༻ִؒʢ೔ʣ Tom 2020-02-01 <NA> Tom 2020-05-01

  90 Tom 2020-09-01 123
 59. lagؔ਺Λར༻ͯ͠ɺલճͷར༻೔Λऔಘ͢Δɻ 59 Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ lag(ར༻೔) Tom 2020-02-01 <NA> Tom 2020-05-01

  2020-02-01 Tom 2020-09-01 2020-05-01 lag(<ར༻೔>)
 60. 60 Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ lag(ར༻೔) ར༻ִؒ Tom 2020-02-01 <NA> <NA> Tom

  2020-05-01 2020-02-01 90 Tom 2020-09-01 2020-05-01 123 <ར༻೔> − lag(<ར༻೔>) ར༻ִؒ
 61. 61 ͍͔ͭ͘஫ҙ͕ඞཁͳ͜ͱ͕͋Δɻ

 62. Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ ར༻ִؒʢ೔ʣ Tom 2020-02-01 <NA> Tom 2020-09-01 212 Tom

  2020-05-01 -123 ར༻೔Ͱฒͼସ͑ΒΕ͍ͯͳ͍ͱਖ਼͍͠ར༻ִ͕ؒܭࢉͰ͖ͳ͍ɻ
 63. Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ ར༻ִؒʢ೔ʣ Tom 2020-02-01 <NA> Tom 2020-05-01 90 Tom

  2020-09-01 123 ར༻೔ΛঢॱͰฒͼସ͑Δɻ
 64. Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ Tom 2020-02-01 Tom 2020-05-01 Tom 2020-09-01 John 2020-01-01

  John 2020-02-03 σʔλʹ͸TomҎ֎ͷϢʔβʔ͕͍Δɻ
 65. Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ lag(ར༻೔) ར༻ִؒ Tom 2020-02-01 <NA> <NA> Tom 2020-05-01

  2020-02-01 90 Tom 2020-09-01 2020-05-01 123 John 2020-01-01 2020-09-01 -243 John 2020-02-03 2020-01-01 33 ͔͠͠ɺ͜ͷ··ͩͱTomͱJohnʹ·͕ͨͬͯલճͷར༻೔Λܭࢉ͠ ͯ͠·͏ɻ
 66. Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ Tom 2020-02-01 Tom 2020-05-01 Tom 2020-09-01 John 2020-01-01

  John 2020-02-03 Ϣʔβʔ໊ͰάϧʔϓԽ͢Δɻ
 67. Ϣʔβʔ໊ͰάϧʔϓԽ͓ͯ͘͜͠ͱͰɺϢʔβʔ͝ͱʹར༻ִ͕ؒద ੾ʹܭࢉͰ͖Δɻ Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ lag(ར༻೔) ར༻ִؒʢ೔ʣ Tom 2020-02-01 <NA> <NA>

  Tom 2020-05-01 2020-02-01 90 Tom 2020-09-01 2020-05-01 123 John 2020-01-01 <NA> <NA> John 2020-02-03 2020-01-01 33
 68. 68 ΋͏1ͭ஫ҙ͕ඞཁͳ͜ͱ͕͋Δɻ

 69. Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ lag(ར༻೔) ར༻ִؒʢ೔ʣ Tom 2020-02-01 <NA> <NA> Tom 2020-02-01

  2020-02-01 0 Tom 2020-05-01 2020-02-01 90 Tom 2020-09-01 2020-05-01 123 ಉ͡೔ʹෳ਺ͷΞΫηε͕͋Δͱɺར༻ִ͕ؒ0೔ʹͳͬͯ͠·͏ͷ Ͱɺ1೔1ΞΫηεͷσʔλʹ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
 70. ར༻೔Ͱιʔτ 70

 71. ϢʔβʔIDͰάϧʔϓԽ 71

 72. 1೔1ΞΫηεʹϑΟϧλ͢Δɻ 72

 73. ར༻ִؒͷܭࢉ 73

 74. ར༻ִؒͷܭࢉ 74

 75. 1. ར༻ִؒͷܭࢉ 2. ࠷ॳͷར༻೔ɺ࠷ޙͷར༻೔ɺར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧͷूܭ 3. νϟʔϯͷਪఆ 75

 76. 76 ֤Ϣʔβʔͷར༻ִ͕ؒܭࢉͰ͖ͨΒɺੜଘۂઢ༻ͷσʔλΛ࡞੒͢ΔͨΊʹɺ ࠷ॳͷར༻೔ɺ࠷ޙͷར༻೔ɺར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧΛूܭ͍ͨ͠ɻ Ϣʔβʔ໊ ࠷ॳͷར༻೔ ࠷ޙͷར༻೔ ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ Tom 2020-02-01 2020-11-20

  120 John 2020-01-01 2020-04-04 39 Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ ར༻ִؒʢ೔ʣ Tom 2020-02-01 <NA> Tom 2020-05-01 90 Tom 2020-09-01 123 Tom 2020-11-20 80 John 2020-01-01 <NA> John 2020-02-03 33 John 2020-02-24 21 John 2020-04-04 40
 77. Ϣʔβʔ໊ ࠷ॳͷར༻೔ ࠷ޙͷར༻೔ ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ Tom 2020-02-01 2020-11-20 120 John 2020-01-01

  2020-04-04 39 Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ ར༻ִؒʢ೔ʣ Tom 2020-02-01 <NA> Tom 2020-05-01 90 Tom 2020-09-01 123 Tom 2020-11-20 80 John 2020-01-01 <NA> John 2020-02-03 33 John 2020-02-24 21 John 2020-04-04 40 ར༻೔ͷ࠷খ஋ͱ࠷େ஋Λूܭ͢Ε͹ɺ࠷ॳͷར༻೔ɺ࠷ޙͷར༻೔ʹ ͳΔɻ 77
 78. Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ ར༻ִؒʢ೔ʣ Tom 2020-02-01 <NA> Tom 2020-05-01 90 Tom

  2020-09-01 123 Tom 2020-11-20 80 John 2020-01-01 <NA> John 2020-02-03 33 John 2020-02-24 21 John 2020-04-04 40 78 ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧΛूܭ͍ͨ͠ɻ Ϣʔβʔ໊ ࠷ॳͷར༻೔ ࠷ޙͷར༻೔ ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ Tom 2020-02-01 2020-11-20 120 John 2020-01-01 2020-04-04 39
 79. quantile(<ར༻ִؒ>, probs = <ύʔηϯλΠϧ>) 79 ύʔηϯλΠϧͷूܭ ※࣮ࡍʹूܭ͢Δࡍ͸ɺsummarize(ूܭ)ؔ਺ͷதͰར༻͢Δ

 80. 80 ※࣮ࡍʹूܭ͢Δࡍ͸ɺsummarize(ूܭ)ؔ਺ͷதͰར༻͢Δ quantile(<ར༻ִؒ>, probs = 0.95) ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ Ϣʔβʔ໊ ར༻೔ ར༻ִؒʢ೔ʣ

  Tom 2020-02-01 <NA> Tom 2020-05-01 90 Tom 2020-09-01 123 Tom 2020-11-20 80 John 2020-01-01 <NA> John 2020-02-03 33 John 2020-02-24 21 John 2020-04-04 40 Ϣʔβʔ໊ ࠷ॳͷར༻೔ ࠷ޙͷར༻೔ ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ Tom 2020-02-01 2020-11-20 120 John 2020-01-01 2020-04-04 39
 81. Ϣʔβʔ͝ͱʹूܭ(Summarize)͢Δɻ 81

 82. ࠷ॳͷར༻೔ͷूܭ 82 ूܭؔ਺ʹ࠷ॳͷ೔(min)Λબ୒͢Δɻ

 83. ࠷ޙͷར༻೔ͷूܭ 83 ूܭؔ਺ʹ࠷ޙͷ೔(max) Λબ୒͢Δɻ

 84. ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧΛूܭ͢Δɻ 84 ूܭؔ਺ʹ෼Ґ਺Λબ୒͢Δɻ

 85. ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧΛूܭ͢Δɻ 85 ύʔηϯλΠϧΛখ਺Ͱೖྗ͢Δ

 86. 86 ࠷ॳͱ࠷ޙͷར༻೔ɺར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧΛूܭͰ͖ͨɻ

 87. 1. ར༻ִؒͷܭࢉ 2. ࠷ॳͷར༻೔ɺ࠷ޙͷར༻೔ɺར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧͷूܭ 3. νϟʔϯͷਪఆ 87

 88. 88 6/3 ࠓ೔ 4/20 4/9 ࠷ޙͷར༻ 55೔લ 2/24 1/7 11/30

  9/26 6/18 10/26 6/5 ࠷ޙͷར༻೔ <= (<ࠓ೔ͷ೔෇> − <ར༻ִؒͷ95ύʔηϯλΠϧ>) νϟʔϯͷ൑ఆ
 89. 89 ࠓ೔ͷ೔෇ɺ࠷ޙͷΞΫηε೔ɺར༻ִؒͷ90ύʔηϯλΠϧΛ࢖ͬ ͯνϟʔϯΛਪఆ͢ΔܭࢉΛ࡞੒ʢMutateʣ͢Δɻ ࠷ޙͷར༻೔ <= (ࠓ೔ͷ೔෇ − ར༻ִؒͷ90ύʔηϯλΠϧ)

 90. 90 νϟʔϯΛ൑ఆ͢ΔܭࢉΛ࡞੒͢Δɻ

 91. 91 νϟʔϯΛਪఆͰ͖ͨɻ

 92. 92 ͱ͜ΖͰɺɺɺ

 93. 93 αʔϏεར༻ස౓͕গͳ͍Ϣʔβʔ͸ɺ෼෍Λݟੵ΋ ΔͨΊͷσʔλ͕े෼ͱ͸ݴ͑ͳ͍ɻ

 94. 94 αʔϏεར༻ස౓͕গͳ͍Ϣʔβʔ͸ɺ෼෍Λݟੵ΋ΔͨΊͷσʔλ͕ े෼ͱ͸ݴ͑ͳ͍ɻ

 95. 95 ͦ͜ͰɺαʔϏεͷར༻ස౓ʹԠͯ͡ɺνϟʔϯͷ൑ఆํ๏Λม͑Δɻ ར༻ճ਺͕5ճҎԼ ࠷ޙͷར༻೔͔Βͷܦա࣌ؒͰ νϟʔϯΛਪఆ͢Δ Ϣʔβʔ͝ͱͷར༻ִؒΛ΋ͱ ʹνϟʔϯΛਪఆ͢Δɻ Yes No

 96. 96 ࠷ॳͱ࠷ޙͷར༻೔ͱར༻ִؒͷ90ύʔηϯλΠϧΛूܭͨ͠εςοϓͷ τʔΫϯΛ࠶౓։͖ɺར༻೔ͷҰҙͷ஋Λूܭͯ͠ɺར༻ස౓Λूܭ͢Δɻ

 97. 97 ྻ໊Λ෼͔Γ΍໊͍͢শʹมߋ͢Δɻ

 98. 98 νϟʔϯΛਪఆͨ͠εςοϓʹ໭Δɻ

 99. 99 ৚݅Λࢦఆͯ͠ɺνϟʔϯͷ஋Λஔ͖׵͑Δɻ

 100. 100 ৚݅Λࢦఆͯ͠ɺνϟʔϯͷ஋Λஔ͖׵͑Δɻ

 101. 101 ৚݅Λࢦఆͯ͠ɺνϟʔϯͷ஋Λஔ͖׵͑Δɻ

 102. 102 ৚݅ʹԠͯ͡ɺνϟʔϯͷਪఆํ๏Λม͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ