Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

Supply Chain Architecture of Turkish Corrugated Board Industry

Supply Chain Architecture of Turkish Corrugated Board Industry

F800bb1e61b1a368d91a26c360cfa599?s=128

H. Kemal Ilter

June 24, 2009
Tweet

Transcript

 1. Türkiye’de     Oluklu  Mukavva   Sanayi     Tedarik

   Zinciri  Yapısı   Dr.  Sevinç  Üreten  ve  Dr.  H.  Kemal  İlter   Başkent  Üniversitesi,  İşletme  Bölümü     24  Haziran  2009,  Bilkent  Üniversitesi,  Ankara  
 2. Büyük  kuruluşların   pazara  girişi   1981   SEKA’nın  kuruluşu

    1954   Özel  sektörün   oluşumu   1960   1993   SEKA’nın  saHşı   Gelişme  Dönemi   Oluklu  mukavva   patenJ   1856   Mukavva  kutu   patenJ   1890  
 3. Ambalaj   Oluklu     Mukavva   İş  hacmi:  1.5M

   US$   TükeNm:  1.5M  ton   ÜreNm  kapasitesi:  %53   ÜreNm:  %50   2007   2008   Net  kapasite  arVşı:  %33   ÜreNm  arVşı:  %14   %73.2   %63.7   Kapasite  kullanım  oranı:     1.60M   1.57M   SaVşlar:     İşletme:  117   Oluklu  mukavva  üreNm  tesisi:  132   İl:  27   ÜreNm  haX:  148   %65.0   %43.2   Geri  kazanma  oranı:    
 4. Oluklu  Mukavva  Kağıdı  ÜreNcileri  

 5. Oluklu  Mukavva  ÜreNm  Tesislerinin  Kapasitesi  

 6. Tek  yüzlü  (Ondüle)   Tek  duvarlı  (İri/ince  mukavva)   ÇiS

   duvarlı  (Dopel)  
 7. Kra[  Liner  kağıt   Kra[  Liner  kağıt   Oluk  (Flute)

    Kaplama   Kaplama   0.8-­‐10  mm  
 8. None
 9. Oluklu   Mukavva   Kağıdı  ÜreJm   Tesisi   AHk

   Kağıt   Toplama  ve   Ayıklama   Tesisi   Oluklu   Mukavva   ÜreJm  Tesisi   Kutu   Hazırlama   Tesisi   Kutu  Kurma   KonverNng   Müşteri  
 10. Beamon  (1998)   KalitaNf  (müşteri  memnuniyeJ,  esneklik,  bilgi  ve  

  malzeme  akışı  bütünleşmesi,  etkin  risk  yöneJmi,   tedarikçi  performansı)   KanNtaNf  (maliyete,  kaynak  kullanımına  ve  müşteriye   tepki  verebilirliğe  dayalı  ölçütler)    -­‐  Finansal  olmayan  (çevrim  süresi,  müşteri  hizmet   düzeyi,  stok  düzeyleri)    -­‐  Finansal  (stok  bulundurma  maliyeJ,  nakliye   maliyeJ  gibi)  
 11. Beamon  (1999)   Girdi  (kaynaklar)   ÇıkV   Esneklik  ölçütleri

      (maliyet,  faaliyet  süresi,  müşteriye  tepki  verebilirlik  ve   esneklik)  
 12. Gunasekaran  ve  diğerleri  (2001)   Stratejik   TakNk   Operasyonel

      (tedarikçiler,  teslim  performansı,  müşteri  hizmetleri,   stok  ve  lojisJk  maliyetleriyle  ilgili  performans   ölçütleri)  
 13. Chan  (2003)   KanNtaNf  (maliyet,  kaynak  kullanımı)   KalitaNf  (kalite,

   esneklik,  görünülürlük-­‐visibility-­‐,   güven  ve  yenilikçilik)     Öneri:  AnaliJk  hiyerarşi  prosesi  tekniği  
 14. Chan  ve  Qi  (2003)   Sürece  dayalı  sistemaNk  yaklaşım  

 15. Gunasekaran  ve  diğerleri  (2004)   Planlama   Tedarik  Kaynağının  Belirlenmesi

    ÜreNm/  Montaj   Teslimat/müşteri  
 16. Bhagwat  ve  Sharma  (2007)   Dengeli  puan  karV  

 17. Oluklu  Mukavva  Kağıdı  ÜreJm   Tesisi   Oluklu  Mukavva  ÜreJm

   Tesisi   1.  Zamanında  ve  hızlı  teslimat   (kutu  kurma)     2.  Esneklik  (ürün  karması)     3.  Nakliye  maliyeJ   1.  Maliyet  (kurulum  maliyetleri   ve  sabit  maliyetler)     2.  Stok  (Selüloz  ve  AHk  kağıt)     3.  Kapasite  kullanım  oranı  (aHl   kapasite)   Önerilen  Performans  Ölçütleri  
 18. Kaynakça   Beamon,  Benita  M.,  “Measuring  supply  chain  performance”  InternaJonal

   Journal  of   OperaJons  and  ProducJon  Management”,  Vol  19,  No.3,  1999,  pp.  275-­‐292.     Beamon,  Benita  M.,  1998.  “Supply  chain  design  and  analysis:  Models  and  methods”   InternaJonal  Journal  of  OperaJons  and  ProducJon  Economics,  55(3),  p.281-­‐294     Bhagwat,  Rajat  and  M.  K.  Sharma,  “Performance  Measurement  of  Supply  Chain   Management:  A  Balanced  Scorecard  Approach”,  Computers  and  Industrial   Engineering,  Volume  53(1),  August  2007,  p.  43-­‐62.   Chan,  F.  T.  S.  2003.  “Performance  Measurement  in  a  Supply  Chain”  InternaJonal   Journal  of  Advanced  Manufacturing  Technology,  21,  p.  534-­‐548   Chan,  F.  T.  S.,  ve  Qi,  H.J.,  “An  InnovaJve  Performance  Measurement  Method  for   Supply  Chain  Management”,  Supply  Chain  Managiement:  An  InternaJonal  Journal,   Volume  8,  Number  3,  2003,  pp.  209-­‐223   Gunesekaran,  A.,  C.  Patel  and  E.  TirJroglu,  2001.  “Performance  Measures  and  Metrics   in  Supply  Chain  Environment”,  InternaJonal  Journal  of  OperaJons  and  ProducJon   Management,  Vol  21,  no.1-­‐2,  pp.  71-­‐87     Gunesekaran,  A.,  C.  Patel  ve  R.  E.  McGaughey,  “A  Framework  For  Supply  Chain   Performance  measurement”,  InternaJonal  Journal  of  ProducJon  Economics”,  87   (2004),  333-­‐347    
 19. Türkiye’de     Oluklu  Mukavva  Sanayi     Tedarik  Zinciri

   Yapısı           Teşekkürler   Dr.  Sevinç  Üreten  ve  Dr.  H.  Kemal  İlter   Başkent  Üniversitesi,  İşletme  Bölümü