Grunt a Bower

Grunt a Bower

Prezentace o základech Grunt a Bower pro Q2 Interactive

0f3a2fe881c742a4dbb5afef5a8f5c0e?s=128

Jakub Mikulas

February 05, 2014
Tweet

Transcript

 1. Grunt.js 1 Automatizace díky Node.js http://gruntjs.com

 2. Grunt.js • Automatizace tasků • Běží v Node.js • Definice

  tasků je jediný .js soubor • Ovládá se přes příkazový řádek 2
 3. Ukázka: preprocess LESS a minifikace JS souborů 3

 4. Ukázka: grunt-contrib-watch 4

 5. Ukázka: emailový template 5

 6. Další příklady • Lamelland • Webfonty • JSHint • CSSLint

  • Deploy pack • FTP deploy • SVN update 6
 7. Node.js Nainstalujte Node.js (nodejs.org)
 (*.msi imstalátor) Společně s Node.js se

  vám nainstaluje i npm = node package manager 7 npm
 8. Grunt.js (-g označuje globální instalaci) 8 npm install -g grunt-cli

 9. Jak Grunt.js spouštět 9 grunt grunt.registerTask('default', [‘jshint', 'concat', 'uglify']); grunt

  less grunt less:release
 10. Package.json 10 npm install grunt-contrib-less --save

 11. Bower Package manager http://bower.io 11

 12. Jak vypadá bower.json 12

 13. Jak spouštět Bower 13 bower install bower update