Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Tvorba vědecké prezentace od začátku do konce

671b72e41ffeb12e1215b9f073d0e6e1?s=47 Jakub Šafránek
February 17, 2014

Tvorba vědecké prezentace od začátku do konce

Následující prezentace obsahuje ty nejlepší tipy na vědecké/technické prezentace a postup jejich přípravy.

Pro další tipy navštivte mé stránky www.jakubsafranek.cz

671b72e41ffeb12e1215b9f073d0e6e1?s=128

Jakub Šafránek

February 17, 2014
Tweet

Transcript

 1. Tvorba vědecké prezentace od začátku do konce Bc. Jakub Šafránek

 2.  Příprava  Design  Delivery

 3.  Příprava  Design  Projev

 4.  Příprava  Design  Projev

 5. [computer] is the most remarkable tool that we've ever come

  up with, and it's the equivalent of a bicycle for our minds. — Steve Jobs “ “
 6. Logos (racionálno, fakta) Ethos (charakter, důvěryhodnost) Pathos (emoce, empatie)

 7. Rozsah (scope) Hloubka (depth) Zdroj: ALLEY, Michael. The craft of

  scientific presentations: critical steps to succeed and critical errors to avoid. New York: Springer, 2003, 241 s. 62
 8. Zdroj: ALLEY, Michael. The craft of scientific presentations: critical steps

  to succeed and critical errors to avoid. New York: Springer, 2003, 241 s. 65 Začátek Střed Závěr
 9. Jak nenechat posluchače v přístavu?

 10. Využívejte různé kontrasty, přitahují pozornost

 11.  Příprava

 12. #1 Brainstorming

 13. #2 Seskupte nápady a identifikujte jádro

 14. #3 Vytvořte příběh

 15. #4 Načrtněte si slajdy

 16.  Design

 17. None
 18. Chartjunk = vizuální elementy v grafech a tabulkách, které nejsou

  potřeba k pochopení reprezentované informace. V prezentacích se vyhýbejte chartjunku
 19. Maximalizujte data-ink poměr D-i poměr = ℎ ℎ

 20. None
 21. 1 316 561 1 473 060 3 040 655 3

  169 404 vysokoškolské základní střední s maturitou střední bez maturity Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel v ČR k 2. čtvrtletí 2011 Zdroj: Český statistický úřad, www.czsu.cz
 22. None
 23. Caterpillar – co to je? • Projekt zjištění aktuálního stavu

  výskytu dětské obezity v ambulanci PLDD • Zcela dobrovolný bez finanční dotace • Vyhodnocení antropometrických parametrů z databází PLDD (výška, hmotnost, BMI) • Zaručena anonymita – při převodu ztráta osobní identifikace
 24. Počty v letech a pohlaví – nad 1 rok věk

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2003-1999 12 měsíců 156 206 146 106 90 84 71 64 106 18 měsíců 204 222 166 117 97 102 81 76 126 3 roky 208 219 206 167 103 98 78 71 154 5 let 210 254 192 133 105 93 65 67 171 7 let 205 248 166 112 96 93 75 62 128 9 let 204 237 212 149 94 92 82 66 93 11 let 205 224 178 109 97 94 85 67 84 13 let 205 212 160 123 99 83 74 59 29* 15 let 154 196 142 102 106 96 81 68 31** 17 let 93 112 216 105 84 82 76 69 19 let 104 46 48 52 42 35 31 počet vyšetřených - dívky věk 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2003-1999 12 měsíců 146 236 170 154 123 105 83 70 93 18 měsíců 168 205 150 102 92 88 89 66 84 3 roky 184 238 235 170 120 112 83 61 132 5 let 187 270 209 130 128 98 65 65 131 7 let 185 245 176 105 95 85 72 53 133 9 let 179 217 199 142 104 92 85 59 116 11 let 171 210 186 98 106 89 89 77 85 13 let 183 201 165 109 109 94 64 62 66* 15 let 144 190 153 112 98 98 90 78 18** 17 let 90 130 200 103 102 92 76 79 19 let 98 54 55 52 41 43 40 počet vyšetřených - chlapci * - pouze roky 2003-2000 ** - pouze rok 2003
 25. 1) Příprava vzorku proteinů  Proteiny v buňkách a tělních

  tekutinách představují majoritní komponentu (mimo vody) → snadnější příprava a není je nutné specificky izolovat – oproti izolaci NK  Činidla používaná pro extrakci a uchovávání proteinů v roztoku:  Detergenty – jak denaturující tak nedenaturující  Ionogenní  Dodecylsulfát sodný  Deoxycholát sodný  Neionogenní  Triton X100  Chaotropní činidla – jsou denaturující  Močovina, guanidin hydrochlorid
 26. 3) Základní metody v analýze proteinů B) Separační metody 

  Gelové separační metody  Detekce proteinů po elektroforéze (SDS i 2D-PAGE)  Imunodetekce - Western blotting  2) inkubace proteinu se specifickou protilátkou  Nejčastěji se používá konfigurace se sekundární protilátkou  Sekundární protilátka nese vlastní detekční systém – např. konjugovanou křenovou peroxidázu – katalyzuje reakci H2 O2 s luminolem na 3-aminoftalát - přechází do nižšího energetického stavu za vyzáření světla - je detekováno na fotografický film  Vysoce specifická a citlivá metoda
 27.  Projev

 28. None
 29. “I always think of public speaking as being a bit

  like jazz…” — Sir Ken Robinson
 30. Blízkost Autentičnost Interakce Oční kontakt Zapojení publika

 31. None
 32. Tipy na technické/vědecké prezentace Michael Alley: The Craft of Scientific

  Presentations Eduard Tufte: The Visual Display of Quantitative information Stephen Few: Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis
 33. www.jakubsafranek.cz jakub@jakubsafranek.cz