Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digital arbetsmiljö – vad kan vi göra

Digital arbetsmiljö – vad kan vi göra

Föreläsning för Blekinge Tekniska Högskola

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

September 24, 2020
Tweet

Transcript

 1. Digital arbetsmiljö Vad kan vi göra? Jonas Söderström • Black

  Lizzy BTH • 24 sep 2020
 2. ”Slår ut arbetet nästan helt”

 3. Är jag inne eller ute?

 4. Tre personer för att försöka hitta extrapriset i säljsystemet

 5. Vad är?

 6. Alla förhållanden i arbetet där man interagerar med eller styrs

  av digitala system Digital arbetsmiljö:
 7. Digital arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö

 8. Digital arbetsmiljö Inverkan på själva arbetet Anpassat till människor &

  uppgift Teknisk kvalitet: stabilitet, kapacitet
 9. God digital arbetsmiljö God användbarhet: enkelt, intuitivt, konsekvent, lätt att

  hitta rätt, svårt att göra fel, bra utbildning och införande Fungerande teknik: stabilt, inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons Nytta för arbetet: flexibilitet, enklare administration, fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till människor & uppgift Teknisk kvalitet: stabilitet, kapacitet
 10. Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere, printern krånglar, långsamt nätverk,

  långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: orimligt många klick, svårt att hitta, lätt att göra fel, svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på flexibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till människor & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk kvalitet: stabilitet, kapacitet
 11. Dålig design Ineffektivitet, trippeljobb Tekniska problem Dålig digital arbetsmiljö

 12. ”it-strul”

 13. ”Teknik- strul” Vems ansvar? it-avdelning, utveckling, upphandling, leverantörer, HR (införande

  och utbildning), it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger Dålig använd- barhet Negativ inverkan på arbetet
 14. Hur vi påverkas: Fyra pusselbitar

 15. Kontroll- förlust Ökade krav (kognitiva) Emotionell belastning Etisk stress

 16. Emotionell belastning Etisk stress Kontroll- förlust Ökade krav (kognitiva)

 17. Krav – Kontroll

 18. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Stress
 19. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Nya typer av styrning och kontrollförlust Stress
 20. Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta på respons från systemet:

  ”mikrostress”
 21. Skyddsombudet Silvana Vretovska Kommunalarbetaren 20 dec 2018

 22. Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta på respons från systemet:

  ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar
 23. None
 24. Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta på respons från systemet:

  ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar Detalj- styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 25. None
 26. Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta på respons från systemet:

  ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar Får inte påverka arbetsverktyg och -processer Detalj- styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 27. Får inte vara med och påverka i förändringar Unionen, Vision,

  ST 2015–2017
 28. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Stress Nya nivåer av krav pga kognitiva belastningar
 29. Ökade (kognitiva) krav (1) • Drakoniska lösenordsbyten

 30. None
 31. None
 32. • A password should consist of at least six characters,

  and should include at least one of the following: • At least one capital letter (A – Z) • At least one small letter (a – z) • At least one digit (0 -9) • Should not contain "special characters" such as %, for example • A password may not be the same as a user name, or consist of part of a user name. • A password may not be associated with personal information such as, e.g. a name, personal identity number, telephone number, etc. • A password may not be a combination of digits, a word or a common combination of words that can be found in a dictionary or used in everyday language, regardless of language. • A password must be changed every ninetieth day and may not be the same as one used previously. • A password should not be noted down. If noted, the password should be treated as a document of value.
 33. Ökade (kognitiva) krav (2) • Drakoniska lösenordsbyten • Stora mängder

  information … dåligt utformad
 34. Ökade (kognitiva) krav (3) • Drakoniska lösenordsbyten • Stora mängder

  information … dåligt utformad • Överdrivet antal notifieringar eller larm
 35. 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm per säng och dag

  Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 36. Totalt, inklusive larm per sms och med ljus: 2 507

  822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 37. Ökade (kognitiva) krav (4) • Drakoniska lösenordsbyten • Stora mängder

  information … dåligt utformad • Överdrivet antal notifieringar eller larm • Integration – i användarens huvud
 38. LÄSA SKRIVA ”AB 113” ”402333”

 39. LÄSA SKRIVA

 40. Ökade (kognitiva) krav (5) • Drakoniska lösenordsbyten • Stora mängder

  information … dåligt utformad • Överdrivet antal notifieringar eller larm • Integration – i användarens huvud • Olika sätt att interagera
 41. Karolinska Institutet Biblioteket, 18 feb 2014 110 anställda 117 system

 42. None
 43. Etisk stress Kontroll- förlust Kognitiv last (krav) Emotionell belastning Frustration

 44. ”Det är jobbigt att behöva arbeta med system som får

  en att känna sig dum”
 45. ”Det är inget på det här jobbet som har fått

  mig att gråta – utom [x-system]. Vid ett antal tillfällen.” ”Man får försöka hitta kreativa lösningar för att kunna sköta sitt jobb.” 4600 anställda, Stockholm, okt 2017
 46. Emotionell belastning Kontroll- förlust Kognitiv last (krav) Etisk stress ”Samvetsstress”

 47. Polisens rapportsystem PUST

 48. ”onödiga och oskäliga arbetsuppgifter”

 49. Kontroll- förlust Kognitiv last (krav) Emotionell belastning Etisk stress

 50. None
 51. Lagen

 52. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte

  utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 53. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade

  och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 54. För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, bör [arbetsgivaren] försäkra sig om

  att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 55. Det är väsentligt att identifiera orsakerna bakom arbetsbelastningen … Utöver

  den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan fysiska, kognitiva och ergonomiska förhållanden bidra till arbetsbelastningen. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 56. Programvara och system skall vara lämpligt utformade med hänsyn till

  arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
 57. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin

  egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 58. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016

 59. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016 ”Vi fick berätta hur vår arbetsdag

  såg ut, och företaget byggde appen efter våra behov”
 60. Vårdfokus, 6 sep 2017

 61. Foto: Jenny Leyman/Vårdfokus + 8%

 62. None
 63. Förebygga

 64. Låt det digitala vara en del av det samlade arbetsmiljöarbetet

  Ingen särskild, separat organisation eller process för digital arbetsmiljö
 65. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM, AFS 2001:1)

 66. SAM-hjulet Undersök Riskbedöm Åtgärda Följ upp Undersök

 67. Riskbedömning inför förändringar av arbetsmiljö (8§ SAM)

 68. Kartlägga den befintliga miljön digironden.suntarbetsliv.se Bedöma risk vid förändringar prevent.se/it

 69. Du behöver inte vara it-expert Slworking / Flickr under cc-licens

 70. Utmaningar: • 25 år att ta ifatt • Inget tydligt

  tradition eller konsensus Användarna har fel Vi fixar det 
 i nästa version! Det går inte 
 att ändra! Bakåtsträvare!
 71. Samla rätt personer Arbetsmiljö- ombud Verksamhets- representant(er) Chef / ledning

  IT-kontakt HR samsyn
 72. Tre områden för digital arbetsmiljörond FEM

 73. •Undersöks bäst på plats •En hel del kan rättas direkt

  •Ansvar: Drift, förvaltning, IT-support •Tillräckligt antal datorer? •Hantering, placering? •Bildskärmar, tangentbord? •Laddning, kringutrustning, sladdar? 1. Hårdvara, nätverk, fysiska kvaliteter
 74. Tung datorvagn

 75. None
 76. 2. Användbarhet, design • Inställningar – till exempel inaktiv tid

  innan systemet stänger • 2. Design, använd- barhet • Ansvar: IT-avdelning, upphandling, krav på leverantörer •System som ”talar annat språk” (andra begrepp)? •Många klick, ologiskt, oöverskådligt? •Många inloggningar?
 77. 3. Utbildning, införande, stöd • Ansvar: HR, IT-support • Finns

  lokal support med mandat och ansvar för verksamhetskritiska system och verktyg? • Har medarbetarna fått utbildning? Repetitions- utbildning, coachning på plats? • Finns extra stöd vid arbetstoppar och kritiska tidpunkter?
 78. ”...druknar i styrsystem” • Ansvar: ledning, verksamhets- utvecklare med it,

  digitaliserings- ansvariga •Stödjer rätt arbetsuppgifter? •Pålagor, skapar orimlig tids- åtgång? •Gränslöst arbete? •”Digital taylorism”? 4. Inverkan på arbetet ”Vi drunknar i styrsystem”
 79. 5. Kopplingar mellan flera system • Svåraste problemen att lösa

  • Beroende av system som andra organisationer driftar eller äger • Vem har ansvar? • Andra åtgärder under tiden?
 80. Fem aspekter att undersöka • Hårdvara, nätverk och fysiska kvaliteter

  • Användbarhet och design • Inverkan på / Anpassning till arbetet • Utbildning, införande, stöd • Kopplingar och beroenden mellan flera system
 81. Hur kan man lösa problemen? ?

 82. Judith / F under cc-licens lickr Fem åtgärdsnivåer 4. Anpassa

  och ändra systems funktioner/design 3. Tekniska förbättringar ”under huven” 2. Ändra och anpassa verksamheten 1. Utbildning, stöd, vägledning 5. Byta hela system/tjänster
 83. 5. Byta system

 84. Polisens Pust

 85. 5. Byta system • Stort verksamhetssystem – lång process •

  Litet system – gratistjänster? Open source? • Om man byter system: bevaka era nyckelkrav, inte bara problemen! • ”Att registrera en faktura får inte ta mer än 8 klick.”
 86. 4. Ändra och anpassa • Förändra funktioner • Förändra design

  • Svårt med kommersiellt inköpta program … • … men många kan konfigureras och anpassas • Billigast vid beställning / utveckling • Förändringar kräver goda skäl – verksamhet och arbetsmiljö
 87. Mät efter ändringar Före ”Systemet hjälper mig att göra analys”

 88. Mät efter ändringar Efter ”Systemet hjälper mig att göra analys”

 89. 3. Förbättringar ”under huven” • ”Systemet är trögt” • Uppgradera

  nätverk, servrar • Fler licenser • Högre kapacitet
 90. 2. Ändra verksamheten

 91. Den tekniska utvecklingen har gjort själva jobbet roligare – lagningarna

  blir snyggare än förr. Men fungerar inte det digitala röntgenprogrammet finns inte längre någon genväg till att ändå kunna laga tänder. Arbetet avstannar, men inte arbetets krav. [Varje verksamhet är] . . . organiserad som om de digitala verktygen fungerar perfekt, men kraven på perfektion verkar omfatta allt utom själva it-systemen.” Kristina Mattsson: ”Välfärdsfabriken” (Leopard förlag, 2014) ’’
 92. 2. Ändra verksamheten • Anpassa verksamheten efter realiteten att systemen

  inte är perfekta • Ge mer tid till uppgift X • Ta bort uppgift Y – ge till andra • Rensa bort administration • Skapa policies
 93. 1. Utbildning, införande, stöd • Utbildning/coachning på plats • Repetionsutbildning

  • Ökad support • Support måste finnas nära till hands för verksamhetskritiska system • Support måste förstå verksamheten
 94. Era krav på utbildning • Överenskommet i förväg • Får

  ej prioriteras bort • Måste vara på system som verkligen ska användas
 95. None
 96. None
 97. Checklistan kan fritt laddas ner från http://javlaskitsystem.se/verktyg/

 98. Summering

 99. Använd SAM! Ställ krav! Samarbeta!

 100. None
 101. None
 102. Foto: Lars Lundqvist Mejl: jonas.soderstrom@blacklizzy.se Webb: javlaskitsystem.se Speakerdeck: jonas_blind_hen Tack!