Inte så jävla krångligt!

Inte så jävla krångligt!

Presentation hos SKL

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström

January 23, 2019
Tweet

Transcript

 1. Inte så jävla krångligt! SKL 
 23 januari 2019 Jonas

  Söderström
 2. 1977 – 1994 –

 3. User experience • Service design • Sustainability Stockholm • Göteborg

  • Malmö
 4. ”Det här är ju barnspråk! 
 Polisen på gatan kommer

  att skratta åt det!”
 5. Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with

  Using Long Words Needlessly Daniel M. Oppenheimer:
 6. Enkelt språk 
 får dig att verka 
 mer intelligent.

 7. ”Ska det vara lätt – 
 eller ska det vara

  rätt?” Juristen:
 8. I slutet på 1970-talet skrevs den amerikanska federala lagstiftningen kring

  kommunikations- radio om med ett radikalt enklare språk. Tjugo år senare kontrollerade juristen Joseph Kimble hur det gått: inte på tjugo år hade en enda tvist uppstått kring reglerna. ”So much for the fear that 
 plain language will create litigation. 
 If anything, it probably decreases litigation”. Lifting the Fog of Legalese 
 (Carolina Academic Press, 2006)
 9. Enkelt språk 
 minskar risken 
 att misstolka.

 10. None
 11. "mycket svår, byråkratsvenska"

 12. LIX 30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 40 - 50

  Medelsvår, normal tidningstext 50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter > 60 Mycket svår, byråkratsvenska
 13. Svårläst

 14. ”Texter måste vara 
 korta på webben!” Detta stöds inte

  av data.
 15. • New York Times mest populära texter 2015: Genomsnittslängden för

  de tio bästa var 26 114 tecken. • Bara två av tio var kortare än 10 000 tecken. • Analys av 7 000 artiklar som delats via mejl: 
 Långa artiklar delades mer. 
 (University of Pennsylvania, 2009) • 100 miljoner artiklar (!) delade i sociala medier under 2017, analyserade av BuzzSumo: • Långa texter delas oftare än korta. • Artiklar med 3 000 till 10 000 ord delades ungefär dubbelt så ofta som artiklar med 
 upp till 1 000 ord.
 16. Men…

 17. Kortare inledningar! Var inte rädd för att skriva längre rubriker,

  
 om det behövs . Men skriv kortare inledningar! Max tre meningar – helst mindre!
 18. Mest lästa artikel feb 2007 60.000 tecken = 12 sidor

  Eat food. Not too much. Mostly plants. Sju ord. Tre meningar. Sex bokstäver.
 19. Jag har gråtit. Ja, jag har bölat som ett barn.

  Längsta ord: 6 bokstäver.
 20. Jag har gråtit. Ja, jag har bölat som ett barn.

  Jag har traskat varv efter varv runt lägenheten som en rastlös hund. För det finns ingenting annat att göra. 3 7 12 7 Median ordlängd = 4 bokstäver
 21. Lägg viktiga ord i främre delen av meningen!

 22. Hur blir det långt och krångligt?

 23. Skriv för effekt

 24. Cykelbanor 
 i Halmstad

 25. None
 26. None
 27. • Gratis karta • Pumpa cykeln • Rapportera hinder •

  Jag är kontaktperson ...
 28. Skriv enkelt och kortfattat

 29. 38 Skriv enkelt:
 Onödig abstraktion Vidare har vi lagt ner

  stor omsorg kring 
 datorbaserad resultatåterkoppling. 
 Det innebär i korthet att vi på ett pedagogiskt rätt sätt presenterar data i avancerade former, ex som tidsserieanalyser och korrelationer. Vidare har vi lagt ner stor omsorg 
 på att presentera avancerade data, 
 som tidsserieanalyser och korrelationer, 
 på ett pedagogiskt sätt.
 30. 38 Onödig abstraktion:
 Modell, process, arbete, roll … Hur ska

  vi lösa våldsproblemen?
 Att ifrågasätta attityder men också försöka minska alkoholdrickandet har visat sig vara en framgångsrik modell. Den kan tillämpas även i Halmstad. Att ifrågasätta attityder men också försöka minska alkoholdrickandet har visat sig vara framgångsrikt. 
 Det kan vi göra även i Halmstad.
 31. Skriv enkelt: 
 Substantivsjukan I stället för uttrycksfulla verb ....

  installera Sök efter ord på ”-ing”, "-tion" eller ”-ande” utföra installation värva medlemmar bedriva medlemsvärvning förändrats genomgått en förändring ... använder man 
 tomt verb + substantiv » » »
 32. 40 Typiska exempel 
 på substantivsjuka Användningen av nya IT-verktyg

  har möjliggjort en effektivisering av hela transportstrukturen Att etablera sig på arbetsmarknaden är t ex som regel en förutsättning för att kunna etablera en självständig försörjning Ekologiska odlingsprinciper har utövat en stark påverkan på den konventionella produktionen
 33. None
 34. Personligt tilltal är bra... Från ett kommunalt badhus hemsida: Vi

  vill att ditt besök hos 
 oss ska vara ”ett rent nöje”. "Vi", "ditt" – ger en direkt relation med läsaren.
 35. ...men vid problem: Vattenruschbanan är avstängd 
 tills påpekanden efter

  besiktning 
 är åtgärdade. Inget ”vi beklagar” eller ”… tills vi hunnit laga den!”
 36. SJ: dubbelt upp av passiva former

 37. SJ går bra ... SJ satsar kraftfullt på fler tåg

  Vi säljer våra lediga platser...
 38. SJ har problem... X2000-problemen åtgärdas ... Ett tillverkningsfel 
 har

  upptäckts på rullstolslyftarna ...
 39. Det opersonliga språket (1) Politikens roll ska syfta till att

  stimulera entreprenörskap men samtidigt minimera risktagandet med att starta ett företag. Vi vill göra det enklare och mindre riskfyllt 
 att starta ett företag.
 40. 46 Det opersonliga språket (2) Parallellt med denna utveckling har

  en ökad internationalisering skett. Den ökade internationaliseringen innebär ett ökat handelsutbyte, ett ökat privat resande och ett närmande till andra länder när det gäller attityder och värderingar. Samtidigt handlar vi mer med andra länder. 
 Vi reser också mer utomlands, och har tagit till oss andra länders attityder och värderingar.
 41. Regeringen genomför en satsning på skolan med fokus på årskurs

  1–3. Under tre år ska 900 miljoner kronor användas för att förbättra elevernas baskunskaper. Nedbrutet på individnivå innebär detta en satsning på 1 000 kronor per elev och läsår. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs tre. Därför satsar regeringen 900 miljoner för att förbättra baskunskaperna hos elever i årskurs 1, 2 och 3. Det är 1 000 kronor per elev och läsår. Det opersonliga språket (2)
 42. Försäkringskassan:
 Kort om tandvårdsförsäkringen Du omfattas från och med det

  år du fyller 20 år av en tandvårds- försäkring. Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. (…) Tandvårdsförsäkringen delas upp i två delar, bastandvård respektive protetik och tandreglering. Med bastandvård menas undersökning, förebyggande tandvård, de vanligaste behandlingarna som lagning av hål, tanduttagning och rotbehandlingar samt akuttandvård. I den del som kallas protetik och tandreglering ingår bland annat behandlingar med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur stor ersättning du får genom tandvårdsförsäkringen beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras.
 43. Ny variant Du har gratis tandvård till och med det

  år du fyller 19 år. Därefter betalar du en patientavgift till tandläkaren. Resten av kostnaden betalar Försäkringskassan till din tandläkare. Bastandvård I bastandvården ingår undersökning, förebyggande tandvård, lagning av hål och andra vanliga behandlingar. Protetik och tandreglering Protetik och tandreglering innebär behandling med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur mycket du själv får betala beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras.
 44. Ny variant (2) Protetik och tandreglering Protetik och tandreglering innebär

  behandling med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur mycket du själv får betala beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras. Bryggor, proteser, tandställningar Behöver du bryggor, kronor, avtagbara proteser, implantat eller vissa tandställningar får du betala en större del själv. 
 Hur mycket beror bland annat på din ålder och vilken behandling som du behöver. I försäkringslagen kallas sådana behandlingar protetik och tandreglering.
 45. Ny hel variant Du har gratis tandvård till och med

  det år du fyller 19 år. Därefter betalar du en patientavgift till tandläkaren. Resten av kostnaden betalar Försäkringskassan till din tandläkare. Bastandvård I bastandvården ingår undersökning, förebyggande tandvård, lagning av hål och andra vanliga behandlingar. Bryggor, proteser, tandställningar Behöver du bryggor, kronor, avtagbara proteser, implantat eller vissa tandställningar får du betala en större del själv. 
 Hur mycket beror bland annat på din ålder och vilken behandling som du behöver. I försäkringslagen kallas sådana behandlingar protetik och tandreglering.
 46. 37 Tips: leta efter ... genomför(s) bedriver innebär utför(s) möjliggör(s)

  användning distribution införande process arbete material utveckling möjlighet roll när det gäller tomma verb substantiverade verb abstrakta substantiv
 47. Några fler sätt att krångla till det

 48. 60 Skriv kort:
 Dubbelt upp • Vid kommunövergripande projekt träder

  X in som samordnare och koordinator... • Hon har dolda resurser och kraftkällor... • De upplevelser och erfarenheter som klienten haft... • Hjälp att acceptera och försona sig med vad de gjort.
 49. 57 Skriv kort: Ta bort onödiga förstärkningar (adverb) • Vi

  har arbetat påtagligt med att förbättra kvalitén... • Företaget har medvetet tagit ställning mot barnarbete i sitt regelverk • De praktiska möjligheterna till ökat aktivt deltagande måste utvecklas • Tips: testa om en förstärkning verkligen är meningsfull genom att byta adverbet till sin motsats!
 50. 36 Plus eller minus? 
 Upp eller ner? Sepofan kan

  öka din viktminskning med upp till 50 %! Om du går ner två kilo på egen hand, 
 hjälper Sepofan dig att gå ner ett till. Vi måste höja ribban när det gäller kravet 
 på sänkta utsläpp i mark och luft.
 51. None
 52. Tydlighet: Pitt för eller mot? Homoäktenskap! Hollywoodstjärnan Brad Pitt donerar

  600.000 i kampen mot ett lagförslag som ska hindra homoäktenskap. Homoäktenskap – ja! Homosexuella ska ha rätt att gifta sig. Det anser Brad Pitt och donerar 600.000 kr.
 53. Dubbla negationer • Ingen ung kvinna kan föreställa sig att

  det inte för henne ska bli fråga om annat än tillfällig arbetslöshet. • Till mig har NN sagt, att han inte tror 
 att det inte kommer att finnas knark i Globen, och jag har ingen anledning att tro något annat, säger PP. • Jag är inte längre säker på att det inte finns något som modersinstinkt hos människor
 54. Dubbla negationer (2) • Webbplatsen har inte ett språk som

  är svårt att förstå för personer som inte är så insatta i ämnet • Webbplatsen har ett språk som är lätt att förstå för personer som inte är så insatta i ämnet
 55. Underdriftens dubbla negationer • Det är inte särskilt klokt att

  inte använda 
 nya och billiga mediciner som inte är sämre än äldre. • Det är dumt att inte använda de nya, 
 billiga mediciner som är lika bra som 
 äldre och dyrare.
 56. Kan det bli 
 för enkelt?

 57. Annika Norlin – Säkert! Bild: andreasnilsson1976 / Flickr under Creative

  Commons
 58. ”I februari kom skivan Säkert! Sedan dess har Musiksverige förändrats

  en aning ... Skivan som skulle passera obemärkt förbi blev istället tokhyllad på varenda musiksida i Sverige. Det är talspråk och väldigt rakt. Inga omskrivningar. Och ju enklare språket är desto mer avancerade tankegångar och identifikation verkar de framkalla hos de flesta.” Från intervju i Situation Stockholm, dec 2007
 59. Grammis för Årets textförfattare 2007 Bild: andreasnilsson1976 / Flickr under

  Creative Commons
 60. Enkelt språk 
 gör läsaren mer intelligent

 61. intesåjävlakrångligt.se

 62. Felmeddelanden ska vara MJÖLiga intesåjävlakrångligt.se

 63. Tack! Mejl: jonas.soderstrom@inuse.se Telefon: 0760 47 58 47 Sajt:
 inuse.se

  javlaskitsystem.se intesåjävlakrångligt.se Speakerdeck: jonas_blind_hen Bild: Pelle Sten